آیین نامه های تشویقی مقالات علمی
آنلاین درخدمیتم پشتیبانی تلگرامی

آیین نامه های تشویقی مقالات علمی چاپ شده در مجلات داخلی و بین المللی معتبر

شما می توانید با مراجعه به هر یک از لینک های زیر، آیین نامه های تشویقی مربوط به هر یک از  دانشگاههای پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاههای زیرمجموعه ی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاه علوم پزشکی را دریافت کرده و از مفاد و آیین نامه های آن، اطلاع کسب کنید

تشویق نامه مقالات دانشگاههای زیر مجموعه وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

آیین نامه تشویق  مقالات دانشگاه پیام نور

تشویق نامه مقالات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

آیین نامه تشویق مقالات دانشگاههای علوم پزشکی

دستورالعمل تشویق مقالات جهاد دانشگاهی

بخشنامه تشویق مقالات دانشگاه فرهنگیان

آیین نامه تشویق مقالات دانشگاه جامع علمی- کاربردی

آیین‌نامه تشویق مقالات سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی

آیین نامه ارتقاء هیات علمی دانشگاهها و موسسات پژوهشی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

آئین نامه جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برترمصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری

شیوه نامه تشویق عضو باشگاه پژوهشگران جوان مصوب دانشگاه آزاد اسلامی

پاسخی بگذارید