مقاله | انجام پایان نامه ارشد و دکتری
021-66127308

اصول پایان نامه کارشناسی ارشدتاریخ انتشار : دوشنبه ۱۵ خرداد ۹۶

اصول پایان نامه کارشناسی ارشد

در میان فعالیت های دانشگاهی، امر تحقیق دارای رسالت ویژه ای است، این رسالت به گونه ای است که فرآیند های آموزشی در صورتی اثر بخشی لازم را برجای خواهد گذاشت که پژوهش مدار باشند. در این راستا تحصیلات تکمیلی به عنوان فراگیرترین فعالیت تحقیقاتی در مجموعه وظایف پژوهشی دانشگاه از اهمیت فوق العاده و حساسی برخوردار است.به عبارت دیگرتحصیلات تکمیلی،فرایندی پژوهشگرآفرین است که محققان فردای جامعه،با نگارش پایان نامه های خود اولین فعالیتهای پژوهشی را برای حل مسائل اجتماعی و توسعه دانش تجربه میکنند.

اگر دانشجو هستید یا علاقمند پژوهش هستید حتما می دانید که این روزها تنها راه طی کردن مسیر تحصیلات تکمیلی تسلط به مقاله نویسی است. ما با استفاده از تجربیات تمام اساتید و پژوهشگران موسسه ایران مشاور که رزومه پژوهشی آن ها بی نظیر است و مقالات بیشماری در مجلات معتبر ISI دارند آماده ارائه راهنمایی های لازم در زمینه انجام و نگارش پایان نامه ارشد و انجام پایان نامه دکتری در تمامی رشته های مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه، هنر، پزشکی و پیراپزشکی، به شما عزیزان هستیم.

آمار ها نشان میدهند در ۷۰درصد موارد، علت عدم پذیرش یک مقاله نه به خاطر فقدان کیفیت علمی آن، بلکه به خاطر عدم رعایت برخی اصول نگارشی یا ویرایشی بوده است.برای نوشتن یک پایان نامه یا پروژه تحصیلی در یک چارچوب علمی محقق ناگزیر به رعایت اصولی است که هم نگارش مطلب برای وی آسانتر شود و هم مطالعه آن برای دیگران به سادگی امکان پذیر باشد این اصول سه گانه به شرح ذیل میباشند:

۱) اصول تنظیم و تدوین مطلب

۲) اصول نگارش و نوشتن مطلب :

وقتی پایان نامه ی خود را می نویسید باید اصول نگارش و جزئیات صوری را رعایت نمایید و پس از پایان نگارش خود نیز می بایست مقاله خود را ویرایش و با دقت غلط گیری نمایید .توصیه می شود پیش از آغاز نگارش خود، در خصوص موقعیت خطابی خود و توجه به نکاتی که می بایست رعایت نمایید تصمیم گیری کنید و پس از پایان نگارش، کارنوشت خود را اصلاح نمایید.

۳) اصول منابع و مآخذ مطلب:

همان طور که اطلاع دارید،در انتهای مقالات و پایان نامه ها ،منابع بایستی به شیوه استانداردی نوشته شود.در نظر داشته باشید منابعی که در مقاله ویا پایان نامه تان استفاده میکنید،بایستی مستقیما در دسترس شما باشد.استفاده از منابع دیگرمقالات و یا پایان نامه ها در پژوهش خود سرقت ادبی محسوب میشود.

معمولا یک پایان نامه تحصیلی به صورت زیر تنظیم میگردد :

۱) صفحه عنوان

۲) پیشگفتار و در صورت نیاز تشکر و قدر دانی

۳) فهرست مطالب

۴) فصل اول – کلیات تحقیق، که شامل :بیان مساله-ضرورت و اهمیت تحقیق-اهداف-سوالات-فرضیه ها

۵) فصل دوم –پیشینه تاریخی تحقیق یا ادبیات و پیشینه پژوهش، که شامل :مبانی نظری _پیشینه پژوهش (مقالات و پایان نامه های مشابه، حدود۲۰تا)

۶) فصل سوم _ روش تحقیق

۷) فصل چهارم _ ارائه یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آن

۸) فصل پنجم _ خلاصه تحقیق، نتیجه گیری و پیشنهادات ، که شامل :جمع بندی و نتیجه گیری، محدودیت ها، پیشنهادات آتی

۹) فهرست منابع و مآخذ

۱۰) پیوست

 

اجزای تشکیل دهنده فصل اول در پایان نامه

 • مقدمه
 • بیان مسأله (تعریف موضوع تحقیق)
 • تاریخچه و سابقه موضوع(مساله) تحقیق (پیشینه تحقیق)
 • اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • چارچوب نظری تحقیق
 • مدل تحلیلی تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • روش تحقیق
 • قلمرو مکانی تحقیق(جامعه آماری)
 • قلمروزمانی تحقیق
 • روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
 • ابزارهای گردآوری داده ها(اطلاعات)
 • محدودیت های تحقیق
 • شرح واژه ها و اصطلاحات بکاررفته در تحقیق

 

فصل دوم پیشینه تاریخی موضوع تحقیق :

این فصل حاوی خلاصه ای از مطالعات انجام شده درباره موضوع تحقیق است این بخش از تحقیق یکی از ارکان اصلی و به تعبیری دیگر یکی از پایه های تحقیق میتواند باشد اگر محقق از پیشینه مطالعاتی تحقیق آگاهی داشته باشد به دنبال موضوعات تکراری نخواهد رفت و حتی میتواند با دلایل و برهان های ریشه دار و با پایه به نقد آثار گذشته بپردازد .

مراحل تهیه پیشینه تحقیق

به منظور بررسی تحقیقات قبلی و تدوین پیشینه تحقیق باید منابع اطلاعاتی مرتبط با موضوع تحقیق جایابی شده و مورد تحلیل قرار گیرد،این مراحل به شرح ذیل است.

 • مشخص کردن توصیف گرها (واژه ها یا عبارات کلیدی )مرتبط با مساله تحقیق
 • مشخص کردن منابع از قبیل :نمایه ها،چکیده نامه ها و…(جستجوی منابع اطلاعاتی ازجمله نمایه ها،چکیده نامه ها و کتابهای مربوط به موضوع تحقیق)
 • مشخص کردن عناوین مقاله ها یا گزارش های بالقوه مربوط
 • جایای نسخه مقاله ها یا گزارش ها برای برسی
 • حذف مقاله ها یا گزارش های نامربوط
 • طبقه بندی مقاله ها یا گزارش ها برحسب موضوع یا اهمیت(اختیاری)
 • تهیه چکیده یا خلاصه از گزارش ها
 • تهیه یک کتاب شناسی کامل
 • تهیه مقاله ها یا گزارش های منتخب
 • تدوین چارچوب های نظری تحقیق

باید توجه داشت که بررسی پیشینه،یک توالی نقل قول نیست بلکه تلفیق مطالب بررسی شده و تفسیر پژوهشگر از دانش موجود درباره مساله است.

روش تحقیق

روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راههای معتبر(قابل اطمینان) ونظام یافته برای بررسی واقعیتها،کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است.

در این قسمت محقق به توضیح و توجیه روش تحقیقی خود می پردازد و انواع مختلف روشهای تحقیقی ، هدف و موضوع پژوهشی خود ، مناسب دانسته است می پردازد. پژوهشگر پس از تعیین روش تحقیق باید روش جمع آوری اطلاعات را برای خواننده بیان کند که میتواند با استفاده از شیوه های مشاهده ، مصاحبه ، میدانی ، پرسشنامه ای وکتابخانه ای و یا حتی اینترنتی باشد .همچنین در قسمت متغیر های مستقل و وابسته محقق به طور جدا گانه متغیر های مستقل و وابسته را تعیین و تعریف میکند و با این کار هم مسیر مطالعه خود را مشخص میسازد و هم برای محقق دیگری این امکان را به وجود می آورد که در صورت تمایل ، بتواند در تحقیق مشابه همین متغیر ها را مورد بررسی قرار دهد . ونیزدر این بخش  روش اماری محقق باید از شیوه آماری بکار رفته در تحقیقش یاد کند و ضمن توصیف روش آماری استفاده شده در تحقیق به وضوح و خارج از هر گونه ابهام وپیچیدگی فرمولها و سطوح معنی دار به کار رفته در تحقیق را بیان دارد

فصل چهارم یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها :

پژوهشگر پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب،داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد،اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیکهای آماری مناسب که با روش تحقیق، نوع متغییرها،…سازگاری دارد،داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید. درواقع این فصل در واقع هسته اصلی تحقیق است و احتمالا مشتمل بر بحث های کلامی ، جدولها ، شکلها ، نمودارها و نیز تجزیه و تحلیل اطلاعات است .

فصل پنجم خلاصه تحقیق و پیشنهادها :

باید برای تهیه یک خلاصه خوب نکات و ویژگیهای زیر را رعایت کرد:

 1. ذکر مطالبی که برای خوانندگان اهمیت دارد و از طرفی بیانگرابعاد مورد نظر در پایان نامه است.
 2. کم حجم بودن
 3. تاکید برنکات تازه که خواننده را بیشتر با پژوهشگر و دیدگاههای او آشنا می سازد.
 4. تاکید بر ابعاد جذاب پایان نامه،به گونه ای که خواننده رابرای مطالعه کل پایان نامه تشویق کند.
 5. نباید به نام ساده سازی،دقت لازم اعمال نشود.
 6. با نثری سلیس و روان نگاشته شود.
 7. جامعیت،به گونه ای که تمام ابعاد مهم پایان نامه در چکیده پوشش داده شود.

جهت ارتباط با کارشناسان و متخصصان ما درموسسه ایران مشاور،اسعلام هزینه ها وسفارش انجام، فرم ثبت سفارش آنلاین سایت را تکمیل نمایید .برای مشاوره در امور مقاله و پایان نامه با مشاوران ما تماس بگیرید.

به جهت قدردانی از زحمات نویسنده این بخش، لطفا روی آیکن گوگل پلاس سایت یکبار کلیک کنید یا این صفحه را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

کپی برداری از مطالب این سایت شرعاً و عرفاً با ذکر منبع مجاز می باشد. لطفا در انتهای مطالب لینک منبع را به شکل زیر قرار دهید.

اشتراک مطالب آموزشی رایگان

سلام دوست خوبم امیدوارم مطلب ما مفید بوده باشه... مطلب فوق با تقاضای یکی از کاربران خوب سایت، پست شده است. شما هم اگر نیاز به مطلب آموزشی دارید که حس می کنید دوستانتان می تونند ازش استفاده کنند از بخش نظرات به ما اطلاع دهید. همچنین اگر خودتان تمایل به اشتراک مطلب دارید محبت کنید از مسیر زیر آپلود فرمایید تا به صورت رایگان در اختیار همه قرار بگیرد. با اشتراک گذاری لینک صفحه در شبکه های اجتماعی، ایران مشاور را به دوستان خود معرفی کنید...

حداکثر سایز 10 MB

جهت سفارش مقاله، پایان نامه یا تحلیل آماری روی ثبت سفارش آنلاین کلیک کنید.

ثبت-سفارش

**************

سریع ترین راه ارتباطی با ما = تکمیل فرم ثبت سفارش یا پیگیری

**************

در کمتر از یک روز کاری نتیجه بررسی را از ایران مشاور دریافت کنید.
لطفا صبر کنید

 

ترجمه مقالاتتاریخ انتشار : شنبه ۶ خرداد ۹۶

ترجمه مقاله

همانطور که می دانید کلید ارتباط موثر با جهان سخن گفتن به زبان آنها است. امروزه با گسترش رشته های تخصصی و بوجود آمدن علوم جدید در زمینه های مهندسی ، پزشکی ، فنی ، هنر، علوم سیاسی ، و …… دانشجویان به دلیل تحقیقات زیادی که در زمینه رشته خود انجام میدهند نیاز زیادی به ترجمه انگلیسی به فارسی مقالات تخصصی و ترجمه کتاب های مربوط را دارند.درزندگی امروز که همراه با پیشرفت تکنولوژی، سرعت انجام وظایف و کار ها بسیار افزایش یافته است نیاز دیده شد تا با راه اندازی تیم متخصصین ترجمه موسسه ایران مشاور (که در حال حاضر واحدهای انجام پایان نامه، انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و انجام پایان نامه دکتری این موسسه در تمامی رشته های مهندسی، علوم انسانی، علوم پایه، هنر، پزشکی و پیراپزشکی فعال می باشد.) ازاین پیشرفت در این حوزه نیز استفاده شود تا با ارایه این خدمات به دانشجویان درکنار افزایش سرعت انجام پروژه ها و ارتقا کیفیت ، هزینه ها را نیز کاهش داد.

images (4)

تقاضاها بیشمار متفاوتی برای ترجمه متن بوجود آمده که قطعا با در اختیار داشتن چند مترجم نمی توان پاسخ مناسبی به این تقاضا های گوناگون ارایه کرد.با پیشرفت سریع تکنولوژی کامپیوتر، شبکه و اینترنت و همچنین گسترش تولید علم در کشور برآن شدیم تا یکی از بروزترین روش های ممکن برای ارائه خدمت به کاربران عزیز اعم از دانشجویان، اساتید، موسسات و سازمانها و بزرگان علم و دانش را پیش بگیریم و در جهت ذخیره زمان و هزینه این بزرگواران پا در عرصه علم و فناوری بگذاریم.تیم ترجمه مقاله موسسه ایران مشاور گروهی از مترجمان مجرب و متخصص را از اقصی نقاط کشور در تمامی رشته های دانشگاهی جذب کرده است و به کمک این کادر انسانی مجرب به ترجمه دقیق مقاله شما با مناسب ترین قیمت و بالاترین کیفیت می پردازد.

طیف گسترده مترجمین ما، شما را قادر می سازد تخصصی ترین متون آکادمیک را بر اساس استانداردهای پذیرش معتبرترین ژورنال ها ترجمه کنید.

به جهت قدردانی از زحمات نویسنده این بخش، لطفا روی آیکن گوگل پلاس سایت یکبار کلیک کنید یا این صفحه را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

کپی برداری از مطالب این سایت شرعاً و عرفاً با ذکر منبع مجاز می باشد. لطفا در انتهای مطالب لینک منبع را به شکل زیر قرار دهید.

اشتراک مطالب آموزشی رایگان

سلام دوست خوبم امیدوارم مطلب ما مفید بوده باشه... مطلب فوق با تقاضای یکی از کاربران خوب سایت، پست شده است. شما هم اگر نیاز به مطلب آموزشی دارید که حس می کنید دوستانتان می تونند ازش استفاده کنند از بخش نظرات به ما اطلاع دهید. همچنین اگر خودتان تمایل به اشتراک مطلب دارید محبت کنید از مسیر زیر آپلود فرمایید تا به صورت رایگان در اختیار همه قرار بگیرد. با اشتراک گذاری لینک صفحه در شبکه های اجتماعی، ایران مشاور را به دوستان خود معرفی کنید...

حداکثر سایز 10 MB

جهت سفارش مقاله، پایان نامه یا تحلیل آماری روی ثبت سفارش آنلاین کلیک کنید.

ثبت-سفارش

**************

سریع ترین راه ارتباطی با ما = تکمیل فرم ثبت سفارش یا پیگیری

**************

در کمتر از یک روز کاری نتیجه بررسی را از ایران مشاور دریافت کنید.
لطفا صبر کنید

نگارش، اکسپت و چاپ مقاله ISIتاریخ انتشار : سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ۹۶

نگارش، اکسپت و چاپ مقاله ISI

مؤسسهٔ اطلاعات علمی یا ISI (به انگلیسی: Institute for Scientific Information) مؤسسه‌ای با تمرکز بر علم سنجی و انتشارات علمی است که در سال ۱۹۶۰ توسط یوجین گارفیلد تأسیس شد. این موسسه خدمات مربوط به پایگاه‌های دادهٔ فهرست کتاب‌ها و مقالات را ارائه می‌دهد. این خدمات شامل نگهداری داده‌های نقل‌قول‌ های مقالات هزاران نشریهٔ دانشگاهی است. موسسه اطلاعات علمی، مرکزی است که در آن محققان مقالات علمی خود را ثبت می‌کنند. درحال حاضر بیش از شانزده هزار مقاله در فهرست این موسسه است و هر سال حدود دوهزارمقاله جدید مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و  ده درصد از این مقالات جدید به سایت اضافه می‌شود.

isi-isc

انتشار مقاله در ژورنال‌های معتبر جزء اجتناب ناپذیر پروسه تحصیل در مقاطع دانشگاهی به شمار می‌آید. یکی از مهم‌ترین راه‌های رساندن اطلاعات و یافته‌های پژوهشی به جامعه علمی نگارش مقالات علمی است.نگارش و چاپ مقالات علمی نشان دهنده ی علاقهٔ دانشجو به انجام کار تحقیقاتی و میزان جدیت وی در انجام آن می‌باشد. دانشجویانی که دارای مقالات علمی هستند، شانس بالاتری برای دریافت پذیرش در مقاطع بالای تحصیلی به ویژه در مقطع دکتری دارند همچنین موفقیت در انتشار و چاپ مقالات علمی یکی از فاکتور های تعیین کننده در ارزیابی فعالیت‌های تحقیقاتی و طرح‌های پژوهشی محسوب می‌گردد.

با توجه به افزایش نیاز جهت نگارش مقالات به صورت استاندارد و بالا بردن سطح دانش و آگاهی محققان از فن نگارش مقالات و انتخاب ژورنال متناسب با مقالات نگاشته شده، بخش مقالاتِ مجموعه ایران مشاور از آغاز فعالیت این موسسه در تلاش بوده است تا با جلب همکاری متخصصین و برترین اساتید دانشگاهی با پایش مداوم عملکرد اساتید مجری، قوی‌ترین، مجرب‌ترین و متخصص‌ترین انها را گرد هم بیاورد. به طوری که ارائه کارهای با کیفیت از جانب مشتریان و خوش حسابی موسسه ایران مشاور از جانب استادان بارها مورد تحسین قرار گرفته است. متخصصین این مجموعه قادرند به شما در زمینه نگارش و تصحیح مقالات، انتخاب ژورنال مناسب، ارسال مقاله برای ژورنال مناسب، پاسخ به نظرات و سئوالات داورهای ژورنال و همچنین دریافت نامه اکسپتنس و چاپ مقالات یاری رسانند.

جهت سفارش نگارش مقاله isi و یا دریافت نامه پذیرش و چاپ مقالات isi خود می‌توانید با مراجعه به قسمت ثبت سفارش و تکمیل فرم سفارش انلاین سایت ایران مشاور خدمات مورد نظر خود را دریافت نمایید.

به جهت قدردانی از زحمات نویسنده این بخش، لطفا روی آیکن گوگل پلاس سایت یکبار کلیک کنید یا این صفحه را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

کپی برداری از مطالب این سایت شرعاً و عرفاً با ذکر منبع مجاز می باشد. لطفا در انتهای مطالب لینک منبع را به شکل زیر قرار دهید.

اشتراک مطالب آموزشی رایگان

سلام دوست خوبم امیدوارم مطلب ما مفید بوده باشه... مطلب فوق با تقاضای یکی از کاربران خوب سایت، پست شده است. شما هم اگر نیاز به مطلب آموزشی دارید که حس می کنید دوستانتان می تونند ازش استفاده کنند از بخش نظرات به ما اطلاع دهید. همچنین اگر خودتان تمایل به اشتراک مطلب دارید محبت کنید از مسیر زیر آپلود فرمایید تا به صورت رایگان در اختیار همه قرار بگیرد. با اشتراک گذاری لینک صفحه در شبکه های اجتماعی، ایران مشاور را به دوستان خود معرفی کنید...

حداکثر سایز 10 MB

جهت سفارش مقاله، پایان نامه یا تحلیل آماری روی ثبت سفارش آنلاین کلیک کنید.

ثبت-سفارش

**************

سریع ترین راه ارتباطی با ما = تکمیل فرم ثبت سفارش یا پیگیری

**************

در کمتر از یک روز کاری نتیجه بررسی را از ایران مشاور دریافت کنید.
لطفا صبر کنید

تقدیر و تشکر در پایان نامهتاریخ انتشار : چهارشنبه ۳۰ فروردین ۹۶

نمونه‌هایی ازمتن تقدیر وتشکر درپایان نامه‌ها:

اجزای بخش سپاسگزاری و تقدیر و تشکر  acknowledgement در یک مقاله ISI  و علمی و پژوهشی

متن اصلی یک مقاله معمولاً توسط دو بخش اضافی یعنی بخش‌های «سپاسگزاری» و «منابع» (مراجع یا فهرست منابع) به پایان می‌رسد. درمورد بخش «سپاسگزاری» دو جزء احتمالی وجود دارد که مستلزم توجه هستند. ابتدا اینکه شما باید از هر کمک فنی مهم که از هر فردی چه در آزمایشگاه خود و چه در جای دیگر گرفتید، تشکر و قدردانی کنید. شما باید همچنین از منبع تجهیزات خاص، یا سایر موارد قدردانی کنید. دوم اینکه معمولا این بخش قدردانی است که در آن شما باید از هر کمک مالی بیرونی از قبیل بورس ها و اهدایی‌ها، قراردادها یا فلوشیپ ها قدر دانی کنید (در این روزها، ممکن است شما به طور کنایه آمیز به نبود چنین بورس های آموزشی و تحقیقی، قراردادها و فلوشیپ ها اشاره کنید.)

تشکر در پایان نامه یکی از مهم‌ترین صفحات درانجام تمامی پایان نامه هاست اگر شما هم به عنوان دانشجوی تحصیلات تکمیلی یا دکترا و در آستانه دفاع از پایان نامه خود هستید، مسلماً یکی از دغدغه‌های اصلی شما یافتن جملات و تقدیر و تشکرهای ویژه و خاص و غیر تکراری در جلسه دفاع و در ابتدای فایل پایان نامه خودتان است. ما کار را برای شما ساده کرده‌ایم و بهترین نمونه‌های موجود در این زمینه را در این مطلب گرد آوری کرده‌ایم. امید است که مورد رضایت شما عزیزان قرار گیرد.

نمونه‌هایی از متن تقدیم و تشکر در پایان نامه

 

نمونه ۱:

————————————————————————————————————————————————————————————

سپاس و ستایش مر خدای را جل و جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن، تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار، درفشان. آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید

—————————————————————————————————————————————————————————–

خداوندا به ما توفیق تلاش در شکست، صبر در نومیدی، رفتن بی همراه، جهاد بی سلاح، کار بی پاداش، فداکاری در سکوت، دین بی دنیا، مذهب بی عوام، عظمت بی نام، خدمت بی نان، ایمان بی ریا، خوبی بی نمود، گستاخی بی خامی، مناعت بی غرور، عشق بی هوس، تنهایی در انبوه جمعیت و دوست داشتن بی آنکه دوستت بدارند، را عنایت فرما.

—————————————————————————————————————————————————————————–

جان ما را صفای خود ده و دل ما را هوای خود ده، و چشم ما را ضیای خود ده، و ما را از فضل و کرم خود آن ده که آن به.

یارب دل ما را تو به رحمت جان ده

درد همه را به صابری درمان ده

این بنده چه داند که چه می‌باید جست

داننده تویی هر آنچه دانی آن ده

—————————————————————————————————————————————————————————–

تقدیم به:

خدایی که آفرید

جهان را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را

و به کسانی که عشقشان را در وجودم دمید.

گاهی بیاییم و احوالشان را بپرسیم

سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.

سپاس خدای را که هر چه دارم از اوست

به امید آنکه توفیق یابم جز خدمت به خلق او نکوشم.

—————————————————————————————————————————————————————————–

پروردگارا:

نه می‌توانم موهایشان را که در راه عزت من سفید شد، سیاه کنم و نه برای دستهای پینه بسته‌شان که ثمره تلاش برای افتخار من است، مرهمی دارم. پس توفیقم ده که هر لحظه شکر گزارشان باشم و ثانیه‌های عمرم را در عصای دست بودنشان بگذرانم.

شکر و سپاس خدا را که بزرگ‌ترین امید و یاور در لحظه لحظه زندگی است.

—————————————————————————————————————————————————————————–

تقدیم به:

آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید.

—————————————————————————————————————————————————————————–

“تقدیم به  محضر مولا و آقا امام زمان عجل الله” تقدیم به پدر بزرگوارم که با غیرت خود الفبای زندگی را به من آموخت تقدیم به مادر فداکارم که از اول آفرینش، هیچ واژه ای نتوانسته مهر او را معنی کند آنانکه بی صدا شکستند تا طلوع سپیده را نظاره گر باشند.

—————————————————————————————————————————————————————————–

شکر شایان نثار ایزد منان که توفیق را رفیق راهم ساخت تا این پایان نامه را به پایان برسانم. از استاد فاضل و اندیشمند جناب آقای مهندس …. به عنوان استاد راهنما که همواره نگارنده را مورد لطف و محبت خود قرار داه اند، کمال تشکر را دارم.

سپاس مخصوص خداوند مهربان که به انسان توانایی و دانایی بخشید تا به بندگانش شفقت ورزد، مهربانی کند و در حل مشکلاتشان یاری‌شان نماید. از راحت خویش بگذرد و آسایش هم نوعان را مقدم دارد، با او معامله کند و در این خلوص انباز نگیرد و خوش باشد که پروردگار سمیع و بصیر است.

—————————————————————————————————————————————————————————–

تقدیم به:

همه کسانی که لحظه ای بعد انسانی و وجدانی خود را فراموش نمی‌کنند و بر آستان گران سنگ انسانیت سر فرود می‌آورند و انسان را با همه تفاوت‌هایش ارج می‌نهند.

—————————————————————————————————————————————————————————–

سپاس ایزد منان که به من این فرصت را داد تا به این مرحله از علم رسیده و از هیچ محبتی دریغ نکرد و در تمام مراحل زندگیم مرا قوت قلب بود.

—————————————————————————————————————————————————————————–

با سپاس ازسه وجود مقدس: آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم…موهایشان سپید شد تا ماروسفید شویم…و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند…پدرانمان مادرانمان استادانمان

حالا من یک مهندسم!

—————————————————————————————————————————————————————————–

سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت‌های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. و سلام و دورد بر محمّد و خاندان پاک او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرین پیوسته بر دشمنان ایشان تا روز رستاخیز… بدون شک جایگاه و منزلت معلم، اجّل از آن است که در مقام قدردانی از زحمات بی شائبهٔ او، با زبان قاصر و دست ناتوان، چیزی بنگاریم. اما از آنجایی که تجلیل از معلم، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می‌کند و سلامت امانت‌هایی را که به دستش سپرده‌اند، تضمین؛ بر حسب وظیفه و از باب ” من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللَّه عزّ و جلّ”: ازپدر و مادر عزیزم...این دو معلم بزرگوارم… که همواره بر کوتاهی و درشتی من، قلم عفو کشیده و کریمانه از کنار غفلت‌هایم گذشته‌اند و در تمام عرصه‌های زندگی یار و یاوری بی چشم داشت برای من بوده‌اند؛ از استاد با کمالات و شایسته؛ جناب آقای دکتر …. که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این رساله را بر عهده گرفتند؛ از استاد صبور و با تقوا، جناب آقای دکتر ….، مدیریت محترم کرسی گروه، که زحمت مشاوره این رساله را در حالی متقبل شدند که بدون مساعدت ایشان، این پروژه به نتیجه مطلوب نمی‌رسید؛ و از استاد فرزانه و دلسوز؛ جناب آقای دکتر … که زحمت داوری این رساله را متقبل شدند؛ کمال تشکر و قدردانی را دارم. باشد که این خردترین، بخشی از زحمات آنان را سپاس گوید.

—————————————————————————————————————————————————————————–

حب الوطن من الایمان پس از سپاس و ثنای بی حد بر آستان صفات بی همتای احدیت که در کمال رافت و در نهایت عطوفت رخصت اتمام این پایان نامه را به نگارنده عطا فرموده است؛ در کمال مودت و مسرت، این پایان نامه را که حاصل ماه‌ها/ سال‌ها تلاش و کوشش مستمر این بنده بوده است؛ تقدیم می‌نمایم به ایرانیانی پاک نهاد و نیکوسرشت که به پشتوانهٔ دانایی و توانایی توشه گرفته از عرق ملی، میهنی (و مذهبی) در سودای تامین آبادانی و ارتقای ایران کهنسال مجدانه تلاش می‌ورزند.

—————————————————————————————————————————————————————————–

تقدیم به:

آن صنوبرهای سرخی که چون لاله زاده شدند

و چون شقایق ایستاده مردند

—————————————————————————————————————————————————————————–

تقدیم به:

مردمانی جان خود را بر جهان افزوده‌اند آفتاب جانشان در تار و پود جان ما

مردمانی رنگ عالم را دگرگون کرده‌اند هر یکی در کار خود نقش آفرین همچون خدا

—————————————————————————————————————————————————————————–

هر که بر لوح جهان نقشی نیفزاید ز خویش بی گمان چون نقش پا محو است در موج فنا نقش هستی ساز باید، نقش بر جاماندنی تا چو جان خود جهان هم جاودان دارد تو را این جهان دریا، زمان چون موج، ما مانند نقش لحظه ای مهمان این هستی ده هستی ربا تقدیم به تو که بر تارک زمان جاودانه ای، ای شهید راه عشق.

ادامه دارد…


تشکر و سپاسگزاری از استادراهنما

قدردانی در پایان نامه

به جهت قدردانی از زحمات نویسنده این بخش، لطفا روی آیکن گوگل پلاس سایت یکبار کلیک کنید یا این صفحه را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

کپی برداری از مطالب این سایت شرعاً و عرفاً با ذکر منبع مجاز می باشد. لطفا در انتهای مطالب لینک منبع را به شکل زیر قرار دهید.

اشتراک مطالب آموزشی رایگان

سلام دوست خوبم امیدوارم مطلب ما مفید بوده باشه... مطلب فوق با تقاضای یکی از کاربران خوب سایت، پست شده است. شما هم اگر نیاز به مطلب آموزشی دارید که حس می کنید دوستانتان می تونند ازش استفاده کنند از بخش نظرات به ما اطلاع دهید. همچنین اگر خودتان تمایل به اشتراک مطلب دارید محبت کنید از مسیر زیر آپلود فرمایید تا به صورت رایگان در اختیار همه قرار بگیرد. با اشتراک گذاری لینک صفحه در شبکه های اجتماعی، ایران مشاور را به دوستان خود معرفی کنید...

حداکثر سایز 10 MB

جهت سفارش مقاله، پایان نامه یا تحلیل آماری روی ثبت سفارش آنلاین کلیک کنید.

ثبت-سفارش

**************

سریع ترین راه ارتباطی با ما = تکمیل فرم ثبت سفارش یا پیگیری

**************

در کمتر از یک روز کاری نتیجه بررسی را از ایران مشاور دریافت کنید.
لطفا صبر کنید

مقاله مروریتاریخ انتشار : پنج شنبه ۲۴ فروردین ۹۶

در هرمقاله ژورنال (Journal paper) یک یافته جدید علمی به طور کامل و شفاف بررسی می‌شود. در این نوع مقالات، مقایسه پژوهش جدید با پژوهش‌های پیشین انجام می‌گیرد و نتایج به صورت دقیق و مفصل توضیح داده می‌شوند.

انواع مقالات

 • مقالات اصلی (Original Paper یا Regular Research)
 • مقالات مروری (Review Paper)
 • مقالات از نوع Letter
 • مقالات Short/ Rapid/ Brief Communication

مقاله مروری چیست؟

یک مقاله مروری تحقیقات اخیر در یک موضوع  تحقیقی را برای فهم و درک بهتر افراد و همچنین تجمیع یک موضوع تحقیقی بگونه ای خلاصه سازماندهی می‌کند.

مقاله مروری در واقع نوعی مقاله هست که در یک موضوع علمی، پیشینه را چک میکنه وبه برسی اکثرمقالاتی که در آن زمینه کار شدند می‌پردازد. مثلا شما می‌خواهید ببینید در یک حوزه علمی طی ۱۰-۱۵ سال اخیر چه اتفاقاتی افتاده و یک شناخت کلی به حوزه مورد نظر پیدا کنید به عنوان مثال می‌خواهید ببینید حوزه رشته خودتان بین ده سال اخیر چه رشدی داشته و هزار جور سوال دیگه در ذهنتون وجود داره، بنابراین این نوع پژوهش می‌تواند اطلاعات غنی به پژوهشگر و خوانندگان بدهد. این نوع مقاله ممکن است هر چیزی را مورد بررسی قرار دهد، به گونه‌ای طراحی می‌شود تا اطلاعاتی را که قبلاً چاپ شده‌اند خلاصه، تحلیل و ارزیابی کند. در این گونه مقالات به ندرت یافته‌ای تجربی و جدید گزارش می‌شود. این مقاله دانش زمینه ای لازم در آن موضوع را به عنوان یک فرض در نظر می‌گیرد و به آن نمی‌پردازد و در عوض بیشتر به طبقه بندی تحقیقات انجام شده در آن موضوع و دورنمای این موضوع تحقیقاتی در آینده و ارزیابی و مقایسه راهکارها و روش‌های موجود می‌پردازد. مقالات مروری روایی کاملاً مشخص دارند، معمولاً انتقادی‌اند و باید تفسیرهای نظری و نوظهوری ارائه دهند. اگرچه اکثر و یا همه اطلاعات فراهم‌آمده در مقاله مروری قبلاً چاپ شده است، اما چاپ جدید معمولاً مشکلی به وجود نمی‌آورد چرا که ماهیت مرور یک اثر معمولاً روشن و پذیرفته‌شده می‌باشد

هدف مقاله مروری

فراهم کردن یک دیدگاه به خوبی سازماندهی شده و کامل از کارهای انجام شده در یک موضوع تحقیقی به شیوه خلاصه شده است.

مقاله مروری منتشر کنید:

در سال‌های گذشته، مجلات برتر مقالات مروری منتشر نمی‌کردند، به این دلیل که آن‌ها را به عنوان تحقیق اصیل در نظر نمی‌گرفتند. این موقعیت به طور محسوسی تغییر کرده زیرا سردبیران متوجه شده‌اند که یک مقاله مروری خوب بسیار پر استناد است. این استنادات به معنای بالارفتن شاخص تاثیر برای مجلات است (شاخصی که بسیاری از نویسندگان آن را اساس تصمیمشان برای انتخاب مجله در نظر می‌گیرند). بنابراین، مقالات مروری توسط مجلات نسبتا مورد استقبال قرار می‌گیرند. در حالی که نمی‌توان با نگارش مقالات مروری حرفه‌ای شد یک یا دو مقاله مروری می‌تواند به خوبی تعداد کلی استنادات فرد را افزایش دهد. چنانچه فردی در حرفه خود پیش می‌رود، این استنادات مبنایی برای ایجاد شاخص‌های دیگر می‌شوند که تنها استنادات یک مقاله را در نظر نمی بلکه مجموع استنادات یک نویسنده از تمام مقالات وی را ملاک قرار می.

      رهنمودهای نوشتن مقاله  مروری :

در این نوع مقاله نیاز نیست همه جزئیات ذکر شود. اما باید به جزییات همه کارها به یک میزان پرداخته شود. در نوشتن مقاله مروری مطمئن باشید که همه کارهای انجام شده را پوشش میدهیدو دقت کنید که ساختار منطقی مقاله بدرستی نوشته شود.

شما باید در هر موضوع تحقیقی حداقل ۵-۸ مقاله را خلاصه کنید و نظرات خود در مورد روش مورد استفاده هر مقاله و مقایسه آن با روش‌های دیگر را ذکر کنید. باید یک بررسی نقادانه درباره کارهای انجام شده پیشین از چندین نقطه نظر انجام دهید. و به پیش بینی‌ها و پیشنهادات خود درباره کارهای آینده بپردازین. سعی کنید مقاله مروری شما حرف جدیدی را بیان کند.

دقت کنید که…        

– هر چه که در مقاله مروری می‌نویسید باید به قلم خودتان باشد.

– هر مطلبی حتی اگر در مقاله دیگران آمده باشد باید در مقاله شما منبعش ذکر شود. نقش مهم مقالات مروری راهنمایی به نوشتارهای علمی اصیل است. به همین دلیل دقیق و کامل بودن استنادهای ارائه شده امری ضروری است.

–برای پی بردن به فرایند این نوع پژوهش به غیر از مطالعه حتما تجربه عملی در این حوزه کسب کنید

سه نوع مقاله مروری داریم:

۱- مرور روایتی

۲- مرور نظام مند

۳- فراتحلیل

هر کدام از این نوع مقالات مروری وجه تمایز و تشابهاتی با هم دارند.

روش یافتن  مقالات

جستجو در پایگاه‌هایی چون

– ACM

– IEEE

– Springer

– Science Direct

– Google Scholar

نحوه انتخاب مقالات یافته شده:

 • تلاش کنید که مقالات مروری در رابطه به موضوع مربوطه پیدا کنید. (در صورت وجود)
 • مقالاتی که راحت‌تر می‌توانید آن‌ها را بفهمید انتخاب کنید – مقالات ژورنال‌های معتبر راحت‌تر فهمیده می‌شوند
 • باخواندن هر مقاله تعدادی مقالات مرتبط می‌توانید در آن پیدا کنید. این مقالات می‌توانند به شما در ایجاد مقاله مروری کمک کنند.
 • ابتدا سعی کنید مقالات ژورنال‌های معتبر ISI را پیدا کنید. سپس مقالات کنفرانسی را مطالعه کنید.
 • اولین مقالات در موضوع مربوطه را بیابید
 • سعی کنید مقالات انتخابی شما جدیدتر باشد
 • سعی کنید تکنولوژیهایی که تحقیقات به آن‌ها کمک کرده‌اند را مشخص کنید
 • ارتباط بین مقالات مختلف را بیابید. این مساله می‌تواند شما را در ارایه طبقه بندی مناسب کمک کند.

ساختار مقاله :

هرگز یک مقاله مروری از به هم چسباندن مقالات دیگر بوجود نمی‌آید. اجزای ساختار مقاله مروری با اجزای مقاله تجربی مشابهت‌ها و تفاوت‌هایی دارد. عمده‌ترین تفاوت در بدنه اصلی مقاله است. بدنه اصلی مقاله تجربی به ترتیب شامل مقدمه، روش، نتایج و بحث است؛ در حالی که، بدنه اصلی مقاله مروری به ترتیب شامل مقدمه، ترکیب نتایج و نتیجه‌گیری است.

ساختار معمول مقالات مروری

– عنوان

– چکیده

– مقدمه

– بدنه مقاله

– نتیجه گیری و کارهای آینده

– منابع

مقدمه

مقدمه مقاله مروری باید به ترتیب شامل بخش‌های زیر باشد

– اهمیت موضوع چه از نظر تکنولوژی و کاربرد در دنیای واقعی و چه کمک به تحقیقات دیگر و چشم انداز دراز مدت به پیشرفت صنعت

– توضیح مختصر در باره موضوع مورد بررسی

– توضیح که چرا مرور این مساله می‌تواند مفید باشد (دلیل فواید مقاله  )

– خلاصه ای از الگوی طبقه بندی ارایه شده در این مقاله

– خلاصه ای از راهکارهای ارایه شده و مقالات موجود با توجه به طبقه بندی ارایه شده

بدنه یک مقاله مروری

دراین قسمت شما باید به طور خلاصه، روش جستجوی خود را برای بدست آمدن مقالات بنویسید. به عنوان مثال: در چه بانک اطلاعاتی جستجو کردید؟ از چه کلمات کلیدی استفاده کردید؟ راه اصلاح جستجو خود؟ چند مقاله به صورت خلاصه مقاله و چند مقاله به صورت کامل؟ چند مقاله بدست آمد؟ چگونه از میان آن‌ها انتخاب کردید؟ همچنین خلاصه ای از موارد و روش‌های هر یک از مقالات را بنویسید. در این بخش همچنین به ارایه تکنیکهای مورد بررسی با توجه به طبقه بندی ارایه شده بپردازین. هر طبقه از طبقه بندی‌های موجود یا هر بخش را به طور جداگانه در مقاله پوشش دهید. (بخش‌ها و زیر بخش‌ها). مقالات یا موسسات پیشرو در موضوع مورد بررسی را مشخص کنید به تحلیل و برسی مشکلاتی که هنوز حل نشده‌اند یا چالش‌های موجود و کارهای آینده بپردازین.

نتیجه  گیری :

– خلاصه ای از نتیجه گیری نتیجه گیری مقاله مروری

– در این بخش با نهایت اختصار با توجه به طبقه بندی ارایه شده باید نقاط قوت و ضعف کارهای انجام شده و چالش‌های پیش رو را ارایه کنید.

منابع

– در این بخش همه منابع باید به یک فرم باشند. لیستی از مقالات مورد استفاده با ذکر دقیق نام نویسندگان،  عنوان مقاله و مجله ای که مقاله را منتشر کرده است تهیه کنید .

– سعی کنید که در منابع از Url استفاده نکنید مگر در مورد یک نرم افزار یا گروه تحقیقاتی

– همچنین نیازی به نوشتن ISBN کتب استفاده شده نیست.

– همه منابع باید به یک فرم باشند.

عکس‌ها

 • می‌توانند از مقالات دیگر آورده شوند ولی حتما باید منبع  آن  ذکر  شود.
 • سعی کنید خودتان عکس‌هایی برای ارایه طبقه بندی کارهای انجام شده یا ساختار مقاله تهیه کنید.
 • جداولی برای مقایسه بین روش‌ها یا راهکارهای مختلف ارایه دهید.

به جهت قدردانی از زحمات نویسنده این بخش، لطفا روی آیکن گوگل پلاس سایت یکبار کلیک کنید یا این صفحه را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

کپی برداری از مطالب این سایت شرعاً و عرفاً با ذکر منبع مجاز می باشد. لطفا در انتهای مطالب لینک منبع را به شکل زیر قرار دهید.

اشتراک مطالب آموزشی رایگان

سلام دوست خوبم امیدوارم مطلب ما مفید بوده باشه... مطلب فوق با تقاضای یکی از کاربران خوب سایت، پست شده است. شما هم اگر نیاز به مطلب آموزشی دارید که حس می کنید دوستانتان می تونند ازش استفاده کنند از بخش نظرات به ما اطلاع دهید. همچنین اگر خودتان تمایل به اشتراک مطلب دارید محبت کنید از مسیر زیر آپلود فرمایید تا به صورت رایگان در اختیار همه قرار بگیرد. با اشتراک گذاری لینک صفحه در شبکه های اجتماعی، ایران مشاور را به دوستان خود معرفی کنید...

حداکثر سایز 10 MB

جهت سفارش مقاله، پایان نامه یا تحلیل آماری روی ثبت سفارش آنلاین کلیک کنید.

ثبت-سفارش

**************

سریع ترین راه ارتباطی با ما = تکمیل فرم ثبت سفارش یا پیگیری

**************

در کمتر از یک روز کاری نتیجه بررسی را از ایران مشاور دریافت کنید.
لطفا صبر کنید

چگونه نتیجه گیری مقاله ISI را بنویسم؟تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ اسفند ۹۵

نحوه نگارش بخش نتیجه گیری (Conclusions) مقاله

تا به اینجا مطالب مربوط به بخش‌های چکیده (Abstractمقدمه (introduction) و مرور ادبیات مقاله  (review of the literature) و روش شناسی ( Methods and Materials ) و یافته های مقاله (results or findingsبحث (discussion)  مطرح شدند. در این بخش مطالب مربوط به بخش نتیجه گیری ارائه شده است. این بخش از مقاله معمولا تحت عنوان‌ Conclusions بیان می‌شود.

همانطور که ممکن است بخش نتیجه‌گیری آخرین بخشی باشد که خواننده آن را می‌خواند، این امکان وجود دارد که داور مقاله نیز این بخش را در آخر بخواند. بنابراین باید این بخش را به گونه‌ای نوشت که در حال سادگی و اختصار تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. مهارت اصلی در نگارش این بخش این است که بدانید داوران و خوانندگان مقاله انتظار دارند چه چیزی در این بخش پیدا کنند. خوانندگان تکرار چیزها و عباراتی که در چکیده و مقدمه آمده است را در بخش نتیجه‌گیری نمی‌خواهند بلکه پیام موثر و واضح از کل کار انجام شده را در این بخش می‌خواهند.

۱- ساختار این بخش چگونه باشد؟

به این نکته باید توجه داشت که بخش نتیجه‌گیری، خلاصه­‌ی مطالب گفته شده در مقاله نیست. صرفا مطالبی که در چکیده و مقدمه گفته‌اید را تکرار نکنید. این بخش باید از یکی یا چند مورد از موارد زیر تشکیل شود:

 1. بیان خلاصه‌ی مهمترین یافته‌ها و مشخص کردن اینکه چگونه بر زمینه تحقیق شما تاثیر دارند
 2. داوری نهایی درباره اهمیت آن یافته‌ها از منظر تاثیر آنها به همراه کاربردهای احتمالی آنها در زمینه‌های دیگر
 3. اشاره به نقاط ضعف کار شما
 4. پیشنهادهایی جهت بهبود کار ارائه شده
 5. پیشنهاداتی برای کارهای آینده (برای نویسنده یا دیگر محققین)
 6. پیشنهاداتی جهت تغییر در خط مشی

بخش نتیجه‌گیری با فرض اینکه خواننده مطالب مقاله را خوانده است نیازی به مطالب چکیده و مقدمه ندارد. بنابراین در آن نیازی به مطالب پیش زمینه‌ای نیست. باید بر روی یافته‌های مهم بیشتر تاکید شود و درباره‌ی نقاط ضعف صحبت شود.

۲- این بخش را چگونه آغاز کنیم؟ چگونه تاثیر این بخش را افزایش دهیم؟

 یکی از نکاتی که در آغاز نتیجه‌گیری باید رعایت کرد این است که از زیاده گویی بپرهیزیم. استفاده از عبارت‌هایی چون

…In this study it is concluded that

یا

…This paper has described

یا

…We have shown that

باعث می‌شوند در ابتدای بخش، زیاده گویی کرده باشید و بدون اینکه تاثیری بر خواننده داشته باشید میزانی از فضای این بخش را اشغال کرده باشید. بنابراین بهتر است که از این عبارت‌ها استفاده نشود و مستقیم آنچه که در این مقاله نشان داده شده است یا توضیح داده شده است بیان شود. نتیجه این کار نتیجه‌گیری خلاصه‌تر و تاثیر گذارتر خواهد بود.

۳- چگونه این بخش را به گونه‌ای متفاوت از چکیده بنویسیم؟

به قسمتی از یک چکیده و نتیجه‌گیری که در اینجا آورده شده است توجه کنید:

Abstract

An increase in storm frequency and intensity is expected for the Mediterranean area. The aim of this study is to assess the risk of soil erosion in sub-basin croplands in Tuscany, Italy

Conclusions

.We assessed the risk of soil erosion in the Trasubbie (Tuscany, Italy) sub basin croplands by using a scenario analysis

موضوع اصلی (خطر فرسایش خاک) در هر دو نوشته یکسان است ولی مرکز توجه متفاوت است. در اولین جمله از چکیده، مقداری اطلاعات پیش زمینه آورده شده است ولی در نتیجه‌گیری هیچ اطلاعات پیش زمینه‌ای مطرح نشده است. در عوض در اولین جمله از نتیجه‌گیری فعالیت اصلی تحقیق بیان شده است. در چکیده به محل پهناوری (Tuscany, Italy) اشاره شده است، محلی که نویسنده احتمال می‌دهد خواننده با آنجا آشنایی دارد. ولی در نتیجه‌گیری نویسنده فرض می‌کند خواننده، با خواندن مقاله، با محل آشنایی کامل پیدا کرده است بنابراین محل مشخص‌تری را عنوان کرده است (Trasubbie).

به طور کلی بخش چکیده و نتیجه‌گیری هر یک به منظور مشخصی مورد استفاده قرار می‌گیرند. همانطور که در مطلب مربوط به چکیده گفته شده، چکیده به عنوان تبلیغ کار شما است و باید نظر خواننده را جلب کند. ولی نتیجه گیری نکات برجسته کار شما را به خواننده یادآوری می‌کند. باید توجه داشت که نتیجه‌گیری باید ارزش افزوده‌ای هم داشته باشد و آن همان پیشنهادات و زمینه‌های کارهای آینده است.

در هر حال، بهتر است بخش چکیده و نتیجه‌گیری را کنار هم قرار دهید و با توجه به مطالب گفته شده با جابجا کردن مطالب بین آنها به نگارشی مناسب برسید و بدانید که به ناچار مطالبی بین این دو بخش همپوشانی خواهند داشت.

۴- در صورتی که نتیجه‌گیری ملموسی نداریم چه کار کنیم؟

گاهی اوقات امکان اینکه یک نتیجه‌گیری واضحی از کارتان ارائه کنید وجود ندارد. در چنین حالتی بهتر است تنها به مطالبی که از مسئله آموخته‌اید بپردازید و سپس برخی از کارهایی که می‌شود در آینده انجام داد را پیشنهاد کنید.

در صورتیکه نتیجه‌گیری ملموسی ندارید بهتر است یافته‌هایتان را به صورت اغراق آمیز بیان نکنید یا مطالبی نامربوط برای خالی نگذاشتن عریضه بیان نکنید. در ادامه مثال‌هایی آورده شده است که در آنها نویسندگان پذیرفته‌اند به تمام آن چیزی که انتظار داشته‌اند نرسیده‌اند:

Unfortunately, we could not assess how much of the difference in outcome was due to

When results are compared across different components, the confidence intervals overlap, and we have no conclusive evidence of differences in

Although some progress has been made using our model, this incremental approach provides only a partial answer

Unfortunately this trial had too few subjects to achieve sufficient power and had a low

It is also unclear what conclusion should be drawn

Regrettably, we did not have the means to

در چنین حالتی می‌توانید با بیان کارهایی که می‌توان در آینده انجام داد تا مشکلات موجود بر طرف شوند، از تاثیر منفی نتیجه‌گیری جلوگیری نمایید.

Although it is too early to draw statistically significant conclusions, two patterns seem to be emerging

However, more definite conclusions will be possible when

Nevertheless, our study confirms recent anecdotal reports of

Despite this, our work provides support for

In any case, we believe that these preliminary results indicate that

۵- چگونه این بخش را به پایان برسانم؟

پس از اینکه خلاصه‌ای از کارتان را بیان کردید و نقاط ضعف آن را مشخص کردید، به سه طریق می‌توانید نتیجه‌گیری را به پایان برسانید.

روش اول این است که بگویید چگونه می‌توان کارتان را در زمینه‌های دیگر مورد استفاده قرار داد. مثلا:

Our findings could be applied quite reliably in other engineering contexts without a significant degradation in performance

These findings could be exploited in any situation where predictions of outcomes are needed. Our results could be applied with caution to other devices that

همچنین می‌توانید بگویید کارتان در چه زمینه‌هایی قابل استفاده نیست. مثلا:

However, it remains to be further clarified whether our findings could be applied to

Further studies are needed to determine whether these findings could be applied to components other than those used for

روش دوم جهت خاتمه دادن به نتیجه‌گیری بیان کارهای آینده است. این توافق کلی وجود دارد که اگر از will استفاده کنید در این صورت شما به کاری که خودتان قصد انجام آن را دارید اشاره کرده‌اید و اگر از should استفاده کنید این عقیده را دارید که مسئله باید توسط دیگران حل شود. بنابراین مثال‌های زیر کاری که نویسنده قصد انجام آن را دارد را نشان می‌دهند:

One area of future work will be to represent these relationships explicitly

Future work will mainly cover the development of additional features for the software, such as

Future work will involve the application of the proposed algorithm to data from

و مثال‌های زیر کارهایی که باید توسط دیگران برای حل مسئله انجام شود را نشان می‌دهند:

Future work should give priority to (1) the formation of X; (2) the interaction of Y; and (3) the processes connected with Z

Future work should benefit greatly by using data on

روش سوم برای نوشتن بخش پایانی نتیجه‌گیری ارائه‌ی پیشنهادات است. برای بیان پیشنهادات تنها کافیست طریقه بیان آنها را از لحاظ گرامر انگلیسی بدانید. ساختاری که برای بیان پیشنهادات استفاده می‌شود به صورت زیر است:

to recommend (suggest, propose) + that + someone or something + should (optional) + infinitive (without to) + something

که اگر به دقت توجه کنید استفاده از should در آن اختیاری است و در صورت استفاده نکردن از آن باید توجه کنید که فعل به کار رفته را به صورت سوم شخص استفاده نکنید. به مثال‌های زیر توجه کنید:

We suggest that policy makers should give stakeholders a greater role in

We suggest that policy makers give stakeholders a greater role in

We recommend that stakeholders should be given a great role in

We recommend that stakeholders be given a greater role in

۶- از چه عبارت‌هایی در نگارش این بخش استفاده کنیم؟

برای نگارش این بخش می‌توانید از عبارت‌های موجود در سایت بانک عبارت‌های علمی بخش نتیجه‌گیری استفاده نمایید.

کلیه‌ی مطالب گفته شده از کتاب English for writing research papers آورده شده است و مطالب تکمیلی را می‌توانید از این کتاب مطالعه کنید.

جهت مطالعه مطالب بیشتر به بخش های زیر مراجعه فرمایید.

 1. چگونه چکیده مقاله ISI را بنویسم؟
 2. چگونه مقدمه مقاله ISI را بنویسم؟ 
 3. چگونه مرور ادبیات مقاله ISI را بنویسم؟ 
 4. چگونه روش شناسی مقاله ISI را بنویسم؟
 5. چگونه نتایج مقاله ISI را بنویسم؟
 6. چگونه بحث مقاله ISI را بنویسم؟
 7. مقاله نویسی 
 8. انتخاب موضوع مقاله، پروپوزال یا پایان نامه 
 9. نحوه تقدیر و تشکر در یک مقاله 

چگونه بحث مقاله ISI را بنویسم؟تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ بهمن ۹۵

نحوه نگارش بخش بحث (discussion) مقاله

تا به اینجا مطالب مربوط به بخش‌های چکیده (Abstractمقدمه (introduction) و مرور ادبیات مقاله  (review of the literature) و روش شناسی ( Methods and Materials ) و یافته های مقاله (results or findings) مطرح شدند. در این بخش مطالب مربوط به بخش نتایج ارائه شده است. این بخش از مقاله معمولا تحت عنوان‌ discussion بیان می‌شود.

طریقه‌ی خواندن مقاله بین افراد مختلف متفاوت است ولی بیشتر افراد خواندن مقاله را از قسمت‌هایی شروع می‌کنند که راحت‌تر می‌توانند مطالب مورد نظرشان را پیدا کنند. بخش بحث، بخشی است که بیشتر خوانندگان پس از خواندن عنوان و شاید چکیده به سراغ آن می‌روند.

به نظر بیشتر نویسندگان مقاله‌ها نیز نگارش بخش بحث سخت‌ترین بخش مقاله است و بیشتر اوقات داوران مقاله به علت نگارش ضعیف این بخش است که مقاله را رد می‌کنند.

اگرچه نمی‌توان قالب کلی برای نگارش این بخش ارائه کرد ولی در این نوشته سعی می‌شود مطالبی که به آسان‌تر شدن فرایند نگارش این بخش کمک می‌کنند ارائه شوند. کلید موفقیت در این بخش بیان قانع کننده و قابل باور مطالب است. که می‌تواند با بیان صادقانه نقاط ضعف کار خودتان و نقد سازنده و منصفانه کار دیگران بدست آید. مهارت دیگری که در این زمینه باید مد نظر داشته باشید، تفسیر نتایج بدون تکرار آنها است.

۱- ساختار بخش بحث باید به چه صورت باشد؟

انتظار می‌رود در بخش بحث به سوالات زیر پاسخ داده شود. ترتیب پاسخ به سوالات نیز احتمالا به همین صورتی که اینجا آورده شده است خواهد بود و این لیست می‌تواند نقطه شروع خوبی جهت نگارش این بخش باشد.

 1. آیا داده‌های بدست آمده اهداف تحقیق را که در اول مقاله بیان کرده‌ایم را پشتیبانی می‌کنند؟
 2. چگونه یافته‌های من با یافته‌های دیگران قابل مقایسه است؟ چقدر با یافته‌های قبلی سازگاری دارد؟
 3. تفسیر من از داده‌های بدست آمده چیست؟
 4. چه تفسیرهای دیگری از داده‌ها ممکن است؟
 5. نقاط ضعف مطالعه انجام شده چیست؟ چه فاکتورهای دیگری می‌توانند بر یافته‌های من تاثیر بگذارند؟ آیا گزارش ارائه شده می‌تواند منجر به نامعتبر تلقی شدن یافته‌ها شود؟
 6. آیا تفسیری از داده‌ها می‌توان ارائه کرد که نقصان یا خطایی را در آزمایشات آشکار کند؟
 7. آیا تفسیر ارائه شده منجر به فهم جدیدی از مسئله خواهد شد؟ با این تفسیر می‌توان کمبود یا پیشرفتی را در کارهای دیگران مطرح کرد؟
 8. یافته‌های من از چه اعتبار خارجی برخوردار است؟ چگونه یافته‌های من می‌تواند به زمینه‌های دیگر بسط داده شود؟
 9. یافته‌های من بر چه چیزهایی ممکن است دلالت داشته باشد و چه کاربردهایی ممکن است داشته باشند؟
 10. چه تحقیقات دیگری جهت توضیح مسائلی که بر اثر یافته‌های من بوجود آمده است لازم است؟ آیا من این تحقیقات را انجام خواهم داد یا آنها را به عنوان مسائل باز رها خواهم کرد؟

اگر در مقاله شما بخشی با عنوان نتیجه گیری وجود دارد، بهتر است پاسخ به سوالات ۸ تا ۱۰ در این بخش قرار داده شود.

۲- این بخش را چگونه شروع کنیم و به پایان برسانیم؟

در اینجا چهار شروع ممکن برای بخش بحث یک مقاله آورده شده است:

یادآوری اهداف تحقیق به خواننده، ترجیحا در یک جمله

One of the main goals of this experiment was to attempt to find a way to predict who shows more task persistence

ارجاع به سوالات، فرضیات یا پیش بینی‌های مطرح شده در بخش مقدمه

These results both negate and support some of the hypotheses. It was predicted that greater perfectionism scores would result in greater task persistence, but this turned out not to be the case

ارجاع به مقاله‌ای که در بخش مرور ادبیات به آن اشاره کرده‌اید

Previous studies conflict with the data presented in the Results: it was more common for any type of feedback to impact participants than no feedback (Shanab et al., 1981; Elawar & Corno, 1985

بیان مهمترین نکات نتایج بدست آمده بصورت مختصر

While not all of the results were significant, the overall direction of results showed trends that could be helpful to learning about who is more likely to persist and what could influence persistence

می‌توان بخش بحث را با هر یک یا ترکیبی از چهار حالت فوق شروع کرد. پس از این شما به طور مختصر بیان می‌کنید که چه چیزی از یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت. این جملات می‌توانند نقطه شروعی جهت بیان تفسیر شما از یافته‌ها و مقایسه‌ی آنها با یافته‌های قبلی باشد.

در صورتیکه مقاله‌ی شما بخش مجزایی به عنوان نتیجه گیری دارد، بخش بحث می‌تواند به یکی از صورت‌های زیر یا ترکیبی از آنها به پایان برسد:

 1. طریقه توسعه کارتان به زمینه‌های دیگر را برای خواننده مطرح کنید. البته برای این کار باید شواهد کافی را در اختیار خواننده قرار دهید. مثلا اگر آزمایشاتتان را در بستری دیگر تکرار کنید آیا نتایج مشابهی خواهید گرفت؟
 2. روش‌هایی که می‌توان با استفاده از آنها فرضیات (مانند مدل‌ها یا ابزارهای مورد استفاده) را بهبود داد را مطرح کنیم.
 3. علت در نظر نگرفتن برخی حوزه‌ها را در تحقیقتان بیان کنید
 4. مواردی که قادر به انجام آنها نبوده‌اید را بیان کنید
 5. بار دیگر دلایل انتخاب موضوع یا مسئله تحقیقتان را جهت متقاعد کردن خواننده درباره اعتبار مطالبی که در این بخش به آنها پرداخته اید، بیان کنید

در صورتیکه مقاله‌ی شما بخش مجزایی به عنوان نتیجه گیری ندارد، می‌توانید با بیان نکات کلیدی که اهمیت کار شما را برای خواننده یادآوری می‌کنند، بخش بحث را به پایان برسانید.

۳- چرا باید کارمان را با کار دیگران مقایسه کنیم؟

 در نظر گرفتن کار دیگران ممکن است اطلاعاتی را در اختیار ما قرار دهد که تفسیر داده‌های ما را آسان‌تر نماید. یا ممکن است این امکان بوجود آید که بتوانیم از یافته‌های دیگران با استفاده از داده‌هایی که بدست آورده‌ایم تفسیری متفاوت ارائه کنیم. در هر حالت شما باید در مورد دلایل شباهت یا تفاوت یافته‌هایتان با یافته‌های دیگران بحث کنید.

به عنوان ساختاری برای انجام این کار می‌توان به صورت زیر عمل کرد:

 • ابتدا جمله‌ای کلی درباره‌ی یافته‌هایتان بیان کنید
 • سپس یافته‌های کار دیگران که به طور مستقیم با کار شما در ارتباط است را بیان کنید
 • پیوندی بین کار خودتان و کار مطرح شده ایجاد کنید
 • به طور واضح نقاط تفاوت کار خودتان با کار مطرح شده را بیان کنید
 • در نهایت بیان کنید با در نظر گرفتن کار دیگر در نظر گرفته شده چه نتیجه‌ای از کار شما می‌توان گرفت

۴- از چه سبک نگارشی استفاده کنیم؟

قبل از اینکه نوشتن را شروع کنید، به راهنمای ژورنال نگاه کنید ببینید درباره سبک نگارش چه چیزهایی بیان شده است. در بخش بحث معمولا شما مشغول مقایسه کار خودتان با کار دیگران هستید. شما می‌دانید چه کاری انجام داده‌اید و همچنین می‌دانید دیگران چه کاری انجام داده‌اند ولی خواننده مقاله شما این اطلاعات را ممکن است نداشته باشد. بنابراین شما باید تمایز کاملا واضحی بین کار خودتان و کار دیگران ایجاد کنید تا خواننده بداند که دقیقا به چه کاری ارجاع داده شده است.

جملات مجهول فاعل را مشخص نمی‌کنند و در نتیجه خواننده نخواهد فهمید که کار انجام شده، کار شماست یا شخص دیگری. بنابراین برای جلوگیری از ابهام تا جایی که ممکن است از جملات معلوم استفاده کنید.

۵- چگونه تفسیر خودمان از نتایج را با در نظر گرفتن سایر تفسیرهایی که شاید با آنها موافق نیستیم بیان کنیم؟

در اینجا بخشی از بخش بحث مقاله‌ای با عنوان “Chickens prefer beautiful humans” آورده شده است. این مقاله که جایزه Ignobel را برای نویسنده آن به ارمغان آورد، بیان می‌کند که جوجه‌ها قادر به تشخیص افراد زیبا از افراد زشت هستند.

(۱) We cannot of course be sure that chickens and humans processed the face images in exactly the same way. (2) This leaves open the possibility that, while chickens use some general mechanism, humans possess instead a specially evolved mechanism for processing faces. (3) We cannot reject this hypothesis based on our data. (4) However, there are at least two reasons why we do not endorse this argument. First, it is not needed to account for the data. We believe that the existence of a task-specific adaptation can be supported only with proofs for it, rather than with absence of proofs against. Second, the evolutionary logic of the argument is weak. (5) From observed chicken behaviour and knowledge of general behaviour mechanisms we must in fact conclude that humans would behave the same way with or without the hypothesized adaptation. There would thus be no selection pressure for developing one

استراتژی نویسنده در پیش بینی ایراداتی که ممکن است به بحث او گرفته شود به این صورت است:

 • در جمله‌ی (۱) او می‌پذیرد که ممکن است اشتباه کرده باشد
 • در جمله‌ی (۲) تفسیر دیگری را مطرح کرده است
 • در جمله‌ی (۳) تصریح می‌کند که داده‌های بدست آمده می‌توانند جهت تایید تفسیر دوم مورد استفاده قرار گیرند
 • در جمله‌ی (۴) دلیل اینکه چرا با تفسیر دوم موافق نیست را بیان کرده است
 • در نهایت در جمله (۵) نتیجه گیری خودش را مطرح کرده است

۶- چگونه از seems و appears در پذیرفتن این مطلب که ممکن است همه‌ی حالات را در نظر نگرفته باشیم استفاده کنیم؟

بیان صادقانه‌ی نتایج بدست آمده و اجتناب از گمراه سازی، مسئله‌ای بسیار حیاتی است.

اجازه دهید برای بیان این مطلب به نمونه‌ای از یک اثبات ریاضی اشاره کنیم. ممکن است مواردی وجود داشته باشند که شما بررسی نکرده باشید مثلا ممکن است حدسی یا ادعایی را بر اساس مشاهداتتان تاکنون مطرح کنید. در این صورت شما می‌توانید از عبارت‌های it appears to bo یا it seems استفاده کنید. این عبارت‌ها دقیقا حقیقت را بیان می‌کنند، یعنی به نظر می‌رسد چیزی درباره‌ی آن مواردی که بررسی کرده‌اید درست باشد. با استفاده از این عبارت‌ها شما به خواننده می‌گویید طبق شواهد انتظار می‌رود مطلب گفته شده همیشه درست باشد ولی ادعا نمی‌کنید که قطعا اینطور است.

It appears that stochastic processes for which x = y can produce finite dimension values

This completes the proof of Theorem 1. Note how this enables us to determine all the Xs and Ys at the same time. Thus it seems that some natural hypotheses can be formulated as

با اینحال شما باید بطور ۱۰۰ درصد این موضوع را برای خواننده واضح کنید که شما همه‌ی جنبه‌های ممکن را بررسی نکرده‌اید (مثلا ممکن است اندازه‌ی نمونه شما کوچک باشد یا عاملی خارجی ممکن است در نتایج شما تاثیر داشته باشد که شما از آن مطلع نیستید).

۷- چگونه کاستی‌های کارهای گذشته را نشان دهیم؟

سه زمینه وجود دارد که شما می‌توانید کاستی‌های کارهای دیگران را مورد سوال قرار دهید:

 • فرضیاتی که هیچگاه مورد ارزیابی قرار نگرفته‌اند و شما قصد ارزیابی آنها را دارید
 • مطالعات گذشته به طور کلی با موضوع برخورد کرده‌اند یا تنها در زمینه‌ای به خصوص صورت گرفته‌اند و شما قصد دارید در زمینه‌ای جدید تحقیق را انجام دهید
 • مطالعات گذشته نقاط ضعف و کمبودهایی دارند. شما قصد دارید بر این نقاط ضعف و کمبودها غلبه کنید

نکته‌ی مهمی که در نقد کارهای دیگران باید رعایت شود این است که اعتبار آنها را از بین نبریم و نقد مخرب نداشته باشیم.

۸- چگونه درباره نقاط ضعف کارمان بحث کنیم؟

آگاه کردن خواننده از نقاط ضعف در تحقیق شما یا هر گونه نقص یا تناقضی در داده‌ها، یکی از ضروریات است. نباید به این موضوع به عنوان نقطه منفی در تحقیقتان بنگرید. در واقع خواننده از اینکه یاد بگیرد چرا این ضعف‌ها و اشکالات بوجود آمده است استقبال خواهد کرد و ممکن است در تحقیقات او کمک کننده باشد.

به هر حال زمانی که درباره نقاط ضعف تحقیقتان صحبت می‌کنید سعی کنید این کار را به صورت مثبت انجام دهید و مانند جمله زیر این کار را انجام ندهید.

The limitation of this paper is that the two surveys were not conducted in the same period. This will affect our results in terms of

این جمله بسیار صادقانه است ولی می‌تواند به گونه‌ای بیان شود که اثر منفی کمتری داشته باشد:

Although the two surveys were not conducted in the same period, this will only affect our results in terms of

هرگاه نقاط ضعف کارتان را بیان می‌کنید، مطمئن شوید که دقیقا مشخص کرده‌اید چه ضعفی وجود دارد و دقیقا به چه چیزی دلالت می‌کند و چه نتیجه‌ای می‌توان از آن گرفت.

چیزی که مهم است این است که صادق باشید، مسئله را واضح بیان کنید و در صورت امکان راه‌های برخورد با مشکلات را بحث کنید.

۹- از چه عبارت‌هایی در نگارش این بخش می‌توان استفاده کرد؟

عبارت‌های مفید در نگارش این بخش را از بخش بحث در سایت بانک عبارت‌های علمی می‌توانید مورد استفاده قرار دهید.

جهت مطالعه مطالب بیشتر به بخش های زیر مراجعه فرمایید.

 1. چگونه چکیده مقاله ISI را بنویسم؟
 2. چگونه مقدمه مقاله ISI را بنویسم؟ 
 3. چگونه مرور ادبیات مقاله ISI را بنویسم؟ 
 4. چگونه روش شناسی مقاله ISI را بنویسم؟
 5. چگونه نتایج مقاله ISI را بنویسم؟
 6. مقاله نویسی 
 7. انتخاب موضوع مقاله، پروپوزال یا پایان نامه 
 8. نحوه تقدیر و تشکر در یک مقاله 
به جهت قدردانی از زحمات نویسنده این بخش، لطفا روی آیکن گوگل پلاس سایت یکبار کلیک کنید یا این صفحه را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

کپی برداری از مطالب این سایت شرعاً و عرفاً با ذکر منبع مجاز می باشد. لطفا در انتهای مطالب لینک منبع را به شکل زیر قرار دهید.

اشتراک مطالب آموزشی رایگان

سلام دوست خوبم امیدوارم مطلب ما مفید بوده باشه... مطلب فوق با تقاضای یکی از کاربران خوب سایت، پست شده است. شما هم اگر نیاز به مطلب آموزشی دارید که حس می کنید دوستانتان می تونند ازش استفاده کنند از بخش نظرات به ما اطلاع دهید. همچنین اگر خودتان تمایل به اشتراک مطلب دارید محبت کنید از مسیر زیر آپلود فرمایید تا به صورت رایگان در اختیار همه قرار بگیرد. با اشتراک گذاری لینک صفحه در شبکه های اجتماعی، ایران مشاور را به دوستان خود معرفی کنید...

حداکثر سایز 10 MB

جهت سفارش مقاله، پایان نامه یا تحلیل آماری روی ثبت سفارش آنلاین کلیک کنید.

ثبت-سفارش

**************

سریع ترین راه ارتباطی با ما = تکمیل فرم ثبت سفارش یا پیگیری

**************

در کمتر از یک روز کاری نتیجه بررسی را از ایران مشاور دریافت کنید.
لطفا صبر کنید

چگونه نتایج مقاله ISI را بنویسم؟تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ دی ۹۵

نحوه نگارش بخش نتایج یا یافته های (results or findings) مقاله

تا به اینجا مطالب مربوط به بخش‌های چکیده (Abstractمقدمه (introduction) و مرور ادبیات مقاله  (review of the literature) و روش شناسی ( Methods and Materials ) مطرح شدند. در این بخش مطالب مربوط به بخش نتایج ارائه شده است. این بخش از مقاله معمولا تحت عنوان‌های

“Methods”، “results”، “ findings” و “ experiments

بیان می‌شود.

بخش نتایج مقاله در برخی از ژورنال‌ها به صورت مجزا در نظر گرفته نمی‌شود و با بخش بحث و نتیجه گیری ادغام می‌شود. ولی اگر بخش نتایج را به صورت مجزا می‌نویسید باید تفسیر و نتیجه گیری آنها را در این بخش نیاورید. برای نگارش این بخش ابتدا باید مشخص کنیم کدامیک از نتایج بدست آمده نشان دهنده دستاورد مقاله است و سپس آنها را به ترتیبی که متناسب با اهداف تحقیق هستند و به سوالات تحقیق پاسخ می‌دهند سازماندهی کنیم.

در این مطلب به نکاتی که حین نگارش بخش نتایج مقاله باید رعایت کرد پرداخته شده است.

۱- ساختار بخش نتایج به چه صورت باشد؟

در بخش نتایج مقاله پاسخ به سوالات زیر آورده می‌شود:

 • چه چیزی یافته‌اید؟
 • چه چیزی نیافته‌اید؟
 • چه چیزی یافته‌اید که انتظار آن را نداشته‌اید؟ (مثلا با فرضیات اولیه در تناقض است)

ساختاری که در این بخش مورد استفاده قرار می‌گیرد دنبال کردن پروتکل‌ها یا روال‌های روش ارائه شده است و نوشتن نتایج حاصل از آنها.

۲- بخش نتایج را چگونه شروع کنیم و به پایان برسانیم؟

به دو صورت می‌توان بخش نتایج را شروع کرد. می‌توانید با ارائه چشم اندازی از آزمایشات یا مطالعاتتان شروع کنید. بدون اینکه جزییاتی را که در بخش روش ارائه شده بیان کرده‌اید تکرار کنید همانند سه نمونه زیر:

…Overall, the results presented below show that

…:The three key results of this empirical study are

…:The following emergent themes were identified from the analysis

ولی روش معمول‌تر این است که مستقیم نتایج را بیان کنید. اغلب این کار با دعوت کردن از خواننده جهت مشاهده شکل‌ها و جدول‌ها انجام می‌شود. این روش در مثال‌های زیر نشان داده شده است:

…(۱٫ Figure 1 shows the mass spectra obtained from an analysis of the two residues. The first residue reveals a .. (Fig. 1a

…(۲٫ A total of 34 wheat genotypes (Table 1) were screened for … Responses to increased sunlight varied significantly (Figure 1

۳٫ An analysis was made to look for … To do this, the average times of x and y were compared … Figures 1–۳ show the differences between

در ادامه به این نکته توجه کنید که، بهتر است قبل شروع کردن به نوشتن، ابتدا شکل‌ها و جدول‌ها را به ترتیبی که مناسب‌تر است و با اهداف و فرضیات اولیه هماهنگی بیشتری دارند مرتب کنید. سپس تناظر بین یافته‌ها با شکل‌ها را مشخص کنید و نتایجی را که با فرضیات تحقیقتان ارتباطی ندارند را حذف کنید. ساختار زیر جهت نگارش ادامه این بخش پیشنهاد می‌شود:

 • برجسته کردن نتایجی که سوالات تحقیق را پاسخ می‌دهند
 • فهرست کردن نتایج ثانویه بدست آمده
 • بیان اطلاعات تکمیلی در مورد نتایج بدست آمده
 • بیان نتایجی که با فرضیات اولیه در تضاد هستند و علت بوجود آمدن این تضادها

۳- آیا نتایج منفی کارمان را در این بخش مطرح کنیم؟

بیان نتایج منفی یکی از ضروریات است و باید در این بخش مطرح شوند. نباید اینگونه فکر کرد که نتایجی که دور از انتظار ما هستند داده‌های بدی هستند. در واقع اگر شما مسیر را به درستی پیموده‌اید بنابراین نتایج منفی بدست آمده نیز جز نتایج شما هستند و نیاز به تفسیر دارند. تفسیر آنها می‌تواند علت بروز نتایج منفی را نمایان کند. مثلا ممکن است فرضیات شما نادرست بوده باشند و نیاز به تجدید نظر داشته باشند یا طراحی آزمایشاتتان نامناسب بوده باشد. نتایج منفی در بخش بحث و نتیجه گیری بیشتر مورد بررسی قرار می‌گیرند.

۴- از چه حالتی از افعال و سبک نگارش، جهت نگارش این بخش استفاده شود؟

 نتایج تحقیق قبل از شروع به نوشتن مقاله بدست آمده‌اند بنابراین به رویدادهایی که در گذشته رخ داده‌اند مربوط می‌شوند. در نتیجه برای گزارش آنها از گذشته ساده استفاده می‌شود.

برای بیان نتایج می‌توان از هر دو سبک شخصی (personal) یا غیر شخصی (impersonal) استفاده کرد. ولی هر جا لازم است که نتایج بیشتر برجسته شوند از سبک غیر شخصی استفاده می‌شود.

۵- چگونه خواننده را از ارزش اطلاعات بدست آمده مطلع کنیم؟

هنگام نگارش این بخش باید به استفاده از صفات توصیفی مانند interesting، intriguing و remarkable توجه ویژه‌ای داشته باشید. چرا که ممکن است نتیجه‌ای که از نظر شما جالب باشد برای خواننده هیچ جذابیتی ایجاد نکند. در واقع هنگام ارائه یک نتیجه جالب بهتر است اطلاعات کافی در اختیار خواننده قرار دهید که خود او بگوید چه نتیجه جالبی تا اینکه شما بگویید.  به دو جمله زیر توجه کنید:

.The large difference in mean size between population C and population D is particularly interesting

۲٫ While the mean size generally varies among populations by only a few cm, the mean size in populations C and D differed by 25 cm. Two  hypotheses could account for this

در جمله اول یک نتیجه بدست آمده interesting توصیف شده است ولی در جمله دوم با ارائه اطلاعات مناسب (differed by 25 cm) جالب بودن نتیجه به خواننده انتقال داده شده است.

۶- چگونه توضیحاتی درباره‌ی جدول‌ها و شکل‌ها ارائه کنیم؟

هنگام نگارش بخش نتایج باید به این نکته توجه داشته باشید که از شکل‌ها و جدول‌ها برای توضیح یا واضح شدن نوشته‌های این بخش استفاده کنید. بسیاری مواقع دیده می‌شود که افراد از شکل‌ها و جدول‌ها به عنوان موضوع اصلی نوشته استفاده می‌کنند و متن نوشته را به عنوان توضیحی برای شکل‌ها و جدول‌ها در نظر می‌گیرند. برای واضح‌تر شدن این موضوع به دو جمله زیر توجه کنید:

 Figure 4 shows the relationship between the numbers of species A and species B

(۲٫ The abundances of species A and B were inversely related (Figure 4

در جمله اول نویسنده تنها به خواننده می‌گوید چه چیزی در شکل مشاهده می‌کند در حالی که در جمله دوم معنایی که می‌توان از مشاهده شکل فهمید بیان شده است که می‌تواند نسبت به جمله اول مفیدتر باشد. در واقع جمله اول خواننده را مجبور می‌کند با مشاهده شکل تفسیری از آن بدست آورد در حالی که جمله دوم کار را برای خواننده ساده کرده است و تفسیری که خود نویسنده از شکل می‌خواهد را به خواننده انتقال داده است.

نگارش  شرح جدول‌ها و شکل‌ها نیز باید با دقت صورت گیرد به طوریکه در حد ممکن خلاصه و گویا باشد و خواننده با خواندن آن بتواند مطلب شکل یا جدول را دریابد و مجبور به خواندن متن نشود.

۷- از چه عبارت‌هایی می‌توان استفاده کرد؟

مجموعه عبارت‌هایی که در نگارش بخش نگارش قابل استفاده هستند در بانک عبارت‌های علمی آورده شده است.

جهت مطالعه مطالب بیشتر به بخش های زیر مراجعه فرمایید.

 1. چگونه چکیده مقاله ISI را بنویسم؟
 2. چگونه مقدمه مقاله ISI را بنویسم؟ 
 3. چگونه مرور ادبیات مقاله ISI را بنویسم؟ 
 4. چگونه روش شناسی مقاله ISI را بنویسم؟
 5. چگونه نتایج مقاله ISI را بنویسم؟
 6. مقاله نویسی 
 7. انتخاب موضوع مقاله، پروپوزال یا پایان نامه 
 8. نحوه تقدیر و تشکر در یک مقاله 
به جهت قدردانی از زحمات نویسنده این بخش، لطفا روی آیکن گوگل پلاس سایت یکبار کلیک کنید یا این صفحه را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

کپی برداری از مطالب این سایت شرعاً و عرفاً با ذکر منبع مجاز می باشد. لطفا در انتهای مطالب لینک منبع را به شکل زیر قرار دهید.

اشتراک مطالب آموزشی رایگان

سلام دوست خوبم امیدوارم مطلب ما مفید بوده باشه... مطلب فوق با تقاضای یکی از کاربران خوب سایت، پست شده است. شما هم اگر نیاز به مطلب آموزشی دارید که حس می کنید دوستانتان می تونند ازش استفاده کنند از بخش نظرات به ما اطلاع دهید. همچنین اگر خودتان تمایل به اشتراک مطلب دارید محبت کنید از مسیر زیر آپلود فرمایید تا به صورت رایگان در اختیار همه قرار بگیرد. با اشتراک گذاری لینک صفحه در شبکه های اجتماعی، ایران مشاور را به دوستان خود معرفی کنید...

حداکثر سایز 10 MB

جهت سفارش مقاله، پایان نامه یا تحلیل آماری روی ثبت سفارش آنلاین کلیک کنید.

ثبت-سفارش

**************

سریع ترین راه ارتباطی با ما = تکمیل فرم ثبت سفارش یا پیگیری

**************

در کمتر از یک روز کاری نتیجه بررسی را از ایران مشاور دریافت کنید.
لطفا صبر کنید

سفارش چاپ مقاله ISI در ژورنال های معتبرتاریخ انتشار : پنج شنبه ۲۳ دی ۹۵

ثبت سفارش نگارش، ویرایش و اکسپت مقاله

لطفا جهت استعلام قیمت  روی همین لینک کلیک فرمایید.

توجه: هزینه چاپ ژورنال از هزینه اکسپت جداگانه محاسبه شده و پرداخت آن بر عهده سفارش دهنده می باشد. به عبارت دیگر برای اکسپت مقاله ای اس سی علاوه بر هزینه اکسپت ۴۰۰ هزار تومانی، ممکن است نویسنده ۱۰۰ دلار دیگر بابت هزینه چاپ به ژورنال پرداخت نماید.

توجه: به جهت رعایت اخلاق حرفه ای، قبل از عقد قرارداد مقاله شما به صورت رایگان بررسی شده و صرفا مشخصات ژورنال شامل حیطه ، کشور، ایندکس، ایمپکت فاکتور و زمان اکسپت ژورنال خدمت شما ارایه می شود. مشخصات دیگر شامل عنوان دقیق، ISSN و سایت ژورنال بعد از عقد قرارداد ارایه خواهد شد.

همکاران ما در اسرع وقت، پیگیر سفارشات شما بوده و نتیجه را تا یک روز کاری به شما اطلاع خواهند داد.

با تشکر

برای مثال: بیوتکنولوژی و کشاورزی

لطفا نهایت فرصت خود جهت اکسپت مقاله را به اطلاع برسانید. مسلما با افزایش محدوده زمانی امکان اقدام در ژورنال های سطح بالا بیشتر خواهد شد.

لطفا نهایت فرصت خود جهت اکسپت مقاله را به اطلاع برسانید. مسلما با افزایش محدوده زمانی امکان اقدام در ژورنال های سطح بالا بیشتر خواهد شد.

لطفا نهایت فرصت خود جهت اکسپت مقاله را به اطلاع برسانید. مسلما با افزایش محدوده زمانی امکان اقدام در ژورنال های سطح بالا بیشتر خواهد شد.

هزینه چاپ مقاله مطابق با درخواست ژورنال و با احتساب دلار روز و کارمزد پرداخت توسط کارفرما قابل پرداخت است. این هزینه علاوه بر هزینه اکسپت و پیگیری مقاله بوده و بر عهده کارفرما می باشد.

مشخص کردن هدف، ما را در راهنمایی بهتر یاری خواهد کرد.

توجه: حداقل زمان جهت اکسپت در ژورنال های بدون هزینه چاپ 8 ماه الی 1 سال می باشد. لطفا گزینه محدوده زمانی را روی 1 سال یا بدون محدودیت زمانی تنظیم فرمایید.

در صورت نداشتن موضوع لطفا حیطه یا حیطه های مورد علاقه خود را جهت انتخاب موضوع در کادر زیر مشخص فرمایید.

مشتری عزیز ارسال مقاله یا چکیده ما را در راهنمایی بهتر یاری خواهد کرد. طبق تمهیدات موسسه، تمام اطلاعات مشتریان محرمانه بوده و احتمال افشای هر نوع اطلاعاتی از مقاله شما منتفی می باشد.

انتخاب مسیر …

(جهت بررسی امکان پذیری اکسپت و انتخاب ژورنال) حداکثر سایز 20 MB

لطفا صبر کنید

چگونه روش شناسی مقاله ISI را بنویسم؟تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۲ دی ۹۵

نحوه نگارش بخش روش شناسی (Methods and Materials) مقاله

تا به اینجا مطالب مربوط به بخش‌های چکیده، مقدمه و مرور ادبیات مقاله مطرح شدند. در این بخش مطالب مربوط به بخش روش ارائه شده است. این بخش از مقاله معمولا تحت عنوان‌های

“Methods”، “Methods and Materials”، “Experimental” و “Method Description and Validation”

بیان می‌شود. در بیشتر ژورنال‌ها این بخش بعد از بخش مرور ادبیات آورده می‌شود ولی در برخی هم بعد از بخش نتیجه گیری آورده می‌شود. خوانندگان مقالات اغلب از ناکامل بودن این بخش و نبود تحلیل‌های مناسب شکایت می‌کنند.

مطالبی که در این نوشته به آنها می‌پردازیم به شرح زیر است:

 1. ساختار بخش روش ارائه شده چگونه باشد؟
 2. این بخش را چگونه باید آغاز کرد؟
 3. از چه حالتی از افعال استفاده شود؟
 4. چه تعدادی عمل را می‌توان در یک جمله بیان کرد؟
 5. چگونه تعداد کلمات را کاهش دهیم؟
 6. هدف و منظور از یک عمل را چگونه بیان کنیم؟

۱- ساختار بخش روش ارائه شده چگونه باشد؟

سوالاتی که در این بخش باید به آنها پاسخ داده شود بستگی به زمینه تحقیق شما دارد. در این بخش باید به مجموعه سوالات زیر پاسخ داده شود:

 • چه فرضیه‌ای مورد آزمون قرار گرفته است؟
 • مطالعات در چه محلی صورت گرفته است و محل مورد نظر چه ویژگی‌هایی دارد؟
 • طراحی آزمایشات و نمونه گیری‌ها چگونه بوده است و چه فرض‌هایی در نظر گرفته شده است؟
 • چه متغیرهایی مورد اندازه گیری قرار گرفته‌اند و با چه انگیزه‌ای؟
 • مواد و موضوعاتی که بر روی آنها تحقیق صورت گرفته است، چگونه نگهداری شده‌اند و چه مراقبت‌ها و احتیاط‌هایی صورت گرفته است؟
 • چه تجهیزاتی مورد استفاده قرار گرفته است و این تجهیزات از کجا آمده‌اند؟
 • چه پروتکل‌هایی جهت جمع آوری داده‌ها مورد استفاده قرار گرفته است؟
 • تحلیل داده‌ها به چه صورت انجام می‌گیرد؟ رویه‌های آماری؟ معادلات ریاضی؟ استفاده از نرم افزار؟
 • چه توزیع احتمالی جهت تست معنادار بودن استفاده شده است؟
 • چه ارجاعی به کارهای قبلی می‌تواند از بیان جزییات جلوگیری کند؟
 • با چه مشکلاتی روبرو شده‌ایم؟
 • چگونه روش ارائه شده با روش‌های دیگر مقایسه می‌شود و چه پیشرفتی در این زمینه بوجود آورده است؟

در این بخش باید اطلاعات کافی جهت استفاده دیگر محققان را ارائه کنید که این امکان وجود داشته باشد تا روش ارائه شده شما را تکرار کنند و مورد آزمایش قرار دهند. مطمئن شوید تمام گام‌های لازم روشتان را بیان کرده‌اید، چرا که شما با روشی که ارائه کرده‌اید شناخته می‌شوید.

۲- این بخش را چگونه باید آغاز کرد؟

شروع این بخش از مقاله به زمینه شما بستگی دارد و برای اینکه بفهمید چگونه این بخش را شروع کنید بهتر است به مقالات نوشته شده در یک ژورنال نمونه نگاهی بیندازید و ببینید سایر نویسندگان چگونه این بخش را آغاز کرده‌اند. برخی روش‌ها در اینجا آورده شده است:

 • بیان ویژگی‌های کلی روش ارائه شده
 • ارجاع به مقالات دیگر
 • مشخص کردن منبع مواد مورد استفاده
 • بیان اولین گام از روش ارائه شده

۳- از چه حالتی از افعال استفاده شود؟

در بیشتر مواقع بخش روش ارائه شده با استفاده از افعال مجهول در حالت گذشته ساده نوشته می‌شود. از این جهت گذشته ساده مورد استفاده قرار می‌گیرد که شما در حال بیان کارهایی هستید که در گذشته انجام گرفته‌اند.  حالت مجهول نیز از این جهت مورد استفاده قرار می‌گیرد که بیشتر تاکید بر روی کار انجام شده قرار گیرد تا اینکه چه کسی کار را انجام داده است.

۴- چه تعدادی عمل را می‌توان در یک جمله بیان کرد؟

یکی از مشکلاتی که اغلب در بخش روش ارائه شده مقالات دیده می‌شود این است که این بخش همانند یک کتاب راهنما نوشته شده است یعنی به جای اینکه به صورت تحلیلی مراحل انجام کار بیان شوند، هر یک از مراحل در یک جمله و به صورت رویه بیان شده است. بیان دو عمل یا مرحله در یک جمله کاملا قابل قبول است و می‌تواند به بر طرف کردن این مشکل کمک کند. از طرف دیگر بیان تعداد زیادی مرحله یا عمل در یک جمله نیز کار درستی نیست و درک جمله را سخت می‌کند.

جهت افزایش خوانایی جملات بهتر است فعل و فاعل در جمله نزدیک هم بیان شوند. استفاده از بولت نیز می‌تواند خوانایی را افزایش دهد و شکل متفاوتی در نوشته شما ایجاد کند. فقط باید به دستورالعمل ژورنال توجه داشت که آیا استفاده از بولت مجاز هست یا خیر.

۵- چگونه تعداد کلمات را کاهش دهیم؟

همانطور که قبلا گفته شد یکی از راه‌های کاهش تعداد کلمات، بیان حداقل دو عمل یا مرحله در یک جمله است. با این کار تا ۲۰ درصد از تعداد کلمات کاسته خواهد شد. در اینجا راه‌های دیگر جهت کاهش تعداد کلمات بیان شده است:

 • با فرض اینکه خواننده مقاله دانش پایه نسبت به تکنیک‌های مورد استفاده را دارد می‌توان از بیان اطلاعات اضافی در این باره خودداری کرد
 • در صورتیکه جزییات مدنظر شما در مقاله‌ای دیگر توضیح داده شده است بهتر است ارجاع به آن مقاله قرار داده شود
 • از جداول و شکل‌ها برای خلاصه سازی اطلاعات استفاده کنید
 • مختصر و موجز منظورتان را بیان کنید

۶- هدف و منظور از یک عمل را چگونه بیان کنیم؟

گاهی شما نیاز دارید علت بعضی انتخاب‌ها که منجر به عمل‌های دیگر شده‌اند را بیان کنید. برای بیان انتخاب‌هایتان می‌توانید از ساختارهای زیر استفاده کنید:

…In order to validate the results, we first had to

…In an attempt to identify the components, it was decided to

.To provide a way of characterizing the samples, an adaptation of Smith’s method [2011] was used

…For the purpose of investigating the patients previous medical history, we

…Our aim was to get a general picture of

…This choice was aimed at getting a general picture of

این مثال‌ها می‌توانند به صورت ساده‌تری با استفاده از شکل مصدر افعال نیز بیان شوند. مثلا به جای عبارت “In order to validate the results” می‌توانیم از عبارت “To validate the results” استفاده کنیم.

۷- چگونه پارامترهای مسئله را مطرح کنیم که خواننده مجبور به برگشت به مطالب قبلی حین خواندن مقاله نشود؟

موجز و مختصر نویسی در نگارش مقاله به طور کلی توصیه می‌شود ولی در مورد پارامترها یا نام گذاری مراحل، مختصر نویسی موجب آزار خواننده خواهد شد. به عنوان مثال در صورتیکه در ابتدای بخش شما سه متغیر Type1، Type2 و Type3 را معرفی کنید و کامل توضیح دهید و سپس به آنها ارجاع دهید خواننده برای اینکه به خاطر بیاورد این متغیرها چه بودند باید برگردد و توضیحات آنها را بخواند. در این حالت در نظر گرفتن کلمات کلیدی برای نام گذاری پارامترها می‌تواند مناسب‌تر باشد.

یکی دیگر از جاهایی که معمولا نویسندگان برای آسان‌تر شدن کارشان از اختصار نویسی استفاده می‌کنند، استفاده از کلمات اختصاری یا acronym است. این کار نیز همان مشکل مطرح شده فوق را خواهد داشت. یعنی خواننده باید به خاطر بسپارد کلمه اختصاری مربوط به چیست.

۸- چه ساختار گرامری با کلمات allow، enable و permit استفاده می‌شود؟

چندین فعل در زبان انگلیسی وجود دارد که معنی “این قابلیت را فراهم می‌کند” دارند و برای برجسته کردن اینکه انتخاب صورت گرفته موجب بدست آوردن چه چیزی می‌شود مورد استفاده قرار می‌گیرند. allow و enable نمونه‌ای از این افعال هستند که در مقاله‌های علمی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. فعل دیگر permit است که کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد و اغلب معنی اعطای مجوز انجام کاری به کسی را دارد. هر سه این افعال را می‌توان در یک ساختار مشابه مورد استفاده قرار داد. سه ساختار زیر برای این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرند:

مثال ساختار گرامری
 This equipment allowed us to identify X  allow someone or something to do something
 This equipment allowed X to be identified  allow someone or something to be + past participle
 This equipment allowed the identification of X  allow + noun

هر سه مثال معنای یکسانی دارند. اولین مثال کوتاه‌تر است و بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این حالت به us توجه کنید که وجود آن الزامی است.

۹- اعداد به رقم نوشته شوند یا به حروف؟

استفاده از اعداد در ژورنال‌ها و مقاله‌های مختلف متفاوت است. برخی ژورنال‌ها توصیه می‌کنند اعداد کمتر از ۱۰ به حروف نوشته شوند. البته این قانون در صورتیکه بعد از عدد علامت اختصاری یک معیار اندازه گیری باشد استفاده نمی‌شود. یکی از مواردی که در مورد اعداد باید به آن توجه کرد این است که هیچگاه نباید جمله را با عددی که به رقم نوشته شده است شروع کرد. به عنوان مثال به جای

“ ۲۱۷۸pulses were applied”

می‌نویسیم

“A total of 2178 pulses were applied”

ولی می‌توان اعدادی که به حروف، مختصر نوشته می‌شوند (مانند Twenty thousand) را در ابتدای جمله به حروف مورد استفاده قرار داد.

۱۰- چه مطالب دیگری در این بخش مطرح شود؟ این بخش را چگونه به پایان برسانیم؟

برای بیشتر مقاله‌ها بخش روش ارائه شده اصلی‌ترین بخش کار انجام شده در تحقیق است. بنابراین برای روشن‌تر شدن روش، استفاده از زیر بخش‌ها هنگام نگارش این بخش متداول است. اولین زیر بخش ممکن است یک دید کلی از روش ارائه شده را نمایش دهد یا نشان دهد روش ارائه شده چگونه به ادبیات تحقیق مرتبط است و چرا انتخاب شده است.

در زیر بخش‌های بعدی مطالب زیر می‌توانند قرار داده شوند:

 1. پیش نمایشی از رویه یا روشی که درباره آن توضیح می‌دهید
 2. جزییات کارهای انجام شده و توجیه انتخاب‌های صورت گرفته
 3. مشخص کردن پیش بینی‌ها یا احتیاط‌های در نظر گرفته شده
 4. بحث درباره محدودیت‌های روش ارائه شده و مشکلات پیش رو
 5. برجسته کردن نقاط مثبت روش ارائه شده

۱۱- عبارت‌هایی پرکاربرد این بخش چیست؟

عبارت‌های پر کاربرد این بخش را می‌توانید از این لینک در سایت بانک عبارت‌های علمی مشاهده کنید. عبارت‌های مورد استفاده در این بخش به تفکیک مورد کاربرد آنها در این سایت بیان شده‌اند.

در پایان جهت ارزیابی مطالب نوشته شده در این بخش بهتر است سوالات زیر را از خودتان بپرسید:

 • آیا روش ارائه شده را به صورتی توضیح داده‌ام که خواننده به آسانی بتواند مراحل آنرا دنبال کند و کار مرا تکرار کند؟ آیا همه مراحل را بیان کرده‌ام؟
 • آیا تا جایی که ممکن بوده است مختصر نویسی کرده‌ام؟ آیا به جای توضیحات تکراری از ارجاع به کارهای قبلی استفاده کرده‌ام؟
 • آیا در هر جمله تعداد مناسبی از مراحل کار را بیان کرده‌ام؟ آیا مطمئن هستم که جملاتم همانند لیستی از مراحل نیستند؟
 • آیا از ابهام پرهیز کرده‌ام؟ آیا جملات را به گونه‌ای بیان کرده‌ام که خواننده به راحتی مطلب آنرا بدون ابهام دریابد؟
 • آیا قوانین گرامری مربوط به استفاده از افعالی چون allow را رعایت کرده‌ام؟
 • آیا راهنمای ژورنال درباره نوشتن اعداد را مطالعه کرده‌ام؟
 • آیا از حالت افعال به درستی استفاده کرده‌ام؟

منبع: خانه ترجمه

جهت مطالعه مطالب بیشتر به بخش های زیر مراجعه فرمایید.

 1. چگونه چکیده مقاله ISI را بنویسم؟
 2. چگونه مقدمه مقاله ISI را بنویسم؟ 
 3. چگونه مرور ادبیات مقاله ISI را بنویسم؟ 
 4. چگونه روش شناسی مقاله ISI را بنویسم؟
 5. مقاله نویسی 
 6. انتخاب موضوع مقاله، پروپوزال یا پایان نامه 
 7. نحوه تقدیر و تشکر در یک مقاله 
به جهت قدردانی از زحمات نویسنده این بخش، لطفا روی آیکن گوگل پلاس سایت یکبار کلیک کنید یا این صفحه را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

کپی برداری از مطالب این سایت شرعاً و عرفاً با ذکر منبع مجاز می باشد. لطفا در انتهای مطالب لینک منبع را به شکل زیر قرار دهید.

اشتراک مطالب آموزشی رایگان

سلام دوست خوبم امیدوارم مطلب ما مفید بوده باشه... مطلب فوق با تقاضای یکی از کاربران خوب سایت، پست شده است. شما هم اگر نیاز به مطلب آموزشی دارید که حس می کنید دوستانتان می تونند ازش استفاده کنند از بخش نظرات به ما اطلاع دهید. همچنین اگر خودتان تمایل به اشتراک مطلب دارید محبت کنید از مسیر زیر آپلود فرمایید تا به صورت رایگان در اختیار همه قرار بگیرد. با اشتراک گذاری لینک صفحه در شبکه های اجتماعی، ایران مشاور را به دوستان خود معرفی کنید...

حداکثر سایز 10 MB

جهت سفارش مقاله، پایان نامه یا تحلیل آماری روی ثبت سفارش آنلاین کلیک کنید.

ثبت-سفارش

**************

سریع ترین راه ارتباطی با ما = تکمیل فرم ثبت سفارش یا پیگیری

**************

در کمتر از یک روز کاری نتیجه بررسی را از ایران مشاور دریافت کنید.
لطفا صبر کنید