پرسشنامه پرخاشگری باس و پری
آنلاین درخدمیتم پشتیبانی تلگرامی

پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

(The Aggression Questionnaire- AQ)

نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود، توسط باس و پری (۱۹۹۲) مورد بازنگری قرار گرفت. این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی است که شامل ۲۹ عبارت و چهار زیر مقیاس است، که عبارت است از پرخاشگری بدنی (PA)، پرخاشگری کلامی(VA)، خشم(A)، و خصومت(H)، آزمودنی ها به هر یک از عبارات در یک طیف ۵ درجه ای از: کاملاً شبیه من است (۵)، تا حدودی شبیه من است(۴)، نه شبیه من است نه شبیه من نیست(۳)، تا حدودی شبیه من نیست(۲)،  تا به شدت شبیه من نیست(۱). دو عبارت ۹ و ۱۶ به صورت معکوس نمره گذاری می شوند. نمره کل برای پرخاشگری با مجموع نمرات زیرمقیاس ها بدست می آید.

کلید نمره گذاریپرسشنامه پرخاشگری باس و پری :

پرخاشگری بدنی، شامل ۹ عبارت: ۲- ۵- ۸- ۱۱- ۱۳- ۱۶- ۲۲- ۲۵- ۲۹٫

پرخاشگری کلامی، شامل ۵ عبارت: ۴- ۶- ۱۴- ۲۱- ۲۷٫

خشم، شامل ۷ عبارت: ۱- ۹- ۱۲- ۱۸- ۱۹- ۲۳- ۲۸٫

خصومت، شامل ۸ عبارت: ۳- ۷- ۱۰- ۱۵- ۱۷- ۲۰- ۲۴- ۲۶٫

اعتبار و روایی پرسشنامه پرخاشگری:

پرسشنامه پرخاشگری دارای اعتبار و روایی قابل قبولی است. نتایج ضریب بازآزمایی برای چهار زیرمقیاس (با فاصله ۹ هفته) ۸۰/۰ تا ۷۲/۰ و همبستگی بین چهار زیرمقیاس ۳۸/۰ تا ۴۹/۰ بدست آمده است.

جهت سنجش اعتبار درونی مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج نشانگر همسانی درونی زیرمقیاس پرخاشگری بدنی ۸۲/۰، پرخاشگری کلامی ۸۱/۰، خشم ۸۳/۰ و خصومت ۸۰/۰ بود.

منبع:

Buss, A. H., & Perry, M. (1992). The Aggression Questionnaire. Journal of Personality and Social Psychology, 63, 452-459.

لطفاً عبارات زیر را به دقت خوانده و مناسب ترین گزینه مورد نظر خود را در پاسخنامه علامت بزنید.

 1. بعضی از دوستانم فکر می کنند عجول و تندخو هستم.
 2. اگر برای دفاع از حقوقم لازم باشد به زور متوسل شوم، این کار را خواهم کرد.
 3. وقتی مردم نسبت به من خوش رفتار هستند، تعجب می کنم که چه می خواهند.
 4. وقتی با دوستانم مخالف باشم، آزادانه به آن ها می گویم.
 5. وقتی خیلی عصبانی شوم، چیزها را می شکنم.
 6. وقتی دیگران با من مخالفند، نمی توانم برای اثبات نظراتم به آنها، استدلال کنم.
 7. دوست دارم بدانم چرا گاهی اوقات احساس خیلی بدی نسبت به امور دارم.
 8. گاهی اوقات، نمی توانم اصرار درونی ام را برای صدمه زدن به شخص دیگر، کنترل کنم.
 9. من خُلق ملایمی دارم.
 10. در ابراز دوستی به اشخاص غریبه، بدگمان و مشکوک هستم.
 11. تا کنون پیش آمده که، افراد آشنا را ترسانده ام.
 12. سریع عصبانی شده، ولی به آسانی آرام می شوم.
 13. اگر شدیداً خشمگین شوم، ممکن است به دیگران صدمه بزنم.
 14. وقتی مردم مرا آزار می دهند، شاید به آن ها بگویم که چه فکری درباره آن ها می کنم.
 15. گاهی حسادت می کنم.
 16. نمی توانم برای آسیب زدن به افراد، دلیل قانع کننده ای بیاورم.
 17. گاهی احساس می کنم روش ظلمانه ای را در زندگی پیش گرفته ام.
 18. به سختی خشمم را کنترل می کنم.
 19. وقتی نتیجه نمی گیرم، رنجشم را نشان می دهم.
 20. گاهی حس می کنم دیگران پشت سرم به من می خندند.
 21. اغلب خودم را مخالف با دیگران می بینم.
 22. اگر کسی مرا بزند، من هم او را می زنم.
 23. گاهی حس می کنم مثل یک بشکه باروت آماده انفجار هستم.
 24. به نظر می رسد مردم همیشه می خواهند خرابکاری کنند.
 25. تاکنون مواردی پیش آمده که افرادی مرا هل داده اند، و ما دست به گریبان شده ایم.
 26. می دانم که «دوستان» پشت سرم صحبت می کنند.
 27. دوستانم می گویند کمتر منطقی هستم.
 28. گاهی بدون هیچ دلیلی کنترلم را از دست می دهم.
 29. کمی بیشتر از دیگران نزاع و زدو خورد می کنم.

نام و نام خانوادگی:                     سن:                       تحصیلات:                       جنسیت:

ردیف کاملا شبیه من است تا حدودی شبیه من است نه شبیه من است،

نه شبیه من نیست

تا حدودی شبیه من نیست کاملاً شبیه من نیست
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف ســــــــــؤال کاملا شبیه من است تا حدودی شبیه من است نه شبیه من است،

نه شبیه من نیست

تا حدودی شبیه من نیست اصلاً شبیه من نیست
۱ بعضی از دوستانم فکر می کنند عجول و تندخو هستم.
۲ اگر برای دفاع از حقوقم لازم باشد به زور متوسل شوم، این کار را خواهم کرد.
۳ وقتی مردم نسبت به من خوش رفتار هستند، تعجب می کنم که چه می خواهند.
۴ وقتی با دوستانم مخالف باشم، آزادانه به آن ها می گویم.
۵ وقتی خیلی عصبانی شوم، چیزها را می شکنم.
۶ وقتی دیگران با من مخالفند، نمی توانم برای اثبات نظراتم به آنها، استدلال کنم.
۷ دوست دارم بدانم چرا گاهی اوقات احساس خیلی بدی نسبت به امور دارم.
۸ گاهی اوقات،نمیتوانم اصرار درونی ام را برای صدمه زدن به شخص دیگر،کنترل کنم
۹ من خُلق ملایمی دارم.
۱۰ در ابراز دوستی به اشخاص غریبه، بدگمان و مشکوک هستم.
۱۱ تا کنون پیش آمده که، افراد آشنا را ترسانده ام.
۱۲ سریع عصبانی شده، ولی به آسانی آرام می شوم.
۱۳ اگر شدیداً خشمگین شوم، ممکن است به دیگران صدمه بزنم.
۱۴ وقتی مردم مرا آزار می دهند،شاید به آنها بگویم که چه فکری درباره آنها میکنم
۱۵ گاهی حسادت می کنم.
۱۶ نمی توانم برای آسیب زدن به افراد، دلیل قانع کننده ای بیاورم.
۱۷ گاهی احساس می کنم روش ظلمانه ای را در زندگی پیش گرفته ام.
۱۸ به سختی خشمم را کنترل می کنم.
۱۹ وقتی نتیجه نمی گیرم، رنجشم را نشان می دهم.
۲۰ گاهی حس می کنم دیگران پشت سرم به من می خندند.
۲۱ اغلب خودم را مخالف با دیگران می بینم.
۲۲ اگر کسی مرا بزند، من هم او را می زنم.
۲۳ گاهی حس می کنم مثل یک بشکه باروت آماده انفجار هستم.
۲۴ به نظر می رسد مردم همیشه می خواهند خرابکاری کنند.
۲۵ تاکنون مواردی پیش آمده که افرادی مرا هل داده اند،و ما دست به گریبان شده ایم
۲۶ می دانم که «دوستان» پشت سرم صحبت می کنند.
۲۷ دوستانم می گویند کمتر منطقی هستم.
۲۸ گاهی بدون هیچ دلیلی کنترلم را از دست می دهم.
۲۹ کمی بیشتر از دیگران نزاع و زدو خورد می کنم.

 

به جهت قدردانی از زحمات نویسنده این بخش، لطفا روی آیکن گوگل پلاس سایت یکبار کلیک کنید یا این صفحه را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

اقدام خیرخواهانه در جهت حمایت از پژوهشگران و دانشجویان عزیز با به اشتراک گذاری رایگان پرسشنامه | سرور و پشتیبانی رایگان از ما؛ به اشتراک گذاری پرسشنامه رایگان از شما. کپی برداری از مطالب این سایت صرفا با ذکر لینک سایت مجاز می باشد. لطفا در انتهای مطالب لینک منبع را ذکر کنید.

اشتراک پرسشنامه های رایگان

سلام دوست خوبم امیدوارم مطلب ما مفید بوده باشه... پرسشنامه فوق به درخواست یکی از کاربران خوب سایت پست شده است. شما هم اگر پرسشنامه ای دارید که حس می کنید دوستانتان می توانند ازش استفاده کنند محبت کنید از مسیر زیر آپلود فرمایید تا به صورت رایگان در اختیار همه قرار بگیرد. شما هم به ما بپیوندید. از آنجایی که بسیاری از سایت ها به صورت غیر علمی اقدام به فروش پرسشنامه های می کنند که هیچ مالکیتی نسبت بدان ندارند و بسیاری از پژوهشگران را در جهت یافتن پرسشنامه دچار زحمت می سارند ما تصمیم گرفتیم تا با همکاری شما عزیزان، پرسشنامه های مختلف را به صورت رایگان در اختیار پژوهشگران و دانشجویان عزیز قرار دهیم.

حداکثر سایز 10 MB

اخلاق حرفه ای

اگر پرسشنامه ای دارای حق تالیف است و فکر می کنید به ناحق در این سایت به اشتراک عمومی گذاشته شده است لطفا مستندات لازم را جهت حذف آن از طریق لینک فوق به ما ارسال فرمایید تا در اسرع وقت اقدام شود. همچنین از کاربران محترم سایت تقاضا می شود به جهت رعایت اخلاق پژوهش حتما ارجاعات صحیح نسبت به سازندگان پرسشنامه داشته باشند. و من الله توفیق و علیه التکلان

جهت سفارش مقاله، پایان نامه یا تحلیل آماری روی ثبت سفارش آنلاین کلیک کنید.

ثبت-سفارش

**************

سریع ترین راه ارتباطی با ما = تکمیل فرم ثبت سفارش یا پیگیری

**************

در کمتر از یک روز کاری نتیجه بررسی را از ایران مشاور دریافت کنید.
لطفا صبر کنید

پاسخی بگذارید