آيين‌نامه تشويق مقالات سازمان ترويج، آموزش و تحقيقات كشاورزي | انجام پایان نامه ارشد و دکتری
021-66127308

آیین‌نامه تشویق مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین‌المللی و داخلی برای محققین سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی

 هدف

به منظور افزایش کیفیت فعالیت‌های علمی، انتشار دانش و ارتقاء سهم ایران در تولید دانش جهانی، لازم است مقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین‌المللی و مجلات علمی از طریق سازمان، موسسات و مراکز ملی تحقیقاتی و آموزشی تابعه، تشویق شوند. این آیین‌نامه  به منظور هماهنگی در تشویق مقالات برای تمامی موسسات و مراکز ملی تحقیقاتی و آموزشی تابعه سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی (در این آیین نامه سازمان نامیده می شود) در سراسر کشور، به مورد اجرا گذارده می شود.

ماده ۱- افراد مشمول تشویق

۱-۱- محققین در کلیه واحدهای پژوهشی و آموزشی سازمان که در مقاله خود نام و نشانی                 موسسه/مرکز ملی داخل کشور خود را ذکر کرده باشند.

۱-۲- نویسندگان مقالات شامل اعضاء هیات علمی و محققین موسسات/ مرکز تحقیقاتی و آموزشی (رسمی یا پیمانی) می‌شود.

ماده ۲- شرایط مقالات قابل تشویق

۲-۱- مجله خارجی و داخلی که مقاله در آن به چاپ رسیده است، باید در فهرست مجلات نمایه شده توسط موسسه معتبر بین المللی و یا ISC باشد.

۲-۲- مقالاتی که در مجلات علمی و پژوهشی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چاپ شده است.

تبصره ۱: مقاله چاپ شده باید مستخرج از طرح تحقیقاتی باشد.

۲-۳- مقاله در یکی از شماره‌های منتشر شده مجله به چاپ رسیده باشد. مقالات دارای پذیرش و یا در حال تایید نهایی (Proof) نمی‌توانند از تسهیلات در نظر گرفته شده در این آیین نامه استفاده نمایند.

تبصره ۲:  مقالات علمی و غیرفارسی که در ISC نمایه نشده باشند، به تشخیص موسسه یا مرکز ملی پژوهشی یا آموزشی با توجه به نمایه شدن در پایگاه‌های انجمن‌های علمی معتبر جهانی، معتبر خواهند بود و میزان تشویق به نسبت اعتبار آنهاست.

ماده ۳- فرمول محاسبه میزان تشویق هر مقاله

 

× k ریال]۱٫۵ ×  ۲۵۰۰۰۰۰  Y ×[ = مبلغ دریافتی

۳-۱- توضیحات فرمول:

IF: ضریب تاثیر مجله مقاله مورد نظر

MIF : ضریب تاثیر متوسط مجلات علمی.

K: این ضریب به عهده موسسات و مراکز ملی می‌باشد که با توجه به منطقه جغرافیایی و تمایل آنها برای داشتن تعداد مقالات بیشتر انتخاب می‌شود و مقدار آن درمحدوده ۰٫۵≤ K ≤ ۳

Y : ضریب تعداد نویسندگان مقاله است و به شرح ذیل محاسبه می‌شود:

 

۵ و یا بیشتر ۴ ۳ ۲ ۱ تعداد نویسندگان
۵و۱ ۴و۱ ۳و۱ ۲و۱ ۱ ۷

تبصره۱ : اگر نویسنده‌ای وابسته به هیچ موسسه تحقیقاتی و آموزشی وابسته به سازمان نباشد، در محاسبه تعداد نویسندگان به حساب نمی‌آید.

۳-۲- ضریب تاثیر هر مجله (IF) در یکسال مشخص از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

تعداد ارجاع‌هایی که در ۲ سال قبل از آن به مقالات مجله شده است

تعداد مقاله‌های مجله در ۲ سال قبل از آن             = ضریب تاثیر مجله مقاله مورد نظر

۳-۳- فهرست، ضریب تاثیر و ضریب تاثیر متوسط مجلات علمی خارجی در وب گاه معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به آدرس WWW.rescarch.gov.ir/research                  و یا در وب گاه موسسه اطلاعات علمی www.isinct.com وجود دارد.

۳-۴- فهرست، ضریب تاثیر و ضریب تاثیر متوسط (در رشته) مجلات علمی داخلی در پایگاه ISC وجود دارد و از طریق WWW.isc.gov.ir و با انتخاب گزینه گزارشهای استنادی نشریات فارسی قابل دسترسی می‌باشد.

۳-۵- مبلغ تشویق هر کدام از نویسندگان مقاله به صورت مستقل قابل محاسبه است. سهم هریک از همکاران به شرح جدول ذیل خواهد بود.

 

تعداد نویسندگان نسبت سهم نویسنده اصلی نسبت سهم هر یک از سایر
۲ ۸۵ ۴۵
۳ ۷۵ ۴۰
۴ ۷۰ ۳۵
۵ ۶۰ ۳۰
۶ ۵۰ ۲۸
اکثر مجموع سهم نسبت‌های این ردیف ۱۴۰ است

 

تبصره۲ : حداقل سهم هر کدام از نویسندگان یک مقاله ۸۰ هزار تومان است، هرچند میزان تشویق محاسبه شده کمتر از آن باشد.

ماده ۴- ضوابط پذیرش و مبالغ تشویقی

۴-۱- میزان تشویق مقالات مجلات فارسی زبان به صرف علمی – پژوهشی و یا علمی، مطابق با فرمول می‌باشد. با این تفاوت که نسبت )( در فرمول مذکور حذف می‌شود و برای مجلات علمی – ترویجی ضریب ۸ و۰ به کل فرمول ضرب شود.

۴-۲- هر موسسه/ مرکز تحقیقات ملی سهم هرکدام از نویسندگان مقاله که عضو هیات علمی یا محقق آنجا می‌باشند را مستقلاً محاسبه و به آنها پرداخت می‌کند. اگر نویسندگان از چند             موسسه/ مرکز باشند، برای دریافت تشویق طبق سهم خود، مندرج در جدول بالا، باید به موسسه/مرکز خودشان مراجعه کنند.

تبصره: مبلغ تشویقی به نویسندگان غیر ایرانی مقالات تعلق نمی‌گیرد.

۴-۳- طبق ماده ۱۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم، تشویق مقالات از مالیات معاف است.

۴-۴- مقالاتی که مربوط به پروژه‌های تمام شده منتج از قراردادهای تحقیقاتی با دستگاه‌های اجرایی دولتی یا دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی عالی و پژوهشی هستند، با رعایت موارد ذیل در محاسبه از ضریب ۵و۱ برخودار می‌شوند. موضوع مقاله باید با ماموریت دستگاه اجرایی تایید کننده مرتبط باشد.

۴-۵- به هر مقاله‌ فقط یک بار تشویق تعلق می گیرد.

۴-۶- حداکثر مبلغ تشویقی برای هر مقاله (با در نظر گرفتن کلیه نویسندگان) ده میلیون ریال است.

 ماده ۵-  نحوه بررسی مقالات قابل تشویق

۵-۱- مبالغ تشویقی محققین موسسات/مراکز تحقیقاتی ملی و استانی و مجتمع های آموزشی  از طریق کمیته‌ای با ترکیب: معاون پژوهشی موسسات/مراکز تحقیقات ملی ذیربط و یا معاون آموزشی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی و یک نفر عضو هیات علمی صاحب‌نظر  موسسه با انتخاب رییس موسسه/مرکز ملی ذیربط و نماینده معاونت تحقیقاتی سازمان تعیین می‌گردد. در مورد محققین ستاد سازمان نیز بر حسب نوع تخصص و رشته تحصیلی به موسسه/مرکز تحقیقات ملی مرتبط یا موسسه آموزش عالی علمی کاربردی ارجاع داده خواهد شد.

۵-۲- نماینده معاونت تحقیقاتی سازمان مسئول هماهنگی و یکسان سازی برنامه ها خواهد بود.

تبصره۱: جلسه این کمیته با حضور کلیه اعضاء تشکیل گردیده و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می‌گردد.

ماده ۶- اعتبار مبالغ تشویقی از محل اعتبارات موسسات و مراکز تحقیقاتی و آموزشی ملی و استانی محل خدمت تامین می شود.

ماده ۷- کلیه موسسات موظفند پس از ابلاغ آیین نامه مزبور، مفاد این آیین نامه را به نحو مقتضی به اطلاع کلیه محققین و اعضای هیات علمی واحدها برسانند و پس از تامین اعتبار نسبت به اعمال مفاد آن اقدام نمایند.

این آیین نامه در هفت ماده و شش تبصره در تاریخ ۴/۱۰/۸۷ در هیات امنای سازمان به تصویب رسیده و از زمان تصویب قابل اجرا خواهد بود.

به جهت قدردانی از زحمات نویسنده این بخش، لطفا روی آیکن گوگل پلاس سایت یکبار کلیک کنید یا این صفحه را در شبکه های اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

کپی برداری از مطالب این سایت شرعاً و عرفاً با ذکر منبع مجاز می باشد. لطفا در انتهای مطالب لینک منبع را به شکل زیر قرار دهید.

اشتراک مطالب آموزشی رایگان

سلام دوست خوبم امیدوارم مطلب ما مفید بوده باشه... مطلب فوق با تقاضای یکی از کاربران خوب سایت، پست شده است. شما هم اگر نیاز به مطلب آموزشی دارید که حس می کنید دوستانتان می تونند ازش استفاده کنند از بخش نظرات به ما اطلاع دهید. همچنین اگر خودتان تمایل به اشتراک مطلب دارید محبت کنید از مسیر زیر آپلود فرمایید تا به صورت رایگان در اختیار همه قرار بگیرد. با اشتراک گذاری لینک صفحه در شبکه های اجتماعی، ایران مشاور را به دوستان خود معرفی کنید...

حداکثر سایز 10 MB

جهت سفارش مقاله، پایان نامه یا تحلیل آماری روی ثبت سفارش آنلاین کلیک کنید.

ثبت-سفارش

**************

سریع ترین راه ارتباطی با ما = تکمیل فرم ثبت سفارش یا پیگیری

**************

در کمتر از یک روز کاری نتیجه بررسی را از ایران مشاور دریافت کنید.
لطفا صبر کنید

پاسخی بگذارید