پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین

پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین

پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین

    این آزمون ( ضمیمه شماره ۲) اقتباس شده از پرسشنامه ارزشیابی نگرش والدین[۱] ( PAS) که توسط شابین[۲] ( ۱۹۴۹) ساخته شده است می باشد .  فرم اولیه آن شامل ۸۵ سوال بوده که بعدها مورد تعدیل قرار گرفته است . فرم مورد استفاده ما توسط  دروز و تی هن[۳] ( ۱۹۵۷) تنظیم گردیده که ۳۰ سوال تک مفهومی پنج گزینه ای (از موافقت کامل تا مخالفت کامل ) را شامل می شود که مواد آن به سه مقیاس فرعی مساوی تقسیم شده و در سال ۱۳۷۲ به همت اساتید دانشگاه اهواز و زیر نظر آقای دکتر شکرکن و دکتر نجاریان ترجمه و معرفی شده است . در فرم مورد استفاده هر ۱۰ سوال پرسشنامه ، یک مقیاس فرعی یعنی سلطه گری ، وابستگی شدید و سهل انگاری را می سنجند . در این پرسشنامه سوالهای ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۶ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۴ ، ۱۷ ، ۱۸ و ۲۱ عامل سلطه گری ، سوالهای ۱ ، ۲ ، ۷ ، ۸ ، ۱۶ ، ۲۰ ، ۲۵ ، ۲۶ ، ۲۹ و۳۰ عامل وابستگی شدید و سوالهای ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۵ ، ۱۹ ، ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ ، ۲۷ ، و ۲۸ عامل سهل انگاری را می سنجند . این پرسشنامه به والدین ( پدر و مادر) بمنظور سنجش نوع نگرش آنان که در هرحال شیوه عملی تربیت فرزندانشان را تحت تاثیر قرار می دهد ارائه و از آنان خواسته می شود مراتب و درجه موافقت و مخالفت خود را با اصولی که مسائل تربیتی فرزندان و رشد خلاقیت آنان را متاثر سازد اعلام نمایند . بدیهی است مخالفت کامل مفهوم تسلط و محدودیت و موافقت کامل مسامحه و آزادی را مستفاد می کند و حالتهای بینابینی نیز مفاهیم نسبی از دو حالت مذکور را تائید می نماید ( کفایت ؛ ۱۳۷۳، ص ۱۰۴).

[۱] – Parent attitude survey (PAS)

[۲] – Shoben

[۳] – Drews & Teahn

بسم الله الرحمن الرحیم

والدین گرامی

 هدف از ارائه  و تکمیل پرسشنامه حاضر ، کسب آگاهی از تاثیر نگرش  و روشهای  تربیتی والدین بر رفتارهای  دانش آموزان عزیز و بررسی ارتباط  آن با پاره ای از متغییرها به منظور استفاده از نتایج در یک طرح پژوهش علمی می باشد . پاسخ دقیق و واقعی شما بعنوان نزدیکترین و موثق ترین فرد به فرزندان ، بسیار مهم است . فلذا خواهشمند است نظرات  خود را در باره هر یک از سوالات از نظر داشتن درجه متغییر مورد نظر با علامت ضربدر (     ) مشخص فرمائید.

بدیهی است پاسخها واطلاعات داده شده امانت تلقی و تنها نتایج کلی آن بمنظور استفاده در جهت بهبود شرائط آموزشی و پرورش استعدادهای بالقوه فرزندان شما ، دراختیار مدرسه قرارخواهد گرفت.

 

ضمنا قبل از پاسخ به سوالات اصلی پرسشنامه ،  لطفا نظرتان را در باره موارد زیر نیز مشخص فرمائید :

  • اگر فرض کنیم سطح اقتصادی و وضع رفاهی خانواده ها با برخی مسائل تربیتی کودکان ارتباط دارد . فلذا با در نظرگرفتن میزان درآمد ماهیانه و سایر عوامل در مجموع فکر می کنید خانواده شما در کدام طبقه رفاهی قرار می گیرد.

الف: درآمد کمتراز۰۰۰/۳۰۰ تومان درماه معادل رفاه پائین

ب : درآمد بین۰۰۰/۳۰۰ تا ۰۰۰/۶۰۰ تومان درماه معادل رفاه متوسط به پائین

ج : درآمد بین۰۰۰/۶۰۰ تا۰۰۰/۲۰۰/۱ تومان درماه معادل رفاه متوسط

د : درآمد بیشتراز۰۰۰/۲۰۰/۱ تا ۰۰۰/۴۰۰/۲تومان در ماه معادل رفاه متوسط به بالا

ه : درآمد بیشتر از۰۰۰/۴۰۰/۲ تومان در ماه معادل رفاه بالا

۱رفاه پائین (   ) ۲- رفاه متوسط به پائین (   ) ۳ – رفاه متوسط (   ) ۴- رفاه متوسط به بالا (   ) ۵ – رفاه بالا (   )   

 

۲– وضعیت مالکیت منزل مسکونی :   شخصی (   ) استیجاری (     ) ارثی  (     )

۳-  درانجام امورات روزانه از اتومبیل شخصی استفاده می نمائید ؟ بلی (    ) خیر (    )

  

 

ردیف سوالات کاملا موافقم موافقم نظری ندارم مخالم کاملا مخالفم
۱ بچه های مستقل ، کمترازبچه هایی که به والدین خود وابسته اند ، دوست داشتنی هستند.            
۲ والدین هرچه دارند باید وقف فرزندان خود کنند.          
۳ در تربیت بچه ها باید سخت گیری شود تا شخصیتی سالم و قوی داشته باشند .          
۴ بچه ها نباید برای انجام کارهایی تنبیه شوند که از والدین آنان نیز سر    می زند .          
۵ بچه ها باید در جمع بزرگترها حاضر شوند ولی بهتر است صحبت نکنند .           
۶ توجه به علائق و نیازهای بچه ها ، باید عامل اصلی برنامه ریزیها در خانه باشد.          
۷ قطع وابستگیهای عاطفی فرزند از پدر ومادر ، باید از همان  ابتدای تولد شروع شود.          
۸ بچه های کوچک ، بیش از بچه های بزرگ  برای والدین سرگرم کننده و دوست داشتنی هستند.          
۹ بچه ها باید تنها مجاز به گرفتن تصمیمات جزئی و کم اهمیت در باره  خودشان باشند.          
۱۰ روشهای تربیتی سخت گیرانه ، موجب تضعیف شخصیت بچه ها می شود .          
۱۱ بچه ها باید،اجازه داشته باشند ، تا با هرکسی که دوست دارند ، بازی کنند .          
۱۲ والدین معمولا بعلت گرفتاری زیاد ، وقت کافی برای پاسخ به تمام سوالات فرزندان  را ندارند.          
۱۳ وقتی بچه ها نتوانند به خواسته های خود برسند  سعی میکنند با والدین خود بحث و جدل کنند.            
۱۴ بچه های ساکت وآرام از بچه های پرحرف و شلوغ بهترند.          
۱۵ به بچه ها باید اجازه داده شود تا شغل مورد علاقه خود را انتخاب نمایند.          
۱۶ به هرحال برای بچه ها ، دربلندمدت ، بهتراست هرچه بیشتر تحت مراقبت مادرش باشد .          
۱۷ بچه ها باید همیشه آنچه را که پدر ومادرش به او می گویند باور کند .          
۱۸ گاهی ضروری است که پدر مادر بر خلاف خواست و میل فرزند خود عمل کنند.          
۱۹ بچه ها نباید با مشکلات جزئی خویش ، پدر مادرشان را اذیت کنند.            
۲۰ برای بچه ها، زشت است که از پدر و مادرش نافرمانی کنند.          
۲۱ بچه ها نباید صحبت بزرگسالان را قطع کنند.          
۲۲ بچه ها باید به اندازه پدر ومادرشان آزادی داشته باشند.          
۲۳ بچه ها را نباید مجبور کرد که از پدر ومادرشان دستور بگیرند.          
۲۴ بچه ها باید اجازه داشته باشند تا معتقدات خود را به میل خود انتخاب کنند.          
۲۵ والدین سزاوار محبت فرزندان خود نیستند ، مگر اینکه با رفتار سایسته آنرا کسب کنند.          
۲۶ بهترین بچه ، بچه ای است که نسبت به مادرش خیلی مهربان باشد.          
۲۷ بچه ها باید اجازه داشته باشند تا بدون محدودیت ، دوستان خود را انتخاب کنند.          
۲۸ بچه ها باید اجازه داشته باشند تا کارهای خود را با نظارت اندک بزرگسالان انجام دهند          
۲۹ بچه ها باید این فرصت را داشته باشند تا عقایدشان را نزد پدر ومادر خود ابراز کنند.          
۳۰ بچه ها باید هرچه زودتر مستقل شوند و روی پای خود بایستند.          

 

 روایی پرسشنامه نگرشهای فرزند پروری والدین

   در مورد آزمون نگرشهای فرزند پروری والدین ، اعتباریابی پرسشنامه با استفاده از روش همزمان توسط کفایت صورت گرفته که در نتیجه برای مقیاس سلطه گری ضریب اعتبار ۳۵% ، مقیاس وابستگی شدید ۲۹% و برای مقیاس سهل انگاری ۴۶% بدست آمده که در سطح ۰۱% معنی دار است .

پایایی پرسشنامه نگرشهای فرزند پروری والدین

   در مورد آزمون سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین ، تحقیقات کفایت حاکی است که با استفاده از روشهای تصنیف و آلفای کرونباخ ضریب پایایی برای کل آزمون ومقیاسهای فرعی سلطه گری ، وابستگی شدید و سهل انگاری با استفاده از فرمول اسپیرمن – براون ،  به ترتیب ۲۲% ، ۲۰% ، ۱۶% ، ۱۱% و ۱۱% بوده است که به جز مقیاسهای سلطه گری و سهل انگاری در سطح ۵ % معنی دار می باشد . در روش آلفای کرونباخ که بر اساس محاسبه واریانسها بدست می آید کل آزمون ۳۲% ، مقیاس سلطه گری ۲۶% ، مقیاس وابستگی شدید ۲۲%  و مقیاس سهل انگاری ۱۹% . بدیهی است ضرایب بدست آمده در سطح کمتر از ۰۰۱/۰ معنی دار می باشد(کفایت ، ۱۳۷۳، ص۱۰۵و ۱۰۶ ).

به جهت قدردانی از زحمات نویسنده این بخش، لطفا روی آیکن گوگل پلاس سایت یکبار کلیک کنید یا این صفحه را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

اقدام خیرخواهانه در جهت حمایت از پژوهشگران و دانشجویان عزیز با به اشتراک گذاری رایگان پرسشنامه | سرور و پشتیبانی رایگان از ما؛ به اشتراک گذاری پرسشنامه رایگان از شما. کپی برداری از مطالب این سایت صرفا با ذکر لینک سایت مجاز می باشد. لطفا در انتهای مطالب لینک منبع را ذکر کنید.

اشتراک پرسشنامه های رایگان

سلام دوست خوبم امیدوارم مطلب ما مفید بوده باشه... پرسشنامه فوق به درخواست یکی از کاربران خوب سایت پست شده است. شما هم اگر پرسشنامه ای دارید که حس می کنید دوستانتان می توانند ازش استفاده کنند محبت کنید از مسیر زیر آپلود فرمایید تا به صورت رایگان در اختیار همه قرار بگیرد. شما هم به ما بپیوندید. از آنجایی که بسیاری از سایت ها به صورت غیر علمی اقدام به فروش پرسشنامه های می کنند که هیچ مالکیتی نسبت بدان ندارند و بسیاری از پژوهشگران را در جهت یافتن پرسشنامه دچار زحمت می سارند ما تصمیم گرفتیم تا با همکاری شما عزیزان، پرسشنامه های مختلف را به صورت رایگان در اختیار پژوهشگران و دانشجویان عزیز قرار دهیم.

حداکثر سایز 10 MB

CAPTCHA
اخلاق حرفه ای

اگر پرسشنامه ای دارای حق تالیف است و فکر می کنید به ناحق در این سایت به اشتراک عمومی گذاشته شده است لطفا مستندات لازم را جهت حذف آن از طریق لینک فوق به ما ارسال فرمایید تا در اسرع وقت اقدام شود. همچنین از کاربران محترم سایت تقاضا می شود به جهت رعایت اخلاق پژوهش حتما ارجاعات صحیح نسبت به سازندگان پرسشنامه داشته باشند. و من الله توفیق و علیه التکلان

جهت سفارش آموزش نگارش مقاله، پایان نامه یا تحلیل آماری روی ثبت سفارش آنلاین کلیک کنید.

ثبت-سفارش

**************

سریع ترین راه ارتباطی با ما = تکمیل فرم ثبت سفارش یا پیگیری

**************

در کمتر از یک روز کاری نتیجه بررسی را از ایران مشاور دریافت کنید.
لطفا صبر کنید

کانون متخصصان ایران مشاور با هدف آموزش تخصصی انجام پژوهش در سطوح آموزش عالی شکل گرفته است. این مرکز در راستای تقویت بنیه علمی کشور با نیازسنجی از جامعه علمی اقدام به برگزاری دوره های آموزش تخصصی نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه، مدیریت زمان انجام پایان نامه دکتری، تحلیل آماری و شبیه سازی، تکنیک ها و فرایند بررسی اعتبار مجلات علمی پژوهشی و ISI ، شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی، اصول و تکنیک های سابمیت مقاله به ژورنال های خارجی، پیگیری و چاپ فوری مقالات ISI و ISC و همچنین اصلاح و ویرایش مقالات ISI می نماید.جهت اطلاعات بیشتر از طریق شماره تماس های موسسه یا کانال تلگرامی با ما در ارتباط باشید. از اینکه پاسخگویی سوالات شما باشیم بسیار خرسندیم.

جهت مشاوره با تلگرام همین الان کلیک کنید

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۶۴۸

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.