شیوه‌ رفرنس دهی MLA
آنلاین درخدمیتم پشتیبانی تلگرامی

شیوه‌ رفرنس دهی  انجمن زبان مدرن آمریکا (MLA)

شیوه‌ نامه «MLA»  که به ‌دست انجمن زبان آمریکا تدوین شده است، بیشتر با حوزه‌هایی از علوم سازگاری دارد که نقل ‌قول مستقیم از اشخاص، به دلیل استناد به اعتبار گوینده، اهمیت دارد. در این شیوه که مبتنی بر نظام «نام ـ صفحه‌شمار» است، برای استناد در متن، نخست، نام‌خانوادگی پدیدآورنده و پس از آن یک فاصله، آن‌گاه شماره صفحه مورد استناد، داخل پرانتز درج می‌شود. در این شیوه‌نامه، برای ذکر صفحه‌شمار از علامت اختصاری صفحه، استفاده نمی‌شود، مانند: (احمدی ۶۵). فهرست اطلاعات کتاب‌شناختی منابع مورد استناد، در پایان متن، ‌طبق قواعد ویژه این شیوه‌نامه آورده می‌شود.

شما می توانید فایل آموزشی شیوه رفرنس دهی MLA  را از لینک زیر دریافت کنید:

شیوه رفرنس دهی به سبک MLA

پاسخی بگذارید