ژورنال های نامعتبر و اخراج شده ISC | انجام پایان نامه ارشد و دکتری
021-66127308

مجلات خارج شده از لیست ISC

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به عنوان یکی از اهداف اصلی خود به طور مداوم به بررسی اعتبار ژورنال های ثبت شده در نمایه ISC  می پردازد. این پایگاه معمولا مجلاتی را مورد پذیرش قرار می دهد که از استانداردهای مشخص ISC تبعیت کنند. قطعا همانند دیگر پایگاه های نمایه سازی بین المللی هر گاه ژورنالی از این استانداردها تخطی کند از لیست نمایه سازی خارج خواهد شد. در سال های اخیر نیز برخی از مجلات به دلیل عدم رعایت استانداردهای لازم از لیست اصلی ISC  اخراج شده اند.  زیر همین مطلب این لیست جهت استفاده خدمت عزیزان قرار گرفته است. مسلما همانند سیاست های دیگر نمایه های بین المللی، نمایه ISC نیز اخراج ژورنال را کان لم یکن تلقی نکرده و بلکه هر یک از ژورنال ها بعد از رعایت استاندارد و تعهد عدم تخطی از استانداردها می توانند مجددا درخواست ایندکس نمایند.

طبق بررسی های بعمل آمده،  مجلات ایرانی تبار انگلیسی زبان که در لیست زیر ارایه شده است فقط به دلیل نداشتن اعتبار از وزارت علوم، وزارت بهداشت و یا حوزه علمیه از لیست مرکز منطقه ای خارج گردیده اند و لذا هر زمانی که این مجلات اعتبار و مجوز لازم را از مراجع مربوطه دریافت کنند مجددا در فهرست اصلی ISC قرار خواهد گرفت. این اتفاق نتیجه مصوبات اخیر مرکز منطقه ای علوم جهان اسلام و کمسیون نشریات علمی می باشد. طبق نظر آقای دکتر جعفر مهراد که در صفحه اصلی سایت مرکز منطقه نیز درج گردیده است ،تنها مجلات ایرانی انگلیسی زبان که از وزارت علوم ،وزارت بهداشت و یا حوزه علمیه رتبه داشته باشند در لیست اصلی قرار خواهند گرفت .لذا خارج شدن این مجلات از لیست مرکز منطقه ای جهان اسلام تنها به دلیل نداشتن رتبه از وزارت علوم و… می باشد و از نظر کیفیت کاری بعضی از مجلات به مراتب بهتر از مجلات موجود در لیست اصلی می باشند که گواه این موضوع نمایه سازهای بین المللی دیگر می باشند که این مجلات در آنها نمایه شده اند.

وی افزود: سیاست وزارت علوم بر آن است که تنها نشریاتی در ISC  ثبت و نمایه شوند که اعتبار نشریه را از کمیسیون نشریات وزارت علوم، کمیسیون نشریات وزارت بهداشت و کمیسیون نشریات حوزه علمیه قم دریافت کرده باشد.

مهراد خاطرنشان کرد: مجلات خارجی که توسط دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و موسسات پژوهشی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی چاپ می‌شود و آئین نامه خود را از ‌مقوله بیان شده دارند از این امر مستثنی هستند.

لطفا اگر در مورد اعتبار ژورنالی سوال یا تردید دارید از بخش نظرات انتهای متن آن را با ما در میان بگذارید. کارشناسان ما در اسرع وقت ژورنال مورد نظر را بررسی کرده و نتیجه را  در همین سایت به اطلاع شما خواهند رساند. همچنین اگر تجربه یا توصیه ای دارید که فکر می کنید برای همتایان شما مفید باشد از همان بخش نظرات به ارسال کنید تا به اشتراک گذاشته شود

 

۱ Acta Computare ۲۱۹۳۹۷۹۹
۲ Advanced Computational Techniques In Electromagnetics ۲۱۹۴۰۲۶۶
۳ Agricultural Advances ۲۲۵۱۷۸۲۰
۴ American-Eurasian Journal Of Agricultural And Environmental Sciences ۱۸۱۸۶۷۶۹
۵ Annals Of Applied Sport Science ۲۳۲۲۴۴۷۹
۶ Asian Journal Of Plant Sciences ۱۶۸۲۳۹۷۴
۷ Asian Journal Of Research In Social Sciences And Humanities ۲۲۵۰۱۶۶۵
۸ Caspian Journal Of Chemistry ۱۷۳۵۰۶۱۱
۹ Chronic Diseases Journal ۲۳۴۵۲۲۲۶
۱۰ Communications In Numerical Analysis ۲۱۹۳۴۲۱۵
۱۱ Computational Methods In Civil Engineering ۲۲۲۸۵۶۸۷
۱۲ Current Chemistry Letters ۱۹۲۷۷۲۹۶
۱۳ Current Opinion In Agriculture ۲۳۲۲۴۱۹۳
۱۴ Data Envelopment Analysis And Decision Science ۲۱۹۵۴۴۹۶
۱۵ Global Veterinaria ۱۹۹۲۶۱۹۷
۱۶ Information Technology Journal ۱۸۱۲۵۶۳۸
۱۷ International Aquatic Research ۲۰۰۸۴۹۳۵
۱۸ International Electronic Journal Of Medicine ۲۲۵۱۸۳۰۴
۱۹ International Journal Of Advanced Biological And Biomedical Research ۲۳۲۲۴۸۲۷
۲۰ International Journal Of Advanced Studies In Humanities And Social Science ۲۳۴۵۲۷۴۹
۲۱ International Journal Of Agricultural Science And Research ۱۷۳۴۱۴۲۸
۲۲ International Journal Of Agricultural Science, Research And Technology ۲۲۵۱۷۵۸۸
۲۳ International Journal Of Agriculture And Crop Sciences ۲۲۲۷۶۷۰X
۲۴ International Journal Of Agriculture Research And Review ۲۲۲۸۷۹۷۳
۲۵ International Journal Of Agronomy And Plant Production ۲۰۵۱۱۹۱۴
۲۶ International Journal Of Applied Exercise Physiology ۲۳۲۲۳۵۳۷
۲۷ International Journal Of Applied Operational Research ۲۲۵۱۶۸۶۷
۲۸ International Journal Of Aquatic Biology ۲۳۲۲۵۲۷۰
۲۹ International Journal Of Architecture And Urban Development ۲۲۲۸۷۳۹۶
۳۰ International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials ۲۲۵۱۸۵۳۳
۳۱ International Journal Of Botany ۱۸۱۱۹۷۰۰
۳۲ International Journal Of Environmental Resources Research
۳۳ International Journal Of Farming And Allied Sciences ۲۳۲۲۴۱۳۴
۳۴ International Journal Of Finance, Accounting And Economics Studies ۲۲۵۱۶۴۵X
۳۵ International Journal Of Forest, Soil And Erosion ۲۲۵۱۶۳۸۷
۳۶ International Journal Of Industrial Chemistry ۲۲۲۸۵۵۴۷
۳۷ International Journal Of Industrial Engineering Computations ۱۹۲۳۲۹۲۶
۳۸ International Journal Of Management And Business Research ۲۲۲۸۷۰۱۹
۳۹ International Journal Of Marine Science And Engineering ۲۲۵۱۶۷۴۳
۴۰ International Journal Of Mathematical Modelling And Computations ۲۲۲۸۶۲۲۵
۴۱ International Journal Of Nonlinear Analysis And Applications ۲۰۰۸۶۸۲۲
۴۲ International Journal Of Pharmacology ۱۸۱۱۷۷۷۵
۴۳ International Journal Of Political Science ۲۲۲۸۶۲۱۷
۴۴ International Journal Of Scientific Management And Development ۲۳۴۵۳۹۷۴
۴۵ International Journal Of Smart Electrical Engineering ۲۲۵۱۹۲۴۶
۴۶ International Journal Of Social Communication Sciences ۲۲۵۱۷۱۱۱
۴۷ International Journal Of Social Sciences ۲۲۲۸۷۲۲۱
۴۸ International Journal Of Travel Medicine And Global Health ۲۳۲۲۱۱۰۰
۴۹ International Journal On Technical And Physical Problems Of Engineering ۲۰۷۷۳۵۲۸
۵۰ International Nano Letters ۲۰۰۸۹۲۹۵
۵۱ International Research Journal Of Applied And Basic Sciences ۲۲۵۱۸۳۸X
۵۲ International Samanm Journal Of Business And Social Sciences ۲۳۰۸۲۳۷۲
۵۳ International Samanm Journal Of Finance And Accounting ۲۳۰۸۲۳۵۶
۵۴ International Samanm Journal Of Marketing And Management ۲۳۰۸۲۳۹۹
۵۵ Iran Agricultural Research ۱۰۱۳۹۸۸۵
۵۶ Iranian Journal Of Earth Sciences ۲۰۰۸۸۷۷۹
۵۷ Iranian Journal Of Electrical And Computer Engineering ۱۶۸۲۰۰۵۳
۵۸ Iranian Journal Of Health And Physical Activity ۲۰۰۸۹۵۰۳
۵۹ Iranian Journal Of Language Teaching Research ۲۳۲۲۱۲۹۱
۶۰ Iranian Journal Of Language Testing ۲۲۵۱۷۳۲۴
۶۱ Iranian Journal Of Optimization ۲۰۰۸۵۴۲۷
۶۲ Iranian Journal Of Organic Chemistry ۲۰۰۸۳۵۹۹
۶۳ Iranian Journal Of Teaching English As A Foreign Language And Literature (Tefll) ۲۰۰۸۸۳۲۹
۶۴ Iranian Journal Of Tourism And Hospitality ۲۰۰۸۹۵۶۲
۶۵ Iranian Journal Of Veterinary Science And Technology ۲۰۰۸۴۶۵X
۶۶ Iranian Quarterly Discourse ۹۶۴۳۳۰۵۷۵۹
۶۷ Iranica Journal Of Energy And Environment ۲۰۷۹۲۱۱۵
۶۸ Journal Of Advances In Computer Research ۲۰۰۸۶۱۴۸
۶۹ Journal Of Animal Production Advances ۲۲۵۱۷۶۷۷
۷۰ Journal Of Animal Science Advances ۲۲۵۱۷۲۱۹
۷۱ Journal Of Artificial Intelligence In Electrical Engineering ۲۳۴۵۴۶۵۲
۷۲ Journal Of Behavioral Sciences In Asia ۲۳۲۲۴۴۱X
۷۳ Journal Of Case Reports In Practice ۲۳۲۲۵۰۴۱
۷۴ Journal Of Civil Engineering And Urbanism ۲۲۵۲۰۴۳۰
۷۵ Journal Of Community Health Research ۲۲۵۲۰۰۶۶
۷۶ Journal Of Computer And Robotics
۷۷ Journal Of Electrical And Computer Engineering Innovations ۲۳۲۲۳۹۵۲
۷۸ Journal Of Electrical Systems And Signals ۲۳۲۲۵۴۸۳
۷۹ Journal Of English Language Studies ۲۲۲۸۵۹۱۱
۸۰ Journal Of English Studies ۲۲۲۸۷۲۴۸
۸۱ Journal Of Farm Animal Nutrition And Physiology ۱۷۳۵۸۸۸۸۴
۸۲ Journal Of Food Biosciences And Technology ۲۲۲۸۷۰۸۶
۸۳ Journal Of Fuzzy Set Valued Analysis ۲۱۹۳۴۱۶۹
۸۴ Journal Of Geological Society Of Iran ۱۷۳۵۲۵۴۱
۸۵ Journal Of Hydraulic Structures ۲۳۴۵۴۱۳X
۸۶ Journal Of Hyperstructures ۲۲۵۱۸۴۳۶
۸۷ Journal Of Interpolation And Approximation In Scientific Computing ۲۱۹۴۳۹۰۷
۸۸ Journal Of Language And Translation ۲۰۰۸۸۵۹۰
۸۹ Journal Of Linear And Topological Algebra ۲۲۵۲۰۲۰۱
۹۰ Journal Of Mathematical Extension ۱۷۳۵۸۲۹۹
۹۱ Journal Of Mechanical Research And Application ۲۲۵۱۷۳۸۳
۹۲ Journal Of Middle East Applied Science And Technology ۲۳۰۵۰۲۲۵
۹۳ Journal Of Nanostructure In Chemistry ۲۰۰۸۹۲۴۴
۹۴ Journal Of Nephropathology ۲۲۵۱۸۳۶۳
۹۵ Journal Of Nonlinear Analysis And Application ۲۱۹۳۳۴۷۲
۹۶ Journal Of Novel Applied Sciences ۲۳۲۲۵۱۴۹
۹۷ Journal Of Nuts ۲۰۰۸۹۹۳۷
۹۸ Journal Of Physical And Theoretical Chemistry ۱۷۳۵۲۱۲۶
۹۹ Journal Of Physical Chemistry And Electrochemistry ۲۰۰۸۹۲۲۸
۱۰۰ Journal Of Physiology And Pharmacology Advances ۲۲۵۱۷۶۹۳
۱۰۱ Journal Of Social Issues And Humanities ۲۳۴۵۲۶۳۳
۱۰۲ Journal Of Social Sciences & Humanities Of Shiraz University ۱۰۲۰۸۵۷۶
۱۰۳ Journal Of Soft Computing And Applications ۲۱۹۵۵۷۶X
۱۰۴ Journal Of Tethys ۲۳۴۵۲۴۷۱
۱۰۵ Journal Of The Chemical Society Of Pakistan ۰۲۵۳۵۱۰۶
۱۰۶ Journal Of The Iranian Chemical Research, Arak Branch ۲۰۰۸۱۰۳۰
۱۰۷ Journal Of Veterinary Advances ۲۲۵۱۷۶۸۵
۱۰۸ Journal Of Water Sciences Research ۲۲۵۱۷۴۰۵
۱۰۹ Kuwait Chapter Of Arabian Journal Of Business And Management Review ۲۲۲۴۸۳۵۸
۱۱۰ La Poétique ۲۳۴۵۲۲۴۲
۱۱۱ Majlesi Journal Of Electrical Engineering ۲۳۴۵۳۷۷X
۱۱۲ Management Science Letters ۱۹۲۳۹۳۳۵
۱۱۳ Mathematical Sciences ۲۰۰۸۱۳۵۹
۱۱۴ Mathematics Education Trends And Research ۲۱۹۵۴۳۷۲
۱۱۵ Pakistan Journal Of Biological Sciences ۱۰۲۸۸۸۸۰
۱۱۶ Pakistan Journal Of Medical Sciences ۱۶۸۲۰۲۴x
۱۱۷ Persian Literary Studies Journal ۲۵۵۷۲۳۲۲
۱۱۸ Plant Ecophysiology ۲۰۰۸۷۸۶۱
۱۱۹ Plant Pathology Journal ۱۸۱۲۵۳۸۷
۱۲۰ Research In Sport Management And Psychology ۲۳۴۵۵۸۹۶
۱۲۱ Scientific Journal Of Animal Science ۲۳۲۲۱۷۰۴
۱۲۲ Scientific Journal Of Biological Sciences ۲۳۲۲۱۹۶۸
۱۲۳ Scientific Journal Of Crop Science ۲۳۲۲۱۶۹۰
۱۲۴ Scientific Journal Of Microbiology ۲۳۲۲۲۹۴۸
۱۲۵ Scientific Journal Of Pure And Applied Sciences ۲۳۲۲۲۹۵۶
۱۲۶ Scientific Journal Of Review ۲۳۲۲۲۴۳۳
۱۲۷ Scientific Journal Of Veterinary Advances ۲۳۲۲۱۸۷۹
۱۲۸ Scientific Journal Of Zoology ۲۳۲۲۲۹۳X
۱۲۹ Shiraz Journal Of System Management ۲۳۲۲۲۳۰۱
۱۳۰ Technical Journal Of Engineering And Applied Sciences ۲۰۵۱۰۸۵۳
۱۳۱ The Iranian Journal Of International Affairs ۱۰۱۶۶۱۳۰
۱۳۲ The Journal Of Applied Linguistics ۲۰۰۸۸۴۳۴
۱۳۳ World Applied Sciences Journal ۱۸۱۸۴۹۵۲
۱۳۴ World Journal Of Sport Sciences ۲۰۷۸۴۷۲۴
۱۳۵ World Of Sciences Journal ۲۳۰۷۳۰۷۱
۱۳۶ آب و محیط زیست ۱۰۲۸۳۰۵۶
۱۳۷ آبزیان و شیلات ۲۰۰۸۷۰۸X
۱۳۸ آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی ۲۰۰۸۳۵۸۰
۱۳۹ آموزش و ارزشیابی ۲۰۰۸۸۴۵۰
۱۴۰ اباختر ندارد
۱۴۱ ادب و عرفان ۲۰۰۸۷۱۹۵
۱۴۲ ادبستان ۲۰۰۸۷۱۹۵
۱۴۳ ادبیات فارسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی ۱۷۳۵۸۶۹۸
۱۴۴ ارتباطات و آموزش ۲۲۲۸۷۶۲۰
۱۴۵ اسلام و علوم اجتماعی ندارد
۱۴۶ اطلاع شناسی ۱۷۳۵۰۶۶۲
۱۴۷ اقتدار علمی ندارد
۱۴۸ اقتصاد کاربردی ۲۲۵۱۶۲۱۲
۱۴۹ اکوسیستم های طبیعی ایران ندارد
۱۵۰ المستقبل العربی ۱۰۲۴۹۸۳۴
۱۵۱ المپیک ۱۰۲۵۴۲۷۷
۱۵۲ اندیشه های ادبی ۱۷۳۵۸۳۷X
۱۵۳ اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ۲۰۰۸۰۸۲۴
۱۵۴ برق – وزارت نیرو ۱۴۷۷۱۵۶۱
۱۵۵ بیولوژی دریا ۲۰۰۸۴۰۲۱X
۱۵۶ تاریخ ۲۰۰۸۰۲۷۱
۱۵۷ تاریخ نگری و تاریخ نگاری ۲۰۰۸۸۸۴۱
۱۵۸ تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی ۲۲۲۸۵۴۵۸
۱۵۹ تحقیق در علوم دندانپزشکی ۲۰۰۸۴۶۷۶
۱۶۰ تحقیقات اسلامی ۱۰۲۳۷۴۰۲
۱۶۱ تحقیقات تعلیمی و غنایی زبان و ادب فارسی ۲۰۰۸۶۲۷X
۱۶۲ تحقیقات حقوقی آزاد ندارد
۱۶۳ تحقیقات روانشناختی ندارد
۱۶۴ تحقیقات زبان و ادب فارسی ۲۰۰۸۶۲۷X
۱۶۵ تحقیقات مدیریت آموزشی ۲۰۰۸۶۴۵۸
۱۶۶ تحول اداری ۱۰۲۶۰۵۲۸
۱۶۷ توسعه تکنولوژی صنعتی ندارد
۱۶۸ توسعه و سرمایه ۲۰۰۸۲۴۲۸
۱۶۹ تولید علم ۱۷۳۵۷۵۷۸
۱۷۰ تولید گیاهان زراعی در شرایط تنش های محیطی ۲۳۲۲۱۲۰۸
۱۷۱ جامعه اطلاعاتی ندارد
۱۷۲ جامعه شناسی معاصر ۲۰۰۸۶۲۲۹
۱۷۳ جستارهای فلسفی ۲۰۰۸۰۴۳۳
۱۷۴ جغرافیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ندارد
۱۷۵ جغرافیا و مطالعات محیطی ۲۰۰۸۷۸۴۵
۱۷۶ جنگل و مرتع ۱۷۳۵۰۰۹۳
۱۷۷ جهش ندارد
۱۷۸ حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی ندارد
۱۷۹ حقوق قضایی ۲۰۰۸۷۵۰۰
۱۸۰ خبرنامه انفورماتیک ۱۰۲۴۹۸۲۶
۱۸۱ داروهای گیاهی ۲۰۰۸۸۸۸۴
۱۸۲ دانش انتظامی فارس ندارد
۱۸۳ دانش زیستی ایران ندارد
۱۸۴ دانش شناسی ۲۰۰۸۲۷۵۴
۱۸۵ دانش نوین کشاورزی پایدار ۱۷۳۵۵۳۲۰
۱۸۶ دانش و پژوهش در علوم تربیتی ۲۰۰۸۱۱۹۷
۱۸۷ دانشنامه – دانشگاه آزاد اسلامی ندارد
۱۸۸ دنیای میکروب ها ۲۰۰۸۳۰۶۸
۱۸۹ راهبردهای آموزش در علوم پزشکی ۲۳۴۵۵۲۸۴
۱۹۰ رساله الحسین (ع)
۱۹۱ رسالت مدیریت دولتی ۲۲۲۸۷۹۶۵
۱۹۲ رشد آموزش زبان ۱۶۰۶۹۲۰X
۱۹۳ روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن ۲۰۰۸۹۴۱۴
۱۹۴ روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ندارد
۱۹۵ روش های هوشمند در صنعت برق ۲۳۲۲۳۸۷۱
۱۹۶ زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ۲۰۰۸۸۹۹x
۱۹۷ زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا ندارد
۱۹۸ زراعت و اصلاح نباتات ایران ۲۰۰۸۸۴۸۵
۱۹۹ زمین شناسی محیط زیست ۲۰۰۸۴۲۵۰
۲۰۰ زمین و منابع ۲۰۰۸۶۳۵۰
۲۰۱ زن و فرهنگ ۲۰۰۸۸۴۲۶
۲۰۲ زن و مطالعات خانواده ندارد
۲۰۳ زیتون ۱۰۲۴۲۲۶۰
۲۰۴ زیست شناسی تکوینی ۲۰۰۸۶۲۹x
۲۰۵ زیست فناوری میکروارگانیسم های محیطی ۲۲۵۱۹۱۲۲
۲۰۶ سلامت خانواده
۲۰۷ شناخت و کاربرد گیاهان دارویی ۲۰۰۸۳۵۷۲
۲۰۸ شهرنگار ۱۶۳۱۶۹۲۷
۲۰۹ شیلات – دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر ۲۰۰۸۰۰۲۶
۲۱۰ صحیفه مبین ۱۷۳۵۸۷۰۱
۲۱۱ صنعت هوشمند ندارد
۲۱۲ صنعت و ایمنی ۱۰۲۳۵۸۹۲
۲۱۳ طهورا ۲۳۲۲۱۸۴۴
۲۱۴ علوم اسلامی ۱۷۳۵۹۸۳۳
۲۱۵ علوم الحدیث
۲۱۶ علوم به زراعی گیاهی ۱۷۳۵۴۵۵۲
۲۱۷ علوم زراعی ندارد
۲۱۸ علوم سیاسی و روابط بین الملل ندارد
۲۱۹ علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ۵۵۵۹۱۵۶۲
۲۲۰ علوم و تکنولوژی نساجی ۱۷۳۵۸۳۴۵
۲۲۱ علوم و فنون منابع طبیعی ۱۷۳۵۶۴۴X
۲۲۲ علوم و مهندسی کامپیوتر ۱۷۳۵۹۰۳۱
۲۲۳ فصلنامه تازه های روان شناسی صنعتی/سازمانی ۲۰۰۸۷۰۳۹
۲۲۴ فصلنامه تخصصی تحقیقات حشره شناسی ۲۰۰۸۴۶۶۸
۲۲۵ فصلنامه تخصصی جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان ۲۰۰۸۱۵۷x
۲۲۶ فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ۱۷۳۵۸۰۰۰
۲۲۷ فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال ۲۰۰۸۱۴۸۰
۲۲۸ فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر ندارد
۲۲۹ فصلنامه تخصصی علوم رفتاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ندارد
۲۳۰ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج ندارد
۲۳۱ فصلنامه تخصصی پژوهشنامه تربیتی ۱۷۳۵۷۶۵۹
۲۳۲ فصلنامه جغرافیایی سرزمین ۱۷۳۵۲۵۲۵
۲۳۳ فصلنامه دانش و پژوهش علوم دامی ندارد
۲۳۴ فصلنامه رسوب و سنگ رسوبی ندارد
۲۳۵ فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی ۱۷۳۵۸۴۹۳
۲۳۶ فصلنامه زمین ۲۰۰۸۱۴۹۹
۲۳۷ فصلنامه زمین شناسی کاربردی ۱۷۳۵۸۵۷۴
۲۳۸ فصلنامه زیست شناسی جانوری ۱۷۳۵۹۷۲۴
۲۳۹ فصلنامه علمی پژوهش اجتماعی ۲۰۰۸۳۷۲۶
۲۴۰ فصلنامه علوم اقتصادی ندارد
۲۴۱ فصلنامه علوم زیستی – دانشگاه آزاد اسلامی زنجان ۱۷۳۵۹۸۸۰
۲۴۲ فصلنامه علوم ورزش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ۴۲۶۷۸۰۰۲
۲۴۳ فصلنامه فراسوی مدیریت ندارد
۲۴۴ فصلنامه مطالعات تاریخی موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی ۱۷۳۵۲۴۱X
۲۴۵ فصلنامه مطالعات تاریخی، ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد ندارد
۲۴۶ فصلنامه مطالعات خاورمیانه ۱۵۶۰۱۹۸۶
۲۴۷ فصلنامه مطالعات منطقه ای ۱۷۳۵۲۲۵۸
۲۴۸ فصلنامه پژوهشهای علوم گیاهی ۲۰۰۸۰۲۹۸
۲۴۹ فصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران ۱۷۳۵۵۰۲۸
۲۵۰ فصلیه ایران و العرب
۲۵۱ فضای گردشگری ۲۲۵۱۸۸۲۷
۲۵۲ فقه و تاریخ تمدن ۱۷۳۵۸۰۱۹
۲۵۳ فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی ۲۲۲۸۵۳۱۸
۲۵۴ کاربرد سنجش از دور و Gis در علوم منابع طبیعی ۲۲۲۸۶۰۶۳
۲۵۵ کاوشهای دینی ندارد
۲۵۶ کشاورزی پویا ۱۷۳۵۴۲۳۴
۲۵۷ مجله التوحید : ایران
۲۵۸ مجله الکترونیک کشاورزی و منابع طبیعی گلستان ندارد
۲۵۹ مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن – دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان ندارد
۲۶۰ مجله تحقیقات زنان ندارد
۲۶۱ مجله تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی ۲۰۰۸۶۱۵۶
۲۶۲ مجله علوم انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان ندارد
۲۶۳ مجله علوم کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ۱۷۳۵۹۳۴۱
۲۶۴ مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ۱۷۳۵۷۵۹۴
۲۶۵ مجله عمران شریف ۱۰۲۳۷۴۳۷
۲۶۶ مجله فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ۱۷۳۵۱۹۸۵
۲۶۷ مجله فیزیک ۰۲۵۴۹۶۱۱
۲۶۸ مجله مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج ۲۰۰۸۹۰۰۷
۲۶۹ مجله مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی ۷۳۶۱۲۲۲۸
۲۷۰ مجله ی دهخدا ندارد
۲۷۱ مجله پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۷۳۵۷۶۲۴
۲۷۲ مددکاری اجتماعی ۱۷۳۵۴۵۱X
۲۷۳ مدیریت بازاریابی ۱۷۳۵۹۴۹X
۲۷۴ مدیریت بهداشت و درمان ۲۰۰۸۵۳۴۶
۲۷۵ مدیریت توسعه و تحول ۲۰۰۸۸۵۵۸
۲۷۶ مدیریت دولتی – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ۱۰۲۷۱۰۳۱
۲۷۷ مدیریت فرهنگی ۲۰۰۸۳۳۲۷
۲۷۸ مدیریت کسب و کار ندارد
۲۷۹ مسکویه ۲۰۰۸۰۸۵۹
۲۸۰ مطالعات جامعه شناختی جوانان ندارد
۲۸۱ مطالعات جامعه شناسی – دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ۲۲۵۱۶۵۱۴
۲۸۲ مطالعات رسانه ای ۲۰۰۸۹۶۱۹
۲۸۳ مطالعات سیاسی ۲۰۰۸۳۱۲۲
۲۸۴ مطالعات کمی در مدیریت ندارد
۲۸۵ مطالعات مدیریت شهری ندارد
۲۸۶ معرفت حقوقی
۲۸۷ مکاترونیک ۲۳۲۲۵۴۴۰
۲۸۸ مهندسی جوش ندارد
۲۸۹ مهندسی مکانیک جامدات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر ۲۰۰۸۴۹۲۷
۲۹۰ نشر ریاضی ۱۰۱۵۲۸۵۷
۲۹۱ نشریه جداسازی و پدیده های انتقال ۲۲۲۸۵۴۹۰
۲۹۲ نظام ها و خدمات اطلاعاتی ۲۲۵۱۷۶۲۶
۲۹۳ نقشه برداری ۱۰۲۹۵۲۵۹
۲۹۴ نوآوری در علوم و فناوری غذایی ۲۲۵۱۶۴۷۶
۲۹۵ نوآوری های مدیریت آموزشی ۲۰۰۸۱۱۳۸
۲۹۶ یافته های زیست شناسی ۱۷۳۵۸۳۶۱
۲۹۷ یافته های نو در روانشناسی ۱۷۳۵۶۸۸۱
۲۹۸ یافته های نوین کشاورزی ۱۷۳۵۸۳۵۳
۲۹۹ پیام باستانشناس ۲۰۰۸۴۲۸۵
۳۰۰ پژوهش ادبی ندارد
۳۰۱ پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه ۲۰۰۸۴۴۰۴
۳۰۲ پژوهش در علوم زراعی ۲۰۰۸۳۷۳۴
۳۰۳ پژوهش سیاست ۱۷۳۵۱۱۵۴
۳۰۴ پژوهش نامه فرهنگ و ادب ۱۷۳۵۶۵۴۷
۳۰۵ پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی ۲۲۵۱۶۲۷۲
۳۰۶ پژوهش های بالینی دام های بزرگ ۱۷۳۵۹۷۸۳
۳۰۷ پژوهش های به زراعی ۲۰۸۸۶۶۰۱
۳۰۸ پژوهش های بوم شناسی شهری
۳۰۹ پژوهش های علوم و فنون دریایی ۲۰۰۸۲۱۹۳
۳۱۰ پژوهش های نقد ادبی و سبک شناسی ندارد
۳۱۱ پژوهش و توسعه فناوری ندارد
۳۱۲ پژوهشنامه تاریخ ۱۷۳۵۸۲۲۱
۳۱۳ پژوهشنامه زبان و ادبیات عربی ۲۲۲۸۷۲۰۵
۳۱۴ پژوهشنامه علوم اجتماعی گرمسار ۱۷۳۵۵۵۱۶
۳۱۵ پژوهشهای بالینی دامپزشکی ۲۰۰۸۸۱۵۹
۳۱۶ پژوهشهای شیمی کاربردی ۱۷۳۵۹۹۳۷
۳۱۷ پژوهشهای مدیریت ۱۶۰۵۲۷۴۹
۳۱۸ پژوهشهای میان رشته ای قرآن کریم
۳۱۹ پژوهشگر ۷۵۲۷۱۷۳۵
۳۲۰ چشم انداز جغرافیایی ۲۰۰۸۲۹۴۰
۳۲۱ ژئوشیمی ۲۳۲۲۳۴۶۴
۳۲۲ گلچین ریاضی ندارد
۳۲۳ گیاه و زیست بوم ۱۷۳۵۷۴۵۴
۳۲۴ گیاه پزشکی – دانشگاه آزاد اسلامی شیراز ۲۰۰۸۳۱۱۴

۴۰۹ دیدگاه برای “ژورنال های خارج شده از لیست ISC”

 1. شهاب می‌گه:

  Journal of Middle East Applied Science and
  Technology
  سلام این معتبره یا نه؟
  خوب این چ امتیازی برای من داره؟
  میتونم مقالمو جای دیگه چاپ کنم کلا؟چون این مجله اصلا بروز هم نمیشه

  • ایران مشاور می‌گه:

   در فهرست سیاه دانشگاه آزاد اسلامی یافت شد
   تاریخ قرارگیری وضعیت مرجع
   ۳۰/۷/۹۵ بی اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی
   این ژورنال ایندکس معتبر دیگه ای هم نداره
   میتونم مقالمو جای دیگه چاپ کنم کلا؟
   منظورتون را از این سوال توضیح بدین. آیا مقاله شما قبلا در این ژورنال چاپ شده است؟

 2. علی می‌گه:

  سلام
  چگونه می توان لیست مجلات اسکوپوس را مشاهده کرد و مجلات را از نظر رتبه بندی بررسی نمود؟

 3. حسین می‌گه:

  با سلام
  لطفا بفرمایید آیا
  IOSR Journal of Humanities and Social Science
  دارای اعتبار علمی ISI می باشد؟
  ممنون از زحماتتان

 4. بهار می‌گه:

  کدام یک از مجلات زیر اعتبار بهتری دارد؟

  ۱- International Journal of Agriculture, Environment and Bioresearch
  ۲-International Research Journal of Agricultural Science

 5. چاپ کتاب پایان نامه می‌گه:

  باسلام
  ممنون از مطالب مفید شما.

 6. سلام می‌گه:

  سلام ممنونم اعتبار مجله زیر را بررسی فرمایید
  Bulletin de la Société Royale des Sciences de Liège
  ۰۰۳۷-۹۵۶۵ issn

 7. علی آرام می‌گه:

  مجله زیر برای دانشگاه آزاد مرکزی و وزارت علوم معتبر هست؟
  IOSR Journals

  The International Organization of Scientific Research (IOSR)

 8. لوتوس می‌گه:

  IssN 1089-3032
  Electronic journal of geotechnical engineering
  آیا این ژورنال دارای اعتبار است؟

 9. لوتوس می‌گه:

  آیا ژورنال cej با IssN2476-3055 دارای اعتبار است؟
  Civil engineering journal

 10. لوتوس می‌گه:

  با سلام… آیا Civil engineering journal دارعی اعتبار است؟

 11. سحر می‌گه:

  با سلام. لطفا بگویید که مجله با ISSN 2454-3896 معتبر است؟International Academic
  Journal of
  Science
  and
  Engineering

 12. مونا می‌گه:

  لطفا اعتبار این ژورنال را برای بنده بررسی کنید

 13. مریم می‌گه:

  Journal of Management Sciences (ISSN: 2149-3324)

  Research Journal of Management Review (ISSN: 2149-9861)

 14. مریم می‌گه:

  ا سلام و احترام
  میخواستم بدونم ۲ ژورنال زیر از نظر اعتبار تو لیست مورد تایید وزارت علوم هستند یا نه و از نظر علمی تو چه درجه ای هستند.
  با تشکر
  Journal of Management Sciences (ISSN: 2149-3324)

  Research Journal of Management Review (ISSN: 2149-9861)

 15. حمزه می‌گه:

  سلام. لطفا درباره اعتبار مجله
  Balkan Journal of Electrical & Computer Engineering
  توضیح دهید. ممنون

  ISSN : ۲۱۴۷-۲۸۴X

  • ایران مشاور می‌گه:

   این ژورنال ترکیه ای دارای ایندکس های معتبر بین المللی نیست و لذا حائز امتیاز نخواهد بود.
   هر چند که وابسته به Istanbul Technical University هست.
   دو سایت برای این ژورنال یافت می شود که به جهت مشترک بودن ایمیل ادیتور هر دو سایت معتبر است.

 16. رضا می‌گه:

  .(صدا و سیما که تلویزیون ایران نا میده می شود برای اموزش و ایجاد کار ( بازده ای )
  می باشد و نیز برای نیاز تفریح های بسیار سالم که روان پاک ر
  ا به بینندگان همیشه باز میگرداند.صدا و سیما ۱۰% را میسر نموده و ۹۰% را انجام نداده و صدا و سیما که تلویزیون ایران می باشد راه کوتاهی در پی دارد که ۹۰% باقی مانده را میسرر نماید برای بینندگان.

  با سپاسگزاری از خداوند بزرگ .

  رضا.

 17. مهندس می‌گه:

  مجله با عنوان Journal Of Advances In Computer Research در دانشگاه آزاد ساری هنوز چاپ میشود. اینکه ذکر کردید از ISC خارج شده یعنی فاقد هر گونه اعتبار است؟؟
  مقاله دادن در آن امتیازی ندارد؟!!!

  • ایران مشاور می‌گه:

   این ژورنال جزو مجلات علمی پزوهشی معتبر و فعال دانشگاه آزاد است و در سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد ثبت شده و وضعیت سبز و فعالی دارد.
   لذا مسلما دارای امتیاز علمی پژوهشی خواهد بود. در SID و magiran نیز ایندکس هست.

 18. فاطمه می‌گه:

  باسلام آیا مجله International Journal Of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterials در لیست isc هست یا از لیست خارج شده است.

پاسخی بگذارید