پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس

تست سنجش خلاقیت تورنس یکی از تست های استاندارد جهت سنجش میزان خلاقیت افراد از  سنین دبستان تا بعد از لیسانس است.

اعتبار این آزمون بارها در سراسر جهان از جمله ایران سنجیده شده است. این آزمون تاکنون بیش از هر آزمون دیگر در پژوهش و اندازه گیری های تربیتی مورد استفاده قرار گرفته است. تاکنون در بیش از دو هزار پژوهش که در مجلات معتبر علمی چاپ شده، از آزمون تورنس به عنوان وسیله اندازه گیری خلاقیت استفاده شده است.

تست خلاقیت تورنس شامل پرسشنامه‌ای حاوی ۶۰ سؤال است. در این پرسشنامه هر سؤال مشتمل بر سه گزینه یا پاسخ می‌باشد که شما باید تنها یکی از این پاسخ‌ها که بیشتر با ویژگی های شما تطبیق دارد را انتخاب نمایید.

پس از پاسخ دهی به همه سوالات می توانید نتایج آزمون را در دو بخش مشاهده کنید. در بخش اول درصد نمره ای را که در چهار خرده آزمون سیالی، انعطاف، ابتکار و بسط کسب کرده اید، در نمودار به شما نشان داده می شود که می توانید آنها را با هم مقایسه کنید. در بخش دوم  نمره خلاقیت شما نشان داده می شود که از طریق آن می توانید بفهمید خلاقیت شما چقدر است (خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد)

پرسشنامه‌ای را که در پیش رو دارید حاوی ۶۰ سؤال است که  به صورت استاندارد طراحی شده و پایایی و روایی آن ها بارها مورد آزمایش قرار گرفته  در این پرسشنامه هر سؤال مشتمل بر سه گزینه یا پاسخ می‌باشد.
لطفاً هر یک از سؤالات را با دقت مطالعه نموده، سپس یکی از پاسخ‌های ارائه شده در زیر هر سؤال را با علامت (*) انتخاب نمایید. بدیهی است اظهار نظر واقعی و دقیق شما مد نظر می‌باشد.

تورنس (۱۹۷۹) خلاقیت را شامل ۴ عنصری اصلی زیر می دانند:

  1. سیاسی: قدرت تولید ایده ها و جواب های فراوان((سوال ۱-۱۵ برای سنجش بعد سیاسی خلاقیت است))
  2. انعطاف: توانایی لازم برای تغییر جهت فکری یا توانای تولید ایده های متنوع ((سوال ۱۶-۳۰ برای سنجش بعد انعطاف پذیری افراد است))
  3. ابتکار: توانایی تولید ایده یا محصول نو و بدیع: یعنی پاسخ های فرد قبلا دیده نشده باشد و جدید و نو باشد.((سوالات ۳۱-۴۵ برای بررسی این بعد از خلاقیت است))
  4. بسط با جزئیات: توانایی توجه به جزئیات وابسته به یک ایده: یعنی افراد خلاق به جزئیات یک ایده توجه بیشتری نشان می دهند. ((سوالات ۴۶-۶۰ برای سنجش بعد بسط جزییات خلاقیت است))

————————————————————————————————————————————————————

۱- وقتی با یک مسأله خیلی مشکلی روبرو می‌شوید معمولاً چه می‌کنید؟
الف- گریه می‌کنم، چون فکر نمی‌کنم بتوانم مسأله را حل کنم.
ب- گریه نمی‌کنم، اما ناراحت می‌شوم؟
ج- سعی می‌کنم راه مناسبی برای حل مسأله بیابم.

۲-اگر سرگرم ساختن وسیله‌ای باشید، ناگهان دریابید قطعه مهمی از آن گم کرده‌اید، چه می‌کنید؟
الف- کار ار متوقف می‌کنم.
ب- سعی می‌کنم قطعه گم شده را پیدا کنم و اگر نتوانم آن را پیدا کنم کار را متوقف می‌کنم.
ج- قطعه گم شده را پیدا می‌کنم و اگر نتوانم آن را پیدا کنم به جای آن قطعه دیگر می‌سازم.

۳-وقتی در مکانی عمومی هستید، آیا سعی می‌کنید حدس بزنید افرادی که دور شما هستند درباره چه چیزی بحث می‌کنند؟
الف- هرگز علاقه‌مند نیستم حدس بزنم دیگران درباره من چه چیزی بحث می‌کنند.
ب- گاهی دوست دارم حدس بزنم دیگران درباره من چه چیزی بحث می‌کنند.
ج- همیشه دوست دارم حدس بزنم دیگران درباره من چه چیزی بحث می‌کنند.

۴-آیا از حل مسائل دشوار لذت می‌برید؟
الف- خیر، از حل مسائل دشوار لذت نمی‌برم.
ب- به ندرت از حل مسائل دشوار لذت می‌برم.
ج- اغلب از حل مسائل دشوار لذت می‌برم.

۵-اگر عضو گروهی باشید که باید مسأله‌ای را با همکاری حل کنند، چه می‌کنید؟
الف- خودم کاری نمی‌کنم و می‌گذارم دیگر اعضای گروه مسأله را حل کنند.
ب- گاهی در آنچه گروه انجام می‌دهد، شرکت می‌کنم.
ج- به طور فعال در آنچه گروه انجام می‌دهد، شرکت می‌کنم.

۶-وقتی که با مسأله تازه‌ای روبرو می‌شوید معمولاً چه می‌کنید؟
الف- از کسی می‌خواهم آن را برایم حل کند.
ب- سعی می‌کنم با کمک کسی دیگر آن را حل کنم.
ج- سعی می‌کنم اطلاعات بیشتری بدست آورم تا بتوانم خودم آن را حل کنم.

۷-اگر درگیر حل مسأله مشکل ریاضی باشید، چه می‌کنید؟
الف- از معلم یا شخصی می‌خواهم به من کمک کند.
ب- یک کتاب ریاضی مربوط به مسأله را می‌خوانم.
ج- از منابعی که در دسترس دارم استفاده می‌کنم.

۸-وقتی در گروهی برای حل مسأله‌ای کار می‌کنید، اعضای گروه چگونه از نظرات مبتکرانه شما استقبال می‌کنند؟
الف- به ندرت از نظرات مبتکرانه من استقبال می‌کنند.
ب- گاهی از نظرات مبتکرانه من استقبال می‌کنند.
ج- اغلب از نظرات مبتکرانه من استقبال می‌کنند.

۹-وقتی با مشکلی غیر عادی مواجه می‌شوید، معمولاً آن را چگونه رفع می‌کنید؟
الف- اغلب از کسی کمک می‌گیرم.
ب- قبل از اینکه از کسی کمک گیرم مدت کوتاهی تلاش می‌کنم تا خودم آن را حل کنم.
ج- مدتی بسیار طولانی تلاش می‌کنم تا خودم آن را حل کنم.

۱۰-آیا به نظر دیگران شما سؤالات مشکلی طرح می‌کنید؟
الف- خیر، این طور فکر نمی‌کنم.
ب- گاهی این طور فکر می کنم.
ج- اغلب این طور فکر می‌کنند.

۱۱-آیا معمولاً دوست دارید به کارهای تازه دست بزنید؟
الف- معمولاً به کارهای تازه دست نمی‌زنم.
ب- گاهی به کارهای تازه دست می‌زنم.
ج- اغلب به کارهای تازه دست می‌زنم.

۱۲-وقتی با مسأله پیچیده‌ای روبه‌رو می‌شوید، چه می‌کنید؟
الف- سعی می‌کنم خود را درگیر حل آن نکنم.
ب- ممکن است زمان کوتاهی برای حل آن تلاش کنم.
ج- زمانی بسیار طولانی برای حل آن تلاش می‌کنم.

۱۳-آیا از تجارب تازه لذت می‌برید؟
الف- از تجارب تازه لذت نمی‌برم.
ب- گاهی از تجارب تازه لذت می‌برم.
ج- از تجارب تازه لذت نمی‌برم.

۱۴-وقتی در موقعیتی قرار می‌گیرید که از عهده آن برنمی‌آیید.
الف- اغلب به دیگران متوسل می‌شوم.
ب- گاهی به دیگران متوسل می‌شوم.
ج- معمولاً ترجیح می‌دهم به خودم متکی باشم.

۱۵-به آنچه مستقلاً انجام می‌دهید، چقدر اطمینان دارید؟
الف- به آنچه خودم مستقلاً انجام می‌دهم اطمینان زیادی ندارم.
ب- به آنچه خودم مستقلاً انجام می‌دهم تا حدودی اطمینان دارم.
ج- به آنچه خودم مستقلاً انجام می‌دهم اطمینان زیادی دارم.

۱۶-آیا از انجام آزمایش‌های علمی لذت می‌برید؟
الف- از انجام آزمایش لذت نمی‌برم.
ب- از انجام آزمایش تا حدودی لذت می‌برم.
ج- از انجام آزمایش خیلی لذت می‌برم.

۱۷-آیا هرگز به رویا فرو می‌روید؟
الف- خیر، من به رویا فرو نمی‌روم.
ب- گاهی، اگر وقت داشته باشم به رویا فرو می‌روم.
ج- اغلب اگر وقت داشته باشم به رویا فرو می‌روم.

۱۸-در بیان مطالب خود با چه سهولتی از کلمات استفاده می‌کنید؟
الف- معمولاً اشکال دارم.
ب- گاهی اشکال دارم.
ج- به ندرت اشکال دارم.

۱۹-بیان شما تا چه اندازه خوب است؟
الف- مطالبم را به خوبی بیان نمی‌کنم.
ب- گاهی مطالبم را به خوبی بیان می‌کنم.
ج- اغلب مطالبم را به خوبی بیان می‌کنم.

۲۰-نوشتن شما تا چه اندازه خوب است؟
الف- در نوشتن نظراتم اشکال دارم.
ب- شاید بتوانم نظراتم را بنویسم.
ج- کاملاً می‌توانم نظراتم را بنویسم.

۲۱-اگر عده‌ای از افراد به نحوی غیر منتظره از شما بخواهند بیش از پنج دقیقه درباره موضوعی صحبت کنید تا چه اندازه از عده این کار برخواهید آمد؟
الف- از عهده‌اش بر نخواهم آمد زیرا برای آن آمادگی نداشته‌ام.
ب- نهایت سعی خود را خواهم کرد تا از عهده آن بر ایم.
ج- به خوبی از عهده‌آن بر خواهم آمد.

۲۲-برای توصیف چیزی با چه سهولتی به کلمات دست پیدا می‌کنید؟
الف- معمولاً این کار برایم دشوار است.
ب- گاهی این کار برایم آسان است.
ج- اغلب این کار برایم آسان است.

۲۳-آیا به شغلی علاقه دارید که مستلزم فراهم ساختن اندیشه‌های بسیار باشد؟
الف- علاقه‌مند نخواهم بود.
ب- شاید علاقه‌مند باشم.
ج- همیشه علاقه‌مند خواهم بود.
۲۴-برای بیان یک اندیشه با چه سهولتی به کلمات مترادف دست پیدا می‌کنید؟
الف- معمولاً این کار برایم دشواراست.
ب- گاهی این کار برایم آسان است.
ج- اغلب این کار برایم آسان است.

۲۵-اگر به ناچار در مسابقه‌ای شرکت کنید که در آن باید تا حد امکان کلمه‌های بسیاری را که با حرف «ج» شروع می‌شوند بیان نمایید. تا چه اندازه از عهده این کار برمی‌آیید؟
الف- چند از عهده این کار برنمی‌آیم.
ب- تا اندازه‌ای از عهده این کار برنمی‌آیم.
ج- در حد خیلی زیادی از عهده این کار برمی‌آیم.

۲۶- اگر از شما خواسته شود در مسابقه‌ای شرکت کنید که در آن باید چیزهای متعلق به یک طبقه معین مانند غذاها یا گیاهان را نام ببرید تا چه اندازه‌ای از عهده این کار برمی‌آیید؟
الف- چند از عهده این کار برنمی‌آیم.
ب- تا اندازه‌ای از عهده این کار برنمی‌آیم.
ج- در حد خیلی زیادی از عهده این کار برمی‌آیم.

۲۷-چند جمله می‌توانید بنویسید که همه آنها با کلمه «همه» شروع شود؟
الف- می‌توانم فقط چند تا بنویسم.
ب- می‌توانم تعدادی بنویسم.
ج- می‌توانم تعداد زیادی بنویسم.

۲۸-آیا می‌توانید غیر از کاربرد معمولی اشیاء موارد استفاده ممکن دیگری نیز برای آنها پیدا کنید؟
الف-این کار برایم خیلی دشوار است.
ب- شاید بتوانم چند مورد استفاده دیگر پیدا کنم.
ج- می‌توانم موارد استفاده بسیاری پیدا کنم.

۲۹- نوشتن تعداد زیادی داستان تازه چقد برایتان آسان است؟
الف- این کار برایم دشوار است.
ب- می‌توانم چند داستان بنویسم.
ج- می‌توانم داستان‌های بسیار بنویسم.

۳۰-کدامیک از موارد زیر برایتان آسان‌ترین است؟
الف- حفظ یک شعر ده بیتی.
ب- تفسیر یک شعر ده‌ بیتی.
ج- سرودن یک شعر ده بیتی.

۳۱- اگر از شما خواسته شود تا مقاله‌ای برای روزنامه درباره جامعه خود بنویسید، ترجیح می‌دهید درباره کدامیک از موارد زیر بنوسید؟
الف- آنچه را که پیش از آن درباره جامعه‌ام نوشته شده است خلاصه می‌کنم.
ب- بر آنچه که پیش از آن درباره جامعه‌ام نوشته شده است اطلاعات دیگری می‌افزایم.
ج- پس از مطالعه مطالبی که پیش از آن درباره جامعه‌ام نوشته شده است به نوشتن مقاله خود اقدام می‌کنم.

۳۲- از کدام مورد زیر بیشترین لذت را می‌برید؟
الف- از مطالعه کتاب‌های معروف لذب می‌برم.
ب- از مطالعه کتاب‌های معروف و نوشتن چند کتاب توسط خودم لذت می‌برم.
ج- از نوشتن کتاب‌های خودم لذت می‌برم.

۳۳- در طراحی اسباب‌بازی‌های جدید برای کودکان موفق می‌شوید؟
الف- چندان موفق نخواهم بود.
ب- شاید بتوانم چند طرح ارائه کنم.
ج- می‌توانم طرح‌های بسیاری ارائه کنم.

۳۴-اگر به جای معلم به کلاس کودکستانی بروید و طرح درس نداشته باشید تا چه اندازه از عهده آن برمی‌آیید؟
الف- شکست خواهم خورد.
ب- مشکل خواهم داشت.
ج- موفق خواهم شد.
۳۵- نوشتن مترادف‌های بسیار برای کلمه «سریع» چقدر برایتان آسان است؟
الف- این کار برایم خیلی دشوار است.
ب- این کار تا اندازه‌ای برایم دشوار است.
ج- این کار برایم آسان است.

۳۶-فرض کنیم همه راه‌های معمولی برای گرم کردن غذا را از دست داده‌ایم، تهیه فهرستی طولانی از راه‌های دیگر برای گرم کردن غذا چقدر برایتان آسان است؟
الف- این کار برایم خیلی دشوار است.
ب- این کار تا اندازه‌ای برایم دشوار است.
ج- این کار برایم آسان است.

۳۷-اگر ناچار به ایراد سخنرانی باشید تا چه اندازه از عهده آن بر می‌آیید؟
الف- به طور کامل از روی یادداشتهایم می‌خوانم.
ب- بیشتر از روی یادداشتهایم می‌خوانم.
ج- گاهی به یادداشتهایم نگاه می‌کنم.

۳۸-اگر با گروهی از دوستانتان باید و آنان از شما بخواهند درباره چیزی که در آن تجربه دارید یک ساعت صحبت کنید چه کار می‌کنید؟
الف- سعی می‌کنم از صحبت کردن درباره آن خودداری کنم.
ب- می‌توانم فکر کنم و چیزهای بگویم.
ج- می‌توانم مدتی طولانی درباره آن صحبت کنم.

۳۹-آیا هرگز به شغلی علاقه‌مندید که مستلزم سر هم کردن داستان در مقابل شنوندگان باشد؟
الف- علاقه‌مند نیستم.
ب- شاید علاقه‌مند باشم.
ج- علاقه‌مند هستم.

۴۰-وقتی ناچار باشید با کسی که فارسی خوب بلد نیست ارتباط برقرار کنید یافتن راه‌های ساده‌تر برای بیان مطالب خود به فارسی تا چه اندازه برایتان آسان است؟
الف- معمولاً این کار برایم دشوار است.
ب- گاهی این کار برایم دشوار است.
ج- اغلب این کار برایم آسان است.

۴۱-چقدر از ساختن چیزهای جدید لذت می‌برید؟
الف- معمولاً از ساختن چیزهای جدید لذت می‌برم.
ب- گاهی از ساختن چیزهای جدید لذت می‌برم.
ج- اغلب از ساختن چیزهای جدید لذت می‌برم.

۴۲-با افرادی که به سختی متقاعد می‌شوند چگونه برخورد می‌کنید؟
الف- در یافتن دلایل متقاعد کننده اشکال دارم.
ب- سعی می‌کنم برای متقاعد کردن آنها دلایل مختلف بیابم.
ج- برای متقاعد کردن آنان دلایل بسیار می‌یابم.

۴۳-وقتی می‌خواهید کار پیچیده‌ای را انجام دهید، معمولاً کدام روش را بر می‌گزینید؟
الف- روشی واحد می‌یابم.
ب- شاید بتوانم چند روش بیابم.
ج- می‌توانم روش‌های متنوعی بیابم.

۴۴-چه نوع کاری را بیشتر دوست دارید؟
الف- کاری که تقریباً همه مراحل آن از پیش مشخص و معین شده باشد.
ب- کاری را که بخشی از آن از پیش مشخص شده و بخشی از آن نیازمند به ابتکار باشد.
ج- کاری را که بیشتر مراحل آن نیازمند ابتکار باشد.

۴۵-آیا توضیح دلایل رفتار پیچیده مانند رفتار یک کودک نابهنجار برای شما دشوار است؟
الف- توضیح رفتار پیچیده برای من خیلی دشوار است.
ب- می‌توانم توضیحات کلی ارائه دهم.
ج- می‌توانم توضیحات بسیاری ارائه دهم.
۴۶-اگر به یک گردهمایی دعوت شوید تا مسایل جامعه خود را مورد بحث قرار دهید، تهیه فهرستی طولانی از مسایل آن چقدر برایتان دشوار است؟
الف- خیلی دشوار است.
ب- تا حدی دشوار است.
ج- چندان هم دشوار نیست.

۴۷-اگر از شما دعوت شود تا به انجمن شهر به منظور دریافت کمک مالی پیشنهادهایی ارائه دهید تا چه اندازه از عهده این کار بر می‌آیید؟
الف- ارائه پیشنهادهایی فراتر از آنچه شواری شهر قبلاً در نظر گرفته است برایم دشوار است.
ب- می‌توانم تعداد اندکی پیشنهاد فراتر از آنچه قبلاً شورای شهر در نظر گرفته است ارائه دهم.
ج- می‌توانم پیشنهادهای زیادی فراتر از آنچه قبلاً شورای شهر در نظر گرفته است ارائه دهم.


۴۸-آیا می‌توانید به یک معلم کلاس اول کمک کنید تا راه‌های گوناگون بسیاری برای آموزش اعداد بیابد، به طوری که به فراگیری اعداد علاقه‌مند شوند؟
الف- خیر، نمی‌توانم این کار را انجام دهم.
ب- شاید بتوانم چند راه معدود ارائه دهم.
ج- بله می‌توانم راه‌های گوناگون بسیاری ارائه دهم.

۴۹-کمک فکری به مدرسه‌ای با امکانات محدود، برای دستیابی به راههایی جهت تأمین امکانات ورزشی و سرگرمی‌ها چقدر برای شما آسان است؟
الف- خیلی دشوار است.
ب- می‌توانم راه‌های جدیدی ارائه دهم.
ج- می‌توانم راه های بسیاری ارائه دهم.

۵۰-وقتی حادثه غیر عادلانه برای شما رخ می‌دهد، آیا سعی می‌کنید به عوامل مختلفی که احتمالاً در آن دخالت داشته‌اند پی‌ببرید؟
الف- سعی نمی‌کنم.
ب- گاهی سعی می‌کنم.
ج- معمولاً سعی می‌کنم.
۵۱-وقتی حادثه عجیبی رخ می‌دهد، معمولاً چه می‌کنید؟
الف- به آن توجه نمی‌کنم.
ب- به جستجوی برخی از علل اصلی آن می‌پردازم.
ج- به جستجوی همه علل ممکن می‌پردازم.

۵۲-وقتی به چیزی علاقه‌مند می‌شوید، چقدر به جزئیات آن توجه می‌کنید؟
الف- زیاد به جزئیات توجه نمی‌کنم.
ب- به جزئیات کلی آن توجه می‌کنم.
ج- به همه جزئیات آن توجه می‌کنم.

۵۳-وقتی که به آواز گوش می‌کنید، چقدر به محتوای آن توجه می‌کنید؟
الف- هرگز توجه نمی‌کنم.
ب- گاهی توجه می‌کنم.
ج- خیلی توجه می‌کنم.

۵۴-وقتی به یک اثر هنری نگاه می‌کنید آیا به آنچه که هنرمند سعی دارد بگوید توجه می‌کنید؟
الف- به آنچه هنرمند سعی دارد بگوید، نمی‌اندیشم.
ب- گاهی اوقات به آنچه که هنرمند سعی دارد بگوید، می‌اندیشم.
ج- اغلب به آنچه که هنرمند سعی دارد بگوید، می‌اندیشم.

۵۵-وقتی یک نمایش بدون کلام (پانتومیم) تماشا می‌کنید، چه واکنشی نشان می‌دهید؟
الف- فقط برای لذت بردن تماشا می‌کنم.
ب- آن را تماشا می‌کنم و سعی می‌کنم پیام عمومی آن را درک کنم.
ج- آن را تماشا می‌کنم و سعی می‌کنم همه پیام آن را درک کنم.

۵۶-پس از تماشای فیلیم که شما را تحت تأثیر قرار داده است، معمولاً چه می‌کنید؟
الف- به کار بعدی خود می‌پردازم.
ب- شاید درباره یک جنبه از فیلم با دیگران صحبت کنم.
ج- درباره حوادث فیلم فکر می‌کنم و درباره آنها با دیگران صحبت می‌کنم.

۵۷-وقتی نامه‌ای می‌نویسید، معمولاً چه مطالبی در آن می‌گنجانید؟
الف- درباره چیزهایی می‌نویسم که دیگران به دانستن آن نیازمندند.
ب- درباره مهمترین حوادث می‌نویسم.
ج- درباره جزئیات زندگی خودم می‌نویسم.

۵۸-وقتی که کتابی را می خوانید، آیا آنچه را می‌خوانید در ذهن خود مجسم می‌کنید؟
الف- آنچه را می‌خوانم در ذهن خود مجسم نمی‌کنم.
ب- آنچه را می‌خوانم گاهی در ذهن خود مجسم می‌کنم.
ج- همه آنچه را که می‌خوانم مجسم می‌کنم.

۵۹-در آنچه که انجام می‌دهید از چه مقدار پیچیدگی لذت می‌برید؟
الف- از انجام امور ساده و سر راست لذت می‌برم.
ب- از انجام امور زندگی پیچیده لذت می‌برم.
ج- از انجام امور بسیار پیچیده لذت می‌برم.

۶۰- چقدر به جزئیات کاری که انجام می‌دهید، می‌پردازید؟
الف- به ندرت به جزئیات می‌پردازم.
ب- گاهی به جزئیات می‌پردازم.
ج- اغلب به جزئیات می‌پردازم.

 

نحوه امتیاز و تفسیر آزمون خلاقیت تورنس


برای دست‌یابی به نتیجه آزمون باید به ازای هر پاسخ به (الف) صفر امتیاز پاسخ به (ب) یک امتیاز و پاسخ به (ج) دو امتیاز بدهد.
جدول نرم آزمون تورنس:
میزان خلاقیت امتیاز
خلاقیت بسیار زیاد : از ۱۲۰ الی ۱۰۰
خلاقیت زیاد :از ۱۰۰ الی ۸۵
متوسط : از ۸۵ الی ۷۵
خلاقیت کم : از ۷۵ الی ۵۰
خلاقیت بسیار کم: از ۵۰ الی پایین

به جهت قدردانی از زحمات نویسنده این بخش، لطفا روی آیکن گوگل پلاس سایت یکبار کلیک کنید یا این صفحه را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

اقدام خیرخواهانه در جهت حمایت از پژوهشگران و دانشجویان عزیز با به اشتراک گذاری رایگان پرسشنامه | سرور و پشتیبانی رایگان از ما؛ به اشتراک گذاری پرسشنامه رایگان از شما. کپی برداری از مطالب این سایت صرفا با ذکر لینک سایت مجاز می باشد. لطفا در انتهای مطالب لینک منبع را ذکر کنید.

اشتراک پرسشنامه های رایگان

سلام دوست خوبم امیدوارم مطلب ما مفید بوده باشه... پرسشنامه فوق به درخواست یکی از کاربران خوب سایت پست شده است. شما هم اگر پرسشنامه ای دارید که حس می کنید دوستانتان می توانند ازش استفاده کنند محبت کنید از مسیر زیر آپلود فرمایید تا به صورت رایگان در اختیار همه قرار بگیرد. شما هم به ما بپیوندید. از آنجایی که بسیاری از سایت ها به صورت غیر علمی اقدام به فروش پرسشنامه های می کنند که هیچ مالکیتی نسبت بدان ندارند و بسیاری از پژوهشگران را در جهت یافتن پرسشنامه دچار زحمت می سارند ما تصمیم گرفتیم تا با همکاری شما عزیزان، پرسشنامه های مختلف را به صورت رایگان در اختیار پژوهشگران و دانشجویان عزیز قرار دهیم.

حداکثر سایز 10 MB

CAPTCHA
اخلاق حرفه ای

اگر پرسشنامه ای دارای حق تالیف است و فکر می کنید به ناحق در این سایت به اشتراک عمومی گذاشته شده است لطفا مستندات لازم را جهت حذف آن از طریق لینک فوق به ما ارسال فرمایید تا در اسرع وقت اقدام شود. همچنین از کاربران محترم سایت تقاضا می شود به جهت رعایت اخلاق پژوهش حتما ارجاعات صحیح نسبت به سازندگان پرسشنامه داشته باشند. و من الله توفیق و علیه التکلان

جهت سفارش آموزش نگارش مقاله، پایان نامه یا تحلیل آماری روی ثبت سفارش آنلاین کلیک کنید.

ثبت-سفارش

**************

سریع ترین راه ارتباطی با ما = تکمیل فرم ثبت سفارش یا پیگیری

**************

در کمتر از یک روز کاری نتیجه بررسی را از ایران مشاور دریافت کنید.
لطفا صبر کنید

کانون متخصصان ایران مشاور با هدف آموزش تخصصی انجام پژوهش در سطوح آموزش عالی شکل گرفته است. این مرکز در راستای تقویت بنیه علمی کشور با نیازسنجی از جامعه علمی اقدام به برگزاری دوره های آموزش تخصصی نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه، مدیریت زمان انجام پایان نامه دکتری، تحلیل آماری و شبیه سازی، تکنیک ها و فرایند بررسی اعتبار مجلات علمی پژوهشی و ISI ، شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی، اصول و تکنیک های سابمیت مقاله به ژورنال های خارجی، پیگیری و چاپ فوری مقالات ISI و ISC و همچنین اصلاح و ویرایش مقالات ISI می نماید.جهت اطلاعات بیشتر از طریق شماره تماس های موسسه یا کانال تلگرامی با ما در ارتباط باشید. از اینکه پاسخگویی سوالات شما باشیم بسیار خرسندیم.

جهت مشاوره با تلگرام همین الان کلیک کنید

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۶۷۵

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.