دانلود رایگان پرسشنامه

دانلود رایگان پرسشنامه

دانلود رایگان پرسشنامه

موسسه ایران مشاور تلاش دارد تا با کمک مراجعان سایت پرسشنامه کاربردی را گردآوری کرده و به صورت رایگان در اختیار دانشجویان و پژوهش گران عزیر قرار دهد. لذا از شما مراجع عزیز تقاضا می شود در صورتی که پرسشنامه ای دارید که فکر می کنید می توان آن را به اشتراک گذاشت لطفا آن را به ما ارسال کنید تا در سایت جهت استفاده عموم بارگذاری شود. پرسشنامه های زیر در اولویت می باشند.

پرسشنامه شکست های شناختی شغلی

پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)

پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

پرسشنامه اضطراب اجتماعی ولز

 پرسشنامه افکار اضطرابی ولز

پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TQC)

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی اسپریتزر و میشرا

پرسشنامه غربالگری اختلال افسردگی گلدبرگ

پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPIN)

پرسشنامه قدرت ارتباطات (روابط اجتماعی)

پرسشنامه مدیریت دانش

پرسشنامه سنجش میزان محبوبیت معلمان در بین دانش آموزان

مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی

مقیاس کنترل شخصی (PCS)

پرسشنامه ی ارزشیابی ویژگی های عمومی کتابهای کمک آموزشی حوزه ی مطالعات اجتماعی

پرسشنامه هوشمندسازی مدارس

مقیاس افسردگی پس از زایمان ادینبرگ (EPDS)

مقیاس افسردگی و اضطراب هاسپیتال (HADS)

مقیاس خودکارآمدی کودکان لد و ویلر

مقیاس کنترل عواطف (ACS)

مقیاس رگه فراخلق صفت (TTMS) – فرم کوتاه (مقیاس خودگزارشی هوش هیجانی)

پرسشنامه دینداری گلاک و استارک

مقیاس نگرش های مربوط به عشق (LAS)

پرسشنامه الکس تیمیای تورنتو (TAS) (دشواری در تشخیص و توصیف احساسات – تفکر برون مدار)

پرسشنامه پیوند با مدرسه (QSB)

مقیاس افسردگی دانشجویان (USDI)

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی

پرسشنامه خوشبختی لنتز

پرسشنامه بررسی اضطراب شینان

پرسشنامه رفتار، احساس و افکار ناکارآمد (واکنش های ناکارآمد)

پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI)

پرسشنامه خودکشی در نوجوانان (ASQ)

پرسشنامه نگرش به حجاب

مقیاس نگرش نسبه خشونت علیه زنان

پرسشنامه (همدلی-بهر و تحلیل) کودکان

پرسشنامه سنجش نگرش معنوی

پرسشنامه کانرز والدین (اختلال نقص توجه در کودکان)

پرسشنامه بیش فعالی و اتیسم

پرسشنامه اضطراب هامیلتون (HAMA)

پرسشنامه اثرات فرآیند جهانی شدن بر توسعه ورزش

پرسشنامه اثرات توسعه ورزش بر فرآیند جهانی شدن (از بعد اقتصادی)

پرسشنامه فرآیند جهانی شدن

پرسشنامه آشوب و شغل مدیران

مقیاس رشد اخلاقی کودکان، نوجوانانو جوانان

پرسشنامه نفوذ (اعمال قدرت)

پرسشنامه نیازهای ERG

پرسشنامه شناسایی ارتباطات (توانایی برقراری ارتباط موثر)

پرسشنامه ارزیابی و مسیر ترقی

پرسشنامه جو سازمانی لایل ساسمن و سام دیپ

پرسشنامه نگرش های فرهنگی هافستد

پرسشنامه کار گروهی

پرسشنامه غنی سازی شغل

پرسشنامه رسمیت در سازمان

پرسشنامه ارزیابی اختلالات رفتاری عقب مانده خفیف

پرسشنامه قدرت تخیل

پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی (FNES-B) (فرم کوتاه)

پرسشنامه اضطراب امتحان فریدمن

پرسشنامه علائم اعتیاد (علائم هشدار دهنده برای خانواده)

پرسشنامه عوامل موثر در گرایش به اعتیاد

پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید (RAAS)

پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر

پرسشنامه سبک زندگی (LSQ)

مقیاس تاب آوری کانر – دیویدسون (CD-RISC)

پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ)

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی

پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست

پرسشنامه ویژگی طرح سازمانی

پرسشنامه عملکرد نیروی انسانی در سازمان یادگیرنده

پرسشنامه ویژگی های سازمان یادگیرنده

پرسشنامه سنجش جو ایمنی در محل کار

پرسشنامه احساس تنهایی UCLA

پرسشنامه کیفیت تجارب یادگیری نیومن

پرسشنامه شوخ طبعی (SHQ)

پرسشنامه مهار افراطی-خصومت (O-H)

پرسشنامه نقش ماهواره در تهاجم فرهنگی

سیاه خشم نواکو (AI) (مقیاس پرخاشگری نواکو)

مقیاس رتبه ای بورتنر برای سنجش تیپ A

پرسشنامه خشم صفت – حالت اسپیلبرگر (STAXI-2)

پرسشنامه سنجش رشد اعتقادی

پرسشنامه میزان تمایل به فعالیت بدنی عمومی

پرسشنامه نقش مبلمان ورزشی (وسایل ورزشی عمومی) در جذب شهروندان به ورزش همگانی

پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون

مقیاس رضایتمندی زناشویی اسلامی

پرسشنامه وفاداری در ازدواج

پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان ناجا

مقیاس سنجش بخشودگی بین فردی

مقیاس اصلاح شده فراشناخت برای نوجوانان (MCQ-A)

پرسشنامه فرم کوتاه شده ساختار سازمانی

پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی

مقیاس سنجش آمدگی سازمانی برای پیاده سازی اینترانت اجتماعی

مقیاس چهار عاملی عدالت سازمانی

پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)

پرسشنامه شخصیت مرزی (STB)

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS)

پرسشنامه باورهای کارآمدی تدریس ریاضی معملان (MTEBI)

آزمون بازخود خوردن (گارنر و گارفینکل)

پرسشنامه ارزیابی فراشناخت بدشکلی بدن (BDMCQ)

پرسشنامه فردگرایی اقتصادی فلدمن

مقیاس نگرش نسبت به کاربرد تکنولوژی در آموزش یاکووز

پرسشنامه خوداثرمندی کودکان و نوجوانان (SEQ-C)

پرسشنامه ناپیروی تکانشی

پرسشنامه تجارب ادراکی غیرعادی (تفکر سحرآمیز)

پرسشنامه آشفتگی شناختی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرب و ﻋﻮاﻃﻒ آﻛﺴﻔﻮرد- ﻟﻴﻮرﭘﻮل (فرم پنج عاملی) (O-LIFE)

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پدساکف

پرسشنامه رتبه بندی بانک ها از جنبه مزیت رقابتی

پرسشنامه مزیت رقابتی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه تعارضات سازمانی

پرسشنامه سنجش تمایل به ورزش

پرسشنامه سنجش فرسودگی تحصیلی مسلش – نسخه دانشجویان

پرسشنامه کیفیت مدیریت

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکی (مقیاس سرکوال)

پرسشنامه امنیت اجتماعی

پرسشنامه عوامل موثر بر کیفیت خدمات سازمان

پرسشنامه فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی

پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخوانی و کتابخانه

پرسشنامه ابعاد چهارگانه مدیریت زمان

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد

پرسشنامه ابعاد مدیریت زمان

پرسشنامه جاه طلبی

لطفا قبل از ارسال درخواست پرسشنامه ابتدا بر روی ایکن گوگل پلاس سمت چپ سایت یکبار کلیک فرمایید.

سایت به صورت خودکار درخواست هایی را مورد تایید قرار می دهد که ابتدا سایت را پلاس کرده اند.

دقت فرمایید با کلیک شما ایکن گوگل پلاس سمت چپ سایت باید به رنگ قرمز در بیاید. 

کانون متخصصان ایران مشاور با هدف آموزش تخصصی انجام پژوهش در سطوح آموزش عالی شکل گرفته است. این مرکز در راستای تقویت بنیه علمی کشور با نیازسنجی از جامعه علمی اقدام به برگزاری دوره های آموزش تخصصی نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه، مدیریت زمان انجام پایان نامه دکتری، تحلیل آماری و شبیه سازی، تکنیک ها و فرایند بررسی اعتبار مجلات علمی پژوهشی و ISI ، شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی، اصول و تکنیک های سابمیت مقاله به ژورنال های خارجی، پیگیری و چاپ فوری مقالات ISI و ISC و همچنین اصلاح و ویرایش مقالات ISI می نماید.جهت اطلاعات بیشتر از طریق شماره تماس های موسسه یا کانال تلگرامی با ما در ارتباط باشید. از اینکه پاسخگویی سوالات شما باشیم بسیار خرسندیم.

جهت مشاوره با تلگرام همین الان کلیک کنید

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۶۹۱

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

۱۴۱ دیدگاه برای این مطلب ثبت شده است

 1. الناز خدایی
  ۱:۴۹ ۱۳۹۷/۰۵/۲۴

  سلام خسته نباشید
  پرسشنامه سرمایه فکری بونتیس رو میخاستم ممنون

 2. شایگان
  ۹:۲۹ ۱۳۹۷/۰۵/۱۲

  با سلام و خسته نباشید، لطفا پرسشنامه استاندارد سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده برای کاهش مصرف قلیان را برایم بفرستید

 3. spd
  ۷:۲۲ ۱۳۹۷/۰۵/۱۱

  با سلام ممنون میشم اگر پرسشنامه با عنوان ارزیابی عملکرد موسسات آموزشی غیرانتفاعی با مدل کارت امتیازی متوازن رو ارسال کنید.

 4. حسین یعقوبی
  ۱۰:۵۰ ۱۳۹۷/۰۵/۰۳

  پرسشنامه در مورد توسعه صنعت گردشگری شهری میخوام

 5. عسل
  ۶:۳۵ ۱۳۹۷/۰۲/۰۵

  با سلام ممنون میشم گر پرسشنامه تنظیم عواطف در کودان و نوجوانان رو برام ارسال کنید.

 6. عالیه
  ۱:۱۱ ۱۳۹۶/۰۴/۱۶

  سلام
  وقتتون بخیر
  اگ‌میشه پرسشنامه جوایمنی شغلی وبرام بفرسین
  موضوع مقالم:تاثییرایمنی شغلی درعملکرپرستاری
  ممنون‌میشم مرتبط بااین موضوع هرپرسشنامه ای هس بفرسین
  ممنونم ازتون

 7. فاطمه
  ۱۱:۴۳ ۱۳۹۶/۰۴/۱۵

  سلام .من خیلی برای این موضوع پروپوزالم دنبال پرسشنامه گشتم ولی اصلا نمیدونم دنبال چی باید,بگردم.میشه برام بفرستین؟
  موضوعم تاثیر عضویت,ایران در تجارت جهانی بر صنعت فرش هستش

 8. افرا
  ۸:۳۴ ۱۳۹۶/۰۲/۱۱

  لطفا پرسشنامه خود مراقبتی وخودکارآمدی در بیماران با پرفشاری خون را بفرستین

 9. s:k
  ۵:۱۷ ۱۳۹۶/۰۲/۰۹

  سلام سایتتون بسیار عالیه اگر امکان دارد پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده بر اساس مدل مارسیک و واتکینز (DLOQ) بفرستید
  باتشکر

 10. مصطفی رضایی
  ۱:۴۶ ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

  با سلام بی زحمت پرسشنامه خود کارآمدی حرفه ای را بفرستید. ممنون

 11. هانیه
  ۴:۰۲ ۱۳۹۵/۱۱/۲۹

  سلام
  پرسش نامه سبک زندگی رو بفرستید. ممنون

 12. عادله
  ۹:۵۱ ۱۳۹۵/۱۱/۱۲

  باسلام لطفاپرسشنامه نگرش دانشجویان پزشکی استاژر و اینترن در رابطه با ویروس پاپیلومای انسانی را بفرستید باتشکر.

 13. دارابی
  ۱:۰۷ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

  با سلام
  لطفا پرسشنامه رهبری امنیت مدار کومب و بگذارید.
  ممنونم

 14. لیلا
  ۶:۳۸ ۱۳۹۵/۱۰/۱۷

  اثر استرس بر روی زایمان زنان باردار

 15. اکبر
  ۱۱:۱۰ ۱۳۹۵/۱۰/۰۸

  با سلام
  لطفا پرسشنامه خودکارآمدی در بیماران مزمن فشار خون را برایم بفرستید با تشکر

 16. mazarzahi
  ۱۲:۰۵ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴

  پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر

  پرسشنامه سبک زندگی (LSQ)

 17. ناشناس
  ۲:۲۲ ۱۳۹۵/۰۹/۲۹

  سلام خیلی خیلی ممنون

 18. سعادت
  ۵:۱۲ ۱۳۹۵/۰۹/۰۵

  سلام میشه پرسشنامه خشون خانگی علیه زنان بگذارید

 19. سارا
  ۸:۲۴ ۱۳۹۵/۰۹/۰۴

  باسلام لطفا پرسشنامه خشونت علیه زنان رو بگذارید

 20. ناشناس
  ۲:۰۲ ۱۳۹۵/۰۸/۲۰

  سلام.سایتتون عالیه.اگ امکان داره پرسشنامه رفتارضدشهروندی وترومای سازمانی هم درسایتتون قراربدید.

 21. مرضیه
  ۱۱:۵۰ ۱۳۹۵/۰۷/۱۷

  با سلام و خسته نباشید. لطفاً پرسشنامه بارتل(جهت سنجش فعالیت های روزمره زندگی) را در سایت خود قرار دهید.

  با تشکر

 22. شیخی
  ۲:۰۵ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴

  با سلام مجدد من پرسشنامه عوامل موثر بر نگرش کارشناسان جهاد نسبت به کشاورزی ارگانیک میخام ممنون میشم اگه بزارید.

 23. شیخی
  ۱:۵۸ ۱۳۹۵/۰۷/۱۴

  با تشکر از مطالب مفیدتون . اگه میشه پرسشنامه تاثیر عوامل شخصیتی بر نگرش بزارید من واسه پایان نامم لازم دارم ممنون

 24. غزال
  ۹:۴۳ ۱۳۹۵/۰۷/۰۱

  سلام
  لطفا در مورد اثر آموزش مهارت فنی ونقش آن در کارآفرینی اگه پرسشنامه معتبری هست بذارید
  ممنون

 25. سیما
  ۱۱:۲۵ ۱۳۹۵/۰۶/۱۹

  با سلام
  لطفا در صورت امکان پرسشنامه رشد شخصی هم بگذارید.
  با تشکر

 26. دارابی
  ۸:۴۰ ۱۳۹۵/۰۶/۱۸

  سلام لطفا پرسشنامه رهبری امنیت مدار کومب را بگذارید.ممنون

  • اخلاقی
   ۲:۰۱ ۱۳۹۶/۰۴/۱۶

   سلام من پرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست را می خواهم . میشه لطفا برام بفرستید

 27. علوی
  ۴:۳۳ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶

  سلام و عرض ادب پرسشنامه درباره نحوه نگرش به حجاب لطفا

 28. علوی
  ۴:۳۳ ۱۳۹۵/۰۵/۲۶

  سلام و عرض ادب پرسشنامه نحوه نگرش به حجاب لطفا

 29. زهرا
  ۱۲:۲۰ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷

  سلام پرسشنامه انگیزش شغلی ئ کیفیت کاری رو برای من بفرستید
  باتشکر

 30. زهرا
  ۱۲:۱۹ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷

  لطفاپرسشنامه بهروری کاری و هزینه را بفرستید
  باتشکر

 31. زهرا
  ۱۲:۱۷ ۱۳۹۵/۰۵/۱۷

  باسلام لطفاپرسشنامه کیفیت شغلی و پرسشنامه انگیزه شغلی را بفرستید باتشکر
  میخام تاثیرانگیزه شغلی برکیفیت رابررسی کنم

 32. maryam
  ۸:۱۴ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲

  باسلام
  لطفا پرسشنامه عملکرد اجتماعی و فعالیت های روزمره را هم بگذارید.

 33. maryam
  ۸:۱۲ ۱۳۹۵/۰۵/۰۲

  باسلام و خسته نباشید
  لطفا پزسشنامه فعالیت ها روزمره زندگی و عملکرد اجتماعی هم بگذارید.
  با تشکر

 34. مریم
  ۱۱:۰۷ ۱۳۹۵/۰۴/۳۰

  با سلام

  لطفا پرسشنامه ارزیابی عملکرد زنجیره تامین با مدل اسکور(scor) را بزارید

  سپاسگزارم

 35. hamed
  ۹:۵۱ ۱۳۹۵/۰۴/۲۸

  با سلام
  متشکر خواهم شد اگر دو پرسشنامه:
  پرسشنامه فرهنگ کتابخانه و کتابخوانی
  پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در گسترش فرهنگ کتابخوانی و کتابخانه
  برای من به اشتراک بگذارین.

  باتشکر مجدد

 36. محمد
  ۱۰:۳۴ ۱۳۹۵/۰۴/۲۸

  لطفا پرسشنامه ارزیابی از پیاده سازی بازایابی چابک در سازمان در سایت خود قرار دهید

 37. ارمین
  ۴:۵۲ ۱۳۹۵/۰۴/۲۷

  سلام پرسشنامه رضایت ارباب رجوع رو میخواستم کسی میتونه کمکم کنه؟

 38. جواد
  ۱۰:۴۰ ۱۳۹۵/۰۴/۲۷

  سلام خسته نباشید
  کسی پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر رو داره ؟ و میتونه واسم بفرسته
  خیلی ممنون میشم

 39. زهرایی
  ۲:۵۴ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳

  با عرض سلام پرسشنامه مزیت رقابتی که در سایت تون قرار داده اید رو لازم دارم اما اونجایی که گفتین کلیک کنیم همش مشکل داره پرسشنامه رو دریافت نمیکنم. خواهشمندم هر چه زودتر به آدرس ایمیلم برام ارسالش بفرمایید.
  از دوستان گرامی هم تقاضا دارم اگر بر روی سیستمشون میتونن دانلود کنن این پرسشنامه رو ، اونها هم زحمت بکشن به این آدرس بفرستن برام خ لازمش دارم.
  سپاسگذارم از همگیتون.

  • هستی
   ۲:۵۸ ۱۳۹۵/۰۴/۲۳

   سلام منم هر کاری که میکنم نمیتونم برات دانلود کنم بفرستم. من میدونم شما کر پایان نامه برای دانشجوها انجام میدین اما باز بهتر بودایمیلتون رو منتشر نمیکردین الانه که هر کی سوال پژوهشی داره براتون بفرسته و مشاوره رایگانتون شروع میشه.
   از من گفتن

 40. Hamed
  ۱:۰۸ ۱۳۹۵/۰۴/۲۲

  عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما نیاز به پرسشنامه عملکرد ورزشی دارم یا چیزهایی مشابه این،
  تشکر از لطف شما

 41. زینب غایب‌لو
  ۱۱:۱۹ ۱۳۹۵/۰۴/۱۹

  با سلام
  لطفا پرشس‌نامه نگرش به ریاضی آیکن را در سایت قرار دهید.

 42. محمد
  ۵:۲۵ ۱۳۹۵/۰۴/۰۷

  لطفا ابزار مدل اعتقاد بهداشتی برایم بفرستید متشکرم

 43. محمد
  ۵:۲۴ ۱۳۹۵/۰۴/۰۷

  سلام لطفا پرسشنامه مدل اعتقاد بهداشتی در ارتباط با پیشگیری از سیگار دانش آموزان بفرستید متشکرم

 44. محمدعلی
  ۱۰:۱۶ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵

  سلام لطفا پرسشنامه خودکارامدی زایمان ارسال فرمایید

 45. مهشید
  ۱۲:۱۳ ۱۳۹۵/۰۳/۲۸

  سلام خسته نباشید در خواست پرسشنامه cts-2 دارم با تشکر

 46. فرهنگ
  ۴:۱۳ ۱۳۹۵/۰۳/۲۲

  سلام
  پرسشنامه ون داین ۲۰۰۳
  رفتارهای آوایی

 47. ع.ت
  ۷:۰۷ ۱۳۹۵/۰۳/۱۹

  باسلام درصورت امکان پرسشنامه ۱۴سوالی اهداف پیشرفت میگلی وهمکاران ۲۰۰۰رابرای کارپژوهشی ارسال فرمایید.باتشکر

 48. طیبه
  ۸:۳۷ ۱۳۹۵/۰۳/۱۱

  با سلام .اگه میشه پرسشنامه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات و رابطه آن با سلامت سازمانی و رضایت شغلی کارکنان ادارات را به ایمیل بفرستد .ممنون میشم یا به صورت عمومی قابل مشاهده باشد

 49. jino
  ۱۱:۲۷ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷

  با سلام پرسشنامه ایی در باره ناهنجاری جسمانی معلمان دارید؟

 50. الهام
  ۱۱:۰۲ ۱۳۹۵/۰۲/۱۳

  با سلام پرسشنامه ای دررابطه با آگاهی پرسنل پرستاری یا پرسنل مشاغل پزشکی از قوانین حرفه ای منظور قوانین مدنی را میخاستم با تشکر

 51. آرام
  ۶:۱۸ ۱۳۹۵/۰۲/۱۱

  با سلام.پرسشنامه در مورد ارزیابی یبوست میخواستم .لطفا راهنمایی کنید

 52. رامین آزر
  ۱۱:۰۰ ۱۳۹۵/۰۱/۳۱

  با سلام
  لطفا نسخه فارسی پرسشنامه عادات خواب کودکان (CSHQ) رو بزارید.
  ممنون

 53. فرهاد
  ۲:۵۷ ۱۳۹۵/۰۱/۲۵

  دانلود رایگان پرسشنامه

 54. مریم
  ۱۲:۲۸ ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

  با سلام
  لطفا پرسشنامه مدیریت دانش را برایم ارسال کنید.
  با تشکر

 55. نسرین مرادی خواه
  ۷:۳۰ ۱۳۹۵/۰۱/۲۱

  سلام اگر امکان دارد پرسشنامه ای ذر رابظه با تاثیر نواوری برجذب سپرده بانکی به ادرس ایمیلم ارسال فرمایید .باتشکر

  • علی ترکی
   ۱۲:۵۴ ۱۳۹۵/۰۲/۱۶

   باسلام احترامادرصورت امکان درزمینه سبک های یادگیری-سبک های شناختی -اهداف پیشرفت-اختلال خواندن-اختلال یادگیری به صورت جداگانه پرسشنامه هایی جهت اجرابادانش آموزان مقطع ابتدایی برای پایان نامه ارشدکه شرایط کامل پرسشنامه راداشته باشندارسال فرمایید باتشکر

 56. مریم امانی
  ۱۰:۳۷ ۱۳۹۵/۰۱/۱۹

  سلام خسته نباشید.پرسش نامه طبقه اجتماعی میخواستم اگه میشه برام ارسال کنید.ممنون ازشما

 57. لیلا
  ۲:۳۷ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

  لطفا نسخه فارسی برسشنامه نظم جویی شناختی هیجان و برسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو را ایمیل کنید با تشکر فراوان

 58. فرزانه
  ۷:۵۶ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰

  با سلام و احترام.ببخشید به پرسشنامه ای درباره تصمیم گیری بالینی پرستاران نیاز دارم میشه خواهش کنم کمکم کنید؟؟سپاسگزارم

 59. میلاد
  ۳:۴۵ ۱۳۹۴/۱۲/۰۸

  سلام ببخشی پرسشنامه ۳۳سوالی اختلال خواب کودکان CSHQ همراه با جزییات که بعد از پر کردن چطور به اختلالش پی ببریم برام بفرستین.ممنون میشم

 60. ناشناس
  ۱۱:۱۲ ۱۳۹۴/۱۲/۰۵

  سلام
  امکان داره پرسشنامه برای ارتباط نظام پیشنهادها بابهره وری منابع انسانی رابه ادرس ایمیل کنید

 61. بانک پرسشنامه
  ۱۲:۲۵ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶

  با تشکر فراوان از سایت خوبتون

  دوستان در مورد پرسشنامه هایی که اینجا عزیزانمون قرار ندادند و دریاف مقالات رایگان میتونن به سایت

  ارشدسرا

  مراجعه کنند.
  این سایت یکی از بزرگترین سایتهای منابع پرسشنامه های استاندارد است.

 62. الهه گرایلی
  ۹:۴۸ ۱۳۹۴/۱۱/۲۲

  سلام.یه خواهش دارم ازتون.میخوام مقاله نویسی یاد بگیرم خیلی دوسدارم یاد بگیرو لطفا کمکم کنید زود یاد بگیرم.دعاتون میکنم

  • ایران مشاور
   ۳:۲۷ ۱۳۹۴/۱۲/۰۱

   سلام
   لطفا مقالات سایت را مطالعه فرمایید و هر از گاهی به سایت سر بزنید
   اشالله در اینده نزدیک اموزش های بیشتری در این خصوص ارایه خواهیم داد

 63. نجمه
  ۱۱:۱۲ ۱۳۹۴/۱۱/۲۱

  سلام میشه لطف کنید سوالات پرسشنامه عوامل موثر بر مزیت رقابتی بر اساس مدل لی – هیسه (کارایی- قابلیت بازار یابی- نوآوری) رو به ایمیل من بفرستید البته اگر در اختیار دارید

 64. اکبریان
  ۵:۳۶ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸

  پرسشنامه سه سوالی رضایت شغلی اسپکتور (۱۹۸۵)

  • بانک پرسشنامه
   ۱۲:۳۰ ۱۳۹۴/۱۲/۱۳

   در سایت ارشد سرا میتونید این پرسشنامه رو دریافت کنید

 65. اکبریان
  ۵:۳۲ ۱۳۹۴/۱۱/۱۸

  با سلام
  اگه امکانش هست پرسشنامه فرسودگی شغلی ده سوالی چن و کاو (۲۰۱۲) و پرسشنامه تعهد سازمانی سه سوالی اسپیر و ونکاتش (۲۰۰۲) و پرسشنامه رضایت شغلی اسپکتور (۱۹۸۵) را در سایت قرار دهید .

 66. عليرضا
  ۹:۳۲ ۱۳۹۴/۱۰/۱۰

  سلام
  امکان داره پرسشنامه برای تاثیر برند روی فروش محصولات (پتروشیمی) را به ادرس ایمیل یا در سایت قرار دهید
  سپاسگزارم

 67. مریم
  ۱۲:۲۷ ۱۳۹۴/۱۰/۰۹

  سلام امکانش هست پرسشنامه ی مدیرین بدن را بگذارید

 68. ساشا
  ۷:۵۱ ۱۳۹۴/۱۰/۰۴

  لطفا پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی را به ایمیلم بفرستید

 69. san az
  ۱۰:۱۹ ۱۳۹۴/۱۰/۰۲

  slm lotfan porseshname tanhaee parkhashgari va angize pishraft ra barayam befrestid ba tashakkor

 70. فریبا
  ۱:۲۵ ۱۳۹۴/۱۰/۰۲

  با سلام
  لطفا پرسشنامه رشد شغلی و پرسشنامه شخصیت را در سایت قرار دهید یا به ایمیلم ارسال کنید.
  ممنونم

 71. مینا
  ۶:۲۴ ۱۳۹۴/۰۹/۲۸

  با سلام ، من پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی قنبر زاده و علمداری را می خوام اگر دارید ممنون میشم به ایمیلم بفرستید

 72. لیلا
  ۴:۳۵ ۱۳۹۴/۰۹/۲۸

  باسلام وتشکرفراوان ازشما.من پرسش نامه اخلاق حرفه ای،اخلاق پزشکی واخلاق پرستاری رونیازدارم.ممنون میشم اگربه ایمیلم ارسال کنید.

 73. yasin
  ۶:۵۶ ۱۳۹۴/۰۹/۲۵

  سلام وخسته نباشید
  پرسشنامه درباره ی شادابی دانشجویان میخوام ممنون میشم اگه به ایمیلم ارسال کنید مرسی ازسایت خوبتون

 74. ندا
  ۱۲:۵۱ ۱۳۹۴/۰۹/۲۳

  باسلام و تشکر از سایت عالیتون من مقیاس سنجش سبک زندگی اسلامی رو میخواستم لطفا برام بفرستین یا تو سایت بذارید ممنونم

 75. رضائی
  ۱۱:۱۱ ۱۳۹۴/۰۹/۲۱

  سلام چک لیست معلم برای پرخاشگری کودک میخوام.
  اگه ممکنه واسم بفرستید.
  سایتتون عالیه ممنون.

 76. رضا
  ۹:۴۱ ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

  سلام .بنده پرسشنامه ی اشفتگی اخلاقی رو لازم دارم.ممنون میشم اگه برام ارسال کنید

 77. رضا
  ۹:۴۰ ۱۳۹۴/۰۹/۱۵

  سلام .خسته نباشید..ممنون میشم اگه پرسشنامه ی اشفتگی اخلاقی رو برام ارسال کنید.ممنون

 78. حسین
  ۲:۲۳ ۱۳۹۴/۰۹/۱۱

  سلام. بنده حقیر، مدرس دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد هستم و نیاز به پرسشنامه ” عملکرد بازاریابی” دارم . خواهشمندم برایم ایمیل کنید.
  با تشکر از زحمات شما و سایت خوبتون

 79. زهرا
  ۱۲:۱۷ ۱۳۹۴/۰۹/۰۸

  سلام من یه پرسشنامه درباره باورهای دینی لازم دارم که توی مقالات استفاده شده باشه وبتونم دانلودش کنم اگه راهنمایی کنید ممنون میشم

 80. راضیه
  ۳:۵۸ ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

  سلام لطفا پرسشنامه مهارت های اجتماعی دانشجویان عباسی را ایمیل کنید.

 81. راضیه
  ۳:۵۶ ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

  با عرض سلام وخسته نباشید
  خواهش میکنم پرسشنامه مهارت های اجتماعی دانشجویان عباسی را برایم ایمیل کنید.

 82. راضیه
  ۳:۴۶ ۱۳۹۴/۰۹/۰۲

  باسلام وخسته نباشید
  میخواستم خواهش کنم پرسشنامه مهارت های اجتماعی دانشجویان عباسی را برای من ایمیل کنید.

 83. مهدی
  ۲:۱۵ ۱۳۹۴/۰۸/۲۸

  با سلام و خدا قوت
  لطفا پرسشنامه ای در رابطه با تاثیر شبکه های ماهواره ای بر زندگی خانواده ها به ایمیلم ارسال کنید
  با تشکر فراوان

 84. پیلیسوک
  ۱:۳۴ ۱۳۹۴/۰۸/۲۷

  سلام لطفاً پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)نسخه ۱۶ گویه ای را برایم ارسال نمایید متشکرم

 85. melika
  ۴:۵۹ ۱۳۹۴/۰۸/۲۶

  سلام میشه خواهش کنم پرسشنامه شخصیت خودشیفته آمز (NPI-16)نسخه ۱۶ گویه ای را برایم ارسال نمایید با تشکر

 86. مهدی
  ۲:۵۴ ۱۳۹۴/۰۸/۲۵

  با سلام لطفا پرسشنامه مقاله (تحلیل ایمنی و تبیین الگوی مربوطه در سالنهای ورزشی) را در صورت امکان در سلیت قرار دهید.

 87. سجاد
  ۱۱:۳۳ ۱۳۹۴/۰۸/۲۵

  سلام خسته نباشید، لطفا پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات بانکی (مقیاس سرکوال)
  را برایم بفرستید ممنون

 88. شهریار
  ۱:۴۹ ۱۳۹۴/۰۸/۲۳

  سلام لطفا مقیاس خود کارآمدی اجتماعی لد و ویلر را برایم ارسال نمایید باتشکر

 89. شهریار
  ۱:۴۸ ۱۳۹۴/۰۸/۲۳

  سلام لطفا مقیاس خودکارآمدی کودکان لد و ویلر برای ارسال نمایید باتشکر

 90. ال
  ۱۰:۳۶ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

  لطفا پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری را قرار دهید

 91. لیدا
  ۹:۰۷ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

  سلام.میشه خواهش کنم پرسشنامه رضایت از زندگی و سلامت عمومی و خلاقیت هیجانی و عملکرد تحصیلی و خودکارآمدی وافسردگی شغلی و نارسایی هیجان را الان برای من بفزستید.دعاتون میکنم و ممنونم

  • ایران مشاور
   ۱۱:۵۹ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

   با عرض پوزش سرویس ارسال پرسشنامه به جهت درخواست های زیاد غیرفعال شده و به جای آن داریم تمام پرسشنامه ها را در صفحات سایت منتشر می کنیم.
   لطفا برای یافتن پرسشنامه خود در گوگل عنوان پرسشنامه + iran-moshaver.ir را جستجو فرمایید تا به صفحه مورد نظر هدایت شوید.
   سپاس

 92. کریمی
  ۱۱:۵۶ ۱۳۹۴/۰۸/۰۱

  باسلام.اگرامکان دارد پرسشنامه ی سبک زندگی ارتقا دهنده ی سلامت والکر،۳۴ سئوالی را برایم ارسال کنید.باتشکر

  • ایران مشاور
   ۱۱:۵۹ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹

   با عرض پوزش سرویس ارسال پرسشنامه به جهت درخواست های زیاد غیرفعال شده و به جای آن داریم تمام پرسشنامه ها را در صفحات سایت منتشر می کنیم.
   لطفا برای یافتن پرسشنامه خود در گوگل عنوان پرسشنامه + iran-moshaver.ir را جستجو فرمایید تا به صفحه مورد نظر هدایت شوید.
   سپاس

 93. قربانی
  ۱۰:۱۷ ۱۳۹۴/۰۷/۲۶

  لطفا پرسشنامه عوامل موثر بر کیفیت خدمات سازمان ,پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان ناجا,پرسشنامه تعارضات سازمانی برای من ارساال کنید.

 94. Javad
  ۸:۲۹ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷

  سلام.اگه میشه پرسشنامه ی omsat 3 برا من ایمیل کنین.

 95. احسان عابديني
  ۳:۴۶ ۱۳۹۴/۰۶/۲۳

  سلام
  اگر ممکنه تمامی پرسشنامه های فوق را برای بنده ایمیل بفرمایید. ممنون

 96. سمانه طاعتي
  ۵:۰۹ ۱۳۹۴/۰۳/۲۹

  با سلام اگه پرسشنامه ای در رابطه با تحریم یا اقتصاد بر تحریم دارین برام ارسال کنین.

 97. Jafar.sohrabi
  ۱:۴۶ ۱۳۹۴/۰۳/۱۸

  سلام. لطفاً اگر پرسشنامه‌ای با موضوع مدریریت بانکداری اسلامی دارین به ایمیلم بفرستین خیلی ممنون
  Jsohrabi88@yahoo.com

 98. عباسی
  ۴:۳۴ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳

  سلام.
  پرسشنامه ای میخوام با مولفه های کاربرد دانش, کسب دانش, فرهنگ, فناوری و ساختار
  لطفا کمک کنید.

 99. عباسی
  ۴:۳۲ ۱۳۹۴/۰۲/۲۳

  سلام.من نیاز به پرسشنامه مدیریت دانش دارم, موضوع پایان نامه:اثر قابلیت های مدیریت دانش بر—-, با مولفه های کسب دانش, کاربرد دانش,فناوری,فرهنگ و ساختار
  ممنون میشم کمک کنید.

 100. rimaz
  ۹:۲۴ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸

  با سلام و خسته نباشید. لطفا پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون و مدیریت دانش رو برام ارسال نماییدوخیلی ممنون ازینگه به فکر قشر دانشجو هستید

 101. شهریار
  ۸:۲۸ ۱۳۹۴/۰۲/۰۷

  خواهشمند است که در صورت امکان پرسشنامه حمایت اجتماعی،سرمایه اجتماعی و گرایش به اعتیاد را برای بنده ایمیل فرمایید باتشکرو امتنان از توجه شما

 102. قاسمی
  ۸:۰۰ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

  با سلام در صورت امکان پرسشنامه سبک زندگیlsq را ایمیل کنید.ممنون

 103. قاسمی
  ۷:۵۰ ۱۳۹۴/۰۲/۰۱

  باسلام، لطفا پرسشنامه سبک زندگی lsQ را برای من ایمیل کنید.ممنون

 104. علی
  ۱۲:۴۹ ۱۳۹۴/۰۱/۳۰

  درود، پرسشنامه از بررسی راهکارهای افزایش رضایت مشتریان از موبایل بانک

 105. s.hadian
  ۹:۲۱ ۱۳۹۴/۰۱/۲۹

  سلام
  موضوع مقاله من تاثیر سبک رهبری مربی بالینی در کیفیت اموزش پرستاری هست میخواستم بدونم شما پرسشنامه ای دارید که برای موضوع من مناسب باشه کمک سریع لازم دارم منتظرم ممنون زیاد

 106. farnaz
  ۱۲:۴۴ ۱۳۹۴/۰۱/۲۹

  با عرض سلام و خسته نباشید. مرسی از سایت عالیتون.اگه مقدور باشه من پرسشنامه استاندارد رضایتمندی ، وفاداری و عملکرد مالی از حوزه بانکداری رو میخواستم. هرچی سرچ میکنم پیدا نمیکنم. اگه کمک کنید خیلی سپاسگذارم

 107. atiyeh
  ۵:۱۶ ۱۳۹۴/۰۱/۲۵

  سلام
  پرسشنامه منابع شغلی باباکاس و همکاران و مطالبات شغلی یا تقاضاهای شغلی باباکاس و همکاران و همچنین فرسودگی شغلی باباکاس و همکاران را میخواستم
  با تشکر

 108. روشن
  ۲:۲۳ ۱۳۹۴/۰۱/۲۵

  با سلام پرسشنامه مدیریت دانش,سرمایه فکری,و بهره وری را میخواستم با تشکر

 109. سمیه
  ۱۱:۰۹ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶

  سلام. منم پرسشنامه ترس از ارزیابی مثبت و ترس از ارزیابی منفی و تحمل پریشانی را میخوام.متشکرم.

 110. مهدی
  ۱۰:۳۹ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳

  سلام پرسشنامه استاندارشده عملکرد کارکنان نیاز دارم اگه ممکنه کمکم کنین.ممنون

 111. محمد
  ۱۰:۳۰ ۱۳۹۳/۱۲/۰۹

  سلام خسته نباشید پرشنامه مدیریت زمان که ۱۶سوال داره رو برام بفرستید هر چی توی اینترنت سرچ میکنم چیزی نیست ازتون خواهش میکنم بهم بگید این پرسشنامه مال چه کسی است؟

 112. رزا
  ۳:۰۷ ۱۳۹۳/۱۲/۰۸

  باسلام میشه پرسشنامه درباره نگرش دانش اموزان نسبا به عملکرد معلم ان ریاضی برام بفرستید باتسکر

 113. فرشته
  ۱۲:۱۱ ۱۳۹۳/۱۲/۰۴

  باسلام
  لطفادرصورت امکان پرسشنامه باورهای غیرمنطقی الیس(atip)روبرام بفرستین!
  باسپاس

 114. ویدا
  ۶:۱۶ ۱۳۹۳/۱۲/۰۳

  با سلام وخسته نباشید من پرسشنامه راجب اهمیت رفتار ،مهارت و ارزشهای اخلاقی حسابداری میخوام اگر پرسشنامه ای دارید به ایمیلم ارسال کنید سپاسگذار می شوم.تشکر

 115. علی
  ۱۰:۱۷ ۱۳۹۳/۱۲/۰۲

  با سلام و احترام لطفا پایان نامه ای در خصوص عوامل موثر بر مدیریت ارتباط با مشتری برایم ارسال کنید ممنون

 116. سارا
  ۸:۵۳ ۱۳۹۳/۱۱/۲۹

  سلام لطفا پرسشنامه در مورد الگوهای ازدواج و قو میت رو برام ارسال کنید
  باتشکر

 117. زهرا
  ۱۲:۰۹ ۱۳۹۳/۱۱/۲۸

  سلام لطفا پرسشنامه سبک های زندگی و مکانیزم های دفاعی را برایم ایمیل کنید

 118. یگانه
  ۱۲:۲۶ ۱۳۹۳/۱۱/۲۴

  درود خسته نباشید. اگر ممکنه پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ و پرسشنامه عادات خواب کودکان رو برام بفرستین. با سپاس فراوان

  • سعادتمند
   ۳:۳۵ ۱۳۹۳/۱۲/۲۱

   با سلام لطفا امیلی به بنده ارسال نمایید تا برایتان پرسش نامه ها را بفرستم

   • ایران مشاور
    ۹:۴۹ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳

    با سلام و احترام
    ضمن قدردانی از لطف شما در به اشتراک گذاری پرسشنامه های موجودتان، به استحضار می رساند به جهت قدردانی از این محبت شما پرسشنامه های ارسالی در صورت تمایل با نام خود شما در سایت بارگذاری خواهد شد. لطفا مراتب تایید خود را به اطلاع ما برسانید.
    سپاس

 119. زهرا
  ۲:۳۵ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

  باسلام من مدت هاست دارم دنبال پرسشنامه رضایت شغلی می گردم . در سایت شما یک نمونه پیدا کردم ولی قابل دانلود نیست. ممکنه بنده را راهنمایی بفرمایید چطور می تونم هرچه سریعتر به این پرسشنامه دست پیدا کنم.
  با تشکر

  • ایران مشاور
   ۳:۲۸ ۱۳۹۳/۱۱/۲۱

   با سلام
   با عرض پوزش متاسفانه به جهت نقص فنی سرور سایت امکان دانلود برخی از پرسشنامه ها امکان پذیر نمی باشد.
   در برنامه های اتی تلاش داریم تا این نقص را با جابه جایی سرور سایت رفع نماییم.

 120. hamid
  ۶:۱۸ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴

  با سلام
  لطف میکنید پرسشنامه های فردگرایی و تمایل به فعالیت بدنی را برای بنده ارسال نمایید.
  با تشکر

 121. نازنین
  ۱۰:۱۲ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳

  سلام: خسته نباشید
  سایت پرباری دارین .
  من پرسشنامه نگرش ارزشی به کار رو نیاز دارم کسی در دسترسش نیست کمکم کنه؟؟؟
  ممنون میشم

  • سالی
   ۸:۱۷ ۱۳۹۳/۱۲/۰۷

   با سلام و احترام من هم پرسشنامه گرایش ارزشی به کار رو نیازفوری دارم ممنون می شم برام بفرستید متشکرم

 122. زهرا
  ۱۱:۴۰ ۱۳۹۳/۱۱/۰۶

  با سلام من به پرسش نامه سبک زندگی احتیاج دارم میشه خواهش کنم برام ارسالش کنید.

 123. رسول
  ۸:۱۰ ۱۳۹۳/۱۰/۰۸

  سلام لطفا پرسشنامه سبک زندگی (LSQ)
  را در صورت امکان بام ایمیل کنید

 124. علی
  ۱۰:۳۹ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹

  سلام.پرشنامه هیجان ولذت ذاکرمن را میخواستم از کجا متونم بگیرم ممنون میشم اگه راهنمایم کنید

 125. فرهودی
  ۱۱:۰۵ ۱۳۹۳/۰۹/۲۶

  با سلا و خسته نباشید
  موضوع پایان نامه بنده در خصوص بررسی رابطه سیسیتم اطلاعات مدیریت بر کارایی مدیریتی شرکت… میباشد. ممنون میشم پرسشنامه های مربوط به دو متغیر سیستم اطلاعات مدیریت و کارایی برایم ایمیل کنید.. با تشکر فراوان

 126. nazanin
  ۱۲:۱۵ ۱۳۹۳/۰۹/۱۶

  سلام.
  “پرسشنامه اضطراب کتابخانه ای” باستیک
  میخواستم. نمیدونم تا چقدر الطاف شما شامل حال ما دانشجوها میشه. ولی با همه اینا امیدوارم کمکم کنید و پرسشنامه را به ایمیل من بفرستید . پیشاپیش سپاسگذارم.

  • ایران مشاور
   ۵:۴۸ ۱۳۹۳/۰۹/۱۶

   سلام و عرض ادب
   متاسفانه فعلا فعالیت بخش پرسشنامه به دلیل اصلاحات ساختاری تعلیق می باشد.
   بعد تدوین ساختار استاندارد فعالیت این بخش از سر گرفته خواهد شد.
   بنابراین در این خصوص پوزش ما را پذیرا باشید

 127. daneshjo
  ۱:۵۸ ۱۳۹۳/۰۹/۱۴

  پرسشنامه مدیریت دانش