شیوه رفرنس دهی IEEE
آنلاین درخدمیتم پشتیبانی تلگرامی

شیوه رفرنس دهی براساس استاندارد IEEE

قوانینی که باید در متن پیروی کرد:

مرجع دهی درمتن  باید بترتیب از ۱ و  فصل اول شروع  شود. صفحات قبل از فصل اول مرجع نمی گیرد. در صورتیکه در ادامه متن مجددا نیاز به مرجعی دارید که قبلا استفاده شده است، همان شماره قبلی را استفاده کنید.

 شماره مرجع  پس از یک فاصله در کروشه  قرار می گیرد.  اگر در وسط جمله باشد، مجددا یک فاصله بعد از کروشه نوشته می شود.  اگر در آخر جمله باشد، بدون فاصله بعد از کروشه نقطه گذاشته می شود.

     “Bernersly  [۱] discusses …”

       “our earlier alloy laser work [12].”

معمولا نیازی به درج نام نویسنده در متن نیست مگر تاکید خاصی باشد. از بکار بردن لقب ها مانند دکتر، پروفسور و یا آقای … خودداری نمائید. چنانچه مایل بودید نام نویسنده مرجع را در متن بیاورید و در صورتیکه حداکثر دو نفر باشند،  نام هر دونویسنده را  را بنویسید.      “et al.” ذکرکنید. ولی اگر بیش دو نفر هستند،  فقط نام نویسنده اول و همکاران

 “Smith [1] reports …”   یک نویسنده:

 “Smith and Jones [12] report …” دو نویسنده:

 “Smith et al. [23] report …” سه نویسنده و یا بیشتر:

“in [27]…”بلکه می توانید بنویسید   “in reference [27]…   برای مرجع دهی به یک مقاله نیازی نیست که در متن  بنویسید:

 [۱], [۳], [۵]  or [1]-[5] در صورتیکه چند مرجع پشت سر هم در متن استفاده  شود و ……………….

شما می توانید فایل کامل آموزش رفرنس دهی براساس استاندارد IEEE  را از لینک زیر دانلود کنید:

سبک رفرنس دهی IEEE

پاسخی بگذارید