آزمون سازگاری دانشجویان

آزمون سازگاری دانشجویان

آزمون سازگاری دانشجویان

در این پژوهش به منظور اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه سازگاری استفاده شده است. این پرسشنامه توسط فرحبخش،(۱۳۹۰) تهیه شده و دارای ۹۷ سئوال می‌باشد که جنبه ­های سازگاری اجتماعی، عاطفی، هدفمندی و خودیابی، سازگاری تحصیلی و دلبستگی به رشته و دانشگاه را مورد سنجش قرار می دهد. یکی از آزمون هایی که برای سنجش سازگاری دانشجویان ساخته و مورد استفاده واقع شده است مقیاس سازگاری دانشجویان[۱] (CAS) می باشد. این آزمون چند بعدی توسط آنتون و رید[۲]؛(۱۹۹۱) برای استفاده در مراکز مشاوره ­ای تهیه شده است. آزمون مذکور دارای ۱۰۸ سئوال و ۹ خرده مقیاس است که شامل اضطراب، افسردگی، افکارخودکشی، سوءمصرف مواد، عزت نفس، مشکلات بین فردی، مشکلات خانوادگی، مشکلات آموزشی و مشکلات شغلی می باشد نافزیگرکولارد، اسمیت ویسول[۳]؛(۱۹۹۸). برای ساخت این آزمون ابتدا ۳۰۷ سئوال طراحی گردید. آنگاه توسط هفت متخصص در این زمینه مورد بررسی واقع شد و سرانجام ۱۰۸ سئوال آن مورد تأیید و بقیه حذف گردید. پرسشنامه اولیه بر روی ۲۲۴ نفر دانشجو اجرا شد و پس از تحلیل سئوالات ۱۰۸ سئوال باقی ماند.انتون، رید[۴]؛(۱۹۹۱). پژوهشهای متعددی پایایی این آزمون را به روشهای مختلف تأیید کرده است.کوک[۵]؛(۲۰۰۲). بطور کلی پایایی درونی خرده آزمونها بین ۸۰/۰ تا ۹۲/۰ با میانگین ۸۶/۰ گزارش شده است. ویسول[۶]؛(۱۹۹۶).به نقل از فرحبخش؛(۱۳۹۰).

آزمون دیگری که به منظور سنجش سازگاری دانشجویان تهیه شده پرسشنامه انطباقی دانشجویان[۷] است که توسط بکروسینکر؛(۱۹۸۴)ساخته شده است. آنها آزمون خود را با این فرض تهیه نمودند که سازگاری دانشجویان یک امرچند وجهی است و دانشجو باید طی فرآیندهای انطباق با محیط آموزشی بتواند خود را با الزامات و شرایط آن منطبق سازد. ساندرا، ونسا گنز[۸]؛(۲۰۰۴). به نظر بکرو سینکر[۹]؛(۱۹۸۴)

سازگاری دانشجویان دارای چهار بعد می باشد که عبارتند از:

سازگاری آموزشی[۱۰]:

عبارت است از توانایی دانشجو در مدیرت و کنترل شرایط آموزشی که در شرایط جدید با آن مواجه شده است. توان انطباق دانشجو با مقررات، مطالب درسی، کسب شیوه یادگیری جدید، حضور درکلاس و برنامه مطالعه متناسب با دوره دانشجویی، مربوط به این بعد از سازگاری می گردد. همچنین ایجاد و حفظ انگیزه لازم برای بودن در دانشگاه، هدفمندی تحصیلی، عدم دودلی نسبت به ارزشمندی دانشگاه، انجام وظایف آموزشی، مطالعه منظم، حضور فعال در کلاس درس، تسلط بر مطالعه ویادگیری دروس، از ویژگیهای این بعد از سازگاری است. این بعد سازگاری دارای چهارجنبه انگیزشی[۱۱]، پشت کار[۱۲]، عملکرد[۱۳]، ورضایت از محیط آموزشی[۱۴] ، می باشد. نمونه سئوالاتی که در این بخش استفاده شده است عبارتنداز: “دلایل زیادی وجود دارد برای اینکه در دانشکده حضور داشته باشم(انگیزش) مرتب سرکلاس حضور می یابم(پشت کار)یادآوری دورس ­برایم سخت و مشکل است(عملکرد)کیفیت دروس برای من رضایت بخش است”(رضایت از محیط آموزشی)

سازگاری اجتماعی[۱۵] :

در این نوع سازگاری دانشجو با محیط اجتماعی خود رابطه مناسبی برقرار کرده و روابط بین فردی خویش را به نحو مناسبی با همکلاسی ها، اساتید، کارمندان و سایر گروه­های دانشجویی توسعه می دهد. به علاوه در فعالیتهای مختلف اجتماعی مشارکت می کند، گروهای رسمی و قانونی موجود در دانشگاه را شناسایی و در آنها عضو می شود، در برنامه های مختلف اجتماعی که در دانشکده یا دانشگاه برگزار می شود شرکت می کند. دوستان مناسبی را برای خود انتخاب می کند و با آنها روابط صمیمانه و حمایتی متقابل برقرار می نماید، به راحتی با احساس غربت و تنهایی کنار می آید، احساس دلتنگی و دوری از خانواده را می پذیرد و مانع تأثیر منفی آنها بر عملکرد اجتماعی و درسی خود می گردد. این بعد سازگاری دارای جنبه های سازگاری اجتماعی کلی، سازگاری با اطرافیان در محیط آموزشی، احساس غربت زدگی[۱۶]، در محیط اجتماعی می باشد. نمونه سئوالاتی که در این قسمت مورد استفاده شده­اند عبارتند از: آیا در فعالیتهای اجتماعی که در دانشکده انجام می شود شرکت می کنید(سازگاری عمومی اجتماعی)، با همکلاسی های خود مراوده و دوستی بر قرار کرده­اید(روابط با دیگران)، آیا برای خانواده دلتان تنگ شده است(غربت زدگی)، آیا از بودن در این دانشکده لذت می برید(محیط اجتماعی).

سازگاری شخصی عاطفی[۱۷] :

مربوط به وضعیت سلامت روانی و جسمی فرد در محیط جدید می باشد. این بعد سازگاری میزان علایم و نشانه های آشفتگی روحی و روانی مثل احساس غمگینی، اضطراب، بد خواب و یا دردهای جسمانی را شامل می شود. این قسمت از سازگاری شامل جنبه های روان شناختی و جسمی است. احساس تنش و عصبیت در دانشگاه، فرسودگی، خستگی، ناتوانی، خشم ، میل به پرخاشگری، توانایی مقابله با مشکلات دانشگاهی نیز از کنش های مربوط به سازگاری شخصی– عاطفی می باشند. نمونه سئوالات این بخش از سازگاری عبارتند از:”احساس بدخلقی و غمگینی می­کنم(روان شناختی)اشتهای خوبی دارم”(جسمی) (ساندرا،ونسا گنز[۱۸]،۲۰۰۴).

دلبستگی مؤسسه ای[۱۹] :

منظور از این بعد سازگاری میزان علاقه مندی و همانند سازی و تعهد  فرد با دانشگاه یا دانشکده، اساتید، رشته تحصیلی، همکلاسی ها است. میزان لذت فرد از بودن در دانشگاه، اشتغال ذهنی برای رها کردن دانشکده، اشتغال ذهنی برای پیدا کردن زمانی برای دور شدن از دانشگاه، ترجیح دانشگاه های دیگر به دانشگاه خود، به فکر انتقال یافتن از آن دانشگاه یا دانشکده به مکان آموزشی دیگر حالاتی هستند که به این بعد سازگاری مربوط می شوند. این بعد سازگاری دارای دو جنبه است:

دلبستگی کلی به دانشگاه و ادامه تحصیل در آن. دلبستگی به دانشگاهی که خودش در آن تحصیل می کند می باشد. نمونه سئوالات این بخش عبارتند از”من از اینکه دانشگاهی هستم لذت می برم(دلبستگی کلی)، من از این که دانشجوی این دانشگاه هستم لذت می برم” (ساندرا،ونسا گنز،۲۰۰۴؛ بکر،سیرک،۱۹۸۹،لیدا،کارول؛۲۰۰۳).  هر آزمودنی در این پرسشنامه داراری یک نمره کلی که شاخص سازگاری کلی او بود و چهارنمره که مربوط به چهار بعد سازگاری می شود را کسب    می­نماید. فرحبخش؛(۱۳۹۰).

پایایی و روایی آزمون سازگاری دانشجویان

پایایی خرده آزمونهای محاسبه شده بر اساس آلفای کرنباخ نشان دارد حداقل ضریب پایای ۸۰/۰ می باشد. برای روایی آزمون از طریق محاسبه همبستگی آن با پرسشنامه های افسردگی، انگیزش تحصیلی، احساس تنهایی، استقلال روان شناختی از والدین، میانگین نمرات تحصیلی، فعالیتهای اجتماعی، شرکت در انجمن­های و گروههای دانشجویی مورد بررسی قرار گرفت . بر اساس گزارش آنان این پرسشنامه با متغیرهای فوق همبستگی معنادار داشته است. داموس و برناردین؛(۱۹۹۲) گزارش می کنند این آزمون و خرده مقیاسهای آن در گزارشهای متعدد پژوهشی با میزان نمره درسی از ۱۷/۰ تا ۵۳/۰ همبستگی مثبت و با مشکلات روان شناسی بین ۲۳/۰ تا ۳۴/۰ همبستگی منفی داشته است که همگی معنی دار می باشند(۰۱/۰p<). فرحبخش؛(۱۳۹۰).

ساندرا؛(۱۹۹۸)، منتگومری ،هامرلی؛(۱۹۹۳)، ناپلی،ورتمن[۲۰] ؛(۱۹۹۸). پژوهش ها نشان می دهد که بین میزان سرسختی در دانشجویان و SCAQ همبستگی معنی دار وجود داردمیچل،لین۳ ؛(۱۹۹۹). تحلیل عامل ترکیب های اصلی در دانشجویان دانشگاههای مختلف نشانگر آن است که خرده مقیاسهای مذکور از روایی بالایی برخوردار می باشندداموس و برناردین؛(۱۹۹۲). به طور خلاصه تعداد سئوالات و ضرایب پایایی هریک از خرده مقیاسها  عبارت از سازگاری آموزشی دارای۲۳ سؤال و ضریب آلفای کرونباخ ۸۴/۰، سازگاری اجتماعی دارای ۱۸ سئوال و ضریب آلفا برابر با ۸۴/۰، سازگاری عاطفی دارای ۱۵ سئوال و  ضریب آلفا برابر با ۸۱/۰ و دلبستگی به سازمانی دارای ۱۴ سئوال و ضریب آلفای آن برابر ۸۰/۰  است. ضریب پایایی برای کل آزمون که ۶۲ سئوال پس از تحلیل سئوالات باقی ماندند ۹۲/۰ بدست آمده است. نمره گذاری در هر سئوال بر اساس درجه بندی پاسخ ها در مقیاس نه درجه­ای از “اصلا در مورد من صدق نمی کند تا کاملاً در باره  من صدق میکند”تنظیم  گردیده است. فرحبخش؛(۱۳۹۰).

هالی،مائورن؛(۲۰۰۲)؛جان،فوکادا،(۱۹۹۵)، فائو،دانگ،پرات، هانسبرگرفپانسر[۲۱]؛(۲۰۰۰). گزارش پژوهشهای متعدد بیانگر آن است که پایایی هریک از خرده مقیاس­ها سازگاری تحصیلی ۸۱/۰ تا ۹۰/۰، سازگاری اجتماعی ۹۱/۰ تا ۸۳/۰، سازگاری عاطفی از ۷۷/۰ تا ۸۶/۰، دلبستگی به موسسه ۸۵/۰ تا ۹۱/۰ و برای کل آزمون ۹۲/۰تا ۹۵/۰ است.

داموس،جان،۱۹۹۲؛تائو،پارت،هنسبرگر،پانسر[۲۲]؛(۱۹۹۵). نمره بالا در این آزمون نشانه سازگاری مناسب و نمره پایین نشانه مشکلات بیشتر در فرآیند سازگاری آنها می باشد. نمرات با استفاده از هنجارهای درصدی وT تفسیر می شوند. کسب حداکثر نمره در این آزمون به معنی بالا بودن نمرات در همه خرده مقیاسها نیست، بنابراین مؤلفان توصیه می کنند در فرآیند مشاوره به نمرات خرده مقیاس ها توجه ویژه داشته باشند. توزیع نمرات دانشجویان دختر و پسر در این آزمون متفاوت است. فرحبخش؛(۱۳۹۰).

ساخت پرسشنامه سنجش سازگاری دانشجویان

هدف این پژوهش تهیه پرسشنامه به منظور سنجش سازگاری دانشجویان و تعیین پایایی، روایی و هنجاریابی آن است. این پرسشنامه که “آزمون سازگاری دانشجویان” نامیده می­ شود به اختصار  ” اسد” نامگذاری می گردد. ضرورت انجام این کار از این جهت است که درحال حاضر بسیاری از پژوهش گران ایرانی برای انجام تحقیقات علمی در زمینه سازگاری دانشجویان از آزمون های سلامت روانی مانندGHQ و یا SCL90-R و یا پرسشنامه سازگاری بل استفاده می نمایند. پرسشنامه های سلامت روانی بر این اساس مورد استفاده قرار می گیرند که میزان سلامت روانی دانشجو می تواند بیانگر میزان سازگاری او باشد. هرچند بین سلامت روانی و یا وجود علایم و یا عدم وجود نشانه های بالینی با سازگار رابطه وجود دارد اما نشانه های بالینی نمی تواند الزاماً ناشی از ناتوانی فرد در انطباق با شرایط جدید باشد بلکه ممکن است این علایم حاکی از وجود یک اختلال روانی که ربطی به نحوه انطباق فرد با محیط جدید ندارد باشد. به عبارت دیگر ممکن است علایم مورد سنجش بوسیله این آزمون ها مربوط به یک اختلال روانی باشند که فرد قبل از ورود به دانشگاه به آن مبتلا بوده و حتی چنانچه بعد از ورود به دانشگاه مبتلا شده باشد، این حادثه ربطی به پذیرفته شدن یا پذیرفته نشدن در دانشگاه نداشته باشد. از سوی دیگر مشکلات مربوط به فرایندهای انطباقی و سازگاری دانشجویان همیشه همراه با نشانه های بالینی که توسط آزمون های مذکور سنجیده می شود بروز نمی­ کند بلکه بر اساس مشاهدات به عمل آمده توسط نگارنده در حین مشاوره با دانشجویان واکنش­ های ناسازگارانه ممکن است به صورت بی رغبت شدن به رشته تحصیلی، میل به تغییر دانشگاه، تغییر در نگرش های دینی و فلسفی و غیره بروز نماید. لذا بر اساس این استدلال لازم است آزمون ویژه ای برای سنجش سازگاری دانشجویان تدوین شود تا مورد استفاده محققان و مشاوران  و مسئولین  امور سلامتی و پیشرفت دانشجویان واقع شود. سئوال های اساسی این پژوهش آن است که ۱- آیا پرسشنامه تهیه شده از نظرمتخصصان مشاوره و روان شناسی از روایی صوری و محتوایی کافی برای سنجش سازگاری و انطباق دانشجو یان برخوردار است.۲- کدام سئوال یا سئوالات مورد استفاده در پرسشنامه از قابلیت متمایز سازی دانشجویان سازگار از دانشجویان ناتوان در فرایند انطباق را دارد و همبستگی هر سئوال با نمره کل آزمون چگونه است؟ ۳- آیا آزمون  و خرده مقیاس های آن از پایایی درونی  کافی برخوردار است؟ ۴- آیا آزمون و خرده  مقیاس های آن از پایایی  کافی در طول زمان برخوردار است؟ ۵- آیا بین پرسشنامه سازگاری دانشجویان وخرده مقیاسهای آن با نمرات آزمونGHQ همبستگی معنی دار به عنوان روایی ملاک دارد؟ ۶- و سرانجام مناسب ترین هنجار تفسیر نمرات  حاصل از پرسشنامه چه نوع هنجاری می­تواند باشد.

این پرسشنامه براساس بررسی مبانی نظری و پژوهشهای انجام شده در زمینه سازگاری دانشجویان تهیه شده است. بخشی از سئوالات آزمون بر اساس پرسشنامه انطباقی دانش­جویان (SACQ) که توسط توسط بکر و سینکر(۱۹۸۴) و بخشی دیگربر اساس آزمون SAC آنتون و رید (۱۹۹۱) وبخشی دیگر از آن بر اساس مشاهده واکنش های دانشجویان در نیمسال اول شروع سال تحصیلی  که توسط مشاوران به عمل آمده است تنظیم شده است. سئوالات انتخاب شده از درو آزمون فوق پس از ترجمه و انطباق با گویش و فرهنگ ایرانی انتخاب شدند. و سولاتی که با چارچوب فرهنگی و گویش ایرانی نامربوط بودند کنار گذاشته شده اند. و نحوه تعیین واکنش دانشجویان به ترتیب صورت گرفته است با ۲۴ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که در سال اول شروع به تحصیل به سر می بردند و پس از ورود به دانشگاه دچار مسایل و مشکلاتی شده بودند مصاحبه بعمل آمد و نوع واکنش آنها مشخص گردید واکنش های مشاهده شده در آنان عمدتاً همان است که در آزمونهای ساخته شده قبلی مطرح بوده­اند و علاوه بر آن موارد دیگری مطرح شده که عبارتند از: تردید نسبت به رشته انتخابی خود، تردید نسبت به توانایی­های خود درباره سطح هوش، حافظه، یادگیری، تردی نسبت به توان ادامه تحصیل، تمایل به کاهش دروره تحصیلی از دکتری به کارشناسی و یا از کارشناسی به کاردانی و یا حتی فکر ترک تحصیل، تردید نسبت به اهداف، تردید نسبت به عقابد و باورهای دینی، اعتقادی، هویت ملی و بی­هدف­شدن. با توجه به سوابق پژوهشی انجام شده و مشاهده به عمل آمده برای پرسشنامه مورد مطالعه در این پژوهش پنج خرده مقیاس در نظر گرفته شد. این خرده مقیاسها عبارتند از:

۱)  سازگاری تحصیلی (با سئوالاتی همچون: خود را به مقررات دانشگاه متعهد می دانم، در کلاس حضور فعال دارم و در مباحث آن شرکت فعالانه دارم، به ندرت در کلاس ها غیبت دارم).

۲)  سازگاری اجتماعی و بین فردی (با سئوالاتی چون: عضو یک تیم ورزشی دانشجویی هستم؛ عضو انجمن ها، کانون ها یا گروه های دانشجویی هستم؛ با هم اتاقی های خود دوست و رفیق هستم).

۳)  دلبستگی به رشته تحصیلی و دانشگاه (با سئوالاتی مانند: نسبت به دانشگاه محل تحصیل خود تعصب دارم؛ از رشته تحصیلی خود خوشم می آید و نسبت به آن تعصب دارم؛ از اینکه دانشجوی این دانشگاه هستم احساس غرور می کنم). فرحبخش؛(۱۳۹۰).

۴) خودیابی و هدفمندی(با سئوالاتی چون: ازاعتقادات قبلی خود انتقاد می­کنم؛ احساس می کنم خودم را به خوبی نمی­شناسم؛ بسیار اوقات نمی دانم چه کار­کنم).

۵) سازگاری عاطفی(با سئوالاتی همچون: گاهی فکرمی­کنم در دوره دانشجویی کم حافظه شده ام؛ بعد از ورود به دانشگاه کج خلق و زود عصبانی می­شوم؛ بعد از دانشجو شدن در خواب رفتن دچار مشکل شده ام).

برای هر سؤال چهارگزینه خیلی کم، کم، زیاد و خیلی زیاد در نظرگرفته شده است. نمره بالا در این آزمون نشانه سازگاری بالا و نمره پایین نشانه سازگاری کم و یا اشکال در سازگاری می‌باشد

درمطالعه­ ای که به منظور بررسی میزان پایایی و روایی این پرسشنامه توسط فرحبخش و بر روی ۷۷۱ دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گرفت نشان داد که ضریب همبستگی روایی محتوای کل آزمون ۷۱/۰ و برای خرده مقیاس ها از ۵۸/۰ تا ۸۲/۰ می باشد. برای محاسبه پایایی آزمون از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که این میزان برای کل آزمون ۹۴/۰و برای خرده آزمون‌ها از ۷۳/۰ تا ۸۱/۰ بود که نشان ­دهنده روایی و پایایی مطلوب جهت استفاده بر روی دانشجویان را دارد.

به منظور تعیین روایی سازه پرسشنامه در این پژوهش، از روش تحلیل عوامل به ­صورت چرخشی[۲۳] استفاده گردید. از آن جایی که میزان اشتراک سئوالات به­ جز سئوال ۳۹ از ۵۰/۰ بالاتر می باشد لذا می توان گفت حذف این سئوال می تواند روایی مقیاس را افزایش دهد، و بقیه سئوالات توانایی عامل­ های تعیین شده در تبیین واریانس سازگاری را دارند. تحلیل عامل به شیوه چرخشی نشان داد که ۶ عامل قابلیت تبیین واریانس ها را دارند که در مجموع ۱۷/۷۰ درصد از واریانس ها را بر می­ گیرند.

در این پژوهش نیز برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از ضریب همبستگی اسپیرمن – براون[۲۴] به روش دو نیمه سازی استفاده گردید. ضریب همبستگی اسپیرمن- براون برابر ۸۶/۰ بود، که بیانگر ضریــب پایایی عالی برای پرسشنامه یاد شده می‌باشد. فرحبخش؛(۱۳۹۰).

به نام خدا

دانشجوی گرامی با سلام و عرض ادب پرسشنامه­ای را که مشاهده می فرمایید، به منظور بررسی میزان سازگاری  و سلامت روحی دانشجویان تهیه شده است پاسخگویی صادقانه شما مارا در این راستا مدد کار خواهد بود و در برنامه ریزی برای سازگاری و پیشرفت بیشترسایر دانشجویان موثر خواهد بود. لذا خواهشمند است هر مورد را مطالعه نموده و مشخص سازید تا چه اندازه در مورد شما مصداق دارد یا آن را در خود مشاهده می کنید.

رشته‌تحصیلی………………………………جنسیت…………………….ورودی‌سال………………………..تعدادواحدهای گذرانده…………………………….معدل…………………………شهری که در آن دیپلم گرفته اید………………تحصیلات مادر…………………………..تحصیلات پدر…………………………………محل سکونت والدین…………………………………..

ردیف موارد خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۱  به رشته ای که در آن تحصیل می کنم علاقمند هستم . خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۲ به اندازه کافی از مهارت کافی برای مطالعه برخوردارم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۳ برای مطالعه و درس خواندن برنامه روشنی در نظر گرفته ام. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۴ بر اساس یک برنامه مشخص مطالعه می کنم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۵ با اساتید رابطه خوبی دارم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۶ از ارتباط با اساتید لذت می برم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۷ برای حل برخی مسائل شخصی و درسی بدون نگرانی به استاد راهنما مراجعه می کنم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۸ از نظر درسی به اندازه کافی پیشرفت داشته ام. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۹ به غیر از منابع معرفی شده در کلاس منابع دیگر را نیز مطالعه می کنم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۱۰ از محیط دانشگاه لذت می برم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۱۱ اگر ایام تعطیل طولانی شود آرزو می کنم تعطیلات تمام شود تابه دانشگاه برگردم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۱۲ مشکل آموزشی خاصی نداشته ام. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۱۳ به ندرت در کلاسها غیبت دارم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۱۴ رشته تحصیلی ام را جزیی از زندگی خود می دانم خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۱۵ سعی کرده ام قوانین و مقررات آموزشی را بدانم و به کار ببندم . خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۱۶ در مقاطع تحصیلی بالاتر در همین رشته ادامه ئتحصیل خواهم داد. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۱۷ نمرات خوبی در دروس خود کسب کرده ام. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۱۸ در کلاس حضور فعال دارم و در مباحث آن شرکت فعالانه دارم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۱۹ خود را در درس خواند توانا می دانم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۲۰ موانع زیادی برای مطالعه و درس  خواندن من وجود دارد که نمی توانم از پس آنها بر آیم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۲۱ هر چه جلوتر می روم درسها برایم کمرشکن شده است. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۲۲ گاهی آرزو می کنم کاش در این رشته قبول نمی شدم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۲۳ فکر می کنم فقط از طریق تقلب در امتحان قبول خواهم شد. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۲۴ تصور می کنم نمی توانم ادامه تحصیل ناتوان هستم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۲۵ تاکنون چند بار به فکر تغییر رشته افتاده ام. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۲۶ نسبت به موفقیت خود در تحصیل نا امید هستم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۲۷ بعد از ورود به برنامه زندگی ام به هم ریخته است. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۲۸ دست ودلم به درس نمی رود. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۲۹ درسهایم را شب امتحان می خوانم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۳۰ در بسیاری مواقع بدون مطالعه در امتحان حاضر شده ام . خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۳۱ اضطراب در امتحان مانع از کارایی لازم من می شود. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۳۲ از دانشگاه و دانشکده بدم می آید. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۳۳ می توانم برخی گروه های دانشجویی را رهبری کنم خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۳۴ برای حل مشکلات موجود در کلاس یا دانشکده مشارکت می کنم خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۳۵ از وقتی وارد دانشگاه شده ام تعدادی دوست صمیمی انتخاب کرده ام. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۳۶ گاهی به صورت دسته جمعی با دوستانم به مطالعه می پردازم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۳۷ در فعالیتهای ا جتماعی و فرهنگی مشارکت دارم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۳۸ اگر در دانشگاه اردویی برگزار شود تمایل دارم که در آن شرکت نمایم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۳۹ عضویک تیم ورزشی دانشجویی  هستم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۴۰ عضو انجمنها ، کانونها یا گروههای دانشجویی هستم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۴۱ با هم اتاقی های خود دوست و رفیق هستم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۴۲ قدرت تمرکز فکر خود را از دست داده ام. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۴۳ سعی می کنم از مواجه شدن با مسئولین دانشگاه خود داری کنم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۴۴ از شرکت در جمع لذت نمی برم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۴۵ تاکنون چند بار در محیط دانشگاه درگیری داشته ام. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۴۶ از تنهایی لذت بیشتری می برم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۴۷ بعدد از اینکه دانشجو شدم کمرو و خجالتی شده ام. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۴۸ اگر در زمینه ای نیاز به کمک دیگران داشنه باشم بدون نگرانی از آنها تقاضای کمک می کنم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۴۹ از کمک کردن به دانشجویان دیگر لذت می برم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۵۰ با هم اتاقی هایم  درگیری هستم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۵۱ تا کنون چند بار به دلیل ناسازگاری هم اتاقی هایم اتاقم را عوض کرده ام . خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۵۲ بعد از دانشجو شدن در خواب رفتن دچار مشکل شده ام خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۵۳ در عقایدم دچار تردید شده ام. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۵۴ ایمان و اعتقاد قبلی خود را از دست داده ام. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۵۵ هدفهایم را در زندگی گم کرده ام. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۵۶ نمی دانم در زندگی چه می خواهم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۵۷ در تصمیم گیری هایم دچار تردید و ناتوانی هستم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۵۸ گاهی تصمیم جورواجور و متناقض می گیرم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۵۹ از  اعتقادات قبلی خود انتقاد می کنم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۶۰ احساس می کنم خودم را به خوبی نمی شناسم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۶۱ بسیار اوقات نمی دانم چه کار کنم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۶۲ اکثر اوقات به رویا پردازی درباره گذشته یا گذشته های خود می پردازم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۶۳ نظریات و عقایدم درباره امور مختلف به شدت تغییر می کند. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۶۴ هیچگونه هدف شغلی برای خود در نظر نگرفته ام. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۶۵ آزروهای بلندی دارم که فکر می کنم به آنها خواهم رسید. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۶۶ به ملیت خود ا فتخار می کنم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۶۷ گاهی احساس می کنم به اشتباه من به  این دانشگاه آمده ام. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۶۸ نمی دانم در زندگی چه می خواهم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۶۹ نظریات و عقایدم درباره امور مختلف به شدت تغییر می کند. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۷۰ از فضای دانشگاه لذت می برم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۷۱ به قوانین و مقررات دانشگاه پایبند هستم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۷۲ تاکنون مشکلی با کمیته انضباطی دانشگاه نداشته ام. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۷۳ احسار می کنم از وقتی وارد دانشگاه شده ام از نظر اجتماعی رشد بهتری داشته ام خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۷۴ بسیار از مقررات دانشگاه را غیر منطقی و غیر انسانی می دانم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۷۵ نسبت به دانشگاه محل تحصیل خود تعصب دارم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۷۶ از رشته تحصیلی ام خوشم می آید و نسبت به آن تعصب دارم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۷۷ از اینکه دانشجوی این دانشگاه هستم احساس غرور می کنم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۷۸ از اینکه دانشجوی این رشته هستم احساس لذت و غرور می کنم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۷۹ خود را به مقررات دانشگاه متعهد می د انم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۸۰ از اصول اخلاقی رشته تحصیلی خود اطلاعات کامل دارم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۸۱ دوست دارم بیشتر اوقات فراغت خود را در دانشگاه بگذرانم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۸۲ من خود را عضوی از خانواده این دانشگاه می دانم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۸۳ من خود را عضوی از افراد رشته تحصیلی ام می دانم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۸۴ وقتی کسی از دانشگاه محل تحصیلم بد بگوید به شدت از دانشگاه خود دفاع می کنم. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۸۵ با افتخار نام رشته تحصلی ام را به هرکس سوال کند میگویم خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۸۶ دوست ندارم کسی از من بپرسد در چه رشته ای درس می خوانی. خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۸۷ دوست دارم رشته ام را تغییر دهم خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۸۸ بعد از ورود به  دانشگاه کج خلق و زود عصبانی می شوم خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۸۹ اکثر اوقات در رویا هستم و رویا پردازی می کنم خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۹۰ گاهی آرزو می کنم کاش در دانشگاهی دیگر قبول می شدم خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۹۱ مقرارات و قوانین آموزشی برای من مشکل ساز شده است خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۹۲ اگر بخواهم ادامه تحصیل بدهم در همین رشته کنونی ادامه خواهم داد خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۹۳ گاهی به خاطر رشته تحصیلی که دارم احساس حقارت می کنم خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۹۴ از زمانی که دانشگاه آمده ام دچار دردهای بدنی زیادی می شوم خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۹۵ از وقتی وارد دانشگاه شده ام روابط اجتماعی ام گسترده تر شده است خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۹۶ از زمانی که دانشجو شده ام  و دانشگاه آمدم احساس خوبی نداشته ام خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم
۹۷ گاهی فکر می کنم در دوره دانشجویی کم حافظه شده ام خیلی زیاد زیاد کم خیلی کم

نمره گذاری پرسشنامه سنجش سازگاری دانشجویان

ضمیمه ۲ :جدول سوالات مربوط به هر خرد مقیاس که با استفاده از روش تحلیل عاملی مورد تایید واقع شده است.

تعداد ارزش ویژه درصد ورایانس درصد تراکمی
دلبستگی به رشته و دانشگاه ۱-۱۰-۱۱-۱۴-۱۶-۲۲-۲۵-۳۲-۶۷-۷۰-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۹۰-۹۲-۹۳- ۲۵ ۸/۱۸ ۴۳/۲۰ ۴۲/۲۰
سازگاری تحصیلی ۲-۳-۴-۵-۶-۷-۸-۹-۱۲-۱۳

-۱۵-۱۷-۱۸-۲۱-۲۳-۲۹-۳۰-۳۱-۷۱-۷۲-۷۴-۸۰-۹۱

۲۳ ۴۵/۹ ۱۳/۱۰ ۵۶/۳۰
هدف مندی  و خود یابی ۱۹-۲۰-۲۴-۲۶-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۸-۶۹ ۱۹ ۲۳/۶ ۴۳/۸ ۹۹/۳۸
سازگاری اجتماعی ۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۳-۴۴-۴۵-۴۷-۴۸-۴۹-۷۳-۹۵ ۱۷ ۷۷/۴ ۱۳/۵ ۱۲/۴۴
سازگاری عاطفی ۲۷-۲۸-۴۲-۴۶-۵۰-۵۱-۵۲-۶۲-۸۸-۸۹-۹۴-۹۶- ۹ ۱۳ ۹/۳ ۲/۴ ۰۲/۴۸

منبع: علی حسین رضائی (۱۳۹۳) اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباط مؤثر و جرأتمندی بر سازگاری اجتماعی دانشجویان، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

[۱] College Adjustment Scales(CAS)

[۲] Anton &Reid

[۳] Nafzigar Kolard&Esmit visual

[۴] Anton &Reed

[۵] Koke

[۶] Wiswell

۷ Student Adaptations College Questionnaire(SACQ)

[۸] Soundera&Vanessa gane

[۹] Beker&Siryk

[۱۰] Academic  adjustment

[۱۱] Motivation

[۱۲] Application

[۱۳] Performance

[۱۴] Academic environment

[۱۵] Social adjustment

[۱۶] Nostalgia

۱ Personal-Emotional Adjustment

[۱۸] Soundera&Vanessa gane

[۱۹] Institutional Attachment

[۲۰] Soundera &Haemerlie&Napoli&Wortman

[۲۱] Holly&marueen

[۲۲] Tao&Part&Hansberger&Pancer

[۲۳]varimax

[۲۴] Spearman

به جهت قدردانی از زحمات نویسنده این بخش، لطفا روی آیکن گوگل پلاس سایت یکبار کلیک کنید یا این صفحه را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

اقدام خیرخواهانه در جهت حمایت از پژوهشگران و دانشجویان عزیز با به اشتراک گذاری رایگان پرسشنامه | سرور و پشتیبانی رایگان از ما؛ به اشتراک گذاری پرسشنامه رایگان از شما. کپی برداری از مطالب این سایت صرفا با ذکر لینک سایت مجاز می باشد. لطفا در انتهای مطالب لینک منبع را ذکر کنید.

اشتراک پرسشنامه های رایگان

سلام دوست خوبم امیدوارم مطلب ما مفید بوده باشه... پرسشنامه فوق به درخواست یکی از کاربران خوب سایت پست شده است. شما هم اگر پرسشنامه ای دارید که حس می کنید دوستانتان می توانند ازش استفاده کنند محبت کنید از مسیر زیر آپلود فرمایید تا به صورت رایگان در اختیار همه قرار بگیرد. شما هم به ما بپیوندید. از آنجایی که بسیاری از سایت ها به صورت غیر علمی اقدام به فروش پرسشنامه های می کنند که هیچ مالکیتی نسبت بدان ندارند و بسیاری از پژوهشگران را در جهت یافتن پرسشنامه دچار زحمت می سارند ما تصمیم گرفتیم تا با همکاری شما عزیزان، پرسشنامه های مختلف را به صورت رایگان در اختیار پژوهشگران و دانشجویان عزیز قرار دهیم.

حداکثر سایز 10 MB

CAPTCHA
اخلاق حرفه ای

اگر پرسشنامه ای دارای حق تالیف است و فکر می کنید به ناحق در این سایت به اشتراک عمومی گذاشته شده است لطفا مستندات لازم را جهت حذف آن از طریق لینک فوق به ما ارسال فرمایید تا در اسرع وقت اقدام شود. همچنین از کاربران محترم سایت تقاضا می شود به جهت رعایت اخلاق پژوهش حتما ارجاعات صحیح نسبت به سازندگان پرسشنامه داشته باشند. و من الله توفیق و علیه التکلان

جهت سفارش آموزش نگارش مقاله، پایان نامه یا تحلیل آماری روی ثبت سفارش آنلاین کلیک کنید.

ثبت-سفارش

**************

سریع ترین راه ارتباطی با ما = تکمیل فرم ثبت سفارش یا پیگیری

**************

در کمتر از یک روز کاری نتیجه بررسی را از ایران مشاور دریافت کنید.
لطفا صبر کنید

کانون متخصصان ایران مشاور با هدف آموزش تخصصی انجام پژوهش در سطوح آموزش عالی شکل گرفته است. این مرکز در راستای تقویت بنیه علمی کشور با نیازسنجی از جامعه علمی اقدام به برگزاری دوره های آموزش تخصصی نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه، مدیریت زمان انجام پایان نامه دکتری، تحلیل آماری و شبیه سازی، تکنیک ها و فرایند بررسی اعتبار مجلات علمی پژوهشی و ISI ، شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی، اصول و تکنیک های سابمیت مقاله به ژورنال های خارجی، پیگیری و چاپ فوری مقالات ISI و ISC و همچنین اصلاح و ویرایش مقالات ISI می نماید.جهت اطلاعات بیشتر از طریق شماره تماس های موسسه یا کانال تلگرامی با ما در ارتباط باشید. از اینکه پاسخگویی سوالات شما باشیم بسیار خرسندیم.

جهت مشاوره با تلگرام همین الان کلیک کنید

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۶۷۵

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.