پرسشنامه تاثیرسطوح مختلف بیمه های اعتباری بر کاهش مطالبات معوق

پرسشنامه تاثیرسطوح مختلف بیمه های اعتباری بر کاهش مطالبات معوق

پرسشنامه تاثیرسطوح مختلف بیمه های اعتباری بر کاهش مطالبات معوق

پرسشنامه‌ای که پیش رو دارید، به بررسی تاثیرسطوح مختلف بیمه های اعتباری بر کاهش مطالبات معوق در بانک ملت می پردازد.خواهشمند است سوالات را بدقت مطالعه کرده و به آنها پاسخ دهید. لازم به ذکر است که از این اطلاعات صرفاَ جهت تجزیه و تحلیل در پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه استفاده خواهد شد.

از اینکه وقت شریف خود را در اختیار ما قرار می‌دهید سپاسگزاری می‌نماییم.

۱-جنسیت:

                                   مرد                                            زن 

۲-سن:

          ۳۰ سال و پائینتر        ۳۱ تا ۴۰ سال        ۴۱ تا ۵۰ سال        ۵۱ سال به بالا

۳-تحصیلات:

             دیپلم              فوق دیپلم             لیسانس             فوق لیسانس و بالا تر

۴-سابقه شغلی

      ۵سال و کمتر        ۶ تا ۱۰سال       ۱۱ تا ۱۵ سال          ۱۶ تا ۲۰ سال        بالاتر از ۲۰سال

  سوالات پرسشنامه

ردیف گویه ها

 

 

کاملا موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملا مخالفم
بیمه اعتبار عمر مانده ۱-بیمه اعتباری عمر مانده، می‌تواند به عنوان پوششی برای تسهیلات مدنظر قرار بگیرد.
۲- نظارت مستمر و منظم بر سوابق بیمه گذار راهکار مهمی بر کاهش معوقات می باشد
۳-  با مدیریت صحیح این بیمه، بازپرداخت وام بیمه گذار بخوبی انجام می پذیرد
بیمه اعتبار ازکارافتادگی ۴-بیمه اعتبار از کارافتادگی ، زمانی که بیمه‌گذار توانایی بازپرداخت تسهیلات دریافتی را ندارد، بیمه تمام یا قسمتی از بدهی وی را پرداخت خواهد کرد.
۵-زمانی که مشتری اقساط خود را پرداخت نکرده است که در این حالت بیمه موظف است کلیه خسارت را پرداخت کند.
۶- این بیمه ریسک ناشی از عدم پرداخت را کاهش می دهد.
بیمه اعتبار بیکاری غیر اختباری ۷- در این نوع بیمه، بیمه گر تا زمانی که فرد دوباره شغل پیدا کند،باقیمانده وام را پرداخت می نماید .
۸- مواقع بحران که شرکتها مجبور به اخراج کارگران خود می شوند شرکتهای بیمه بازپرداخت وام را انجام میدهد.
۹- ریسک پرداختی در این نوع بیمه نامه نسبت به بقیه بیمه نامه ها بیشتر است.
بیمه اعتبار تجاری ۱۰-بیمه اعتبار تجاری،خسارت‌های غیرمعمول اعتباری که با ناتوانی یا اکراه بدهکاران تجاری ایجاد شده است را پرداخت میکند.
۱۱- حفظ ارتباط نزدیک با مشتریان در جهت کنترل فعالیتهای تجاری به عنوان راهی برای کاهش معوقه بانکی مطرح می باشد.
۱۲-آموزش کارکنان و مشتریان در زمینه ایجاد سیتم های تجارت الکترونیک بیمه باعث بازپرداخت به موقع وام ها شده است.
بیمه اعتبار

حساب دریافتنی

۱۳- دراین نوع بیمه ، شرکت‌های بیمه نیز با بیمه نمودن بنگاه خسارتهای وارده به حسابهای دریافتنی وی را پرداخت می نمایند.
۱۴- این بیمه دارای ریسک های بالاتری در بازپرداخت وام هستند .
۱۵- در این نوع بیمه،بانک ها اعتبار بیشتری به فرد برای اعطای وام می دهند .
بیمه اعتبار

 وام نقدی

۱۶- گسترش این بیمه می‌تواند مطالبات معوق بانک ها را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد.
۱۷-این بیمه،فضای اطمینان را برای بانک در جهت اعتبار دهی ایجاد می نماید .
۱۸- دراین بیمه،بانک میتواند در صورت عدم پرداخت از سوی قرض گیرنده مبلغ بدهی را از شرکت بیمه وصول نماید.
بیمه اعتبار

 اوراق قرضه

۱۹-  دراین نوع بیمه ،در صورت ورشکستگی یا ناتوانی بیمه‌گذار در پرداخت اصل و سود اوراق قرضه، تمام یا بخشی از زیان خریداران این اوراق را جبران نماید.
۲۰- این بیمه نامه باعث جلب اعتماد خریداران در خرید اوراق صادره شده و توان پرداخت بیمه گذاران را افزایش خواهد داد.
۲۱- کاهش مشکلات وصول طلب از مزایای این نوع بیمه نامه اعتباری می باشد.
کاهش معوقات بانکی ۲۲- کنترل نامحسوس عملکرد و وضعیت اقتصادی وام گیرنده به عنوان راهی برای کاهش معوقات بانکی مطرح می باشد.
۲۳- فرهنگ سازی در جهت استفاده از بیمه نامه های اعتباری  میتواند در کاهش معوقات بانکی مطرح تاثیرگذار باشد.
۲۴- پی گیری و تسریع در امر پرداخت خسارت به دریافت کنندگان بیمه نامه های اعتباری توسط شرکت های بیمه از عامل مهم در کاهش معوقات بانکی می باشد.
۲۵ – معوقات بانکی با تعامل سازنده بخش بانکی با شرکتهای بیمه  به حداقل می رسد.
۲۶ -نیروهای انسانی متخصص در زمینه اعتبار سنجی و انجام امور اعتباری  در پایین آمدن معوقات بانکی تاثیرگذار است.
۲۷ – تخصص ناکافی بیمه گران در خصوص نرخ گذاری حق بیمه اعتباری از عوامل تاخیر در  معوقات بانکی می باشد.
۲۸- وجود قوانین شفاف در خصوص بیمه اعتباری، باعث کاهش معوقات بانکی گردیده است.
۲۹- عدم اعتبار سنجی صحیح متقاضیان دریافت تسهیلات از سوی بانکها ، کاهش معوقات بانکی را  به تعویق می اندازد.
۳۰- فقدان قوانین الزام آور برای شرکت بیمه در عمل به تعهدات خود، معوقات بانکی را افزاش داده است.

 

 نحوه نمره گذاری پرسشنامه

 

متغیر شماره سوالات
بیمه اعتبار عمر مانده سوال۱ تا ۳
بیمه اعتبار از کار افتادگی سوال۴ تا ۶
بیمه اعتبار بیکاری غیر اختیاری سوال۷ تا ۹
بیمه اعتبار تجاری سوال۱۰ تا۱۲ 
بیمه اعتبار حساب دریافتنی سوال۱۳ تا۱۵
بیمه اعتبار وام نقدی سوال۱۶ تا۱۸
بیمه اعتبار اوراق قرضه سوال۱۹ تا۲۱
معوقات بانکی سوال۲۲ تا۳۰

 

 

منابع:

 اسلامی ،زهرا ،فرجی ،شهرزاد،طاهری،ندا (۱۳۹۰) “بیمه اعتباری ،ابزار نوین مالی برای کاهش مطالبات معوق بانک ها با رویکرد توسعه نهادهای مالی کشور ” پژوهشکده پولی و مالی ،بیست و یکمین همایش سالیانه .

 ایثاری، بهزاد، (۱۳۷۵) “بیمه اعتبار: کمربند ایمنی صنعتی بانکداری”، فصلنامه صنعت بیمه، ویژه نامه سمینار بی نالمللی بیمه های اعتباری،

رستمیان (۱۳۸۹) “عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق بانکهای تجاری در کیش” ،پژوهشکده بیمه،فصلنامه صنعت بیمه.

کاظم نژاد،مهدی ،حسن زاده ،علی (۱۳۸۹)”بررسی جایگاه بیمه های اعتباری در ایران”فصلنامه بیمه شماره ۱۳۴ ،۱۳۵

رضائی ، علیرضا، (۱۳۸۷)”بیمه اعتبارات و تسهیلات و بررسی اثرات آن بر کاهش میزان مطالعات معوق بانک ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، موسسه عالی بانکداری ایران،

Freeman, M.C, Cox, P.R, Wright, B 2006, “Credit risk management: the use of credit derivatives by non-financial corporations”, Managerial Finance, vol. 32, no. 9, pp 761 – ۶۸٫

Karl, K, Raturi, M, Schmolck, B 2010, “Trade credit insurance: globalization and E-Business are the key opportunities”, Business Credit, vol. 104, Issue. 4, pp. 16 , 20 – ۲٫

Petr Jakubik, Bogdan Moinescu, (2015)Assessing optimal credit growth for an emerging banking system, Economic Systems, In Press, Corrected Proof, Available online 28 August 2015, , vol.15, Issue14, p. 324

Schmidt, C, Laster, D 2006, “credit insurance and surety: solidifying commitments”, sigma, no. 6, pp. 15-7

به جهت قدردانی از زحمات نویسنده این بخش، لطفا روی آیکن گوگل پلاس سایت یکبار کلیک کنید یا این صفحه را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

اقدام خیرخواهانه در جهت حمایت از پژوهشگران و دانشجویان عزیز با به اشتراک گذاری رایگان پرسشنامه | سرور و پشتیبانی رایگان از ما؛ به اشتراک گذاری پرسشنامه رایگان از شما. کپی برداری از مطالب این سایت صرفا با ذکر لینک سایت مجاز می باشد. لطفا در انتهای مطالب لینک منبع را ذکر کنید.

اشتراک پرسشنامه های رایگان

سلام دوست خوبم امیدوارم مطلب ما مفید بوده باشه... پرسشنامه فوق به درخواست یکی از کاربران خوب سایت پست شده است. شما هم اگر پرسشنامه ای دارید که حس می کنید دوستانتان می توانند ازش استفاده کنند محبت کنید از مسیر زیر آپلود فرمایید تا به صورت رایگان در اختیار همه قرار بگیرد. شما هم به ما بپیوندید. از آنجایی که بسیاری از سایت ها به صورت غیر علمی اقدام به فروش پرسشنامه های می کنند که هیچ مالکیتی نسبت بدان ندارند و بسیاری از پژوهشگران را در جهت یافتن پرسشنامه دچار زحمت می سارند ما تصمیم گرفتیم تا با همکاری شما عزیزان، پرسشنامه های مختلف را به صورت رایگان در اختیار پژوهشگران و دانشجویان عزیز قرار دهیم.

حداکثر سایز 10 MB

CAPTCHA
اخلاق حرفه ای

اگر پرسشنامه ای دارای حق تالیف است و فکر می کنید به ناحق در این سایت به اشتراک عمومی گذاشته شده است لطفا مستندات لازم را جهت حذف آن از طریق لینک فوق به ما ارسال فرمایید تا در اسرع وقت اقدام شود. همچنین از کاربران محترم سایت تقاضا می شود به جهت رعایت اخلاق پژوهش حتما ارجاعات صحیح نسبت به سازندگان پرسشنامه داشته باشند. و من الله توفیق و علیه التکلان

جهت سفارش آموزش نگارش مقاله، پایان نامه یا تحلیل آماری روی ثبت سفارش آنلاین کلیک کنید.

ثبت-سفارش

**************

سریع ترین راه ارتباطی با ما = تکمیل فرم ثبت سفارش یا پیگیری

**************

در کمتر از یک روز کاری نتیجه بررسی را از ایران مشاور دریافت کنید.
لطفا صبر کنید
 

کانون متخصصان ایران مشاور با هدف آموزش تخصصی انجام پژوهش در سطوح آموزش عالی شکل گرفته است. این مرکز در راستای تقویت بنیه علمی کشور با نیازسنجی از جامعه علمی اقدام به برگزاری دوره های آموزش تخصصی نگارش پروپوزال، انجام پایان نامه، مدیریت زمان انجام پایان نامه دکتری، تحلیل آماری و شبیه سازی، تکنیک ها و فرایند بررسی اعتبار مجلات علمی پژوهشی و ISI ، شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی، اصول و تکنیک های سابمیت مقاله به ژورنال های خارجی، پیگیری و چاپ فوری مقالات ISI و ISC و همچنین اصلاح و ویرایش مقالات ISI می نماید.جهت اطلاعات بیشتر از طریق شماره تماس های موسسه یا کانال تلگرامی با ما در ارتباط باشید. از اینکه پاسخگویی سوالات شما باشیم بسیار خرسندیم.

جهت مشاوره با تلگرام همین الان کلیک کنید

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۶۷۵

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.