چگونه نتیجه گیری مقاله ISI را بنویسم؟

چگونه نتیجه گیری مقاله ISI را بنویسم؟

نحوه نگارش بخش نتیجه گیری (Conclusions) مقاله

تا به اینجا مطالب مربوط به بخش‌های چکیده (Abstractمقدمه (introduction) و مرور ادبیات مقاله  (review of the literature) و روش شناسی ( Methods and Materials ) و یافته های مقاله (results or findingsبحث (discussion)  مطرح شدند. در این بخش مطالب مربوط به بخش نتیجه گیری ارائه شده است. این بخش از مقاله معمولا تحت عنوان‌ Conclusions بیان می‌شود.

همانطور که ممکن است بخش نتیجه‌گیری آخرین بخشی باشد که خواننده آن را می‌خواند، این امکان وجود دارد که داور مقاله نیز این بخش را در آخر بخواند. بنابراین باید این بخش را به گونه‌ای نوشت که در حال سادگی و اختصار تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. مهارت اصلی در نگارش این بخش این است که بدانید داوران و خوانندگان مقاله انتظار دارند چه چیزی در این بخش پیدا کنند. خوانندگان تکرار چیزها و عباراتی که در چکیده و مقدمه آمده است را در بخش نتیجه‌گیری نمی‌خواهند بلکه پیام موثر و واضح از کل کار انجام شده را در این بخش می‌خواهند.

۱- ساختار این بخش چگونه باشد؟

به این نکته باید توجه داشت که بخش نتیجه‌گیری، خلاصه­‌ی مطالب گفته شده در مقاله نیست. صرفا مطالبی که در چکیده و مقدمه گفته‌اید را تکرار نکنید. این بخش باید از یکی یا چند مورد از موارد زیر تشکیل شود:

 1. بیان خلاصه‌ی مهمترین یافته‌ها و مشخص کردن اینکه چگونه بر زمینه تحقیق شما تاثیر دارند
 2. داوری نهایی درباره اهمیت آن یافته‌ها از منظر تاثیر آنها به همراه کاربردهای احتمالی آنها در زمینه‌های دیگر
 3. اشاره به نقاط ضعف کار شما
 4. پیشنهادهایی جهت بهبود کار ارائه شده
 5. پیشنهاداتی برای کارهای آینده (برای نویسنده یا دیگر محققین)
 6. پیشنهاداتی جهت تغییر در خط مشی

بخش نتیجه‌گیری با فرض اینکه خواننده مطالب مقاله را خوانده است نیازی به مطالب چکیده و مقدمه ندارد. بنابراین در آن نیازی به مطالب پیش زمینه‌ای نیست. باید بر روی یافته‌های مهم بیشتر تاکید شود و درباره‌ی نقاط ضعف صحبت شود.

۲- این بخش را چگونه آغاز کنیم؟ چگونه تاثیر این بخش را افزایش دهیم؟

 یکی از نکاتی که در آغاز نتیجه‌گیری باید رعایت کرد این است که از زیاده گویی بپرهیزیم. استفاده از عبارت‌هایی چون

…In this study it is concluded that

یا

…This paper has described

یا

…We have shown that

باعث می‌شوند در ابتدای بخش، زیاده گویی کرده باشید و بدون اینکه تاثیری بر خواننده داشته باشید میزانی از فضای این بخش را اشغال کرده باشید. بنابراین بهتر است که از این عبارت‌ها استفاده نشود و مستقیم آنچه که در این مقاله نشان داده شده است یا توضیح داده شده است بیان شود. نتیجه این کار نتیجه‌گیری خلاصه‌تر و تاثیر گذارتر خواهد بود.

۳- چگونه این بخش را به گونه‌ای متفاوت از چکیده بنویسیم؟

به قسمتی از یک چکیده و نتیجه‌گیری که در اینجا آورده شده است توجه کنید:

Abstract

An increase in storm frequency and intensity is expected for the Mediterranean area. The aim of this study is to assess the risk of soil erosion in sub-basin croplands in Tuscany, Italy

Conclusions

.We assessed the risk of soil erosion in the Trasubbie (Tuscany, Italy) sub basin croplands by using a scenario analysis

موضوع اصلی (خطر فرسایش خاک) در هر دو نوشته یکسان است ولی مرکز توجه متفاوت است. در اولین جمله از چکیده، مقداری اطلاعات پیش زمینه آورده شده است ولی در نتیجه‌گیری هیچ اطلاعات پیش زمینه‌ای مطرح نشده است. در عوض در اولین جمله از نتیجه‌گیری فعالیت اصلی تحقیق بیان شده است. در چکیده به محل پهناوری (Tuscany, Italy) اشاره شده است، محلی که نویسنده احتمال می‌دهد خواننده با آنجا آشنایی دارد. ولی در نتیجه‌گیری نویسنده فرض می‌کند خواننده، با خواندن مقاله، با محل آشنایی کامل پیدا کرده است بنابراین محل مشخص‌تری را عنوان کرده است (Trasubbie).

به طور کلی بخش چکیده و نتیجه‌گیری هر یک به منظور مشخصی مورد استفاده قرار می‌گیرند. همانطور که در مطلب مربوط به چکیده گفته شده، چکیده به عنوان تبلیغ کار شما است و باید نظر خواننده را جلب کند. ولی نتیجه گیری نکات برجسته کار شما را به خواننده یادآوری می‌کند. باید توجه داشت که نتیجه‌گیری باید ارزش افزوده‌ای هم داشته باشد و آن همان پیشنهادات و زمینه‌های کارهای آینده است.

در هر حال، بهتر است بخش چکیده و نتیجه‌گیری را کنار هم قرار دهید و با توجه به مطالب گفته شده با جابجا کردن مطالب بین آنها به نگارشی مناسب برسید و بدانید که به ناچار مطالبی بین این دو بخش همپوشانی خواهند داشت.

۴- در صورتی که نتیجه‌گیری ملموسی نداریم چه کار کنیم؟

گاهی اوقات امکان اینکه یک نتیجه‌گیری واضحی از کارتان ارائه کنید وجود ندارد. در چنین حالتی بهتر است تنها به مطالبی که از مسئله آموخته‌اید بپردازید و سپس برخی از کارهایی که می‌شود در آینده انجام داد را پیشنهاد کنید.

در صورتیکه نتیجه‌گیری ملموسی ندارید بهتر است یافته‌هایتان را به صورت اغراق آمیز بیان نکنید یا مطالبی نامربوط برای خالی نگذاشتن عریضه بیان نکنید. در ادامه مثال‌هایی آورده شده است که در آنها نویسندگان پذیرفته‌اند به تمام آن چیزی که انتظار داشته‌اند نرسیده‌اند:

Unfortunately, we could not assess how much of the difference in outcome was due to

When results are compared across different components, the confidence intervals overlap, and we have no conclusive evidence of differences in

Although some progress has been made using our model, this incremental approach provides only a partial answer

Unfortunately this trial had too few subjects to achieve sufficient power and had a low

It is also unclear what conclusion should be drawn

Regrettably, we did not have the means to

در چنین حالتی می‌توانید با بیان کارهایی که می‌توان در آینده انجام داد تا مشکلات موجود بر طرف شوند، از تاثیر منفی نتیجه‌گیری جلوگیری نمایید.

Although it is too early to draw statistically significant conclusions, two patterns seem to be emerging

However, more definite conclusions will be possible when

Nevertheless, our study confirms recent anecdotal reports of

Despite this, our work provides support for

In any case, we believe that these preliminary results indicate that

۵- چگونه این بخش را به پایان برسانم؟

پس از اینکه خلاصه‌ای از کارتان را بیان کردید و نقاط ضعف آن را مشخص کردید، به سه طریق می‌توانید نتیجه‌گیری را به پایان برسانید.

روش اول این است که بگویید چگونه می‌توان کارتان را در زمینه‌های دیگر مورد استفاده قرار داد. مثلا:

Our findings could be applied quite reliably in other engineering contexts without a significant degradation in performance

These findings could be exploited in any situation where predictions of outcomes are needed. Our results could be applied with caution to other devices that

همچنین می‌توانید بگویید کارتان در چه زمینه‌هایی قابل استفاده نیست. مثلا:

However, it remains to be further clarified whether our findings could be applied to

Further studies are needed to determine whether these findings could be applied to components other than those used for

روش دوم جهت خاتمه دادن به نتیجه‌گیری بیان کارهای آینده است. این توافق کلی وجود دارد که اگر از will استفاده کنید در این صورت شما به کاری که خودتان قصد انجام آن را دارید اشاره کرده‌اید و اگر از should استفاده کنید این عقیده را دارید که مسئله باید توسط دیگران حل شود. بنابراین مثال‌های زیر کاری که نویسنده قصد انجام آن را دارد را نشان می‌دهند:

One area of future work will be to represent these relationships explicitly

Future work will mainly cover the development of additional features for the software, such as

Future work will involve the application of the proposed algorithm to data from

و مثال‌های زیر کارهایی که باید توسط دیگران برای حل مسئله انجام شود را نشان می‌دهند:

Future work should give priority to (1) the formation of X; (2) the interaction of Y; and (3) the processes connected with Z

Future work should benefit greatly by using data on

روش سوم برای نوشتن بخش پایانی نتیجه‌گیری ارائه‌ی پیشنهادات است. برای بیان پیشنهادات تنها کافیست طریقه بیان آنها را از لحاظ گرامر انگلیسی بدانید. ساختاری که برای بیان پیشنهادات استفاده می‌شود به صورت زیر است:

to recommend (suggest, propose) + that + someone or something + should (optional) + infinitive (without to) + something

که اگر به دقت توجه کنید استفاده از should در آن اختیاری است و در صورت استفاده نکردن از آن باید توجه کنید که فعل به کار رفته را به صورت سوم شخص استفاده نکنید. به مثال‌های زیر توجه کنید:

We suggest that policy makers should give stakeholders a greater role in

We suggest that policy makers give stakeholders a greater role in

We recommend that stakeholders should be given a great role in

We recommend that stakeholders be given a greater role in

۶- از چه عبارت‌هایی در نگارش این بخش استفاده کنیم؟

برای نگارش این بخش می‌توانید از عبارت‌های موجود در سایت بانک عبارت‌های علمی بخش نتیجه‌گیری استفاده نمایید.

کلیه‌ی مطالب گفته شده از کتاب English for writing research papers آورده شده است و مطالب تکمیلی را می‌توانید از این کتاب مطالعه کنید.

جهت مطالعه مطالب بیشتر به بخش های زیر مراجعه فرمایید.

 1. چگونه چکیده مقاله ISI را بنویسم؟
 2. چگونه مقدمه مقاله ISI را بنویسم؟ 
 3. چگونه مرور ادبیات مقاله ISI را بنویسم؟ 
 4. چگونه روش شناسی مقاله ISI را بنویسم؟
 5. چگونه نتایج مقاله ISI را بنویسم؟
 6. چگونه بحث مقاله ISI را بنویسم؟
 7. مقاله نویسی 
 8. انتخاب موضوع مقاله، پروپوزال یا پایان نامه 
 9. نحوه تقدیر و تشکر در یک مقاله 

کانون متخصصان ایران مشاور با هدف آموزش تخصصی انجام پژوهش در سطوح آموزش عالی شکل گرفته است. این مرکز در راستای تقویت بنیه علمی کشور با نیازسنجی از جامعه علمی اقدام به برگزاری دوره های آموزش تخصصی نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه، مدیریت زمان انجام پایان نامه دکتری، تحلیل آماری و شبیه سازی، تکنیک ها و فرایند بررسی اعتبار مجلات علمی پژوهشی و ISI ، شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی، اصول و تکنیک های سابمیت مقاله به ژورنال های خارجی، پیگیری و چاپ فوری مقالات ISI و ISC و همچنین اصلاح و ویرایش مقالات ISI می نماید.جهت اطلاعات بیشتر از طریق شماره تماس های موسسه یا کانال تلگرامی با ما در ارتباط باشید. از اینکه پاسخگویی سوالات شما باشیم بسیار خرسندیم.

جهت مشاوره با تلگرام همین الان کلیک کنید

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۶۷۵

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.