آیین‌نامه تشویق و رکود اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

آیین‌نامه تشویق و رکود اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

آیین‌نامه تشویق و رکود اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی (۱۳۹۵/۰۲/۲۷)

این آیین‌نامه که با امضای دکتر حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ شده است، با هدف ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی تدوین شده است؛ آیین‌نامه‌ای که سوق دادن اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به سمت فعالیت‌های پژوهشی و افزایش کیفیت آموزش و پژوهش در روح بندهای آن دیده می‌شود.

برای مشاهده بخشنامه بر روی دانلود کلیک کنید دانلود

آیین‌نامه تشویق اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

تشویق‌های در نظر گرفته شده در این آیین‌نامه مطابق با جدول زیر خواهد بود:

نوع تشویقمعیارتوضیحات
یک پایه تشویقیچاپ و پذیرش حداقل ۴ مقاله ISI دارای ضریب تاثیر در مجلات معتبر بین‌المللیحداکثر ۵ پایه تشویقی در طول خدمت
یک پایه تشویقیکسب امتیازات لازم برای دریافت پایه سالانه و کسب ۳۰ امتیاز پژوهشی در همان سال برای آموزش چاپ مقاله علمی-پژوهشی در مجلات مورد تایید وزارت‌های بهداشت و علوم یا ISI دارای ضریب تاثیر، طرح‌های برون‌دانشگاهی ثبت اختراع یا چاپ کتاب به نام دانشگاه آزاد اسلامی
 • حداکثر ۵ پایه در طول خدمت
 • نصف امتیازات باید برای آموزش چاپ مقاله علمی‌پژوهشی معتبر باشد
یک پایه تشویقیمولف مسئول آموزش چاپ مقاله در مجله‌های cell،nature، science
 • یک پایه تشویقی در سال و حداکثر ۵ پایه تشویقی در طول خدمت
 • با تایید معاونت پژوهش و فناوری
یک پایه تشویقیچاپ کتاب یا فصلی از کتاب توسط ناشران معتبر بین‌المللی
 • ۱۰ ناشر در آیین‌نامه پیش‌بینی شده است
 • کتاب‌های دانش‌نامه‌ای مشمول این تشویق نمی‌شوند
 • با تایید معاونت پژوهش و فناوری
 • فقط یک بار در طول دوره خدمت
یک پایه تشویقیثبت پتنت به نام واحد دانشگاهی در مجامع بین‌المللی
 • با تایید معاونت پژوهش و فناوری
 • فقط یک بار در طول دوره خدمت
یک پایه تشویقیقرار گرفتن مقاله در ردیف مقالات پراستناد
 • خوداستنادی یا مقالات داغ محسوب نمی‌شوند
 • با تایید معاونت پژوهش و فناوری
 • فقط یک بار در طول دوره خدمت
یک پایه تشویقیرتبه‌های دوم و سوم جشنواره بین‌المللی خوارزمی در بخش طرح‌های پژوهشی و طرح‌های ابتکار و اختراع
 • کسب رتبه به شخص حقیقی و کار فردی تعلق گرفته باشد
 • با تایید معاونت پژوهش و فناوری
 • فقط یک بار در طول دوره خدمت
دو پایه تشویقینفر اول جشنواره بین‌المللی خوارزمی در بخش طرح‌های پژوهشی و طرح‌های ابتکار و اختراع
 • کسب رتبه به شخص حقیقی و کار فردی تعلق گرفته باشد
 • با تایید معاونت پژوهش و فناوری
 • فقط یک بار در طول دوره خدمت
یک پایه تشویقیرتبه‌های دوم و سوم جشنواره بین‌المللی فارابی در موضوعات و حوزه‌های مختلف جشنواره
 • کسب رتبه به شخص حقیقی و کار فردی تعلق گرفته باشد
 • با تایید معاونت پژوهش و فناوری
 • فقط یک بار در طول دوره خدمت
دو پایه تشویقیرتبه‌های اول جشنواره بین‌المللی فارابی در موضوعات و حوزه‌های مختلف جشنواره
 • کسب رتبه به شخص حقیقی و کار فردی تعلق گرفته باشد
 • با تایید معاونت پژوهش و فناوری
 • فقط یک بار در طول دوره خدمت
یک پایه تشویقیرتبه‌های دوم و سوم جشنواره رازی
 • با تایید معاونت پژوهش و فناوری
 • فقط یک بار در طول دوره خدمت
دو پایه تشویقیرتبه‌های اول جشنواره رازی
 • با تایید معاونت پژوهش و فناوری
 • فقط یک بار در طول دوره خدمت
یک پایه تشویقیبرندگان نشان‌های نقره و برنز جشنواره امام خمینی(ره)
 • با تایید معاونت پژوهش و فناوری
 • فقط یک بار در طول دوره خدمت
دو پایه تشویقیبرنده نشان طلای جشنواره امام خمینی(ره)
 • با تایید معاونت پژوهش و فناوری
 • فقط یک بار در طول دوره خدمت
یک پایه تشویقینفر اول پژوهشگر برتر کشور از سوی وزارت علوم
 • با تایید معاونت پژوهش و فناوری
 • فقط یک بار در طول دوره خدمت
یک پایه تشویقینفرات اول جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه‌های مختلف
 • با تایید معاونت پژوهش و فناوری
 • فقط یک بار در طول دوره خدمت
یک پایه تشویقیپژوهشگر برتر از سوی موسسه تامسون رویترز با عنوان highly cited researcher
 • با تایید معاونت پژوهش و فناوری
 • فقط یک بار در طول دوره خدمت
یک پایه تشویقینفر اول جشنواره علامه طباطبایی معاونت علمی ریاست‌جمهوری
 • با تایید معاونت پژوهش و فناوری
 • فقط یک بار در طول دوره خدمت
یک پایه تشویقی۱درصد دانشمندان برتر در حوزه تخصصی از سوی موسسه ISI
 • با تایید معاونت پژوهش و فناوری
 • فقط یک بار در طول دوره خدمت
یک پایه تشویقیمجری طرح برون‌دانشگاهی خاتمه‌یافته با حداقل ۱۰۰میلیون تومان آورده برای واحد دانشگاهی
 • با تایید معاونت پژوهش و فناوری
 • فقط یک بار در طول دوره خدمت
یک پایه تشویقیاستاد نمونه کشوری وزارت علوم یا وزارت بهداشت
 • با تایید معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 • فقط یک بار در طول دوره خدمت
یک پایه تشویقیکسب ۹۵درصد مجموع میانگین وزنی ارزشیابی مطابق ماده ۲ آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی از سوی دانشجویان، مدیر گروه، رئیس دانشکده و معاون آموزشی واحد
 • با تایید معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 • فقط یک بار در طول دوره خدمت
یک پایه تشویقیبرگزیده شدن کتاب ترجمه یا تالیفی به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از سوی وزارت ارشاد
 • با تایید معاونت دانشجویی و فرهنگی
 • فقط یک بار در طول دوره خدمت
یک پایه تشویقیارتقا از دانشیاری به استادی در جلسات هیات ممیزه
 • فقط یک بار در طول دوره خدمت

براساس آیین‌نامه هر عضو هیات علمی می‌تواند تا ۱۵ پایه تشویقی در طول دوران خدمت خود دریافت کند و تنها از تولیداتی می‌تواند پایه تشویقی بگیرد که آدرس دانشگاهی متقاضی در آن‌ها دانشگاه آزاد اسلامی و واحد مربوطه باشد. براساس ابلاغ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شروع اعطای پایه تشویقی از اول مهر سال ۹۲ خواهد بود اما درج و اجرای آن در احکام کارگزینی ابتدای سال ۹۵ در نظر گرفته شده است.

آیین‌نامه رکود اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

محدودیت‌های رکود علمی

آیین‌نامه هم‌چنین محدودیت‌هایی را برای اعضای هیات علمی که دچار رکود می‌شوند در نظر گرفته است. براساس آیین‌نامه ماندن بیش از ۴ سال در مرتبه‌های استادیاری و ۵ سال در مرتبه دانشیاری به عنوان رکود در نظر گرفته می‌شود.

محدودیت‌هایی که این آیین‌نامه برای اعضای هیات علمی که بعد از سال ۹۱ به استادیاری ارتقا پیدا کرده‌اند یا با مدرک دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی استخدام شده‌اند مطابق جدول زیر خواهد بود:

انتهای سال پس از استادیاریمحدودیت‌ها
پنجمیادآوری کتبی ۱
ششم
 • یادآوری کتبی ۲
 • تصویب نشدن طرح‌های پژوهشی درون‌دانشگاهی جدید
هفتم
 • یادآوری کتبی ۳
 • کاهش یک پایان‌نامه از سقف راهنمایی پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری
هشتم
 • یادآوری کتبی ۴
 • کاهش یک پایان‌نامه از سقف راهنمایی پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری
 • حذف سفر کنفرانس‌های خارجی برای شرکت‌ در همایش‌های بین‌المللی
نهم
 • یادآوری کتبی ۵
 • کاهش یک پایان‌نامه از سقف راهنمایی پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری
 • حذف شرکت در کنفرانس‌های داخلی
 • حذف فرصت مطالعاتی
دهم
 • یادآوری کتبی ۶
 • اجازه راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی سلب می‌شود
 • ممنوعیت تدریس مازاد موظفی
 • ممنوعیت تدریس در مقطع دکتری تخصصی
یازدهم
 • ارسال پرونده استخدامی به امور هیات علمی برای بررسی رکود علمی و طرح در هیات ممیزه

این محدودیت‌ها برای اعضای هیات علمی که پیش از سال ۹۱ به مرتبه استادیاری رسیده‌اند اما هنوز به مرتبه دانشیاری ارتقا پیدا نکرده‌اند هم در نظر گفته می‌شود. زمان‌بندی این محدودیت‌ها مطابق جدول زیر است:

سالمحدودیت‌ها
۱۳۹۵یادآوری کتبی ۱
۱۳۹۶
 • یادآوری کتبی ۲
 • تصویب نشدن طرح‌های پژوهشی درون‌دانشگاهی جدید
 • کاهش یک پایان‌نامه از سقف راهنمایی پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری
۱۳۹۷
 • یادآوری کتبی ۳
 • کاهش یک پایان‌نامه از سقف راهنمایی پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری
 • حذف سفر کنفرانس‌های خارجی برای شرکت‌ در همایش‌های بین‌المللی
۱۳۹۸
 • یادآوری کتبی ۴
 • کاهش یک پایان‌نامه از سقف راهنمایی پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری
 • حذف شرکت در کنفرانس‌های داخلی
 • حذف فرصت مطالعاتی
۱۳۹۹
 • یادآوری کتبی ۵
 • اجازه راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی سلب می‌شود
 • ممنوعیت تدریس مازاد بر موظفی
 • ممنوعیت تدریس در مقطع دکتری تخصصی
۱۴۰۰
 • ارسال پرونده استخدامی به امور هیات علمی برای بررسی رکود علمی و طرح در هیات ممیزه

محدودیت‌هایی که این آیین‌نامه برای استادان دارای مرتبه دانشیاری که بعد از سال ۹۰ به این مرتبه ارتقا پیدا کرده‌اند مطابق با جدول زیر است:

انتهای سال پس از دانشیاریمحدودیت
ششمیادآوری کتبی ۱
هفتمیادآوری کتبی ۲
هشتمیادآوری کتبی ۳
نهم
 • یادآوری کتبی ۴
 • کاهش یک پایان‌نامه از سقف راهنمایی پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری
 • تصویب نشدن طرح‌های پژوهشی درون‌دانشگاهی جدید
دهم
 • یادآوری کتبی ۵
 • کاهش یک پایان‌نامه از سقف راهنمایی پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری
 • حذف سفر کنفرانس‌های خارجی برای شرکت‌ در همایش‌های بین‌المللی
 • حذف فرصت مطالعاتی
یازدهم
 • یادآوری کتبی ۶
 • کاهش یک پایان‌نامه از سقف راهنمایی پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری
 • حذف شرکت در کنفرانس‌های داخلی
دوازدهم
 • یادآوری کتبی ۷
 • اجازه راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی سلب می‌شود
 • حذف همه اضافه تدریس‌ها
سیزهم
 • ارسال پرونده استخدامی به امور هیات علمی برای بررسی رکود علمی و طرح در هیات ممیزه

زمان‌بندی این محدودیت‌ها برای دانشیارانی که پیش از سال ۹۰ به این مرتبه رسیده‌اند به شرح جدول زیر خواهد بود:

سالمحدودیت
۱۳۹۵
 • یادآوری کتبی ۱
۱۳۹۶
 • یادآوری کتبی ۲
۱۳۹۷
 • یادآوری کتبی ۳
 • کاهش یک پایان‌نامه از سقف راهنمایی پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری
۱۳۹۸
 • یادآوری کتبی ۴
 • کاهش یک پایان‌نامه از سقف راهنمایی پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری
 • حذف سفر کنفرانس‌های خارجی برای شرکت‌ در همایش‌های بین‌المللی
۱۳۹۹
 • یادآوری کتبی ۵
 • کاهش یک پایان‌نامه از سقف راهنمایی پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری
 • حذف شرکت در کنفرانس‌های داخلی
 • حذف فرصت مطالعاتی
۱۴۰۰
 • یادآوری کتبی ۶
 • اجازه راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی سلب می‌شود
 • ممنوعیت تدریس مازاد بر موظفی
 • ممنوعیت تدریس در دکتری تخصصی
۱۴۰۱
 • ارسال پرونده استخدامی به امور هیات علمی برای بررسی رکود علمی و طرح در هیات ممیزه

آیین‌نامه تشویق و رکود اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی هم‌چنین به مربیان این دانشگاه فرصت داده است در یکی از دانشگاه‌های معتبر پذیرش بگیرند و شروع به تحصیل کنند. این مهلت برای مربیان با سابقه بالای ۱۵ سال، ۲ سال، برای مربیان با سابقه بین ۱۰ تا ۱۵ سال، ۳ سال و برای مربیان با سابقه کمتر از ۱۰ سال، ۴ سال خواهد بود.

محدودیت‌هایی که برای این مربیان بعد از پایان مهلت در نظر گرفته می‌شود در سال اول،‌ یادآوری کتبی اول و حذف شرکت در کنفرانس‌های داخلی و خارجی، در سال دوم، یادآوری کتبی دوم و تصویب نشدن طرح پژوهشی جدید با رویکرد تولید علم، در سال سوم، یادآوری کتبی سوم و گرفتن اجازه راهنمایی و مشاوره دانشجویان جدید تحصیلات تکمیلی و ممنوعیت تدریس مازاد بر موظفی و در سال چهارم ارسال پرونده به امور هیات علمی برای بررسی رکود و طرح در هیات ممیزه خواهد بود.

براساس آیین‌نامه نگرفتن ترفیع سالانه در ۳ سال متوالی هم مصداق رکود خواهد بود و به جز اعضای هیات علمی بورسیه و مامور به تحصیل، اعضای هیات علمی که این شرایط را داشته باشند هم با محدودیت‌هایی مواجه خواهند شد.

این محدودیت‌ها هم در جدول زیر آمده است:

انتهای سالمحددیت
سوم
 • یادآوری کتبی ۱
 • کاهش یک پایان‌نامه از سقف راهنمایی پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری
 • حذف شرکت در کنفرانس‌های داخلی و خارجی
چهارم
 • یادآوری کتبی ۲
 • کاهش یک پایان‌نامه از سقف راهنمایی پایان‌نامه‌های ارشد و دکتری
 • حذف طرح‌های پژوهشی درون دانشگاهی
پنجم
 • یادآوری کتبی ۳
 • اجازه راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی سلب می‌شود
 • ممنوعیت تدریس مازاد بر موظفی
 • ممنوعیت تدریس در دکتری تخصصی
ششم
 • ارسال پرونده استخدامی به امور هیات علمی برای بررسی رکود علمی و طرح در هیات ممیزه

به جهت قدردانی از زحمات نویسنده این بخش، لطفا لینک مطلب را در سایت، وبلاگ یا شبکه های اجتماعی خود قرار دهید.

کپی برداری از مطالب این سایت صرفا با ذکر لینک منبع مجاز می باشد. ارجاع به لینک منبع توسط گوگل توصیه شده و تاثیر مثبتی در سئو دارد.

اشتراک مطالب آموزشی رایگان

سلام دوست خوبم امیدوارم مطلب ما مفید بوده باشه... مطلب فوق با تقاضای یکی از کاربران خوب سایت، پست شده است. شما هم اگر نیاز به مطلب آموزشی دارید که حس می کنید دوستانتان می تونند ازش استفاده کنند از بخش نظرات به ما اطلاع دهید. همچنین اگر خودتان تمایل به اشتراک مطلب دارید محبت کنید از مسیر زیر آپلود فرمایید تا به صورت رایگان در اختیار همه قرار بگیرد. با اشتراک گذاری لینک صفحه در شبکه های اجتماعی، ایران مشاور را به دوستان خود معرفی کنید...

حداکثر سایز 10 MB

CAPTCHA

جهت سفارش آموزش انجام پایان نامه یا تحلیل آماری روی ثبت سفارش آنلاین کلیک کنید.

ثبت-سفارش

**************

سریع ترین راه ارتباطی با ما = تکمیل فرم ثبت سفارش یا پیگیری

**************

در کمتر از یک روز کاری نتیجه بررسی را از ایران مشاور دریافت کنید.
لطفا صبر کنید

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۱۹۷۸

مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.