عقد قرار داد پژوهشی

عقد قرار داد طرح پژوهشی

ماده ۱۸۳ قانون مدنی بیان میکند :” عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.” قراردادها اجزا غیر قابل تفکیک انجام پروژه ها ، مبادلات و معاملات هستند که در همه شاخه ها و رشته های کاری مورد استفاده قرار میگیرند و از موارد بسیار مهم فرآیند شروع اقدامات اقتصادی می باشند. موسسه ایران مشاور نیز به منظور احترام به حقوق مشتریان عزیز و در جهت قانون مند سازی فرایند انجام سفارشات، تمهداتی اندیشیده است تا  طرفین در سایه حقوق مدنی، با آسودگی و اطمینان خاطر بیشتری عمل نمایند. طبق این تمهیدات، بعد از تصویب موضوع و تعیین مجری طرح پژوهشی، قراردادی سه طرفه فی ما بین موسسه، مجری طرح و سفارش دهنده منعقد می گردد که براساس آن طرفین متعهد می گردند مطابق مفاد قرارداد عمل کرده و بر رعایت حقوق همدیگر در همه حال پایبد باشند.

این قرارداد در سه بند شامل تعهدات موسسه، تعهدات مجری طرح و تعهدات سفارش دهنده، تنظیم شده است که می بایست بعد از توافق به امضاء طرفین برسد. طبق این قرارداد موسسه و مجری طرح متعهد می گردند تا سفارشات مشتریان عزیز را طبق مفاد قرارداد و در زمان مقرر به انجام برساند. همچنین سفارش دهنده نیز متعهد می شود تا مطابق مفاد قرارداد عمل کرده و با مساعدت های خود زمینه مدیریت بهینه فرایند انجام طرح را فراهم سازد.

لازم به ذکر است که به منظور رعایت حقوق مشتریان عزیز و حفظ حریم خصوصی آنها، این قرارداد محرمانه تلقی گردیده و بعد از اتمام طرح و تایید طرفین منسوخ خواهد شد.

جهت ثبت سفارش انجام پایان نامه، نگارش و اکسپت مقاله، تحلیل آماری، شبیه سازی و یا انجام فصل ۴ یا ۵ لطفا بر روی لینک زیر کلیک کنید.

ثبت-سفارش