ثبت سفارش ترجمه

ثبت سفارش ترجمه عمومی، تخصصی و مقاله ISI

لطفا سفارش خود با ایمیل معتبر در فرم زیر درج نمایید

همکاران ما در اسرع وقت، پیگیر سفارشات شما بوده و نتیجه را تا یک روز کاری به شما اطلاع خواهند داد.

با تشکر

اگر بخواهید از تعداد کل واژه های نوشته شده در نرم افزار word مطلع شوید، از زبانه Review گزینه Word Count را انتخاب کنید. همچنین برای فایل PDF نیز می توانید تعداد کلمات 1 خط را شمارش کرده و بر تعداد خطوط ضرب نمایید. البته می تونید فایل را به پیوست ارسال کنید تا ما خودمان شمارش کنیم.

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 30 MB

لطفا صبر کنید