تشخیص سرقت ادبی

یکی از ارکان نگارش علمی مقاله یا پایان نامه، رفرنس نویسی مناسب است. نویسنده یک تحقیق علمی یا مقاله پژوهشی باید یافته های خود را گزارش کند و اگر در بخشی از کار از منابع دیگر استفاده کرده باشد حتما باید به ان منابع ارجاع دهد. محقق مجاز نیست عین عبارت و جملات منبع اصلی را در مقاله یا پایان نامه خود تکرار کند (اصطلاحا کپی پیست). زیرا که چنین متن هایی باعث افزایش ضریب تشابه در خروجی نرم افزارهای تشخیص سرقت ادبی، می گردد.  بلکه بهتر است انها را به بیان دیگر بنویسد. 

در سال های اخیر بسیاری از مجلات و دانشگاه ها بر نتایج نرم افزارهای تشخیص سرقت ادبی استناد می کنند و مقالات یا پایان نامه هایی که ضریب تشابه بالاتر از حد مجاز دارند را مورد تایید قرار نمی دهند. از نویسندگان انتظار می رود قبل از ارسال مقاله به ژورنال یا تحویل پایان نامه به دانشکده، میزان اصالت نوشته خود را با نرم افزارهای همانند جو مورد ارزیابی قرار دهند و بخش های مشخص شده را به بیان دیگر بنویسند (اصطلاحا پارافرایز – paraphrase کنند).  

 موسسه ایران مشاور با استفاده از نرم افزارهای پیشرفته و دسترسی به بیش از ۱۰ میلیارد منبع مکتوب و تمام متن انگلیسی و فارسی، مقاله یا پایان نامه انگلیسی و فارسی شما را اسکن کرده و با هزینه بسیار اندک موارد احتمالی پلاگیاریسم را به شما گزارش خواهد داد. همچنین متخصصان ایران مشاور آمادگی پارافرایز کردن مقالات یا پایان نامه شما را دارند. 

خصوصیات تشخیص سرقت ادبی 

۱- دسترسی به بیش از ۱۰ میلیارد منبع مکتوب

۲- نامحدود بودن حجم فایل مقاله ارسالی برای ارزیابی

۳- نامحدود بودن تعداد ارسال مقاله

۴- مقایسه دقیق متن با نشان دادن محل تشابه و نشاندار کردن محدوده متن

۵- گزارش درصد تشابه

۶- ارائه لینک منبع تشابه بر روی متن گزارش

۷- هزینه پایین 

۸- paraphrasing

 

ثبت-سفارش