ژورنال های خارج شده از لیست ISC
آنلاین درخدمیتم پشتیبانی تلگرامی

مجلات خارج شده از لیست ISC

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به عنوان یکی از اهداف اصلی خود به طور مداوم به بررسی اعتبار ژورنال های ثبت شده در نمایه ISC  می پردازد. این پایگاه معمولا مجلاتی را مورد پذیرش قرار می دهد که از استانداردهای مشخص ISC تبعیت کنند. قطعا همانند دیگر پایگاه های نمایه سازی بین المللی هر گاه ژورنالی از این استانداردها تخطی کند از لیست نمایه سازی خارج خواهد شد. در سال های اخیر نیز برخی از مجلات به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم از لیست اصلی ISC  اخراج شده اند.  زیر همین مطلب این لیست جهت استفاده خدمت عزیزان قرار گرفته است. مسلما همانند سیاست های دیگر نمایه های بین المللی، نمایه ISC نیز اخراج ژورنال را کان لم یکن تلقی نکرده و بلکه هر یک از ژورنال ها بعد از رعایت استاندارد و تعهد عدم تخطی از استانداردها می توانند مجددا درخواست ایندکس نمایند.

طبق بررسی های بعمل آمده،  مجلات ایرانی تبار انگلیسی زبان که در لیست زیر ارایه شده است فقط به دلیل نداشتن اعتبار از وزارت علوم، وزارت بهداشت و یا حوزه علمیه از لیست مرکز منطقه ای خارج گردیده اند و لذا هر زمانی که این مجلات اعتبار و مجوز لازم را از مراجع مربوطه دریافت کنند مجددا در فهرست اصلی ISC قرار خواهد گرفت. این اتفاق نتیجه مصوبات اخیر مرکز منطقه ای علوم جهان اسلام و کمسیون نشریات علمی می باشد. طبق نظر آقای دکتر جعفر مهراد که در صفحه اصلی سایت مرکز منطقه نیز درج گردیده است ،تنها مجلات ایرانی انگلیسی زبان که از وزارت علوم ،وزارت بهداشت و یا حوزه علمیه رتبه داشته باشند در لیست اصلی قرار خواهند گرفت .لذا خارج شدن این مجلات از لیست مرکز منطقه ای جهان اسلام تنها به دلیل نداشتن رتبه از وزارت علوم و… می باشد و از نظر کیفیت کاری بعضی از مجلات به مراتب بهتر از مجلات موجود در لیست اصلی می باشند که گواه این موضوع نمایه سازهای بین المللی دیگر می باشند که این مجلات در آنها نمایه شده اند.

وی افزود: سیاست وزارت علوم بر آن است که تنها نشریاتی در ISC  ثبت و نمایه شوند که اعتبار نشریه را از کمیسیون نشریات وزارت علوم، کمیسیون نشریات وزارت بهداشت و کمیسیون نشریات حوزه علمیه قم دریافت کرده باشد.

مهراد خاطرنشان کرد: مجلات خارجی که توسط دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و موسسات پژوهشی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی چاپ می‌شود و آئین نامه خود را از ‌مقوله بیان شده دارند از این امر مستثنی هستند.

لطفا اگر در مورد اعتبار ژورنالی سوال یا تردید دارید از بخش نظرات انتهای متن آن را با ما در میان بگذارید. کارشناسان ما در اسرع وقت ژورنال مورد نظر را بررسی کرده و نتیجه را  در همین سایت به اطلاع شما خواهند رساند. همچنین اگر تجربه یا توصیه ای دارید که فکر می کنید برای همتایان شما مفید باشد از همان بخش نظرات به ارسال کنید تا به اشتراک گذاشته شود

 

۱ Acta Computare ۲۱۹۳۹۷۹۹
۲ Advanced Computational Techniques In Electromagnetics ۲۱۹۴۰۲۶۶
۳ Agricultural Advances ۲۲۵۱۷۸۲۰
۴ American-Eurasian Journal Of Agricultural And Environmental Sciences ۱۸۱۸۶۷۶۹
۵ Annals Of Applied Sport Science ۲۳۲۲۴۴۷۹
۶ Asian Journal Of Plant Sciences ۱۶۸۲۳۹۷۴
۷ Asian Journal Of Research In Social Sciences And Humanities ۲۲۵۰۱۶۶۵
۸ Caspian Journal Of Chemistry ۱۷۳۵۰۶۱۱
۹ Chronic Diseases Journal ۲۳۴۵۲۲۲۶
۱۰ Communications In Numerical Analysis ۲۱۹۳۴۲۱۵
۱۱ Computational Methods In Civil Engineering ۲۲۲۸۵۶۸۷
۱۲ Current Chemistry Letters ۱۹۲۷۷۲۹۶
۱۳ Current Opinion In Agriculture ۲۳۲۲۴۱۹۳
۱۴ Data Envelopment Analysis And Decision Science ۲۱۹۵۴۴۹۶
۱۵ Global Veterinaria ۱۹۹۲۶۱۹۷
۱۶ Information Technology Journal ۱۸۱۲۵۶۳۸
۱۷ International Aquatic Research ۲۰۰۸۴۹۳۵
۱۸ International Electronic Journal Of Medicine ۲۲۵۱۸۳۰۴
۱۹ International Journal Of Advanced Biological And Biomedical Research ۲۳۲۲۴۸۲۷
۲۰ International Journal Of Advanced Studies In Humanities And Social Science ۲۳۴۵۲۷۴۹
۲۱ International Journal Of Agricultural Science And Research ۱۷۳۴۱۴۲۸
۲۲ International Journal Of Agricultural Science, Research And Technology ۲۲۵۱۷۵۸۸
۲۳ International Journal Of Agriculture And Crop Sciences ۲۲۲۷۶۷۰X
۲۴ International Journal Of Agriculture Research And Review ۲۲۲۸۷۹۷۳
۲۵ International Journal Of Agronomy And Plant Production ۲۰۵۱۱۹۱۴
۲۶ International Journal Of Applied Exercise Physiology ۲۳۲۲۳۵۳۷
۲۷ International Journal Of Applied Operational Research ۲۲۵۱۶۸۶۷
۲۸ International Journal Of Aquatic Biology ۲۳۲۲۵۲۷۰
۲۹ International Journal Of Architecture And Urban Development ۲۲۲۸۷۳۹۶
۳۰ International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials ۲۲۵۱۸۵۳۳
۳۱ International Journal Of Botany ۱۸۱۱۹۷۰۰
۳۲ International Journal Of Environmental Resources Research
۳۳ International Journal Of Farming And Allied Sciences ۲۳۲۲۴۱۳۴
۳۴ International Journal Of Finance, Accounting And Economics Studies ۲۲۵۱۶۴۵X
۳۵ International Journal Of Forest, Soil And Erosion ۲۲۵۱۶۳۸۷
۳۶ International Journal Of Industrial Chemistry ۲۲۲۸۵۵۴۷
۳۷ International Journal Of Industrial Engineering Computations ۱۹۲۳۲۹۲۶
۳۸ International Journal Of Management And Business Research ۲۲۲۸۷۰۱۹
۳۹ International Journal Of Marine Science And Engineering ۲۲۵۱۶۷۴۳
۴۰ International Journal Of Mathematical Modelling And Computations ۲۲۲۸۶۲۲۵
۴۱ International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications ۲۰۰۸۶۸۲۲
۴۲ International Journal Of Pharmacology ۱۸۱۱۷۷۷۵
۴۳ International Journal Of Political Science ۲۲۲۸۶۲۱۷
۴۴ International Journal Of Scientific Management And Development ۲۳۴۵۳۹۷۴
۴۵ International Journal Of Smart Electrical Engineering ۲۲۵۱۹۲۴۶
۴۶ International Journal Of Social Communication Sciences ۲۲۵۱۷۱۱۱
۴۷ International Journal Of Social Sciences ۲۲۲۸۷۲۲۱
۴۸ International Journal Of Travel Medicine And Global Health ۲۳۲۲۱۱۰۰
۴۹ International Journal On Technical And Physical Problems Of Engineering ۲۰۷۷۳۵۲۸
۵۰ International Nano Letters ۲۰۰۸۹۲۹۵
۵۱ International Research Journal Of Applied And Basic Sciences ۲۲۵۱۸۳۸X
۵۲ International Samanm Journal Of Business And Social Sciences ۲۳۰۸۲۳۷۲
۵۳ International Samanm Journal Of Finance And Accounting ۲۳۰۸۲۳۵۶
۵۴ International Samanm Journal Of Marketing And Management ۲۳۰۸۲۳۹۹
۵۵ Iran Agricultural Research ۱۰۱۳۹۸۸۵
۵۶ Iranian Journal Of Earth Sciences ۲۰۰۸۸۷۷۹
۵۷ Iranian Journal Of Electrical And Computer Engineering ۱۶۸۲۰۰۵۳
۵۸ Iranian Journal Of Health And Physical Activity ۲۰۰۸۹۵۰۳
۵۹ Iranian Journal Of Language Teaching Research ۲۳۲۲۱۲۹۱
۶۰ Iranian Journal Of Language Testing ۲۲۵۱۷۳۲۴
۶۱ Iranian Journal Of Optimization ۲۰۰۸۵۴۲۷
۶۲ Iranian Journal Of Organic Chemistry ۲۰۰۸۳۵۹۹
۶۳ Iranian Journal Of Teaching English As A Foreign Language And Literature (Tefll) ۲۰۰۸۸۳۲۹
۶۴ Iranian Journal Of Tourism And Hospitality ۲۰۰۸۹۵۶۲
۶۵ Iranian Journal Of Veterinary Science And Technology ۲۰۰۸۴۶۵X
۶۶ Iranian Quarterly Discourse ۹۶۴۳۳۰۵۷۵۹
۶۷ Iranica Journal Of Energy And Environment ۲۰۷۹۲۱۱۵
۶۸ Journal Of Advances In Computer Research ۲۰۰۸۶۱۴۸
۶۹ Journal Of Animal Production Advances ۲۲۵۱۷۶۷۷
۷۰ Journal Of Animal Science Advances ۲۲۵۱۷۲۱۹
۷۱ Journal Of Artificial Intelligence In Electrical Engineering ۲۳۴۵۴۶۵۲
۷۲ Journal Of Behavioral Sciences In Asia ۲۳۲۲۴۴۱X
۷۳ Journal Of Case Reports In Practice ۲۳۲۲۵۰۴۱
۷۴ Journal Of Civil Engineering And Urbanism ۲۲۵۲۰۴۳۰
۷۵ Journal Of Community Health Research ۲۲۵۲۰۰۶۶
۷۶ Journal Of Computer And Robotics
۷۷ Journal Of Electrical And Computer Engineering Innovations ۲۳۲۲۳۹۵۲
۷۸ Journal Of Electrical Systems And Signals ۲۳۲۲۵۴۸۳
۷۹ Journal Of English Language Studies ۲۲۲۸۵۹۱۱
۸۰ Journal Of English Studies ۲۲۲۸۷۲۴۸
۸۱ Journal Of Farm Animal Nutrition And Physiology ۱۷۳۵۸۸۸۸۴
۸۲ Journal Of Food Biosciences And Technology ۲۲۲۸۷۰۸۶
۸۳ Journal Of Fuzzy Set Valued Analysis ۲۱۹۳۴۱۶۹
۸۴ Journal Of Geological Society Of Iran ۱۷۳۵۲۵۴۱
۸۵ Journal Of Hydraulic Structures ۲۳۴۵۴۱۳X
۸۶ Journal Of Hyperstructures ۲۲۵۱۸۴۳۶
۸۷ Journal Of Interpolation And Approximation In Scientific Computing ۲۱۹۴۳۹۰۷
۸۸ Journal Of Language And Translation ۲۰۰۸۸۵۹۰
۸۹ Journal Of Linear And Topological Algebra ۲۲۵۲۰۲۰۱
۹۰ Journal Of Mathematical Extension ۱۷۳۵۸۲۹۹
۹۱ Journal Of Mechanical Research And Application ۲۲۵۱۷۳۸۳
۹۲ Journal Of Middle East Applied Science And Technology ۲۳۰۵۰۲۲۵
۹۳ Journal Of Nanostructure In Chemistry ۲۰۰۸۹۲۴۴
۹۴ Journal Of Nephropathology ۲۲۵۱۸۳۶۳
۹۵ Journal Of Nonlinear Analysis And Application ۲۱۹۳۳۴۷۲
۹۶ Journal Of Novel Applied Sciences ۲۳۲۲۵۱۴۹
۹۷ Journal Of Nuts ۲۰۰۸۹۹۳۷
۹۸ Journal Of Physical And Theoretical Chemistry ۱۷۳۵۲۱۲۶
۹۹ Journal Of Physical Chemistry And Electrochemistry ۲۰۰۸۹۲۲۸
۱۰۰ Journal Of Physiology And Pharmacology Advances ۲۲۵۱۷۶۹۳
۱۰۱ Journal Of Social Issues And Humanities ۲۳۴۵۲۶۳۳
۱۰۲ Journal Of Social Sciences & Humanities Of Shiraz University ۱۰۲۰۸۵۷۶
۱۰۳ Journal Of Soft Computing And Applications ۲۱۹۵۵۷۶X
۱۰۴ Journal Of Tethys ۲۳۴۵۲۴۷۱
۱۰۵ Journal Of The Chemical Society Of Pakistan ۰۲۵۳۵۱۰۶
۱۰۶ Journal Of The Iranian Chemical Research, Arak Branch ۲۰۰۸۱۰۳۰
۱۰۷ Journal Of Veterinary Advances ۲۲۵۱۷۶۸۵
۱۰۸ Journal Of Water Sciences Research ۲۲۵۱۷۴۰۵
۱۰۹ Kuwait Chapter Of Arabian Journal Of Business And Management Review ۲۲۲۴۸۳۵۸
۱۱۰ La Poétique ۲۳۴۵۲۲۴۲
۱۱۱ Majlesi Journal Of Electrical Engineering ۲۳۴۵۳۷۷X
۱۱۲ Management Science Letters ۱۹۲۳۹۳۳۵
۱۱۳ Mathematical Sciences ۲۰۰۸۱۳۵۹
۱۱۴ Mathematics Education Trends And Research ۲۱۹۵۴۳۷۲
۱۱۵ Pakistan Journal Of Biological Sciences ۱۰۲۸۸۸۸۰
۱۱۶ Pakistan Journal Of Medical Sciences ۱۶۸۲۰۲۴x
۱۱۷ Persian Literary Studies Journal ۲۵۵۷۲۳۲۲
۱۱۸ Plant Ecophysiology ۲۰۰۸۷۸۶۱
۱۱۹ Plant Pathology Journal ۱۸۱۲۵۳۸۷
۱۲۰ Research In Sport Management And Psychology ۲۳۴۵۵۸۹۶
۱۲۱ Scientific Journal Of Animal Science ۲۳۲۲۱۷۰۴
۱۲۲ Scientific Journal Of Biological Sciences ۲۳۲۲۱۹۶۸
۱۲۳ Scientific Journal Of Crop Science ۲۳۲۲۱۶۹۰
۱۲۴ Scientific Journal Of Microbiology ۲۳۲۲۲۹۴۸
۱۲۵ Scientific Journal Of Pure And Applied Sciences ۲۳۲۲۲۹۵۶
۱۲۶ Scientific Journal Of Review ۲۳۲۲۲۴۳۳
۱۲۷ Scientific Journal Of Veterinary Advances ۲۳۲۲۱۸۷۹
۱۲۸ Scientific Journal Of Zoology ۲۳۲۲۲۹۳X
۱۲۹ Shiraz Journal Of System Management ۲۳۲۲۲۳۰۱
۱۳۰ Technical Journal Of Engineering And Applied Sciences ۲۰۵۱۰۸۵۳
۱۳۱ The Iranian Journal Of International Affairs ۱۰۱۶۶۱۳۰
۱۳۲ The Journal Of Applied Linguistics ۲۰۰۸۸۴۳۴
۱۳۳ World Applied Sciences Journal ۱۸۱۸۴۹۵۲
۱۳۴ World Journal Of Sport Sciences ۲۰۷۸۴۷۲۴
۱۳۵ World Of Sciences Journal ۲۳۰۷۳۰۷۱
۱۳۶ آب و محیط زیست ۱۰۲۸۳۰۵۶
۱۳۷ آبزیان و شیلات ۲۰۰۸۷۰۸X
۱۳۸ آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی ۲۰۰۸۳۵۸۰
۱۳۹ آموزش و ارزشیابی ۲۰۰۸۸۴۵۰
۱۴۰ اباختر ندارد
۱۴۱ ادب و عرفان ۲۰۰۸۷۱۹۵
۱۴۲ ادبستان ۲۰۰۸۷۱۹۵
۱۴۳ ادبیات فارسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی ۱۷۳۵۸۶۹۸
۱۴۴ ارتباطات و آموزش ۲۲۲۸۷۶۲۰
۱۴۵ اسلام و علوم اجتماعی ندارد
۱۴۶ اطلاع شناسی ۱۷۳۵۰۶۶۲
۱۴۷ اقتدار علمی ندارد
۱۴۸ اقتصاد کاربردی ۲۲۵۱۶۲۱۲
۱۴۹ اکوسیستم های طبیعی ایران ندارد
۱۵۰ المستقبل العربی ۱۰۲۴۹۸۳۴
۱۵۱ المپیک ۱۰۲۵۴۲۷۷
۱۵۲ اندیشه های ادبی ۱۷۳۵۸۳۷X
۱۵۳ اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ۲۰۰۸۰۸۲۴
۱۵۴ برق – وزارت نیرو ۱۴۷۷۱۵۶۱
۱۵۵ بیولوژی دریا ۲۰۰۸۴۰۲۱X
۱۵۶ تاریخ ۲۰۰۸۰۲۷۱
۱۵۷ تاریخ نگری و تاریخ نگاری ۲۰۰۸۸۸۴۱
۱۵۸ تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی ۲۲۲۸۵۴۵۸
۱۵۹ تحقیق در علوم دندانپزشکی ۲۰۰۸۴۶۷۶
۱۶۰ تحقیقات اسلامی ۱۰۲۳۷۴۰۲
۱۶۱ تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی ۲۰۰۸۶۲۷X
۱۶۲ تحقیقات حقوقی آزاد ندارد
۱۶۳ تحقیقات روانشناختی ندارد
۱۶۴ تحقیقات زبان و ادب فارسی ۲۰۰۸۶۲۷X
۱۶۵ تحقیقات مدیریت آموزشی ۲۰۰۸۶۴۵۸
۱۶۶ تحول اداری ۱۰۲۶۰۵۲۸
۱۶۷ توسعه تکنولوژی صنعتی ندارد
۱۶۸ توسعه و سرمایه ۲۰۰۸۲۴۲۸
۱۶۹ تولید علم ۱۷۳۵۷۵۷۸
۱۷۰ تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی ۲۳۲۲۱۲۰۸
۱۷۱ جامعه اطلاعاتی ندارد
۱۷۲ جامعه شناسی معاصر ۲۰۰۸۶۲۲۹
۱۷۳ جستارهای فلسفی ۲۰۰۸۰۴۳۳
۱۷۴ جغرافیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ندارد
۱۷۵ جغرافیا و مطالعات محیطی ۲۰۰۸۷۸۴۵
۱۷۶ جنگل و مرتع ۱۷۳۵۰۰۹۳
۱۷۷ جهش ندارد
۱۷۸ حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی ندارد
۱۷۹ حقوق قضایی ۲۰۰۸۷۵۰۰
۱۸۰ خبرنامه انفورماتیک ۱۰۲۴۹۸۲۶
۱۸۱ داروهای گیاهی ۲۰۰۸۸۸۸۴
۱۸۲ دانش انتظامی فارس ندارد
۱۸۳ دانش زیستی ایران ندارد
۱۸۴ دانش شناسی ۲۰۰۸۲۷۵۴
۱۸۵ دانش نوین کشاورزی پایدار ۱۷۳۵۵۳۲۰
۱۸۶ دانش و پژوهش در علوم تربیتی ۲۰۰۸۱۱۹۷
۱۸۷ دانشنامه – دانشگاه آزاد اسلامی ندارد
۱۸۸ دنیای میکروب ها ۲۰۰۸۳۰۶۸
۱۸۹ راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ۲۳۴۵۵۲۸۴
۱۹۰ رساله الحسین (ع)
۱۹۱ رسالت مدیریت دولتی ۲۲۲۸۷۹۶۵
۱۹۲ رشد آموزش زبان ۱۶۰۶۹۲۰X
۱۹۳ روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن ۲۰۰۸۹۴۱۴
۱۹۴ روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ندارد
۱۹۵ روش های هوشمند در صنعت برق ۲۳۲۲۳۸۷۱
۱۹۶ زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ۲۰۰۸۸۹۹x
۱۹۷ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا ندارد
۱۹۸ زراعت و اصلاح نباتات ایران ۲۰۰۸۸۴۸۵
۱۹۹ زمین شناسی محیط زیست ۲۰۰۸۴۲۵۰
۲۰۰ زمین و منابع ۲۰۰۸۶۳۵۰
۲۰۱ زن و فرهنگ ۲۰۰۸۸۴۲۶
۲۰۲ زن و مطالعات خانواده ندارد
۲۰۳ زیتون ۱۰۲۴۲۲۶۰
۲۰۴ زیست شناسی تکوینی ۲۰۰۸۶۲۹x
۲۰۵ زیست فناوری میکروارگانیسم های محیطی ۲۲۵۱۹۱۲۲
۲۰۶ سلامت خانواده
۲۰۷ شناخت و کاربرد گیاهان دارویی ۲۰۰۸۳۵۷۲
۲۰۸ شهرنگار ۱۶۳۱۶۹۲۷
۲۰۹ شیلات – دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر ۲۰۰۸۰۰۲۶
۲۱۰ صحیفه مبین ۱۷۳۵۸۷۰۱
۲۱۱ صنعت هوشمند ندارد
۲۱۲ صنعت و ایمنی ۱۰۲۳۵۸۹۲
۲۱۳ طهورا ۲۳۲۲۱۸۴۴
۲۱۴ علوم اسلامی ۱۷۳۵۹۸۳۳
۲۱۵ علوم الحدیث
۲۱۶ علوم به زراعی گیاهی ۱۷۳۵۴۵۵۲
۲۱۷ علوم زراعی ندارد
۲۱۸ علوم سیاسی و روابط بین الملل ندارد
۲۱۹ علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ۵۵۵۹۱۵۶۲
۲۲۰ علوم و تکنولوژی نساجی ۱۷۳۵۸۳۴۵
۲۲۱ علوم و فنون منابع طبیعی ۱۷۳۵۶۴۴X
۲۲۲ علوم و مهندسی کامپیوتر ۱۷۳۵۹۰۳۱
۲۲۳ فصلنامه تازه های روان شناسی صنعتی/سازمانی ۲۰۰۸۷۰۳۹
۲۲۴ فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی ۲۰۰۸۴۶۶۸
۲۲۵ فصلنامه تخصصی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان ۲۰۰۸۱۵۷x
۲۲۶ فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ۱۷۳۵۸۰۰۰
۲۲۷ فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال ۲۰۰۸۱۴۸۰
۲۲۸ فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر ندارد
۲۲۹ فصلنامه تخصصی علوم رفتاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ندارد
۲۳۰ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج ندارد
۲۳۱ فصلنامه تخصصی پژوهشنامه تربیتی ۱۷۳۵۷۶۵۹
۲۳۲ فصلنامه جغرافیایی سرزمین ۱۷۳۵۲۵۲۵
۲۳۳ فصلنامه دانش و پژوهش علوم دامی ندارد
۲۳۴ فصلنامه رسوب و سنگ رسوبی ندارد
۲۳۵ فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی ۱۷۳۵۸۴۹۳
۲۳۶ فصلنامه زمین ۲۰۰۸۱۴۹۹
۲۳۷ فصلنامه زمین شناسی کاربردی ۱۷۳۵۸۵۷۴
۲۳۸ فصلنامه زیست شناسی جانوری ۱۷۳۵۹۷۲۴
۲۳۹ فصلنامه علمی پژوهش اجتماعی ۲۰۰۸۳۷۲۶
۲۴۰ فصلنامه علوم اقتصادی ندارد
۲۴۱ فصلنامه علوم زیستی – دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ۱۷۳۵۹۸۸۰
۲۴۲ فصلنامه علوم ورزش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ۴۲۶۷۸۰۰۲
۲۴۳ فصلنامه فراسوی مدیریت ندارد
۲۴۴ فصلنامه مطالعات تاریخی موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ۱۷۳۵۲۴۱X
۲۴۵ فصلنامه مطالعات تاریخی، ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد ندارد
۲۴۶ فصلنامه مطالعات خاورمیانه ۱۵۶۰۱۹۸۶
۲۴۷ فصلنامه مطالعات منطقه ای ۱۷۳۵۲۲۵۸
۲۴۸ فصلنامه پژوهشهای علوم گیاهی ۲۰۰۸۰۲۹۸
۲۴۹ فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران ۱۷۳۵۵۰۲۸
۲۵۰ فصلیه ایران و العرب
۲۵۱ فضای گردشگری ۲۲۵۱۸۸۲۷
۲۵۲ فقه و تاریخ تمدن ۱۷۳۵۸۰۱۹
۲۵۳ فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی ۲۲۲۸۵۳۱۸
۲۵۴ کاربرد سنجش از دور و Gis در علوم منابع طبیعی ۲۲۲۸۶۰۶۳
۲۵۵ کاوشهای دینی ندارد
۲۵۶ کشاورزی پویا ۱۷۳۵۴۲۳۴
۲۵۷ مجله التوحید : ایران
۲۵۸ مجله الکترونیک کشاورزی و منابع طبیعی گلستان ندارد
۲۵۹ مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن – دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان ندارد
۲۶۰ مجله تحقیقات زنان ندارد
۲۶۱ مجله تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی ۲۰۰۸۶۱۵۶
۲۶۲ مجله علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان ندارد
۲۶۳ مجله علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ۱۷۳۵۹۳۴۱
۲۶۴ مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ۱۷۳۵۷۵۹۴
۲۶۵ مجله عمران شریف ۱۰۲۳۷۴۳۷
۲۶۶ مجله فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ۱۷۳۵۱۹۸۵
۲۶۷ مجله فیزیک ۰۲۵۴۹۶۱۱
۲۶۸ مجله مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج ۲۰۰۸۹۰۰۷
۲۶۹ مجله مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی ۷۳۶۱۲۲۲۸
۲۷۰ مجله ی دهخدا ندارد
۲۷۱ مجله پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۷۳۵۷۶۲۴
۲۷۲ مددکاری اجتماعی ۱۷۳۵۴۵۱X
۲۷۳ مدیریت بازاریابی ۱۷۳۵۹۴۹X
۲۷۴ مدیریت بهداشت و درمان ۲۰۰۸۵۳۴۶
۲۷۵ مدیریت توسعه و تحول ۲۰۰۸۸۵۵۸
۲۷۶ مدیریت دولتی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۱۰۲۷۱۰۳۱
۲۷۷ مدیریت فرهنگی ۲۰۰۸۳۳۲۷
۲۷۸ مدیریت کسب و کار ندارد
۲۷۹ مسکویه ۲۰۰۸۰۸۵۹
۲۸۰ مطالعات جامعه شناختی جوانان ندارد
۲۸۱ مطالعات جامعه شناسی – دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ۲۲۵۱۶۵۱۴
۲۸۲ مطالعات رسانه ای ۲۰۰۸۹۶۱۹
۲۸۳ مطالعات سیاسی ۲۰۰۸۳۱۲۲
۲۸۴ مطالعات کمی در مدیریت ندارد
۲۸۵ مطالعات مدیریت شهری ندارد
۲۸۶ معرفت حقوقی
۲۸۷ مکاترونیک ۲۳۲۲۵۴۴۰
۲۸۸ مهندسی جوش ندارد
۲۸۹ مهندسی مکانیک جامدات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر ۲۰۰۸۴۹۲۷
۲۹۰ نشر ریاضی ۱۰۱۵۲۸۵۷
۲۹۱ نشریه جداسازی و پدیده های انتقال ۲۲۲۸۵۴۹۰
۲۹۲ نظام ها و خدمات اطلاعاتی ۲۲۵۱۷۶۲۶
۲۹۳ نقشه برداری ۱۰۲۹۵۲۵۹
۲۹۴ نوآوری در علوم و فناوری غذایی ۲۲۵۱۶۴۷۶
۲۹۵ نوآوری های مدیریت آموزشی ۲۰۰۸۱۱۳۸
۲۹۶ یافته های زیست شناسی ۱۷۳۵۸۳۶۱
۲۹۷ یافته های نو در روانشناسی ۱۷۳۵۶۸۸۱
۲۹۸ یافته های نوین کشاورزی ۱۷۳۵۸۳۵۳
۲۹۹ پیام باستانشناس ۲۰۰۸۴۲۸۵
۳۰۰ پژوهش ادبی ندارد
۳۰۱ پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه ۲۰۰۸۴۴۰۴
۳۰۲ پژوهش در علوم زراعی ۲۰۰۸۳۷۳۴
۳۰۳ پژوهش سیاست ۱۷۳۵۱۱۵۴
۳۰۴ پژوهش نامه فرهنگ و ادب ۱۷۳۵۶۵۴۷
۳۰۵ پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی ۲۲۵۱۶۲۷۲
۳۰۶ پژوهش های بالینی دام های بزرگ ۱۷۳۵۹۷۸۳
۳۰۷ پژوهش های به زراعی ۲۰۸۸۶۶۰۱
۳۰۸ پژوهش های بوم شناسی شهری
۳۰۹ پژوهش های علوم و فنون دریایی ۲۰۰۸۲۱۹۳
۳۱۰ پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی ندارد
۳۱۱ پژوهش و توسعه فناوری ندارد
۳۱۲ پژوهشنامه تاریخ ۱۷۳۵۸۲۲۱
۳۱۳ پژوهشنامه زبان و ادبیات عربی ۲۲۲۸۷۲۰۵
۳۱۴ پژوهشنامه علوم اجتماعی گرمسار ۱۷۳۵۵۵۱۶
۳۱۵ پژوهشهای بالینی دامپزشکی ۲۰۰۸۸۱۵۹
۳۱۶ پژوهشهای شیمی کاربردی ۱۷۳۵۹۹۳۷
۳۱۷ پژوهشهای مدیریت ۱۶۰۵۲۷۴۹
۳۱۸ پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم
۳۱۹ پژوهشگر ۷۵۲۷۱۷۳۵
۳۲۰ چشم انداز جغرافیایی ۲۰۰۸۲۹۴۰
۳۲۱ ژئوشیمی ۲۳۲۲۳۴۶۴
۳۲۲ گلچین ریاضی ندارد
۳۲۳ گیاه و زیست بوم ۱۷۳۵۷۴۵۴
۳۲۴ گیاه پزشکی – دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ۲۰۰۸۳۱۱۴

۴۲۵ دیدگاه برای “ژورنال های خارج شده از لیست ISC”

 1. مهدی گفت:

  با سلام
  ببخشید مجلاتی که درجدول بالا ذکرشده نامعتبر می باشند؟

 2. پری گفت:

  باتشکر لطفا زود جواب بدید؟

 3. پری گفت:

  لطفا جواب بدید؟

 4. پری گفت:

  INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFICSTUDY

  مورد تایید وزلرت علوم هست و توی لیست سیاه نیست؟۶۳۷۹-ISSN:2321

  • این ژورنال هندی ایمپکت فاکتور ندارد
   صرفا در بخش Emerging Sources Citation Index تامسون ایندکس هست و به عبارتی Master Journal List محسوب می شود.
   در بلک لیست وزارتین نیست
   صرفا برای اهداف کوتاه مدت مانند نمره دفاع می توان روش حساب کرد.

 5. حسین گفت:

  لیست مجلات معتبر

 6. محقق گفت:

  از لحاظ قانونی اگر ژورنال بره لیست سیاه مشکلی برای من به وجود میاد؟

  • از لحاظ قانونی فقط امتیاز مقاله براتون لحاظ نمیشه.
   از آنجایی که قانون عطف ماسبق نمیشه و شما به عنوان نویسنده قبل از اعلام لیست سیاه بی اطلاع از آن می باشید لذا حتی اگر قبل از تاریخ اعلام یا وارد شدن مجله به لیست سیاه مقاله شما چاپ شده باشد حائز امتیاز خواهد بود. ولی بعد از تاریخ وارد شدن مجله به لیست سیاه مجاز به چاپ مقاله در آن نیستید چون هیچ امتیازی بدان تعلق نخواهد گرفت.
   ماجرای مقالات تلقبی با بلک لیست فرق می کند مقالات تقلبی ممکن است تبعاتی از قبیل بازپس گرفتن مقاله یا retract توسط ژورنال را به همراه داشته باشد ولی در بلک لیست چنین چیزی صادق نیست و حتی اگر تاریخ چاپ مقاله قبل از وارد شدن به لیست سیاه باشد طبق ایین نامه وزارت علوم امتیازات لازم نیز باید تعلق بگیرد.
   با این حال مجلات جعلی را بشناسید چون به هیچ عنوان امتیازی به این مجلات داده نمی شود.

 7. پریناز گفت:

  باتشکر از پاسخ شما.
  من برای امتیاز مصاحبه دکتری میخوام.اگر امتیاز بگیرم و از طریق استعداد درخشان وارد مقطع دکتری بشم بعد این ژورنال بره لیست سیاه مشکلی برای قبولی من پیش میاد؟
  باتشکر و احترام

  • اگر از مرحله ارزیابی مقاله گذر کرده باشد و ثبت نام صورت گرفته باشه قطعا نباید مشکلی باشد.
   با این حال اگر با اکسپت وارد دکتری بشید و در هنگام ارزیابی نسخه چاپی، مقاله وارد بلک لیست شده باشه ممکن است با چالش هایی روبه رو بشید.
   البته اگر اکسپت شما را واحد پژوهش قبلا تایید کرده باشه در این خصوص مسئول هست و قاعدتا باید حق را به شما بدهد.

 8. پریناز گفت:

  آیا پالما ژورنال معتبر است؟

 9. پریناز گفت:

  سلام آیا Palma Journalبا ISSN:1548-9X12مورد تایید وزارت علوم هست؟ISC هست؟
  لطفا پاسخ دهید؟
  باتشکر

  • این ژورنال در لیست isc حضور دارد
   ولی گمانه زنی های زیادی براش هست
   لذا اگر فعلا می خواهید دفاع کنید و عجله دارید و هدفتان کوتاه مدت هست به دردتون می خوره
   در غیر این صورت برای اهداف بلند مدت روش سرمایه گذاری نکنید و دنبال ژورنال دیگه ای باشید

 10. پریناز گفت:

  پالما ژورنال معتبره؟

 11. پریناز گفت:

  سلام آیا Palma ژورنال (isc) معتبره؟
  باتشکر لطفا پاسخ بدید؟

 12. شهاب گفت:

  Journal of Middle East Applied Science and
  Technology
  سلام این معتبره یا نه؟
  خوب این چ امتیازی برای من داره؟
  میتونم مقالمو جای دیگه چاپ کنم کلا؟چون این مجله اصلا بروز هم نمیشه

  • در فهرست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی یافت شد
   تاریخ قرارگیری وضعیت مرجع
   ۳۰/۷/۹۵ بی اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی
   این ژورنال ایندکس معتبر دیگه ای هم نداره
   میتونم مقالمو جای دیگه چاپ کنم کلا؟
   منظورتون را از این سوال توضیح بدین. آیا مقاله شما قبلا در این ژورنال چاپ شده است؟

 13. علی گفت:

  سلام
  چگونه می توان لیست مجلات اسکوپوس را مشاهده کرد و مجلات را از نظر رتبه بندی بررسی نمود؟

 14. حسین گفت:

  با سلام
  لطفا بفرمایید آیا
  IOSR Journal of Humanities and Social Science
  دارای اعتبار علمی ISI می باشد؟
  ممنون از زحماتتان

 15. بهار گفت:

  کدام یک از مجلات زیر اعتبار بهتری دارد؟

  ۱- International Journal of Agriculture, Environment and Bioresearch
  ۲-International Research Journal of Agricultural Science

 16. چاپ کتاب پایان نامه گفت:

  باسلام
  ممنون از مطالب مفید شما.

 17. سلام گفت:

  سلام ممنونم اعتبار مجله زیر را بررسی فرمایید
  Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège
  ۰۰۳۷-۹۵۶۵ issn

 18. علی آرام گفت:

  مجله زیر برای دانشگاه آزاد مرکزی و وزارت علوم معتبر هست؟
  IOSR Journals

  The International Organization of Scientific Research (IOSR)

 19. لوتوس گفت:

  IssN 1089-3032
  Electronic journal of geotechnical engineering
  آیا این ژورنال دارای اعتبار است؟

 20. لوتوس گفت:

  آیا ژورنال cej با IssN2476-3055 دارای اعتبار است؟
  Civil engineering journal

 21. لوتوس گفت:

  با سلام… آیا Civil engineering journal دارعی اعتبار است؟

 22. سحر گفت:

  با سلام. لطفا بگویید که مجله با ISSN 2454-3896 معتبر است؟International Academic
  Journal of
  Science
  and
  Engineering

 23. مونا گفت:

  لطفا اعتبار این ژورنال را برای بنده بررسی کنید

 24. مریم گفت:

  Journal of Management Sciences (ISSN: 2149-3324)

  Research Journal of Management Review (ISSN: 2149-9861)

 25. مریم گفت:

  ا سلام و احترام
  میخواستم بدونم ۲ ژورنال زیر از نظر اعتبار تو لیست مورد تایید وزارت علوم هستند یا نه و از نظر علمی تو چه درجه ای هستند.
  با تشکر
  Journal of Management Sciences (ISSN: 2149-3324)

  Research Journal of Management Review (ISSN: 2149-9861)

 26. حمزه گفت:

  سلام. لطفا درباره اعتبار مجله
  Balkan Journal of Electrical & Computer Engineering
  توضیح دهید. ممنون

  ISSN : ۲۱۴۷-۲۸۴X

  • این ژورنال ترکیه ای دارای ایندکس های معتبر بین المللی نیست و لذا حائز امتیاز نخواهد بود.
   هر چند که وابسته به Istanbul Technical University هست.
   دو سایت برای این ژورنال یافت می شود که به جهت مشترک بودن ایمیل ادیتور هر دو سایت معتبر است.

 27. رضا گفت:

  .(صدا و سیما که تلویزیون ایران نا میده می شود برای اموزش و ایجاد کار ( بازده ای )
  می باشد و نیز برای نیاز تفریح های بسیار سالم که روان پاک ر
  ا به بینندگان همیشه باز میگرداند.صدا و سیما ۱۰% را میسر نموده و ۹۰% را انجام نداده و صدا و سیما که تلویزیون ایران می باشد راه کوتاهی در پی دارد که ۹۰% باقی مانده را میسرر نماید برای بینندگان.

  با سپاسگزاری از خداوند بزرگ .

  رضا.

 28. مهندس گفت:

  مجله با عنوان Journal Of Advances In Computer Research در دانشگاه آزاد ساری هنوز چاپ میشود. اینکه ذکر کردید از ISC خارج شده یعنی فاقد هر گونه اعتبار است؟؟
  مقاله دادن در آن امتیازی ندارد؟!!!

  • این ژورنال جزو مجلات علمی پزوهشی معتبر و فعال دانشگاه آزاد است و در سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد ثبت شده و وضعیت سبز و فعالی دارد.
   لذا مسلما دارای امتیاز علمی پژوهشی خواهد بود. در SID و magiran نیز ایندکس هست.

 29. فاطمه گفت:

  باسلام آیا مجله International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials در لیست isc هست یا از لیست خارج شده است.

 30. تهمینه گفت:

  سلام:
  آیا مجله زیر دارایی اعتبار علمی می باشد.
  International Journal Of Farming And Allied Sciences(lJFAS)

 31. سید هادی گفت:

  با سلام و احترام

  می خواستم بدنم مجله زیر دارای چه اعتبار علمی ای هست؟
  آیا آی اس سی هست؟
  International Journal of Architecture, Arts and Applications

  • سلام
   اگر با این شاپا مد نظرتون هست
   ISSN Print: 2472-1107
   ISSN Online: 2472-1131
   این ژورنال ای اس سی نیست و ایندکس معتبر دیگری هم ندارد.
   صرفا یک ژورنال پزوهشی لاتین هست و امتیاز چندانی براتون به همراه نخواهد داشت.

 32. محمد رضا گفت:

  با سلام و ادب
  احتراما در مورد اعتبار مجله TENDENZEN و اینکه آیا در زمینه چاپ مقالات مربوط به مدیریت فعالیتی دارند یا خیر؟ راهنمایی های لازم را مبذول فرمایید.

  • این ژورنال در پایگاه تامسون ایندکس است
   بخش Zoological Record
   به طور کلی ژورنال سطح بالایی نیست ولی به جهت اینکه به وسیله موزه اوبرسی در کشور المان ثبت شده ژورنال معتبری است.
   اکثر نویسندگان ژورنال آلمانی هستند و ژورنال به صورت ۲ ماه نامه منتشر می شود.

 33. رضا گفت:

  سلام وقت بخیر مجله زیر معتبره؟ای اس ای؟اسکوپوسه؟Journal of Psychology and Theology
  ISSN: 0091-6471
  impact factor: 0.288

 34. سمیرا گفت:

  با سلام و احترام
  میخواستم بدونم ۴ زورنال زیر از نظر اعتبار تو لیست مورد تایید وزارت علوم هستند یا نه و از نظر علمی تو چه درجه ای هستند.
  با تشکر

  ۱٫ Electronic Journal of Mathematical Analysis and Applications

  ۲٫Journal of Advanced Mathematical Studies

  ۳٫ Caspian Journal of Applied Sciences Research

  ۴٫ New Trends in Mathematical Sciences

  • چیزی تحت عنوان لیست مورد تایید وزارت علوم وجود ندارد بلکه وزارت علوم لیست مجلات نامعتبر را اعلام می کند.
   و ایندکس های مورد تایید دانشگاه ها هم در لینک زیر می توانید مشاهده کنید.
   https://www.iran-moshaver.ir/1395/02/23/indexing/
   هیچ یک از ژورنال های فوق دارای ایندکس هایی نیستند که برا شما امتیاز آور باشد.
   به استثنای
   Caspian Journal of Applied Sciences Research
   که اخیرا وارد Zoological Record تامسون شده و جزو isi listed قرار می گیرد.

 35. رضا گفت:

  باسلام و احترام لطفا راهنمایی کنید مجله
  Tendenzen

  • این ژورنال در پایگاه تامسون ایندکس است
   بخش Zoological Record
   به طور کلی ژورنال سطح بالایی نیست ولی به جهت اینکه به وسیله موزه اوبرسی در کشور المان ثبت شده ژورنال معتبری است.
   اکثر نویسندگان ژورنال آلمانی هستند و ژورنال به صورت ۲ ماه نامه منتشر می شود.

 36. sh-k گفت:

  سلام. لطفا درباره اعتبار مجله
  MARKETING AND MANAGEMENT OF INNOVATIONS
  توضیح دهید. ممنون
  ISSN 2227-6718 (on-line)
  ISSN 2218-4511 (print)

  • ژورنال مدیریت نوآوری و بازاریابی
   اسکوپ ها را در سایت ژورنال مشاهده کنید
   کشور اوکراین- ایندکس تامسون بخش Emerging Sources Citation Index یعنی در فرایند ارزیابی است و لذا برای اهداف کوتاه مدت باید اقدام شود.

 37. ابراهیم گفت:

  سلام
  می خواستم بینم مجله مطالعات علوم اجتماعی ایران با شماره ۱۴۸۰-۲۰۰۸ این کی از isc خارج شده است؟

 38. محمد گفت:

  ایا مجلات
  American Journal of Engineering and Applied Sciences
  ISSN Print: 1941-7020
  ISSN Online: 1941-7039
  و
  Modern Applied Science

  ISSN (print): 19131844
  ISSN (electronic): 19131852
  Scopus
  Canadian Center of Science and Education
  و
  Engineering, Technology & Applied Science Research ،یونان
  کدامیک مورد تایید وزارت علوم برای مصاحبه دکترا در دانشگاه های دولتی می باشد.
  باتشکر

 39. مریم گفت:

  Journal of Administrative Management, Education and Training (JAMET)
  با سلام و خسته نباشید ببخشید این ژورنال معتبر است جز مجلات بلک لیست می باشد یا خیر؟
  ممنون میشوم راهنمایی ام کنید

 40. محسن حیدری گفت:

  با سلام
  مجله Advances in Science and Technology Research Journal کشور لهستان با کد شناسایی ۲۲۹۹-۸۶۲۴ معتبر هست؟
  میخواهم مقاله ام را چاپ کنم

 41. امیر گفت:

  باسلام
  طریقه استعلام از پایگاه اطلاعاتی ebsco به چه صورت است؟

 42. د ج گفت:

  امتیاز مقالات چاپ شده در مجلاتی که بعدا از لیست ای اس سی خارج شده است برای هئت علمی ها چگونه است؟ ممنون

  • بستگی بر ایندکس های دیگر ژورنال دارد
   اگر ژورنال هیچ کدام از ایندکس های مورد تایید ایین نامه مد نظر را نداشته باشد
   صرفا مجله علمی پژوهشی لاتین بوده و امتیازی بدان تعلق نخواهد گرفت.
   البته در برخی ایین نامه ها در قسمت سایر مجلات لاتین حداقل امتیازی بدان اختصاص می دهند.

 43. Somi گفت:

  سلام و خسته نباشید.
  MALAYSIAN MANAGEMENT JOURNAL
  میشه بدونم مجله بالا چه وضعیتی داره ؟

 44. ايمان گفت:

  سلام خسته نباشید من ۲ تا سول داشتم از حضورتون.
  میخواستم بدونم ژورنال
  international academic journal of accounting and financial management
  از لحاظ اعتباری تو چه وضعیتی قرار دارد؟
  در ضمن ISSN:24542210 روی مقاله چاپی خورده اما ISSN خود ژورنال توی سایت خود ژورنال ۲۴۵۴-۲۳۵۰ می باشددلیل این اختلاف رو اگه بگین ممنون میشم؟
  متشکرم از راهنماییتون

 45. مهدي گفت:

  با سلام میخاستم بدونم مجله applied Mathematics in Engineering, Management and Technology (AMIEMT) (ISSN:( 2322-5572درلیست ISCهست ؟یا چه نوع مجله ای هست؟

 46. اعظم گفت:

  سلام ایا این دو ژورنال معتبر هستند و نمره با انها تعلق می گیرد؟ درصورت تعلق، چند نمره؟
  International jornal of Humanities and
  cultural studies

  International science and investigation jornal

 47. سولماز گفت:

  باسلام.اگر به ژورنال International Journal Of Scientific Management And Developmentبخواهم مقاله ای ارسال کنم,آیا این مقاله معتبر میشه در صورت چاپ؟ در رزومه, میتونه این مقاله حساب بشه یا خیر؟در آی اس آی این ژورنال ثبت شده است؟و یک سوال دیگر, این ژورنال که از آی اس سی حذف شده ,دیگر معتبر نیست به هیچ وجه؟
  باتشکر از شما

 48. Mahsa گفت:

  با سلام.ژورنال architectur reserach مورد تایید میباشد؟

 49. بهرام گفت:

  با سلام آیا مجله
  TRANSACTIONS ON ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS
  در لیست مجلات ISC قرار دارد؟
  با تشکر

 50. Rashidi گفت:

  با سلام
  وقتتون بخیر
  آیا مقاله در ژورنال زیر دارای امتیازی برای مصاحبه دکترا می باشد؟ Journal Of Artificial
  (۲۳۴۵۴۶۵۲)Intelligence In Electrical Engineering

 51. سپیده گفت:

  با سلام و احترام
  می خواستم بپرسم این مجله ایمپکت دارد ؟و wos هست؟ایا ارزش مند هست برای ارسال؟

  TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION

 52. رقیه گفت:

  سلام بخشیداگه ممکنه لطف کنید ببینیدمجله INTAN Management Journalمعتبرهست یانه؟

 53. غزاله گفت:

  با سلام و خسته نباشید آیا اکسپت بدون چاپ در مصاحبه دکتری امتیاز دارد و نظرتون رو راجع به مقالات زیر میخواستم :
  ۱_Ambient Science Announcement for fast ublication
  ۲_International journal of natural science
  ۳_Research journal of applied science
  ۴_International education studies
  ۵-modern applied science
  ۶-فصلنامه پژوهش های جدید در علوم انسانی

 54. منیژه گفت:

  با سلام ممنون میشم بفرمایید این دو مجله کدومش از نظر وزارت علوم تایید شده هست؟ و اینکه علمی پژوهشی هستن یا نه
  journal of social studies
  journal of political & social sciences
  متشکرم

 55. امید گفت:

  با سلام. وقبولی طاعات شما.ببخشید این آیا این دو ژورنال معتبر است یا خیر.ممنونم.
  International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences
  International Journal of Review in Life Sciences

 56. محدثه علیزاده گفت:

  سلام می خواستم در مورد اعتبار زورنالINTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES RESEARCH بدونم. اعتبار داره الان یا نه؟ چون ظاهرا اسمش توی لیست بالا هست. خواستم بدونم الان وضعیتش چطوره هنوز فاقد اعتباره یا نه؟ نسبت به مجلات ISC دارای اعتبار کمتری است؟

  • این ژورنال قبلا ایندکس isc بود وای الان از لیست خارج شده است.
   تا تاریخ خارج شدن از لیست حائز امتیاز ای اس سی است ولی بعد از این تاریخ دیگر ای اس سی محسوب نمی شود.
   خارج شدن از ایندکس دلیلی بر بی اعتبار شدن نیست لذا نمی توان گفت که مجله بی اعتبار است.
   ولی این ژورنال دارای ایندکس هایی هم نیست که براش امتیاز تلق بگیرد.
   در واقع با عنوان سایر مجلات بین المللی در ایین نامه ها شناخته شده و پایین ترین امتیاز ممکن بهش تعلق خواهد گرفت.
   البته ژورنال دارای ایندکس EBSCOhost هست و برخی ایین نامه ها بدان امتیاز قائل شده اند.

 57. فاطمه گفت:

  سلام وقت بخیر
  ممنون میشم اعتبار این ژورنال رو بهم بگین

  UCT Journal of Social Sciences and Humanities Research

  ISSN: 2382-9753

 58. مصطفی گفت:

  سلام
  می خواستم نظرتون رو درباره اعتبار مجلات Asian Social Science و همچنین Social Sciences رو بدونم.
  با تشکر

 59. رضا گفت:

  با سلام
  نشریات زیر در چه وضعیت اعتباری قرار دارند؟ با تشکر از زحمات شما
  ۱٫ (Journal of Administrative Management, Education and Training (JAMET
  ۲٫ INTAN management journal
  ۳٫ Journal of productivity and development

  • (Journal of Administrative Management, Education and Training (JAMET
   ژورنال فوق ایندکس isc هست و یک ژورنال دانشگاهی است.
   این ژورنال توسط دانشگاه Pusat Penerbitan Universiti چاپ می شود.
   دو ژورنال دیگه دارای ایندکس معتبری نیستند و صرفا یک ژورنال لاتین هست. در حد علمی تخصصی

 60. farshad گفت:

  Journal of Engineering and Applied Sciences
  ایا داشتن مقاله در این ژورنال تاثیرى در مصاحبه دکترا دارد

 61. محمدرضا گفت:

  سلام میخواستم در خصوص تاریخ از لست خارج شدن مجله زیر که قبلا ISC بوده و من سال ۹۲ یک مقاله توش چاپ کردم بدونم آیا مستندی در این خصوص وجود داره؟
  International Research Journal of Applied and Basic Sciences

 62. سپیده گفت:

  با سلام می خواستم ببینم این ژورنال معتبره ؟و ارزش ارسال مقاله را دارد؟

  Journal of Engineering and Applied Sciences

  Country: Pakistan

  Subject Area: Engineering

  ISSN: 1816949X, 18187803

 63. سپیده گفت:

  با سلام
  می خواستم ببینم این ژورنال معتبره؟و ارزش ارسال مقاله را دارد؟

  TURKISH ONLINE JOURNAL OF DESIGN ART AND COMMUNICATION

  ISSN: 2146-5193

 64. مهرداد گفت:

  با سلام…ژورنال intan management journal معتبر هست یا خیر؟ با تشکر.

 65. محبوبه گفت:

  با عرض سلام
  ممنون میشوم اعتبار این چند ژورنال را بفرمائید
  ۱-International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)
  ۲-Problems and Perspectives in Management
  ۳-Scinzer Journal of Accounting and Management

 66. محبوبه گفت:

  International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)

 67. Pak گفت:

  با سلام دو ماه پیش که برای مجله the caspian sea مقاله فرستادیم جز لیست isc بود و مقاله چاپ شد ولی امروز جز لیست نبود . ایا امتیاز تعلق می گیرد . چه باید کرد لطفا وضعیت این مجله برایمان پی گیری کنید ممنون از پیگیری شما

  • این ژورنال از ابتدا ایندکس ای اس سی نبوده و نیست . چون حداقل در لیست مجلات خارج شده ای اس سی هم نیست.
   در واقع ژورنال با ادعای کذب خود مبنی بر ایندکس بودن در isc متاسفانه بسیاری از هموطنان را فریب داده است.
   البته برخی از موسسات و همایش ها نیز با اقدام غیرتخصصی بر آن دامن زده اند.
   دقت کنید از سال ۹۴ ای اس سی فقط ژورنال هایی را ایندکس می کند که وابستگی سازمانی یا دانشگاهی دارند.

 68. بهجت گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید.
  می خواستم اطلاعاتی در مورد مجله
  Progress in Management Sciences
  آدرس سایت مجله
  بدونم ژورنال اعتبار دارد یا خیر؟
  و آیا علمی- پژوهشی هست؟
  با تشکر بهجت

 69. شهرزاد گفت:

  سلام,ایا برای چاپ شدن مقاله مربوط به مدیریت در ژورنالهای isc باید هزینه پرداخت شود؟و میخواستم بدونم منظور از ebsco چیست؟متشکرم

  • ضروتا خیر، فقط برخی از ژورنال ها دارای هزینه چاپ هستند و بقیه توسط دانشگاه یا سازمانی تامین مالی می شوند.
   ebsco نیز یک پایگاه اطلاعاتی و ایندکس سازی است همانند isc یا scopus با اهداف خاص خودش
   با این حال ارزش این پایگاه از پایگاه های فوق کمتر است.

 70. جواد گفت:

  باسلام اعتبار این ژورنال رامیخاستم باتشکرasian research consortium

 71. رضا گفت:

  باسلام ممنونم اعتبار مجله زیر را بررسی فرمایید
  mitteilungen saechsischer entomologen
  issn:1866-6957

 72. رامین گفت:

  با سلام و احترام
  ژورنال:
  internatinal journal of humanities and cultral studies یا بطور مخفف IJHCS
  معتبر هست؟
  با تشکر فراوان

 73. راضیه گفت:

  سلام مجدد .من قبلا این سوال پرسیدم ولی کسی به من پاسخ نداده. تو رو خدا اگه امکان داره به من بگین این مجلات اعتبار دارن مقاله ام توش سابمیت کنم؟
  Technical Journal of Engineering and Applied Sciences

  Herba Polonica

  International Journal of Agriculture and Crop Sciences

  Journal of Applied Environmental
  and Biological Sciences

 74. موسی گفت:

  لطفا در باره ژورنال DAMA international نظر بفرمایید. با تشکر

 75. ناشناس گفت:

  لطفا در مورد ژورنال DAMA international نظر بفرمایید

 76. بابك گفت:

  سلام می خواستم راهنمایی بقفرمایید این مجله برای پاپ مقاله معتبر است یا نه
  Specialty Journal of Accounting and Economics

  ISSN:2412-7418

  وب سایت:sciarena.com/Journals/Default.aspx

 77. محمد گفت:

  سلام. لطفا درباره اعتبار مجله
  Journal Of Mathematical Extension
  توضی دهید. ممنون

  • این ژورنال جزو ژورنال های دارای مجوز از دانشگاه ازاد اسلامی است. و در پایگاه sid نیز ایندکس می باشد.
   ژورنال قبلا ایندکس isc بود ولی فعلا در این لیست قرار ندارد و لذا ای اس سی نیست ولی علمی پژوهشی معتبر دانشگاه ازاد می باشد.
   وضعیت انتشار مجله نیز سبز است.
   عنوان نشریه Journal of Mathematical Extension
   آدرس وب سایت نشریه ijmex.com
   زبان اصلی انگلیسی
   صاحب امتیاز دانشگاه ازاد شیراز
   موضوع نشریه علوم پایه / ریاضی
   عنوان کوتاه نشریه JME
   دوره انتشار فصلنامه
   شاپا چاپی ۱۷۳۵-۸۲۹۹
   شاپا الکترونیکی ۱۷۳۵-۸۲۹۹

 78. mosavi گفت:

  International Journal of English Linguistics

  مجله تخصصی زبان و زبان شناسی

  وضعیت اعتباری : ISI

  Emerging Sources Citation Index (Thomson Reuters Web of Science)

  کشور صاحب امتیاز: کانادا

  سایت ژورنال:  http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijel
  سلام.لطفا بفرمایید آیا این ژورنال در پایگاه isc دارای اعتبار است واز نظر وزارت علوم علمی وپژوهشی محسوب می شود.سپاس

 79. راضیه گفت:

  سلام من میخواستم بدونم این چندتا مجله اعتبار دارن؟
  Technical Journal of Engineering and Applied Sciences

  Herba Polonica

  International Journal of Agriculture and Crop Sciences

  Journal of Applied Environmental
  and Biological Sciences

 80. مریم گفت:

  سلام میخواستم بدونم این مجله معتبره ؟
  ASEAN Journal of Psychiatry

  • این ژورنال یک ژورنال دانشگاهی است
   Universiti Kebangsaan Malaysia Medical Center
   کشور مالزی
   ایندکس isc و ebsco هست و از ایندکس های تخصصی نیز در psycinfo حضور دارد.
   در سال دوبار چاپ می شود
   تقریبا برای اهداف داخلی ژورنال خوبی است و شامل امتیاز isc می شود.

 81. masal گفت:

  با سلام
  ببخشیداگه ممکنه لطف کنید ببینیدمجله

  ISSN:2394-3661
  International Journal of Engineering and Applied Sciences

  معتبرهست یانه؟جهت چاپ مقالهisi.مرسی

 82. sahar گفت:

  ۱-European online journal of natural and social sciences
  ۲-international journal of humanities and cultural studies
  ۳-Biomedical & pharmacology journal
  با سلام و خسته نباشید
  این سه ژورنال مورد تایید وزارت علوم است؟ و درجه اعتبار هرکدام از آن ها را بفرمایید؟
  با تشکر

 83. هما گفت:

  خواهشا در مورد ژورنال the caspian sea توضیحاتی بفرمایید. با تشکر

 84. علی گفت:

  لطفا در مورد مجله international journal of
  humanities and cultural studies

  توضیح بیشتری بدهید. آیا emerging citation از نظر وزارت علوم معتبر است؟ آیا این مجله کلا از نظر وزارت علوم معتبر است یا در لیست سیاه قرار دارد؟ باشکر

 85. Fahimeh گفت:

  با سلام
  می خواستم اعتبار دو مجله
  Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège
  و
  The Caspian Sea
  را بدونم.کدام معتبرتر است؟(مخصوصا برای مصاحبه دکتری)
  با تشکر.

 86. s گفت:

  سلام آیا این ژورنال معبر است؟
  International Business Research

 87. نادر گفت:

  با عرض پوزش می خواستم بدانم که مجله Asia Pacific Journal of Researh برای ارتقائ معتبر است؟

 88. سید گفت:

  با سلام
  فصلنامه پژوهش در اکوسیستم های زراعی دانشگاه محقق اردبیل جز علمی-پژوهشی هست یا نه؟

 89. ebrahim گفت:

  آیا Journal Of Advances In Computer Research جهت ثبت مقاله نامعتبر میباشد یا خیر؟

 90. بهروز گفت:

  با سلام در مورد ژورنال
  The International Journal for the Computer
  and Telecommunications Industry
  سوال داشتم.
  اعتبار این ژورنال به چه شکل هست ایا ISI مجسوب میشه؟؟

 91. عباس گفت:

  سلام میشه بگید وضعیت اعتباری این مجله در چه وضعیه. reserch journal of pharmacology

 92. عباس گفت:

  سلام خسته نباشید میشه بگید وضعیت اعتباری این مجله تو چه وضعیه.reserch journal of pharmacology

 93. دانشجوی سال آخر گفت:

  با سلام. آیا این مجله Technical Journal of Engineering and Applied Sciences در حال حاضر دارای اعتبار می باشد. ممنون میشوم جواب بدهید.

  • دانشجوی سال آخر گفت:

   با سلام .ببخشید میشه بفرمایید آیا دو ژورنال
   International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences (IJBPAS) و
   International Journal of Review in Life Sciences (IJRLS)
   معتبر می باشند. ممنون میشوم سریعتر جواب بدهید. با تشکر از شما.

  • دانشجوی سال آخر گفت:

   با سلام و قبولی طاعات و عبادات شما. ببخشید من قبلا پیام گذاشته بودم و درباره اعتبار سه مجله سوال کرده بودم.ممنون میشوم جواب بدهد. با تشکر.

   • دانشجوی سال آخر گفت:

    با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما. ببخشید به سوالاتی که بعد از سوال من پرسیده شده جواب داده اید. لطفا در صورت امکان به سوال من هم پاسخ بفرمایید. بک دنیا ممنون میشوم. چون باید حتما پذیرش مقاله داشته باشم. منتظر جواب شما هستم برای ارسال مقاله به این ژورنال ها که پرسیده ام معتبر هستند یا نه.ممنونم.

   • سلام
    قبلا پاسخ داده شده
    لطفا در پاسخ های قبلی جستجو فرمایید

 94. دانشجوی دکتری گفت:

  با سلام.در لیست این مجله است و از اعتبار خارج شده.
  Technical Journal of Engineering and Applied Sciences. آیا در حال حاضر اعتبار نیافته است.ممنون میشوم جواب بدهید.

 95. ناشناس گفت:

  ا عرض سلام و ادب و احترام
  وضعیت اعتبار ژورنال Computational Methods In Civil Engineering چگونه است؟
  با تشکر

 96. sepideh گفت:

  با سلام میخئاستم ببینم این ژورنال معتبره?
  Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège

  • این ژورنال بلژیکی در پایگاه تامسون Zoological Record و اسکوپوس ایندکس است.
   ایمپکت jcr ندارد ولی ایمپکت sjr ان ۰٫۱۲ هست.
   به طور کلی پایگاه اسکوپوس ان را Q4 گزارش کرده یعنی مجله ضعیفی است با این حال چون در دو پایگاه معتبر ایندکس شده ارزش سابمیت مقاله را دارد.
   اسکوپ های ژورنال به شرح ذیل است که بیانگر چندرشته ای بودن آن است
   astrophysics, biochemistry, biophysics, biology, chemistry, geology, mathematics, mineralogy or physics
   مجله به زبان فرانسه، المانی و انگلیسی مقاله پذیرش می کند
   ژورنال هزینه چاپ ندارد و سابمیت مقاله از طریق ایمیل باید انجام شود.
   ژورنال در بلک لیست هم قرار ندارد.

 97. زهرا حسینی گفت:

  جز ژورنال های isc هست یا نه INTAN management journal

 98. ابوالفضل گفت:

  با سلام وتشکر آیا ژورنال های زیر مورد تایید وزارت علوم هست

  Modern Applied Science
  ISSN 1913-1844 (Print) ISSN 1913-1852 (Online)

  International Journal of Recent Scientific Research
  ISSN:0976-3031

  Journal of Engineering and Applied Sciences
  ISSN : 1816-949x (Print)
  ISSN : 1818-7803 (Online)

 99. sepideh گفت:

  با سلام می خواستم ببینم مجله The Caspian Sea با
  ISSN 1578-7899
  ISC هست و آیا معتبر است و مورد تایید وزارت علوم هست؟
  با تشکر

 100. سپیده گفت:

  باسلام میخواستم ببینم این ژورنال isc و مورد تایید وزارت علوم هست؟

  The Caspian Sea

 101. محمد گفت:

  سلام
  مجله Journal of Politics and Law با ISSN 1913-9047 (Print) ISSN 1913-9055 (Online) آیا جز مجلات isi وزارت علوم هست؟ ونوع نمایه آن اعم از jcr, wos…………چیست؟ ضریب تاثیر و اعتبار آن چطور است؟

 102. ناشناس گفت:

  سلام
  آیا مجله “Journal of Applied Research in Water and Wastewater” از نشریات دانشگاه رازی دارای اعتبار است.

  با تشکر

 103. بهار گفت:

  با سلام میشه ، آیا این دو ژورنال isc هستند ؟
  The Caspian Sea
  Journal of Productivity and Development

 104. sara گفت:

  سلام ژورنال International Research Journal of Finance and Economics دارای اعتبار است؟مرسی

 105. مریم گفت:

  ببخشیداگه ممکنه لطف کنید ببینیدمجلهinternational journal of humanities and cultural studiesمعتبرهست یانه؟جهت چاپ مقالهisi.مرسی

 106. وحید گفت:

  با سلام
  فصلنامه بیومکانیک ورزشی دانشگاه آزاد همدان جز علمی-پژوهشی هستش یا نه؟؟؟آخه نوشته نمایه شده ولی جایی ثبت نشده/با تشکر

 107. ایمان گفت:

  سلام
  لطفا مجله زیر را اعتبارسنجی کنید

  “International Journal of Science and Engineering Investigations (IJSEI)”

  ISSN (online): 2251-8843

  باتشکر

 108. ناشناس گفت:

  با سلام
  لطفا اعتبارمجله International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)​ ISSN 2356-5926 را مورد ارزیابی قرار می دهید؟ در صورت ISI نبودن میزان ارزش آن را بیان می فرمایید. بسیار متشکرم

 109. مريم ج گفت:

  مجله juirnal oflanguage and literatureکشوراذربایجان معتبرونوردتاییدهست؟

 110. طناز گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید. میخواستم بپرسم که آیا مجله international journal of aquatic biology مجوز گرفته و باز به لیست مجلات دارای isc برگشته یاخیر؟این مجله ISI است؟
  با تشکر

 111. راحیل گفت:

  با سلام و تشکر

  ببخشید مجله Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities
  قبل از خروج از لیست isc دارای چه ضریب تاثیری بوده است؟ در حال حاضر آیا امتیازی به مقالات چاپ شده در آن تعلق می گیرد؟

 112. سید جعفر خامسی گفت:

  با سلام لطفا راجع به این ژرنال از نظر ISI یا مورد تایید بودن وزارت علوم نظر دهید ممنون خامسی
  International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences (IJBPAS)

 113. مهتاب گفت:

  سلام
  لطفا در مورد این مجله کمک کنید
  آیا معتبر است؟
  علمی پژوهشی است یا علمی ترویجی؟
  لطفا پاسخم را بدهید ممنونم
  نام مجله:
  VISI Jurnal Akademik

 114. شراره صائب گفت:

  با سلام
  لطفا نظرتان پبرامون مجله زیر منعکس بفرمایید . آیا این مجله معتبر است؟
  International Journal of Farming and Allied Sciences
  با سپاس

 115. مریم گفت:

  با سلام لطف می کنید در مورد مجله زیر من را راهنمائی کنید.
  با تشکر مجله

  INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES

 116. عباس گفت:

  با سلام وعرض خسته نباشید.میتونید یک مجله از عربستان ویکی هم از اردن که در زمینه علوم آب کار میکنند ودر isc هم وجود دارند رو برام‌معرفی کنید؟

 117. بابک مقدم گفت:

  با سلام من در سال ۹۴ در ژورنال engineering research journal با ISSN 1110-1180 مقاله دادم ولی متاسفانه امروز متوجه شدم که از لیست خارج شده. خواستم راهنمایی بفرمایید آیا این ژورنال دیگه اعتباری نداره؟ من برای پذیرش خارج از کشور می خواستم.

 118. یوسف گفت:

  با سلام
  لطفا چند مجله isi list یا isi با ایمپکت پایین برای راحتی پذیرش در رشته ریاضی کاربردی معرفی کنید.

 119. ماریا گفت:

  با سلام من در همایش ی شرکت کردم بین المللی داخلی ومقاله ام پذیرش گرفت بعد خودشون یسری مقاالت رابرای چاپ در مجات خارجی معرفی کردند این مجله
  Asian Journal Of Research In Social Sciences And Humanities هم جزوشون بود من با توجه به موضع مقاله ام این را انتخب کردم هزینه واریز کردم البته نوشته بود این مجله جزو مجلات علمی پروهشی لاتین هست . الان موندم ایا اعتباری داره؟ ارزش علمی پروهشی اشدچند هست؟واییی توروخدا زود جواب بدید مرسیییییییییی

 120. اعظم گفت:

  با سلام و احترام
  آیا مجله international journal of sport studies معتبر است؟

 121. اعظم گفت:

  با سلام
  لطفا مجله international journal of sport studies را ارزیابی نمایید؟

 122. میثم کرمی گفت:

  با سلام و خسته نباشید. لطفا در مورد ژورنال
  ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY-RESEARCH JOURNAL
  با ISSN: 2299-8624

  نظرتون را بفرمایید، آیا معتبر است؟ در ضمن چرا مقالات چاپ شده این ژورنال در سر برگش issn درج نشده است؟ با تشکر

 123. بها ر گفت:

  با سلام و ادب
  ببخشید مقاله من پاییز ۹۴ در مجله مطالعات کمی در مدیریت پذیرش شده
  زمانی که این مجله را انتخاب کردم چون در sid نمایه میشد فکر میکردم معتبره اما امروز متوجه شدم که این مجله جز مجلات نامعتبره لطفا در مورد میزان ارزش این مجله در مصاحبه دکتری توصیح بدهید با توجه به اینکه در sidهم نمایه میشه؟

  • این فصلنامه جزو نشریات مصوب دانشگاه آزاد است و لذا جای نگرانی ندارد.
   برای مصاحبه براتون امتیاز اور خواهد بود.
   لطفا چهت اطلاعات بیشتر به سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد مراجعه کنید.

 124. بهار گفت:

  با سلام. و ادب
  ببخشید مقاله من در پاییز ۹۴ در مجله مطالعات کمی در مدیریت پذیرش شده
  این مجله در sid نمایه میشه لطفا بفرماییید اعتبار این مجله چقدر هست و برای مصاحبه. دکتری ارزش علمی و پزوهشی داره ?

  • این فصلنامه جزو نشریات مصوب دانشگاه آزاد است و لذا جای نگرانی ندارد.
   برای مصاحبه براتون امتیاز اور خواهد بود.
   لطفا چهت اطلاعات بیشتر به سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد مراجعه کنید.

 125. بهار گفت:

  با سلام و ادب
  ببخشید مقاله من در پاییز ۹۴ در مجله مطالعات کمی در مدیریت پذیرش شده که در sidنمایه میشه اما امروز متوجه شدم که ای اس سی نیست لطفا بفرمایید اعتبار این مجله چقد هست برای مصاحبه دکتری ؟

 126. علی کتابی گفت:

  Journal of Human Resources Management and Labor Studies
  میخواستم از صحت و عدم مشکل چاپ مقاله در این ژورنال بدونم تخصصی رشته مدیریت منابع انسانی است

 127. میثم کرمی گفت:

  با سلام و عرض ادب. نظرتون را بی زحمت در مورد ژورنال Advances in Science and Technology Research Journal
  با issn:2299-8624
  بفرمایید که آیا این ژورنال معتبر است؟در ضمن چرا در سر برگ این ژورنال issn نوشته نشده است(منظورم داخل مقالاتی که چاپ کردند).با تشکر

 128. gr گفت:

  سلام وقت بخیر میخواستم بدونم مجله زیر در چه تاریخی از لیست isc خارج شد
  Technical Journal of Engineering and Applied Sciences
  ISSN 2051-0853-

 129. امیر گفت:

  با سلام
  اعتبار یک مجله علمی پژوهشی لاتین به چه صورت است؟، چاپ مقاله در این ژورنال برای اخذ نمره پایان نامه ارشد به چه صورت است؟
  آیا در حد علمی پژوهشی داخلی است؟ یا علمی ترویجی؟

  • مجلات علمی پزوهشی لاتین باید داری امتیاز یا اعتبار از نهادهای علم سنجی معتبر بین المللی باشد.
   به عبارتی باید در پایگاه معتبری ایندکس شده باشند تا معتبر شناخته شوند. حالا این پایگاه می تواند شامل پایگاه های تخصصی نیز باشد.
   اگر ژورنال در ایندکس های مورد تایید وزارت علوم و بهداشت نباشد در حد مجلات علمی تخصصی خواهند بود.
   برای اخذ نمره برای پایان نامه معمولا ایین نامه مشخص وجود دارد و معمولا مجلات علمی پزوهشی داخلی یا ژورنال های خارجی دارای ایندکس معتبر را می پذیرند.

 130. ن گفت:

  journal of pain
  این ژورنال چه ژورنالی است؟
  اعتبار دارد؟
  و آیا پولی است؟
  اگر بله برای رشته روانشناسی چقدر هزینه دارد؟
  آیا ژورنال های isiبدون پول و معتبر هم وجود دارد؟ اگر بله میشه معرفی کنید؟

 131. ن گفت:

  سلام من دومقاله در ژورنال های زیر چاپ کرده ام که همه بعداز اینکه چاپ شدند در این لیست قرار گرفتند یعنی من هیچ امتیازی از مقالات چاپ شده در ژورنال ها ندارم؟
  Journal of Social Issues & Humanities
  ISSN 2345
  International Journal of Sport Studies

 132. سعيد گفت:

  سلام
  لطفا ارزش مجله International Journal of Advanced and Applied Sciences را بیان بفرمایید.ضمنا تاریخ انقضاش تا کی هست؟

 133. جواد گفت:

  سلام لطفا اعتبار
  International Journal of Applied Operational Research که اگلیسی زبان داخلی هست رو بگید؟
  ممنون

 134. مجید گفت:

  سلام ، میخواستم بدونم مقاله علمی تخصصی تو مصاحبه دکتری نمره داره یا نه
  مثل : مجله مطالعات مدیریت و کارآفرینی و مجله مطالعات افتصاد، مدیریت مالی و حسابداری
  ممنون

 135. NS گفت:

  با سلام و عرض خسته نباشید.
  میخواستم بدونم ژورنال IOSR-JEEE معتبر هست؟

  ممنون

 136. محمد گفت:

  سلام لطفا در مورد مجله زیر اطلاعاتی بدهید . ممنون و متشکر .
  interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business ISSN (2073-7122)

 137. ناشناس گفت:

  با سلام لطفا مجله
  Technical Journal of Engineering and Applied Sciences (TJEAS)”

  برام ارزیابی کنید. ممن.ن از لطفتون

 138. امیر گفت:

  سلام
  لطفا در ارتباط با این <ژرونال اعتبار سنجی بفرمایید
  جزو علمی پژوهشی یا ISC یا …؟
  باسپاس

  International Journal of Mechatronics, Electrical and Computer Technology

  EISSN: 2305-0543

 139. محمدرضاافضل زاده گفت:

  با سلام لطف می کنید در مورد اعتبار مجله
  Journal of Physiology and pharmacology advances
  بنده را راهنمایی فرمایید.
  با تشکر

 140. امیر گفت:

  باسلام
  لطفا ژورنال زیر را اعتبار سنجی بفرمایید
  The Caspian Sea (CSJ) (ISSN 1578-7899)

 141. نرگس گفت:

  با سلام و خسته نباشید. ببخشید منظور از این جمله در تعیین اعتبار مجلات isi چیست؟
  Emerging Sources Citation Index

  این امکان وجود دارد تا اطلاعات بیشتری ارائه دهید. با نهایت تشکر و احترام.

  • Emerging Sources Citation Index
   این ایندکس از سال ۲۰۱۶ توسط پایگاه تامسون مطرح شد.
   اکثر ژورنال های که اخیرا وارد لیست تامسون شده اند ابتدا در این ایندکس مطرح می شوند.
   اشالله به زودی مقاله ای در خصوص این ایندکس در سایت منتشر خواهیم کرد.

 142. مظفر گفت:

  با سلام آیا ژورنال the Caspian sea اعتبار دارد یا خیر ؟

 143. جمیله گفت:

  با عرض تشکر آیا مجلات زیر را مورد ارزیابی قرار می دهید-نوع اعتبار و ضریب تاثیر آنها
  ۱-
  Singaporean Journal of Business Economics
  ۲- International Journal of Innovative Research
  ۳-International Journal of Physical&Social Sciences

 144. j.rahimi گفت:

  با عرض تشکر آیا مجلات زیر را مورد ارزیابی قرار می دهید-نوع اعتبار و ضریب تاثیر آنها
  ۱-
  Singaporean Journal of Business Economics
  ۲- International Journal of Innovative Research
  ۳-International Journal of Physical&Social Sciences

 145. حسن گفت:

  سلام ایا نشریه Journal of Behavioral Sciences in Asia مقاله چاپ بشه برای ارتقا هیات علمی می تونه استفاده بشه. هرچند خود نشریه در سایتش زده که در ISC نمایه است ولی در لیست مورد نظر نیست ظاهرا!!!

 146. نرگس گفت:

  ببخشید ایندکس شدن مقاله در پایگاه اطلاعات جهاد دانشگاهی (sid ) نیز شرایط پایگاه سولیکا را دارد؟ آیا برای مصاحبه دکتری یا سایر امتیازات می توان به مقالات ایندکس شده در پایگاه ها نیز تکیه کرد و از امتیازات آن برخوردار شد؟ با نهایت تشکر و احترام………..

 147. نرگس گفت:

  با سلام و خسته نباشید. ببخشید در خصوص انتشار مقالات همایش در پایگاه ( CIVILICA ) مقاله ما جز کدام مورد می شود؟ علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی، علمی- تخصصی.
  به عبارتی می توانیم بگوییم مقاله ما در کجا انتشار پیدا کرد؟

  • انتشار مقاله در پایگاه سولیکا بیانگر نوع مقاله نیست.
   بلکه سولیکا یک پایگاه مقاله است که معمولا همایش ها را ایندکس می کند.
   مقاله شما یک مقاله همایشی است. که بر مبنای ملی یا بین المللی بودن و چندمین دوره همایش امتیاز خواهد گرفت.
   ایندکس بودن در پایگاه سولیکا نشانگر این است که همایش دارای اعتبار است و حداقل مقاله شما در جایی ایندکس شده و در تاریخ محو نخواهد شد.
   حتما در گزارش بنویسید فلان مقاله -چندمین همایش بین المللی یا ملی- سال برگزاری و محل برگزاری- ایندکس در پایگاه سولیکا یا…

 148. زهرا گفت:

  اگر مقاله در ژورنالی چاپ شده باشد و سپس مشخص شود که ژورنال جز هایجکت ها بوده تکلیف اعتبار مقاله چیست؟

  • به هیچ وجه براش امتیازی تعلق نخواهد گرفت.
   ولی این شانس را دارید مقاله خود را به ژورنال معتبر دیگری ارسال کنید.
   چون مقاله در واقع چاپ شده محسوب نمی شود و سایت ژورنال جعلی بعد مدت ها ممکن است از دسترس خارج شود.
   تفاوت بین مجلات نامعتبر و جعلی را حتما اطلاع داشته باشید. چون این قضیه برای مجلات جعلی صدق می کند.

 149. بزرگی گفت:

  با سلام
  ایا مجله International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS) معتبر می باشد و در ISI نمایه شده است
  با تشکر

 150. maryam گفت:

  سلام ، ممنون میشم بفرمایید که این مجله اعتبار داره یا نه.

  Specialty Journal of Architecture and Construction
  کشور صاحب امتیاز: آمریکا
  ژورنال تخصصی عمران و معماری / وضعیت اعتباری : علمی پژوهشی خارجی
  کد شناسایی بین المللی : ISSN 2412-740X
  ساینس ایمپکت فکتور:
  SCIENCE ARCHIVE 2015 IMPACT FACTOR: 0.695

 151. سعید گفت:

  با سلام

  لطفا اعتبار مجله را برای بنده ارزیابی کنید. آیا این مجله پولی است. ممنون از لطف شما

  International Journal of Engineering Research and Applications (IJERA)

 152. مریم گفت:

  آیا مجله زیر جز مجلات مورد تایید وزارت بهداشت هست؟

  International Journal of Basic & Clinical Pharmacology

 153. ياسين گفت:

  لطفا در مورد زورنال ایا الن هم اعتبار علمی دارد یا از لیست خارج شده .متشکرمjansc

 154. بختیار گفت:

  با سلام
  اعتبار مجله International Journal of Earthquake Engineering and Hazard Mitigation (IREHM) در چه حدی میباشد.

 155. حیدر گفت:

  Annals of Applied Sport Science با سلام و خسته نباشید. آیا ژورنال بالا مورد تأیید وزارت علوم است اگر نه آیا در در لیست سیاه قرار داره؟ کلا این ژورنال ارزش علمی داره؟
  تشکر

 156. رضا گفت:

  سلام ممنون میشم راهنمایی بفرمایید مجله زیر اصلیه؟؟
  South African journal of economic and management sciences
  Issn: 2222-3436 (online)

 157. m.n گفت:

  الان دانشگاه آزاد بعضی مجلات را بی اعتبار اعلام کرد تکلیفمون چی هست که قبل از این بخشنامه مقاله چاپ کردیم.
  لیست وزارت علوم با دانشگاه آزاد فرق می کند؟

  چرا جواب نمی دهید؟

 158. ل. الف گفت:

  با سلام و وقت بخیر
  آیا این مجلات لیست شده، برای مثال Technical Journal Of Engineering And Applied Sciences، دارای اعتبار علمی و پژوهشی است یا خیر؟
  با تشکر

 159. محمد گفت:

  با سلام سوالی داشتم ازتون:
  من ۹ مقاله isc در نشریه زیر چاپ کرده ام که برای کشور مالزی هست. تا زمانی که بنده مقالاتم رو چاپ کنم در isc ایران تو لیست موجود بود اما بعد از اون دیروز فهمیدم که از ایندکس های نشریات اصلیisc ایران دراومده میخوام بدونم این ۹ مقاله من که در زمان ایندکس در این ژورنال اکسپت شده میپره و ارزش علمی نداره و قابل استناد نیست یا اینکه مشکلی برای من پیش نمیاد؟
  آدرس اینه:
  لینک ایمپکت و استنادی:
  scienceimpactfactor.com/?p=872
  لینک مجله:
  e-penerbitan.org/index.php
  قابل ذکر است که من در تاریخ ۱۱/۰۹/۲۰۱۵ و یا قبل آن مقالاتم اکسپت شده ولی این ژورنال از تاریخ ۱۵ dec 2015 از ایندکس های isc ایران خارج شده.
  در ضمن اعتبارش چطوره؟ در خارج از کشور میتونم به این مقالات استناد کنم یا کلا از ایندکس isc خارج شده و دیگه هیچ کجا ایندکس نیست؟
  ممنون از راهنمایی شما.

 160. m.n گفت:

  الان دانشگاه آزاد بعضی مجلات را بی اتبار اعلام کرد تکلیفمون چی هست که قبل از این بخشنامه مقاله چاپ کردیم.
  لیست وزارت علوم با دانشگاه آزاد فرق می کند؟

 161. fara گفت:

  با سلام و احترام
  می خواستم بدانم که مجله زیر ISI است و در Pubmed ایندکس می شود
  متشکرم
  Iranian Journal of Pathology

 162. رضا گفت:

  باسلام مجله زیر جعلیه؟؟
  INTAN management journal

  وضعیت اعتباری : ISC / کشور صاحب امتیاز: مالزی

  کد شناسایی بین المللی :

  ISSN: 0128-3324

  سایت ژورنال: intanbk.my

 163. سجاد گفت:

  با سلام
  آیا فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی گرمسار
  فصلنامه علمی پژوهشی و معتبری می باشد یا خیر

  • سلام این مجله جزو نشریات مصوب دانشگاه ازاد است و علمی پزوهشی محسوب می شود.
   اگر دانشگاه ازادی هستید براتون خوب است.
   اگر دنبال رزومه هستید باز قابل استناد و اعتبار است.
   ولی اگر به دنبال امتیاز ارتقاء هیئت علمی یا تشویقی مقالات هستید باید اطلاع داشته باشید که این مجله هنوز در لیست نشریات معتبر علمی پژوهشی کمسیون نشریات علمی کشور قرار ندارد.
   برای این هدف مجله زیر بیشتر توصیه می شود
   رهیافتی نو در مدیریت آموزشی
   jedu.miau.ac.ir

 164. یزدان گفت:

  با سلام
  لطفا بررسی فرمایید این ژورنال معتبر هست یا خیر؟
  The International Journal of Humanities and Social Studies

 165. ali گفت:

  با سلام.آیا فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک معتبر است و IF آن چقدر است

  • بله این ژورنال جزو مجلات isi listed دانشگاه ازاد است.
   هنوز موفق به اخذ if نشده است ولی دارای مجوز از کمسیون نشریات است
   اگر دانشگاه ازاد هستید براتون امتیاز و تشویقی خوبی به همراه خواهد داشت.

 166. am گفت:

  با سلام
  لطفا اعتبار این مجله را بفرمایید
  international journal of English language and translation studies
  ممنونم.

 167. اراد گفت:

  سلام مجدد .این ژورنال نیز ایا معتبره؟اراد
  Canadian International Journal of Social Science and Education, Journal ISSN: 2356-847X,

 168. اراد گفت:

  سلام .با تشکر این ژور نال ها اعتبار داره؟International Journal of Applied Business and Economic Research (SCOPUS)
  International Journal of Economic Research (SCOPUS)
  International Business Management (SCOPUS)

 169. الهام گفت:

  با سلام واحترام.
  بنده از شما درخواست دارم در صورت امکان نام چند مجله معتبر خارجی در زمینه ی الکتروشیمی را معرفی کنید.
  باتشکر.

 170. jafari گفت:

  سلام
  این مجله مورد تایید است؟
  JOURNAL OF LAW
  AND ETHICS
  ۲۰۷۸۱۰۸۳

  • این مجله صرفا در EBSCO ایندکس است و ایندکس معتبر دیگری ندارد.
   به طور کلی جهت پر کردن رزومه با استناد به ایندکس EBSCO بد نیست ولی دارای ایندکس های معتبر بین المللی نیست.

   JOURNAL OF LAW AND ETHICS (JLE)
   ISSN: 2078-1083

 171. سام گفت:

  با سلام
  لطفا مجله International Business Management ISSN :1993-5250 را مورد ارزیابی قرار بدید؟
  آیا مجله معتبر است؟ بعنوان رزومه خوب معرفی میشه؟ با تشکر

 172. ناشناس گفت:

  لطفا مجله زیر را از لحاظ اعتبار
  International Research Journal of Management Sciences

  irjmsjournal.com

 173. morteza گفت:

  سلام.
  لطفا ارزیابی مجله
  International Journal of Mechatronics, Electrical and
  Computer Technology
  و اینکه ISI هست یا نه؟
  با تشکر

 174. نرگس گفت:

  با سلام و خسته نباشید. در همین صفحه پیش روی ما شماره های ۴ و ۵ و ۱۱ سوال های مطرح شده من است که در فسمت بالا و کنار اسم من نوشته شده است دیدگاه شما در انتظار بررسی است.. با نهایت تشکر و احترام..

 175. بختیار گفت:

  با سلام
  ایا مجله International Journal of Earthquake Engineering and Hazard Mitigation (IREHM) جز مجلات ISC محسوب میشه؟

 176. نرگس گفت:

  با سلام و خسته نباشید. ببخشید خواستم بدانم چرا به سوالات من جواب داده نمی شود و مدت هاست که سوالاتم بدون جواب مانده است. معطل فرستادن مقاله به ژورنال ها هستم و چون چند باری سرم کلاه رفتم میترسم و برای همین از شما سوال میکنم ولی به سوالات جواب داده نمی شود.. استادهایمان هم چندان آشنایی به اعتبار مجلات ندارند و می گویند خودتان بررسی کنید و من هم نمیدانم چیزی در این خصوص و برایب همین سرم کلاه میگذارند.. با نهایت تشکر و احترام………..

 177. علی گفت:

  آدرس سایت: jia.ueuo.com
  لینک تاییدیه ISC:
  mjl.isc.gov.ir/Searchresult.aspx?Cond=2&SrchTxt=20715900
  سلام
  خواستم بدونم این نشریه اعتبار علمی داره؟
  با تشکر

  • این مجله قبلا ایندکس ای اس سی بوده ولی در آگوست ۲۰۱۵ از لیست اصلی ای اس سی خارج شده است و لذا فعلا بهش امتیاز ای اس سی تعلق نخواهد گرفت.
   Excluded ۲۹ Azerbaijan Focus – Journal Of International Affairs ۲۰۷۱۵۹۰۰ August 2015

 178. علی گفت:

  آدرس سایت:
  pharmascope.org/ijrls/

  خواستم بدون این ژورنال ای اس سی دارای اعتبار علمی هست؟
  با تشکر

 179. محمد گفت:

  سلام لطفا مجله MATEC Web of Conferences
  ISSN:2261-236X را ارزیابی کنید. ایا مقاله پذیرفته شده در این مجله جزء مقالات نمایه شده در اسکوپوس هست ؟

 180. علی گفت:

  با سلام اعتبار مجله International Research Journal of Applied and Basic Sciences به چه صورتی است؟
  با تشکر

 181. shahin گفت:

  سلام و دورد.
  لطفا جورنال Operations Research & Decision Theory با ISSN: 0030-3887 ارزیابی نمایید.
  ممنونم.

 182. نرگس گفت:

  Research Journal of Social Sciences

  International Journal of Sport Studies

  Journal of Industrial Engineering Research

  با سلام. منظور از این که این مجلات (International) هستنند یعنی چه؟ ارزش چاپ کردن را ندارد؟ ممنون میشم اطلاعاتی را در این خصوص لطف نمایید. تشکر.

 183. مریم گفت:

  طفا ژورنال international business mangement با issn 1993-5250 (print) را ارزیابی نمایید

 184. بختیار گفت:

  با سلام
  ایا مجله International Journal of Earthquake Engineering and Hazard Mitigation (IREHM) جز مجلات ISC محسوب میشه؟

 185. پریسا گفت:

  با سلام

  دوستان ژورنال International Journal of Industrial Engineering Computations
  پولی هست؟ جزو ژورنال های علمی پژوهشی محسوب میشه؟

 186. مریم گفت:

  با عرض سلام و ادب
  لطفا اعتبار ژورنال های زیر را به ترتیب الویت بیان کنید:
  ۱-International Journal of Computer Science and Network Solutions
  (IJCSNS)
  ۲-Advances in Computer Science : an International Journal
  ۳-International Journal of Computer Networks and Communications Security (IJCNCS)
  ۴-International Journal of Research in Science and Engineering
  ۵-International Journal of Computer Science and Security
  با تشکر

 187. حسن شمسی گفت:

  لطفا ژورنال international research journal of mangement sciencs با issn 2147-964x را ارزیابی نمایید

 188. مجيد گفت:

  سلام
  لطفا مجله OALib journal را مورد ارزیابی قرار می دهید؟ در صورت ISI نبودن میزان ارزش آن را بیان می فرمایید.
  بسیار متشکرم

  • OALib Journal
   ISSN Print: 2333-9705, ISSN Online: 2333-9721
   The article processing charge for publishing in OALib journal is Only $99
   با سلام
   اگر منظور شما مجله فوق است
   این ژورنال isi نیست و دارای ایندکس های معتبری دیگر نیست.
   صرفا یک مجله اوپن اکسس لاتین است.
   در داخل کشور امتیاز خاصی جزء پرکردن رزومه برای شما به همراه نخواهد داشت.
   در قیاس همانند یک مجله علمی تخصصی داخلی است.

 189. مهدیه گفت:

  با سلام
  من در april 2015 در یک ژورنال isc مقاله چاپ کردم.ولی از طریق سایت متوجه شدم که در april از لیست ژورنال های isc خارج شده است. به نظر شما مقاله من که در همان ماه چاپ شده جزو isc محسوب می شود یا نه؟
  با تشکر

 190. shahin گفت:

  سلام خدمت مشاورین ایران-مشاور
  لطفا جورنال Journal of Industrial Engineering & Management Science را بررسی بفرمایید.

 191. پریسا توکلی گفت:

  با سلام لطفا راهنمایی کنید که International Journal of Advances in Chemical Engineering and Biological Sciences (IJACEBS)ISSN 2349-1507 (Print) ISSN 2349-1515 (Online) این ژورنال isc هست؟ اعتبار و ارزش علمی دارد؟

 192. shahin گفت:

  سلام و خسته نباشید
  لطفا جورنال Journal of Industrial Engineering International را بررسی کنید و ارزش آ را بیان کنید.

  • اگر این مجله مدنظر باشد
   Journal of Industrial Engineering International
   ISSN: 2251-712X
   مجله فوق جزو مجلات دانشگاه آزاد است و طبق ایین نامه تشویقی مقالات شامل امتیاز مجلات علمی پژوهشی می باشد.
   این ژورنال چون توسط ناشر معروف چاپ می شود دارای اعتبار بوده و برای اهداف داخلی و به ویژه دانشگاه آزاد مناسب خواهد بود.

 193. نرگس گفت:

  سلام. بخشید در خصوص اعتبار مجلات زیر می خواستم بدانم که آیا ارزش چاپ کردن مقاله را دارد؟
  International Journal of Review in Life Sciences
  ISSN: 2231-2935

  COLUMBAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES
  ISSN: 0972-0847

 194. shahin گفت:

  سلام و خسته نباشید
  مقاله علمی پژوهشی فارسی معمولا چه مدت طول میکشه اکسپت بشه.
  خیلی ممنون که با حوصله جواب سولات دوستان را می دهید

 195. نرگس گفت:

  با سلام و خسته نباشید. ببخشید اگر مجله ای در زمان چاپ مقاله علمی- ترویجی باشد و اکنون رتبه آی اس آی را گرفته باشد می توان ادعا کرد که رتبه مجله ای که مقاله در آن به چاپ رسیده باشد آی اس ای است؟ به عبارتی مقاله در سال ۲۰۱۵ (فروردین ۹۴) به چاپ رسیده است و اکنون مجله پیغام داده که توانسته رتبه آی اس آی را بگیرد و تمامی مقالات از سال ۲۰۱۵ را شامل می شود. می خواستم بدانم می توان ادعا کرد که مقاله در مجله آی اس آی به چاپ رسیده است؟ با در نظر گرفتن اینکه مقاله توسط همایش و در ویژه نامه مجله به چاپ رسیده است و در بالای مقاله سال و شماره به چاپ رسیدن عنوان نشده است فقط نوشته شده ویژه نامه همایش که آذر ماه ۲۰۱۴ برگزار شده بود. با نهایت تشکر و احترام..

  • به طور کلی چون شما قصد استفاده از امتیاز در زمان حال را دارید بله می توانید به عنوان ای اس ای گزارش کنید.
   معمولا در ایران هم مسبوق السابقه است که مجلاتی که از علمی ترویجی به علمی پژوهشی ارتقاء می یابند معمولا چند شماره اخیر خود را هم مجاز هستند علمی پژوهشی گزارش دهند.
   با این حال چون مقاله شما سال و شماره چاپ ندارد می توانید به عنوان چاپ در ویژه نامه ای اس ای گزارش بکنید.

 196. نرگس گفت:

  با سلام و خسته نباشید. ببخشید در خصوص اعتبار ژورنال های زیر می خواستم بدانم که آیا ارزش سرمایه گذاری و چاپ دارد؟ کدام ژورنال مناسبت تر است؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید….
  International Journal of Review in Life Sciences
  ISSN: 2231-2935

  COLUMBAN JOURNAL OF LIFE SCIENCES
  ISSN: 0972-0847

 197. رضا گفت:

  با سلام
  آیا مجله journal of matematical extention
  یک مقاله علمی پزوهشی وزارتین محسوب می شود؟ این مقاله از دانشگاه آزاد شیراز است.البته گفته شده که آی اس سی نیست.یکی از شرایط قبولی مقالات در دانشگاه آزاد برای تسویه حساب دانشجویان دکتری این است که مجله باید وزارتین باشد.
  با تشکر

 198. نرگس گفت:

  با سلام و خسته نباشید. ببخشید منظور از این کلمات در مجلات چیست؟
  h- index 2 و
  Citations 11

  • بسیاری از ژورنال ها در کنار ضریب تاثیر (impact factor) شاخص اچ را هم گزارش می کنند. این شاخص که ممکن است عددی بین ۱ تا بی نهایت باشد بیانگر میزان بهروری و تاثیرگذاری هر ژورنال است. هر چه اچ ایندکس یک ژورنال بالا باشد یعنی به عدد ۵۰- ۱۰۰ یا بیشتر گرایش داشته باشد آن ژورنال استنادات بالایی داشته است. بنابراین مجلاتی که اچ ایندکس بالاتری دارند احتمالا مقالات ارزشمندی را نشر کرده و یا در پایگاه های معتبری ایندکس بوده و در دسترس پژوهشگران مختلف می باشند. یکی از راهکارهای افزایش اچ ایندکس شخصی، انتشار مقالات در مجلات با اچ ایندکس بالا می باشد در این صورت مقاله شما در معرض بازید بیشتر بوده و مسلما استنادات ان بالا خواهد رفت که در نهایت باعث ارتقاء اچ ایندکس شما، دانشگاه یا دپارتمانتان خواهد گردید.
   جهت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید

 199. محمد گفت:

  سلام
  لطفا بفرمایید اگه مقاله ای در مجله ای پذیرش شده و در ان زمان جز ای اس سی بوده ولی بعد از چند ماه از لیست ای اس سی خارج شده می شه از امتیاز ای اس سی استفاده کرد؟ و چگونه می تونه ثابت کنه که بهش امتیاز تعلق بگیره؟
  شما بعضی از مجلات رو داخل سایت به عنوان علمی پژوهشی داخلی در نظر می گیرید ولی داخل فایلی که وزارت علوم تو سایتش به عنوان مجلات علمی پژوهشی وجود نداره آیا بازهم به عنوان علمی پژوهشی داخلی خواهد بود؟
  ممنونم

 200. ali گفت:

  International Journal of Advanced Research ؟

 201. علی گفت:

  سلام
  لطفا بفرمایید اگه مقاله ای در مجله ای پذیرش شده و در ان زمان جز ای اس سی بوده ولی بعد از چند ماه از لیست ای اس سی خارج شده می شه از امتیاز ای اس سی استفاده کرد؟ و چگونه می تونه ثابت کنه که بهش امتیاز تعلق بگیره؟
  شما بعضی از مجلات رو داخل سایت به عنوان علمی پژوهشی داخلی در نظر می گیرید ولی داخل فایلی که وزارت علوم تو سایتش به عنوان مجلات علمی پژوهشی وجود نداره آیا بازهم به عنوان علمی پژهشی داخلی خواهد بود؟
  ممنونم

  • برای امتیاز زمان چاپ مقاله ملاک قرار می گیرد اگر مستنداتی دارید که تاریخ چاپ مقاله ژورنال در ای اس سی بوده، طبق ایین نامه قابل دفاع خواهد بود.
   همچنین علاوه بر ای اس سی اگر مجله در پایگاه نشریات ادواری لاتین باشد نیز می توان بهش استناد کرد.
   اشالله در اینده نزدیک تمام آیین نامه های تشویقی مقالات را تحلیل کرده و ایندکس های معتبر آن را در همین سایت به اطلاع دوستان خواهیم رساند.

 202. محمد گفت:

  سلام
  لطفا در مورد مجلات
  International Journal of Mechatronics, Electrical and Computer Technology (IJMEC)
  و
  The Journal of Electrical and Computer Engineering Innovations (JECEI)
  را مورد ارزیابی قرار بدید. ایا جزئ مجلات علمی پژوهشی به حساب میان؟
  ممنون

  • این مجله در تاریخ March 2015 از لیست ای اس سی خارج شده است و لذا فعلا ای اس سی نمی باشد
   International Journal Of Mechatronics, Electrical And Computer Technology ۲۳۰۵۰۵۴۳
   چون محل ثبت و نشر این ژورنال وین است و از وزارتین مجوز ندارد لذا علمی و پژوهشی داخل محسوب نمی شود و فعلا یک مجله علمی پژوهشی لاتین است.

   این مجله نیز دقیقا شرایط مجله فوق را دارد. تاریخ خروج از ای اس سی September 2014
   Journal Of Electrical And Computer Engineering Innovations ۲۳۲۲۳۹۵۲
   با این حال ناشر این مجله دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بود و لذا دارای مجوز از وزارت علوم است و به همین دلیل علمی پژوهشی داخلی محسوب خواهد شد و شامل امتیاز می باشد.

 203. علي گفت:

  با سلام آیا ژورنال International journal of Advanced Biological and Biomedical Research دارای اعتبار علمی هست میشه مقاله براش فرستاد میخواستم بهم راهنمایی کنید که وضعیت اعتبار علمیش چطوره لطفا اگر مقدور کامل بهم بگید ممنونم

 204. فرناز گفت:

  با سلام
  لطفا مجله JOURNAL OF BIODIVERSITY AND ENVIRONMENTAL SCIENCE را مورد ارزیابی قرار می دهید؟ در صورت ISI نبودن میزان ارزش آن را بیان می فرمایید. بسیار متشکرم

  • JOURNAL OF BIODIVERSITY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
   Quarterly ISSN: 2220-6663
   INTERNATIONAL NETWORK NATURAL SCIENCES-INNSPUB, E-929, KADIRGONJ, PS BOALIA, RAJSHAHI, BANGLADESH, GPO 6000
   Coverage
   Zoological Record
   این مجله ایندکس تامسون بخش Zoological Record می باشد لذا ایمپکت فاکتور ندارد.
   صرفا برای اهداف کوتاه مدت مناسب خواهد بود.

 205. فرناز گفت:

  با سلام
  لطفا در مورد مجله JOURNAL OF BIODIVERSITY AND ENVIRONMENTAL SCIENCE اعلام نظر می فرمایید. در صورت ISI نبودن، از کجا می توان اعتبار آن را سنجید. بسیاز سپاسگزارم

  • JOURNAL OF BIODIVERSITY AND ENVIRONMENTAL SCIENCES
   Quarterly ISSN: 2220-6663
   INTERNATIONAL NETWORK NATURAL SCIENCES-INNSPUB, E-929, KADIRGONJ, PS BOALIA, RAJSHAHI, BANGLADESH, GPO 6000
   Coverage
   Zoological Record
   این مجله ایندکس تامسون بخش Zoological Record می باشد لذا ایمپکت فاکتور ندارد.
   صرفا برای اهداف کوتاه مدت مناسب خواهد بود.

   • فرناز گفت:

    با سلام
    منظورتان از اهداف کوتاه مدت چیست؟ ایا اعتبار علمی پژوهشی دارد؟ بسیار متشکرم

    • اهداف کوتاه مدت یعنی اینکه برای اینده ژورنال نمی توان امیدوار بود ممکن است چند ماه، ۱ سال یا چند سال دیگر وضعیت ژورنال از انچه که است پایین تر بیاید.
     لذا در زمان فعلی می تواند شما را به اهداف امتیازی و تشویقی برساند ولی بعد از چند سال نمی تواند بر آن افتخر نمایید.

 206. mamad گفت:

  با سلام می خواستم ببینم مجله زیر اعتبار دارد یا خیر؟در تامسون هم نمایه شده .

  multidisciplinarywulfenia.org/aim/index.html

  issn: 1561-882x

 207. ناهید گفت:

  سلام.
  ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES
  این ژورنال رتبه علمی و ضریب تاثیرش چنده؟ نظرتون راجبش چیه

  • ISSN:2186-8492, ISSN:2186-8484 Print
   Asian Journal of Social Sciences and Humanities
   ژورنال فوق فعلا ایندکس های معتبر و قابل استنادی ندارد و صرفا یک علمی پژوهشی لاتین محسوب خواهد شد.
   سطح کیفی مقالات ژورنال نیز پایین می باشد. با اینکه مجله در کشور ژاپن ثبت شده است با این حال اکثر مقالات این مجله را نویسندگان پاکستانی-ایرانی- نپال – اندونزی و مالزی تشکیل می دهند.
   به طور کلی یک ژورنال علمی پژوهشی لاتین سطح پایین است.

 208. محمد حسینی گفت:

  با تشکر خواهشمندم در این مورد اعلام نظر فرمایید.

  Mitteilungen Saechsischer Entomologen
  ISSN: 1866-6957
  Thomson Reuters ( ISI )

  تمامی زمینه های علمی
  Germany
  impact Factor: 1.72

  • بله این ژورنال در سایت تامسون حضور دارد
   کشور المان
   ایمپکت فاکتور ندارد
   سایت ژورنال تایید می شود
   MITTEILUNGEN SAECHSISCHER ENTOMOLOGEN
   Irregular ISSN: 1866-6957
   LANDESVERBAND SACHSEN ENTOMOFAUNISTISCHEN GESELLSCHAFT E V, C/O ROLF REINHARDT, BURGSTAEDTER STR 80A, MITTWEIDA, GERMANY, D-09648
   Coverage
   Zoological Record
   سایت معتبر ژورنال

 209. محقق گفت:

  با سلام واحترام، ضمن تشکر، خواهشمنداست در خصوص اینکه ژورنال زیر ISI می باشد و آیا دارای IF می باشد یا خیر، اینجانب را راهنمایی کنید:
  The International Journal of Review in Life Sciences (IJRLS)
  وب سایت ژورنال :

 210. نجفی گفت:

  آیا این سایت خارجی برای ارسال مقاله معتبر است ؟

  http://www.journals.aiac.org.au

  • برخی از مجلات این سایت قبلا ایندکس ای اس سی بود ولی اخیرا از لیست ای اس سی خارج شده است.
   لذا ایندکس های معتبر دیگری هم ندارد.
   به عنوان یک مجله علمی پژوهشی لاتین محسوب خواهد شد و امتیاز بالایی نخواهد داشت.

 211. ثریا صادقی گفت:

  با سلام و خسته نباشید . لطفا بنده را راهنمایی کنید
  آیا سایت http://www.tellj.ir معتبر است ؟
  سایت فوق یک نشریه به نام آموزش زبان و ادبیات انگلیسی است . میخواهم بدانم برای ارسال مقاله معتبر است این نشریه برای کدام دانشگاه است ؟

  • بله این مجله جزو مجلات معتبر علمی پژوهشی داخلی است که توسط انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی مدیریت می شود.
   با این حال سامانه مورد نظر غیر فعال است.
   جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه ارسال مقاله از ایمیل یا شماره تماس زیر می توانید استفاده کنید

   Name : TEACHING ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE SOCIETY OF IRAN (TELLSI)
   Type : QUARTERLY
   ISSN : ۱۷۳۵-۸۷۶۰
   Publisher : ENGLISH LANGUAGE AND LITERATURE SOCIETY OF IRAN
   Manager : SEYYED AKBAR MIR HASANI
   Editor in chief : REZA GAFAR SAMAR
   Address : ENGLISH DEPARTMENT, TARBIAT MODARRES UNIVERSITY, TEHRAN, IRAN
   P.O.BOX : ۱۴۱۵۵-۳۳۵
   Tel : (۰۲۱) ۸۲۸۸۳۶۸۴
   Fax : (۰۲۱) ۸۸۰۲۸۲۳۶
   E.Mail : TELLSI@GMAIL.COM

 212. محمد حسینی گفت:

  ضمن تشکر خواهشمند است در مورد این ژورنال نیز بنده را راهنمایی فرمایید.

  Mitteilungen Saechsischer Entomologen
  ISSN: 1866-6957
  Thomson Reuters ( ISI )

  تمامی زمینه های علمی
  Germany
  impact Factor: 1.72
  ۸۷۰

  • لطفا به نظرات قبلی مراجعه فرمایید
   برای این کار کافی است عنوان ژورنال + ادرس سایت ما را در گوگل جستجو فرمایید.
   به این صورت به صفحه پاسخ مورد نظر هدایت خواهید شد
   برای مثال
   International Journal of Review in Life Sciences + https://www.iran-moshaver.ir
   بعد از ورود به صفحه مورد نظر
   کلید ctrl+ f را با هم فشار دهید و عنوان ژورنال را به راحتی بازیابی کنید.

 213. محمد حسینی گفت:

  لطفا” در مورد زیر اعلام نظر بفرمایید:
  Journal of Applied Environmental and Biological Sciences
  Thomson Reuters ( ISI )
  تمامی زمینه های علمی
  Egypt
  Global Impact Factor: 0.525

  • این مجله مصری است.
   در سایت تامسون حضور دارد
   ایمپکت فاکتور ندارد. ایمپکت گزارش شده معتبر نیست.
   صرافا برای اهداف کوتاه مدت می توان بدان مقاله ارسال کرد. به عبارتی امیدی بر حضور بلند مدت آن در تامسون نیست ولی به صورت کوتاه مدت ممکن است شما را به اهداف و امتیازات لازم برساند.

 214. رضا گفت:

  باسلام ممنون میشم نظرتون را راجع به ژورنال زیر بفرمایید توای اس سی نمایه میشه ولی سایتش مشکوکه میترسم سریع بره تولیست سیاه
  Jurnal Akademik

  وضعیت اعتباری : ISC

  کد شناسایی بین المللی : ۱۵۱۱۹۳۰۰ :

  سایت ژورنال:

 215. پارسا گفت:

  باسلام، میخواستم بدونم این چهار مقاله زیر واقعا isi یا isc هستن و از همه مهمتر آیا معتبر هستن ؟
  ردیف عنوان ژورنال ایندکس زمینه ضریب تاثیر
  ۱ Mitteilungen Saechsischer Entomologen
  ISSN: 1866-6957 Thomson Reuters ( ISI )
  تمامی زمینه های علمی
  Germany impact Factor: 1.72
  ۲ Journal of Applied Environmental and Biological Sciences Thomson Reuters ( ISI ) تمامی زمینه های علمی
  Egypt Global Impact Factor: 0.525
  ۳ Jurnal UMP Social Sciences and Technology Management
  ISC تمامی زمینه های علمی

  Malaysia Impact Factor=1.61
  ۴ International Journal of Economic Perspectives EBSCO
  — Elsevier-Bibliographic Databases
  – SCOPUS تخصصی مدیریت و اقتصاد
  Turkey SCOPUS Impact Factor: 0.282 (2012)
  ، اگه دوستان مشاور سریع ندا بدن ممنون میشم ون فرصت چندانی ندارم. با تشکر

 216. نرگس گفت:

  با سلام و خسته نباشید. ببخشید مقاله چاپ شده ای دارم که جز مجلات اخراج شده isc اخیرا نوشته شده است و من اطلاع ندارم که در زمان چاپ مقاله آیا آن مجله جز مجلات isc بوده است یا نه؟ اگر جز لیست مجلات اخراج شده isc بوده پس رتبه علمی مجله فوق چیست؟ اسم مجله به قرار زیر است.International Journal of Management and Humanity Sciences

 217. محقق گفت:

  با سلام و تشکر از سایت خوبتان

  چند سوال داشتم

  ۱- آیا مجله زیر که در ISC نمایه شده است معتبر می باشد

  Jurnal Ump – Social Sciences And Technology Management

  ISSN: 0957-7572 (print version)
  ISSN: 1985-8957 (electronic version)

  سایت ژورنال مالزی

  لازم به ذکر است با همین شماره ISSN مجله دیگری با مشخصات ذیل وجود دارد در کشور هلند که isi می باشد.

  INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND DESIGN EDUCATION
  Quarterly ISSN: 0957-7572
  SPRINGER, VAN GODEWIJCKSTRAAT 30, DORDRECHT, NETHERLANDS, 3311 GZ
  لطفا راهنمایی کنید.

  سوال دو :

  آیا دو مجله زیر معتبرند یا جعلی اند؟

  ۱-International Journal of Review in Life Sciences
  ISSN: 22312935

  ۲-TRENDS IN LIFE SCIENCES
  Quarterly ISSN: 2319-4731
  DAMA INT PUBL, PUBLICATIONS, 15 B VIJAYNAGER, Z P COLONY, BIJAPUR RD, SOLAPUR, INDIA, MAHARASHTRA, 0091

  باز هم از سایت خوبتان کمال تشکر را دارم

  • در خصوص اعتبار سایت مجله اول شبهاتی وجود دارد که تا حدودی بررسی شد.
   این سایت به سایت دانشگاه بسیار نزدیک است ولی بزرگ ترین شبهه این است که چرا مجله با دامین دانشگاه ثبت نشد است.
   دقت فرمایید تمام مجلات اصلی دانشگاه ساب دامین سایت دانشگاه می باشند

   با این حال چون مهم ترین ایندکس این مجله لیست مجلات isc است و این مجله از آگوست ۲۰۱۵ از لیست خارج شده است لذا نیازی به بررسی بیشتر نیست.
   Excluded ۲۳۵ Jurnal Ump – Social Sciences And Technology Management ۰۹۵۷۷۵۷۲ August 2015
   مجله دوم و سوم نیز قبلا بررسی شده و توضیحات مفصل ان در نظرات قبلی موجود است
   لذا بر همین توضیح کفایت می کنیم که دو مجله دوم و سوم سایت معتبر دارند ولی سطح کیفی این مجلات بسیار بالا نیست.

 218. رضا گفت:

  باسلام تفاوتjcrو isiچیست؟؟؟؟

  • jcr یا به عبارتی journal citation report بخش از پایگاه تامسون رویترز (wos) می باشد. این بخش مسئولیت بررسی مجلات ایندکس wos را دارد تا با بررسی مداوم ارجاعات این مجلات، ضریب تاثیر آنها را مشخص سازد. مجلات بعد از ایندکس شدن در پایگاه تامسون تحت نظر این بخش قرار می گیرند و در طی ۳ سال اگر حائز شرایط لازم باشند و سطح ارجاعات خوبی داشته باشند می توانند ایمپکت فاکتور jcr دریافت نمایند. مجلاتی که دارای ایمپکت jcr هستند مجلات معتبری بوده و به نسبت ایمپکت فاکتور رتبه بندی می شوند. هر چه ایمپکت فاکتور مجله بالاتر باشد مجله ارجاعات بیشتری داشته و معتبر تر می باشند. آنچه که تحت عنوان isi مطرح می شود در سطح بین المللی از زمانی که isi توسط تامسون خریداری شد مصطلح نیست با این حال جهت اطلاع شما، در ایران به مجلات ایندکس در پایگاه wos ر isi گفته می شود. مجلات isi ممکن است دارای ایمپکت jcr باشند یا نباشند.

 219. هادی گفت:

  با سلام
  سوال من در مورد دو تا مجله داخلی هست
  اول اینکه مجله مدیریت بهره وری دانشگاه ازاد تبریز و همچنین مجله مطالعات کمی مدیریت دانشگاه ازاد ابهر میخاستم ببینم علمی پژوهشی مصوب وزارت علوم هستن؟ واینکه به مقالات دانشگاه ازاد در مصاحبه دکترا اگرچه عامی پژوهشی باشند ولی نمره کمتری میدهند صحت دارد؟
  با تشکر

 220. نرگس گفت:

  با سلام و خسته نباشید. ببخشید ۳ مقاله من در ژورنال International Journal of Management and Humanity Sciencesو Annals Of Applied Sport Science به چاپ رسیده است. می خواستم رتبه علمی این مجلات را بدانم. برخی از مجلات اعلامی در لیست شما که نوشته شده است فاقد نمایه آی اس سی هستند یعنی چه؟ اگر از آی اس سی خارج شدند پس رتبه علمی آن ها چی می شود و از کجا باید رتبه علمی آن ها را دانست؟ در خصوص آن دسته از مجلات خارج شده آی اس سی که تاریخ خروج ندارند از کجا باید فهمید که در موقع چاپ مقاله ما از لیست خارج شده است یا نه؟ با نهایت تشکر و احترام.

  • International Journal of Management and Humanity Sciences
   ۲۳۲۲-۴۲۴X
   این مجله در زمان فعلی ای اس سی نیست. اگر مقاله شما قبل از خروج ژورنال از ای اس سی چاپ شده باشد شامل امتیاز ای اس سی است و قابل دفاع.
   تاریخ خارج شدن این مجله از ای اس سی November 2014 می باشد.
   با این حال این مجله در زمان فعلی در پایگاه نشریات ادواری لاتین حضور دارد و اعتبار علمی پژوهشی لاتین می تواند بر آن تخصص یابد
   لینک تایید

   مجله دوم
   Annals Of Applied Sport Science
   ۲۳۲۲۴۴۷۹
   این مجله نیز در تاریخ September 2014 از ای اس سی خارج شده است. اگر مقاله قبل از این تاریخ چاپ شده باشد شامل امتیاز ای اس سی خواهد. و باید از حق خود دفاع کنید چون شما با اعتماد به پایگاه ISC اقدام به چاپ مقاله کرده اید و نسبت به عواقب تصمیمات شتاب زده این پایگاه نباید متضرر شوید.
   ضمن اینکه این مجله جزو مجلات دانشگاه شمال، آمل است و به عنوان علمی پژوهشی داخلی می تواند شامل امتیاز باشد

 221. civil گفت:

  سلام و خسته نباشید
  آیا مجله The Open Construction & Building Technology Journal
  ISSN: 1874-8368 ― Volume 9, 2015
  که در سایت benthamopen.com قرار دارد دارای اعتبار از وزارت علوم ایران و امتیاز iscهست؟لازم به ذکر است که که در بلک لیست جدید وزارت علوم اسم این ژورنال نبوده است.
  باتشکر

 222. شارجه ام گفت:

  سلام
  ببخشید فصلنامه منابع اب و توسعه معتبرهست
  این فصلنامه شیلات ازادشهر تو خود لینک اصلی iscنبود یعنی الان وضعیتش عوض شده
  ممنون

 223. civil گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  آیا مجله The Open Construction & Building Technology Journal
  ISSN: 1874-8368 ― Volume 9, 2015
  که در سایت benthamopen.com قرار دارد دارای اعتبار از وزارت علوم ایران و امتیاز iscهست؟لازم به ذکر است که که در بلک لیست جدید وزارت علوم اسم این ژورنال نبوده است.
  باتشکر

 224. رضا گفت:

  سلام منظور از open acces journalهمون نشریات ادواری لاتینه؟؟؟

  • خیر open access journal ژورنال هایی با دسترسی آزاد هستند و ممکن است از معتبرترین مجله تا ضعیف ترین مجله را شامل شود. به طور متداول مجلات از طریق فروش مقالات خود به پایگاه های مختلف کسب درامد می کنند که این امر مخاطبان یک مقاله را ممکن است محدود می سازد. در چند سال اخیر برخی از ژورنال ها سیاست دسترسی آزاد را برگزیده اند. سیاست اصلی این نوع مجلات این است که مقالات را به صورت رایگان در اختیار خوانندگان قرار دهند. اما از انجایی که مجلات جهت رفع هزینه های خود باید درامد داشته باشد اکثر این مجلات یا پولی هستند یا تحت حمایت نهاد خاصی قرار دارند.
   نشریات ادواری لاتین مجلاتی خارجی با زبان انگلیسی هستند که در پایگاه استنادی جهان اسلام ایندکس شده اند که ممکن است isc باشد یا نه.

 225. farzane گفت:

  باسلام و سپاس از سایت خوبتون
  می خواستم ببینم ژورنال International Review of Computer and Software معتبر است یا خیر؟ و جزو ISC است یا ISI ؟
  آیا می تواند برای مصاحبه دکترا امتیاز محسوب شود یا خیر؟
  لطفا درصورت امکان اطلاعات کاملی از این ژورنال در اختیارم بگذارید.
  با سپاس فراوان

 226. ندا گفت:

  با سلام وادب
  لطفا در مورد اعتبار مجله International Journal of Social Sciences and Humanities Research
  و اینکه ایندکس است یا isi راهنمایی می فرمائید .سپاسگزارم

 227. رضا گفت:

  سلام وخسته نباشید استادگرامی ازکجا متوجه میشید از لیست iscخارج شدن؟؟؟اگه تو لیست فهرست نشریات اصلی ویژه ای اس سی نیان یا از روی دامین یا ایندکس های دیگه؟؟؟

 228. شفیعی گفت:

  باسلام
  میخواستم بپرسم مجله Canadian Journal of Plant Science جزوء لیست سیاه است یا نه و اینکه ISC می باشد یا IsI
  با سپاس فراوان

  • این ژورنال isi می باشد و در پایگاه های خوب تامسون حاضر است
   CANADIAN JOURNAL OF PLANT SCIENCE
   Bimonthly ISSN: 0008-4220
   AGRICULTURAL INST CANADA, 280 ALBERT ST, SUITE 900, OTTAWA, CANADA, ONTARIO, K1P 5G8
   Coverage
   Science Citation Index
   Science Citation Index Expanded
   Current Contents – Agriculture, Biology & Environmental Sciences
   BIOSIS Previews
   ایمپکت JCR برابر با ۰٫۹۲ است.
   Journal Abbreviation: CAN J PLANT SCI

   Journal ISSN: 0008-4220

   JOURNAL IMPACT FACTOR DETAILS

   ۲۰۱۳/۲۰۱۴ Impact Factor : 0.921
   ۲۰۱۲ Impact Factor : 0.716
   ۲۰۱۱ Impact Factor : 0.613
   ۲۰۱۰ Impact Factor : 0.547
   ۲۰۰۹ Impact Factor : 0.609
   ۲۰۰۸ Impact Factor : 0.673
   کشور کانادا
   بلک لیست نیست
   ادیتور مجله ایرانی است
   ژورنال هزینه چاپ دارد برای افرادی که عضو انجمن نیستند ۹۰ دلار برای هر صفحه به عبارتی اگر مقاله شما ۱۰ صفحه باشد ۹۰۰ دلار باید پرداخت نمایید. با این حال برای این مجله می ارزد.
   سایت معتبر
   pubs.aic.ca/journal/cjps

 229. رضا گفت:

  باسلام وخسته نباشید ممنون میشم مجلات زیر مشکلی ندارن؟؟؟؟
  Azerbaijan Focus Journal Of International Affairs
  ISSN: 2071-5900
  jia.ueuo.com Jurnal Ump – Social Sciences And Technology Management issn: 09577572
  باتشکرفراوان

 230. ehsan گفت:

  ایا ژورنال International Research Journal of Management Sciences با ISSN: 2147-964X معتبر است یا خیر؟

 231. مریم گفت:

  با سلام و احترام
  استاد گرامی
  لطفا بفرمایید مجله JMEAST از چه زمان از لیست ISC خارج شده است؟ و الان وضعیت آن چگونه است؟ آیا همچنان معتبر است؟ آیا شما هیچ آدرس ایمیلی از این مجله دارید؟
  لطفا راهنمایی کنید.
  با تشکر

  • تاریخ دقیق خروج این مجله اعلام نشده است.
   می توان از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام استعلام کرد.
   این مجله در پایگاه نشریان ادواری لاتین قرار دارد و می توان بدان استناد کرد.
   مشخصات مجله
   Journal of Middle East Applied Science and Technology
   ناشر
   Amadgaran-e Andishe Ofogh Research Institute publications
   ادرس مجله
   تهران، بلوار کشاورز، خیابان ورنوس، پلاک ۷، واحد ۲
   info.mitworkshop @ gmail.com

 232. civil گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  آیا مجله ای که در زمینه عمران ( چه isiو چه isc) باشدو دارای اعتبار باشد وزود جواب دهد(چه پولی و چه غیر پولی)را می توانید معرفی نمایید؟
  باتشکر

  • دوست عزیز
   در این بخش از سایت معمولا ژورنال معرفی نمی شود بلکه ما ژورنال ها را مورد بررسی قرار می دهیم.
   برای این کار لطفا از بخش ثبت سفارش مقاله درخواست خود را به ما ارسال فرمایید تا همکاران شما را راهنمایی فرمایند.

 233. مسلم گفت:

  داخل سایت جدید “فصل نامه مهندسی پزشکی زیستی” نوشته نمایه ISC هست. صحت داره؟ ممنون

 234. civil گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  میخواستم بدونم ژورنال زیر اعتبار دارد یا خیر:
  Advances in Civil and Environmental Engineering
  هرچقدر جستجو کردم به نتیجه ای نرسیدم چون داخل بلک لیست جدید نبود.
  باتشکر

 235. civil گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  میخواستم بدونم ژورنال زیر اعتبار دارد یا خیر:
  Advances in Civil and Environmental Engineering
  هرچقدر جستجو کردم به نتیجه ای نرسیدم چون داخل بلک لیست جدید نبود.
  باتشکر

 236. reza گفت:

  با سلام
  ایا مجله International Journal of Advanced Studies in Humanities and Social Science اعتبار علمی دارد.

 237. الهام گفت:

  سلام می خواستم اطلاعاتی در مورد مجله
  Asian Journal of Chemistry
  ایا جز مجلات ISI هست لطفا اطلاعاتی بهم بدهید با تشکر

  • این مجله نمایه اسکوپوس می باشد و دارای ایمپکت sjr برابر با ۰٫۱۹
   طبق ایین نامه برای شما در زیر مجموعه ژورنال های با نمایه اسکوپوس می تواند شامل امتیاز شود با این حال در wos حضور ندارد و شامل امتیاز به اصلاح isi نیست.
   کشور هند

  • این مجله قبلا در تامسون بود و ایمپکت فاکتور هم داشت
   اما فعلا فقط در اسکوپوس و با ایمپکت ۰٫۱۹ ایندکس است
   کشور ناشر هند است.
   در خصوص تاریخچه این مجله لازم به ذکر است در اسفند ۱۳۹۱ جزو لیست سیاه وزارت علوم بود ولی در لیست اردیبهشت ۹۴ از ان خارج شده است.
   همچنین سایت ژورنال به شرح ذیل است که اطلاعات چندانی از مقالات قبلا چاپ شده ارایه نمی دهد
   به طور کلی برای شیمی مجلات بسیار خوبی را می توانید پیدا کنید لذا این مجله توصیه نمی شود.
   http://www.asianjournalofchemistry.co.in/

 238. مرضیه گفت:

  متاسفانه اخیرا کنگره یی برگزار شده تحت عنوان کنکره بین المللی علوم رفتاری bs2015.ir
  و برای شرکت کنندگان یک ژورنال خارجی پیشنهاد کرده اند که جعلی است

  نام ژورنال :

  REVUE INTERNATIONALE DE PSYCHOLOGIE SOCIALE-INTERNA TIONAL REVIEW OF SOCIAL PSYCHOLOGY (REV INT PSYCHOL SOC) ISSN: 0992-986X

  آدرس سایت جعلی :

  آدرس سایت اصلی :

  آرشیو سایت که در سال ۲۰۱۴ فروشی بودنش رو نشون میده :

  لینک سایت ژورنال سیک که لینک اصلی سایت داخلش قرار داره :

  لطفا اطلاع رسانی کنید
  با تشکر

 239. مرضیه گفت:

  سلام
  متاسفانه اخیرا کنگره یی برگزار شده تحت عنوان کنکره بین المللی علوم رفتاری bs2015.ir
  و برای شرکت کنندگان یک ژورنال خارجی پیشنهاد کرده اند که جعلی است

  نام ژورنال :

  REVUE INTERNATIONALE DE PSYCHOLOGIE SOCIALE-INTERNA TIONAL REVIEW OF SOCIAL PSYCHOLOGY (REV INT PSYCHOL SOC) ISSN: 0992-986X

  آدرس سایت جعلی :

  آدرس سایت اصلی :

  آرشیو سایت که در سال ۲۰۱۴ فروشی بودنش رو نشون میده :

  لینک سایت ژورنال سیک که لینک اصلی سایت داخلش قرار داره :

  لطفا اطلاع رسانی کنید
  با تشکر

 240. ناصر گفت:

  با عرض سلام و خسته نباشید
  ممنون می شم بگید آیا این مجله معتبره:
  Advances in Environmental Biology
  ISSN 1995-0756
  American-Eurasian Network for Scientific Information

  • متاسفانه این ژورنال از تاریخ ۹۳/۱۲/۲۵ جزو بلک لیست قرار گرفته است.
   اگر مقاله ای قبل از این تاریخ در این ژورنال داشته اید مقاله شما شامل امتیاز خواهد بود.
   مقالات چاپ شده بعد از این تاریخ نامعتبر خواهند بود.

 241. mahnaz گفت:

  با سلام .میخواستم بدونم درجه اعتبار ژورنال Asian Journal of Finance & Accounting که از ژورنال های macrothink institute هست چیه؟میخوام بدونم جز کدوم نشریات هست: isi یا اس کیوپوست یا …؟
  میخوام از یکی ازمقالاتش به عنوان مقاله بیس پایان نامه استفاده کنم.آیا معتبره چون مدیر گروهمون تاکید بر isi داره

 242. نعمت علی قادری گفت:

  ایا ژورنال Technical Journal of Engineering and Applied Sciences که از ISC خارج شده است با اینحال در اخرین لیست سیاه ورزات علوم نیز قرار ندارد، دارای اعتبار علمی است یا نه؟

  با تشکر

  • ژورنال ها به واسطه پایگاه های نمایه سازی اعتبار می بابند.
   این مجله در پایگاه نشریات ادواری لاتین قرار دارد با این حال فعلا ای اس سی نیست.
   این مجله جزو مجلات علمی پژوهشی مورد تایید لاتین می تواند شامل امتیاز شود

 243. روشنک بسحاقی گفت:

  با سلام واحترام من در دانشگاه واحد الکترونیکی درس می خواندم.مقاله من در مردادماه ۹۳ در ژورنال kuwait…که در بالا جز رد شده ها می باشدقید شده است . تاریخ مطالب درج شده در بالای صفحه شهریور ۹۳ است.می خواستم ببینم در شهریور این مجله ها را وزارت علوم فاقد ارزش دانسته یا قبل از ان.چون از دانشگاه با من تماس گرفتند و گفتند نمره داده شده برای من حذف خواهد شد .ایا این موضوع برای من قابل پیگیری است .
  با تشکر از زحمات شما که پاسخ سوال مرا لطف کنید و بفرمایید.

  • منطقا و قانونا نمره تخصیص گرفته به شما نباید پس گرفته شود.
   شما می توانید با پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بخش رتبه بندی مجلات تماس حاصل فرمایید و شرح ماوقع کنید.
   مسلما می توانید مستنداتی مبنی بر تاریخ حذف از لیست ای اس سی پیدا کنید.
   اگر مستندات نشان دهد تاریخ خارج شدن از لیست بعد از تاریخ تخصیص نمره است وضعیت شما قابل دفاع خواهد بود.
   همچنین هر خارج شدن از ایندکس نشانه بی اعتبار بودن مجله نیست بلکه پایگاه در یک تصمیم عجولانه در شهریور ماه تمام مجلاتی که دارای مجوز از وزارتین نبودند را از لیست خارج کرد.

 244. علی گفت:

  سلام.
  من قبل از سال ۹۴ مقاله ای به اعتبار اینکه مورد تائید ISC هست ارسال کردم. زمانی که جوابشم اومد هیچ مشکلی نداشت. ولی در سال ۹۴ در لیست مجلات فاقد نمایه ISC قرار گرفت. حالا من چطوری باید از حقم دفاع کنم. یعنی مدرکی دال بر معتبر بودن تا قبل از سال موجود است یا خیر؟ اگه ممکنه راهنمایی کنید.

  • اخیرا پایگاه استنادی جهان اسلام برای مجلات خارج شده از لیست تاریخ درج کرده است
   mjl.isc.gov.ir/ExcludedJournals.aspx
   لذا اگر تاریخ مورد نظر در این لیست موجود نبود باهاشون مکاتبه نمایید
   کار سختی نیست می تونید با شماره زیر تماس بگیرید
   نمایه سازی نشریات لاتین (خانم تابع بردبار):
   ۰۷۱-۳۶۴۶۸۴۵۴

 245. محسن قربانی گفت:

  با سلام
  می خواستم بدونم که International Journal
  Engineering Innovation Research(IEJIR)
  ۵۶۶۸-۲۲۷۷: ISSNمعتبر هستش. دارای امتیاز بالایی هستش؟؟ چون مقاله ام در این ژورنال اکسپتش رو گرفته؟؟؟؟؟

 246. مهدی گفت:

  با سلام لطفا در خصوص این ژورنال اظهار نظر در خصوص اعتبار آن بفرمایید
  International Journal Of Social Sciences, Language and Linguistics

  • این ژورنال حتی issn ندارد با این حال برای خودش ایمپکت فاکتور گزارش کرده است.
   ایمپکت فاکتور اصولا بر مبنای ارجاعات مقالات محاسبه می شود. برخی از مجلات این ناشر حتی یک شماره چاپ نشده با این حال ایمپکت فاکتور ۲ دارد.
   کل ایمپکت های ذکر شده مرجع موثقی ندارد و کلا ناشر هیچ ایندکس معتبری ندارد.
   کل مجلات ناشر زیر بی اعتبار است.
   recentscience.org/

 247. مهدی گفت:

  با سلام لطفا در خصوص این ژورنا بفرمایید معتبر است یا خیر؟
  International Journal Of Social Sciences, Language and Linguistics

 248. امین کوتاهی گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  آیا مجله
  International Journal of Agriculture and Biosciences
  با آدرس اینترنتی

  در ISC و ISI معتبر هست یا نه؟

 249. نرگس گفت:

  INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH (IJSR) (Internationally Indexed Journal with ISSN No. 2277 – 8179)آیا این ژورنال جزو ژورنال های معتبر هست؟

 250. طاهری گفت:

  با سلام و خسته نباشید می خواستم ببینم دو ژورنال IJASCSE و IJCTE دارای اعتبار هستند؟ با تشکر

 251. hojjatollah گفت:

  میخواستم در مورد نشریه International Journal of Agriculture and Crop Sciences
  اطلاعات لازم را بدست بیارم. اگر کمک نمایید ممنون
  میشم

 252. امیر گفت:

  با سلام من اخیرا اکسپت یک مقاله رو از ژورنال ای اس سی science road journal گرفتم . ولی چند روز هست که از لیست ای اس سی خارج شده . آیا امتیاز پژوهشی به مقالم تعلق میگیره .

 253. سعید گفت:

  با سلام من ۲ سال پیش مقاله ای در مجله Advances in Environmental Biologyبه چاپ رسوندم (دانشگاه تایید کرد و تشویقی هم گرفتم)، الان دانشگاهم این مجله رو جزو مجلات نامعتبر اعلام کرده…
  می خواستم بدونم الان که مجله از نظر دانشگاه نامعتبر شناخته شده تاثیری بر مقاله ۲ سال پیش من داره؟یا نه؟
  میتونم برای دکتری به این مقاله استناد کنم و به نمره پژوهشی ای که داره برای دکتری امیدوار باشم؟
  باتشکر
  لطفا راهنمایی بفرمایید

 254. امین کوتاهی گفت:

  آیا مجله پاکستانی
  International Journal of Agriculture and Biosciences
  معتبر است و چقدر؟
  با تشکر از لطف شما

 255. کیمیا گفت:

  باسلام و خسته نباشید
  ببخشید میخواستم نظرتون رو در مورد اعتبار مجله
  Mitteilungen Klosterneuburg بدونم؟ اینکه میشه مقاله فرستاد چون توی لیست مجلات ایندکس شده ۲۰۱۴ ای اس ای بوده و توی سایت مجله هم ذکر شده که مقالات را در بیشتر رشته ها پوشش میدهد.مقاله خیلی ممنونم میشم از راهنمایی تون.

 256. محمد گفت:

  با سلام
  خواهشمند است در خصوص اعتبار مجله
  International Journal On Technical And Physical Problems Of Engineering
  اینجانب را راهنمایی فرمایید.
  آیا این مجله داخل ایران چاپ می گردد یا خیر.
  با تشکر فراوان

  • این ژورنال در شهر تبریز ثبت شده است و وابستگی به نهاد خاصی یافت نشد.
   همچنین ایندکس های معتبری یافت نشد با این حال طبق پایگاه ایران ژورنال این ژورنال جزو نشریات ادواری لاتین می باشد.

 257. علی گفت:

  می خواستم بدون شرایط حال حاضر این مجله International Journal Of Scientific Management And Development به چه صورت هستش، حالا که از لیست خارج شده ارزش داره برای گرفتن پذیرش اقدام کنم برای دکتری میخوام؟

  • این ژورنال هنوز در پایگاه نشریات ادواری لاتین حضور دارد با این حال توصیه می شود برای ژورنال هایی که در لیست اصلی ای اس سی حضور دارند اقدام فرمایید. هزینه اکسپت ای اس سی در موسسه ایران مشاور ۴۰۰ هزار تومان می باشد. در صورت تمایل لطفا ثبت سفارش فرمایید.

   • علی گفت:

    در حقیقت بنده به دنبال نشریه ای هستم که در اصل در لیست مورد تایید وزارت علوم باشد یعنی فقط بتونم از این مرجع تایید بگیرم حال نمایه دیگری هم داشته باشه زیاد ملاک نیست، ایا چنین نشریه ای در لیست شما برای گرفتن اکسپت هست ؟

 258. سعید گفت:

  با سلام
  فرموده بودید مجلاتی که از لیست ای اس سی خارج می شوند می توانند به عنوان علمی پژوهشی ای اس سی حاضر در پایگاه نشریات ادواری لاتین قرار بگیرند..
  در صورت امکان توضیح بفرمایید چه امتیازی برای این مجلات در نظر گرفته می شود؟
  امتیاز علمی پژوهشی؟ متوجه منظور شما نشدم
  باتشکر
  به عنوان مثال مجله
  Applied Mathematics in Engineering, Management and Technology

 259. سعید گفت:

  با سلام
  فرموده بودید مجلاتی که از لیست ای اس سی خارج می شوند می توانند به عنوان علمی پژوهشی ای اس سی حاضر در پایگاه نشریات ادواری لاتین قرار بگیرند..
  در صورت امکان توضیح بفرمایید چه امتیازی برای این مجلات در نظر گرفته می شود؟
  امتیاز علمی پژوهشی؟ متوجه منظور شما نشدم
  باتشکر
  به عنوان مثال مجله ۲۳۲۲-۵۵۷۲

 260. مرتضی گفت:

  با سلام و خسته نباشید از مجله Technical Journal of Engineering and Applied Sciences 2051-0853
  در تاریخ ۱۱/۲۰/۲۰۱۴ اکسپت گرفتم امتیاز دهی به چه شکلی است؟
  روزی که اکسپت گرفتم جز آی اس سی بود.
  ممنون

  • این ژورنال در پایگاه نشریات ادواری لاتین حضور دارد
   اما از لیست اصلی ای اس سی خارج شده است لذا طبق سوابق امتیاز ای اس سی بدان تعلق نمی گیرد چون زمان چاپ ملام قضاوت می باشد.
   البته در مواردی برخی از دانشجویان با ارایه مستندات حاضر بودن این ژورنال در زمان سابمیت در لیست اصلی ای اس سی توانسته اند امتیاز لازم را اخذ کنند.
   اگر به هر نحوی قبول نکردند باز نگران نباشید و مقاله شما جزو علمی پژوهشی ای اس سی حاضر در پایگاه نشریات ادواری لاتین می تواند قرار بگیرد. به لینک زیر مراجعه کنید

 261. مرتضی گفت:

  با سلام من در تاریخ ۱۰/۱۱/۲۰۱۴از مجله pplied Mathematics in Engineering, Management and Technology (AMIEMT) (ISSN: 2322-5572) اکسپت گرفتم جدیدا متوجه شدم از لیست آی اس سی خارج شده آیا امتیاز مجله آی اس سی تعلق میگیره یا نه؟ اگر نه مجله چگونه مجله ای می شود؟
  ممنون

 262. مریم گفت:

  با سلام
  مجله journal of tethys از چه رتبه علمی برخوردار است؟

 263. کیمیا گفت:

  با سلام
  ببخشید می خواستم بررسی کنید که این مجله جز ISC هست یا نه؟ارزش داره مقاله بفرستیم برای چاپ؟؟
  International Journal of Management and Humanity Sciences
  ISSN 2322-424X
  Universal Impact Factor: 0.4794

  SJIF (Scientific Journal Impact Factor Value)= 3.142

  خیلی ممنونم
  اخه برای مصاحبه دکترا یا تقاضای تدریس میخوام

 264. هادی درویشی گفت:

  سلام
  لطفا بررسی کنید آیا ژورنال زیر از isc خارج شده است؟
  ۲۲۵۰۱۶۶۵

 265. Biotech گفت:

  با سلام و عرض ادب
  امکان دارد چند ژورنال Isc معتبر در زمینه بیوتکنولوژی کشاورزی و گیاهی معرفی نمایید.

  هر ژورنالی را که بررسی میکنم متوجه میشوم در لیست سیاه قرار دارد؟
  امکا دارد راهنمایی بفرمایید؟
  متشکرم

  • با سلام
   در لینک زیر لیست ژورنال های معتبر ای اس سی جهت استفاده خدمت شما ارایه شده است
   مناسب با موضوع مقاله خود می توانید هر یک از انها را بررسی فرمایید
   https://www.iran-moshaver.ir/?p=1606

   موسسه ایران مشاور فقط با هزینه ۳۰۰ تومان جهت اکسپت ای اس سی در ژورنال های لیست بالا اقدام می کند که که تقریبا یک سوم بقیه موسسات بوده و صرفا جبران زحمات تنظیم و پیگیری می باشد. جهت سفارش می توانید از بخش ثبت سفارش سایت اقدام نمایید.

 266. ali گفت:

  با سلام
  طبق بررسی که در چند روز گذشته ما از طریق داشنگاه بعمل آوردیم ،مشخص شد که مجلات ایرانی انگلیسی زبان که از لیست مرکز منطقه ای خارج گردیده اند فقط به دلیل نداشتن رتبه از وزارت علوم ،وزارت بهداشت و یا حوزه علمیه می باشد و طبق نظر آقای دکتر جعفر مهراد که در صفحه اصلی سایت مرکز منطقه نیز درج گردیده است ،تنها مجلات ایرانی انگلیسی زبان که از وزارت علوم ،وزارت بهداشت و یا حوزه علمیه رتبه داشته باشند در لیست اصلی قرار خواهند گرفت .لذا خارج شدن این مجلات از لیست مرکز منطقه ای جهان اسلام تنها به دلیل نداشتن رتبه از وزارت علوم و… می باشد.و از نظر کیفیت کاری بعضی از مجلات به مراتب بهتر از مجلات موجو در لیتس اصلی می باشند که گواه این موضوع نمایه سازهای بین المللی دیگر می باشند که این مجلات در آنها نمایه شده اند.
  خواهشمند است در این زمینه اطلاع رسانی دقیق صورت گیرد.

  • ممنون از اطلاع رسانی شما
   ما یک خبری به نقل از دکتر جعفر مهرداد و با همین مضمون در سایت قرار داده ایم.
   مجموعه ما تمام تغییر و تحولات صورت گرفته در این لیست را پوشش داده و در اسرع وقت تغیرات اعمال شده را به روزرسانی خواهد کرد.
   سپاس

 267. Biotech گفت:

  متشکرم از راهنمایی شما.

 268. Biotech گفت:

  با سلام و عرض ادب
  ژورنال International Journal of Advanced Biological and Biomedical Research(isc
  جز بلک لیست ها قرار دارد؟
  در این صورت چگونه همایشی برگزار خواهد شد که قرار است مقالات را با دریافت ۳۰۰۰۰۰ تومان در این مجله به چاپ برساند؟
  لطفا در مورد اعتبار این مجله ISC توضیح بدهید؟
  با تشکر فراوان

  • با سلام و احترام
   به احتمال زیاد برنامه ریزی همایش قبل از ورود مجله به این لیست صورت گرفته است و حالا همایش یا بی اطلاع از موضوع است و یا به هر دلیلی تمایل ندارد اطلاع رسانی کند. به طور کلی این دسته از همایش ها بیشتر تجاری هستند تا علمی، چند سال پیش بنده در یه شرکتی چندماهی کار می کردم که همایش های مختلف برگزار می کرد و تنها دغدغه شرکت جذب حداکثری مقالات و ثبت نام ها و در نتیجه سوداوری بالا بوده است. در سال های اخیر نیز این شرکت ها گاها با کمک اعتبار چند استادبار و دانشیار فعالیت می کنند و قول چاپ مقاله در مجلات ای اس سی و ای اس ای نیز به شرکت کنندگان می دهند درحالی که هدفیجز دریافت پول ندارند. اگر این مجلات اینقد به نویسندگان مقاله اهمیت قایل هستند و در سطح جهانی اعتبار دارند مقالات خود را در ژورنال های الزویر که مختص مقالات همایش ها است به چاپ برسانند. در هر حال چاپ مقاله در این ژورنال در زمان فعلی امتیاز ISC را برای شما در بر نخواهد داشت.

 269. قربانعلی زاده گفت:

  به نام خدا
  سلام
  اولاً عنوان خبر شما بسیار ناخوشایند است. ثانیاً عدم نمایه شدن در ISC را نمی توان مبنی بر بی اعتباربودن مجله تلقی کرد.
  مرکز ISC یکی از مراکز نمایه سازی در دنیاست.
  برخی از نشریاتی که در این لیست هستند در پایگاه داده های معتبر دیگری نمایه شده اند که بسیار سطح بالاتر از ISC می باشند. و بدین واسطه در کتابخانه دانشگاه های معتبر دنیا لیست شده اند.
  بهتر است کمی در نگارش دقت فرمایید، زیرا بسیاری از نویسندگان علمی و حتی بسیاری از اساتید دانشگاه ها از چند و چون نمایه سازی مجلات اطلاعی ندارند و خبر شما ایشان را دچار گمراهی می کند و از طرفی به حیثیت علمی مجلات لطمه وارد می کند.
  سایت ISC خود از این مجلات تحت عنوان «نشریات فاقد نمایه ISC» نام برده است، حال آنکه شما آن ها را بی اعتبار ذکر می کنید.
  لطفاً خبر مذکور را تصحیح بفرمایید.

  • سلام و عرض ادب
   فرمایش شما بسیار منطقی می باشد لذا عنوان نامعتبر از مطلب برداشته شد و همان عنوانی که ISC برای انها به کار می برد جایگزین شد.
   در واقع در توضیحات مطلب نیز مشروح شده بود که اخراج از لیست نمایه های بین المللی کان لم یکن تلقی نمی شود و مجلات دارای هویت مستقل بوده و می توانند هر جای دیگری نمایه شوند.
   البته تغییر عنوان توسط گوگل ممکن است مدتی طول بکشد
   ممنون از تذکر شما

پاسخی بگذارید